ZAKUPY, SPRZEDAŻ

Sprawne zarządzanie procesami zakupowymi oraz profesjonalizacja funkcji zakupowej staje się obecnie bronią strategiczną,
która daje przewagę konkurencyjną na rynku.

Zapraszamy Cię do udziału w VI Forum Działów Zakupów, corocznym spotkaniu Dyrektorów i Menedżerów Zakupowych. Podczas tego wydarzenia poznasz najlepsze praktyki zakupowe obejmujące case studies, z którymi mierzą się na co dzień menedżerowie oraz pracownicy działów zakupów.

Tegoroczne Szkolenie Działów Zakupów obejmuje cztery obszary tematyczne:

 • Kadry – skąd brać dobrych zakupowców?
 • Technologia i automatyzacja zakupów – co można a co warto automatyzować w zakupach i jak to robić efektywnie?
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw i dostawcami – budowanie nowego typu relacji na rynku
 • Strategia dla działów zakupów – jak mądrze budować pozycję zakupów wewnątrz organizacji?

Wiedza prelegentów będzie gwarancją inspiracji, innowacji oraz wymiany ciekawych doświadczeń zarówno podczas prelekcji jak i warsztatów, a dla osób uczestniczących „na żywo” – także podczas spotkań przy kawie oraz podczas wieczornego koktajlu. Konferencja Działów Zakupów, to wydarzenie, na którym nie może Państwa zabraknąć.

Program Forum Działów Zakupów

Dzień 1 / 23 marca 2022

9:55    Otwarcie Forum Działów Zakupów

10:00  DNA Kupca – Drives (co mobilizuje do działania) Needs (podstawowe wymagania, które muszą zostać spełnione) Awards (wynagrodzenie, którego oczekujemy – materialne, psychologiczne)

Anna Waszkiewicz, Dyrektor Biura Zakupów i Kooperacji z PIT-RADWAR, członek Rady Programowej Forum

DNA Kupca: D (Drives) – Dążenia Kupca (do wydajności czy do kontaktu z innymi) – wewnętrzna siła, która mobilizuje do działania, N (Needs) – Potrzeby (do stabilizacji czy do zmian) – to podstawowe wymagania, które muszą zostać spełnione, aby Kupiec mógł je zrealizować, A (Awards) – Nagrody (wewnętrzne czy zewnętrzne) – to preferowane wynagrodzenie, którego oczekuje Kupiec za realizację zadań – materialny, psychologiczny środek płatniczy w zamian za dobrą realizację wyników
Na podstawie analizy możemy wyodrębnić:
– Kupców WYDAJNYCH
– Kupców KONTAKTOWYCH
– Kupców STABLINYCH
– ZMIENNYCH
– WENĘTRZNYCH
– ZEWNĘTRZNYCH
Jak określić typ motywacyjny Kupców w naszym zespole? I jak sprawić, że nasze cele zostaną przypisane właściwym pracownikom?

10:30   przerwa

10:35   Kompetencje przyszłego Kupca / Kupiec Przyszłości

Agnieszka PiątkowskaBig Fish

– rozwój funkcji zakupowej a kompetencje kupców
– role zakupowe a poszukiwane kompetencje (zawodowe i społeczne)
– najczęściej rozwijane kompetencje w Polsce
– kompetencje przyszłości – jakie kompetencje warto rozwijać?
– spis definicji kompetencji zakupowych wg Big Fish

11:05   przerwa

11:10   Zatrudnię kupca od zaraz

Marcin Zborowski, Purchasing Manager, Thule Group

– kompetencje kupca przyszłości ale… czy kupiec dzisiejszy ma kompetencje, których oczekiwaliśmy w przeszłości?
– konflikt pokoleń – czy rzeczywiście istnieje?
– sugerowana ścieżka kariery – dobre rady starszego kolegi

11:40   przerwa

11:45   Niedobór pracowników w obszarze zakupów – podejście strategiczne

12:15   przerwa

12:20 Jak zakupy mogą nauczyć sprzedaż sprzedawać?

Szymon Lach

Działy zakupów i działy sprzedaży mają jedną wspólną cechę: często nie przepadają za sobą nawzajem. Sprzedaż nie wie, co ma robić, żeby dobrze im się rozmawiało z zakupami i odwrotnie. Przez to ludzie w działach zakupów mają wrażenie, że są zamęczani przez handlowców ciągłymi telefonami, a Ci nie wiedzą, jak działać, żeby było dobrze, więc robią to, co przyjdzie im do głowy – zasypują mailami i telefonami.
Pytanie, czy tak musi i powinno być? Odpowiedź jest oczywista: nie. Pytanie, jak to zmienić? O tym będzie mowa podczas wystąpienia. Okazuje się, że dział zakupów może zrobić bardzo wiele, żeby poukładać relacje z sprzedażą w taki sposób, jaki tego chce.

12:50  przerwa

13:30   Zerwane łańcuchy dostaw, czyli odwrócone role przy stole – relacje z dostawcą: case study

Renata Szymankiewicz

14:00   przerwa

14:05   „Tik Tok Zakupy – jak pozyskać młodych pracowników? Zakupy w social media: dlaczego nie istnieją?”

Marta Szymańska, Procurement Director Danfoss

– TikTok generation, Z-gen: kim ONI są?
– Jak Boomer rekrutuje Z-gen…
… i nikogo nie znajduje…
Jeszcze raz od początku : kim ONI są, czego potrzebują i … gdzie ich znaleźć?
Happy End

14:35   przerwa

14:40   Zerwane łańcuchy dostaw dla rynku commodities/zakupów direct (case study)

15:10   przerwa

15:15   Wybór i współpraca z dostawca po okresie pandemii, gdzie zerwane są łańcuchy dostaw a oferta ważna jest jeden dzień lub kilka godzin

Tadeusz Twardzik, Purchasing Team Leader, DURR Poland

– jakie kryteria wyboru zastosować przy wyborze nowego dostawcy w szybko zmieniających się warunkach w oparciu o świat VUCA?
– jakie metody wzajemnego zaangażowania stosować przy wieloletniej współpracy z dotychczasowym dostawcą, jak pozyskiwać informacja niejawne w sposób jawny w oparciu o biały wywiad?

15:40 zakończenie 1. dnia Forum Działów Zakupów

Dzień 2 / 24 marca 2022

9:00    Otwarcie 2. dnia Konferencji Działów Zakupów

9:05    gość specjalny Forum Paweł Motyl

– nowy wspaniały świat, czyli nie tylko COVID-19: co czeka zakupy w nieodległej przyszłości?
– rola liderów – dlaczego potrzebujemy przywództwa na każdym szczeblu struktury i co to oznacza w praktyce?
– warunki sukcesu w nieprzewidywalnym otoczeniu i studium przypadku Apollo-13
– efektywność osobista: od samoświadomości do samorozwoju
– wygrywać w nieprzewidywalności – lekcje z bardzo niezwykłego koncertu…

10:05    przerwa

10:10    Zarządzanie projektem w zakupach – czy zakup może być projektem

Agnieszka Roszczyk, Senior Procurement Excellence Manager, Global Procurement Roche

– skąd się biorą zakupy w Zakupach
– projekt i proces zakupowy
– czy mają coś wspólnego – wybór metodologii – jakie ma znaczenie
– certyfikat czy umiejętności, sposób myślenia czy nawyki…
– projekt w zakupach – korzyści i bariery

10:40    przerwa

10:45    Strategia wdrażania technologii maksymalizująca korzyść końcową i minimalizująca koszt krańcowy

Rafał Dados

– korzyść krańcowa i koszt krańcowy w inwestycjach w oprogramowanie
– najczęstsze błędy w wyborze partnera i ich długofalowe skutki
– przykład w oparciu o RPA lub low-code

11:15 przerwa

11:20   Projekty technologiczne – projekty wspierające zakupy

Paweł Mamcarz

– zastosowanie prawdziwych narzędzi zakupowych zamiast Outlooka / Excela w pracy kupca
– jak policzyć value case projektu technologicznego w zakupach
– jak przekonać zarząd do inwestycji w narzędzia zakupowe

11:50   przerwa

11:55   Jak rozliczać oszczędności?: zakupowe KPI na przykładach

Grzegorz Kowalik, CPO, Head of Procurement and Logistics Department, Generali

Identyfikacja, klasyfikacja i rozliczanie oszczędności w zakupach to kluczowe elementy postrzegania funkcji zakupów jako procesu biznesowego, czyli przynoszącego przychody w miejsce tradycyjnego, czyli centrum kosztów, a w najlepszym przypadku optymalizacji kosztów.
W wystąpieniu zostaną przedstawione metody obliczania oszczędności w zakupach kategorii indirect, ich wpływ na P&L oraz postrzeganie w organizacji. Poszczególne metody zostaną zobrazowane przykładami a także przedstawione jako część typowych KPI stosowanych w szeroko pojętych procesach zakupowych.

12:25   przerwa

12:30   Przekonaj swój Zarząd o wartości zakupów… Ale jak?

Anna Waszkiewicz, PIT-Radwar, członek Rady Programowej Forum
Jacek Jarmuszczak, Nextbuy24, członek Rady Programowej Forum
Łukasz Jędraszkiewicz, Tauron Ciepło, członek Rady Programowej Forum

13:15   przerwa lunchowa

13:55   Dostawca ma innowacyjne rozwiązanie – jak to obsłużyć od strony zakupów?

Diana Najtkowska-Sapryk

Czy jesteś gotowy, Ty i Twój dział zakupów, na moment, w którym dostawca pojawia się z innowacyjnym pomysłem?
Czy wiesz jak go obsłużyć od strony zakupów?
Jaki proces uruchomić? Kogo zaangażować?
W jaki sposób zweryfikować czy zgłoszony pomysł jest dla wartościowy dla firmy?

14:25   przerwa

14:30  Transformacja Zakupów Indirect w międzynarodowej grupie

Oskar Kmieciński, Group Indirect Procurement Manager, Cedo

Jak silny mandat powinien mieć Procurement do wydawania pieniędzy zakupów pośrednich ?
Jak przekonać zarząd do inwestycji w utworzenie zespołu zakupów Indirect ?
Jak zbudować i mobilizować międzynarodowy zespół Procurement Indirect. Kupiec Indirect, a człowiek renesansu.
Jak zarządzać projektami/aktywnościami złożonego mikrokosmosu zakupów?
Czy korzyść to tylko Ilość oszczędzonych pieniędzy ? Dodatkowe wartości dla organizacji.

15:00 zakończenie i podsumowanie Konferencji Działów Zakupów

Rada Programowa VI Forum Działów Zakupów 

Anna Waszkiewicz
Jacek Jarmuszczak
Łukasz Jędraszkiewicz
Wojciech Marchwicki

Rada Programowa VI Forum Działów Zakupów, w skład której weszli

określiła jego tematykę w taki sposób, aby omówić kluczowe dla procesów zakupowych wyzwania na najbliższe lata, a także wskazać możliwe rozwiązania, cenne w podnoszeniu efektywności procesów procurementowych.

Uczestnicy

 • Dyrektorzy, Kierownicy, Menedżerowie Działów i Obszarów Zakupów
 • Menedżerowie ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Kierownicy Zaopatrzenia
 • Kierownicy Organizacji i Logistyki
 • Kierownicy Produkcji chcący poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów
 • Kupcy, Specjaliści ds. Zakupów
 • Kierownicy Operacji Logistycznych
 • Konsultanci ds. Zakupów

Metody

Forum Działów Zakupów to znacznie więcej niż najaktualniejsza wiedza i praktyki rynkowe. To także znakomita okazja do poszerzenia swoich kontaktów zawodowych podczas koktajlu kończącego pierwszy dzień spotkania.

Podczas Szkolenia Działów Zakupów skorzystasz z:

 • ciekawych prelekcji – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i doświadczenie zakupowe
 • inspirujących dyskusji – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z zakupami
 • analizy – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procach zakupowych
 • studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z cudzych doświadczeń

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Trzeci lub czwarty raz biorę udział w szkoleniu organizowanym przez Langas Group – jest to kolejny raz, kiedy organizator nie zawiódł. Zakres szkolenia działów zakupów i dobór prelegentów to strzał w dziesiątkę!

Ewa Skura

KGHM Polska Miedź S.A.

Profesjonalnie w szczególności pod względem wiedzy ekspertów.

Paulina Kinal

Jutrzenka Colian Sp. z o.o

Wrażenia bardzo dobre.
Pełny profesjonalizm zarówno prowadzących jak i organizacja forum działów zakupów.
Na pewno wrócę!

Dorota Stępień

Nifco Polska

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

23—24 marca 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Regent Warsaw Hotel

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 11/03/2022: 1 470 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 17%

Cena zawiera:
Uczestnictwo on-line
• Dostęp do transmisji online
• Materiały udostępnione przez prelegentów w formie elektronicznej
• Możliwość zadawania pytań poprzez czat


Cena nie zawiera:
Udziału stacjonarnego

Aby wziąć udział w Forum Działów Zakupów stacjonarnie, należy wybrać w poniższym formularzu zgłoszeniowym opcję "Dodatkowe: Inne" i wskazać liczbę osób, które chcą wziąć udział tej formie (dopłata 450 zł za osobę).
Dopłaty za udział stacjonarny zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy organizacja Forum w formule stacjonarnej nie zostanie uniemożliwiona z powodu regulacji Rządu. Organizator zastrzega możliwość realizacji Forum wyłącznie w formule on-line, o ile inne rozwiązanie nie będzie możliwe.
Część stacjonarna Konferencji Działów Zakupów odbędzie się w Warszawie, Hotel Regent Warsaw****
Adres: Belwederska 23, 00-761 Warszawa

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 770 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 470 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 103 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Sprzedaż, Zakupy Umowy Zakupowe
Umowy Zakupowe
więcej
Sprzedaż, Zakupy Finanse dla zarządzających niefinansistów
Finanse dla zarządzających niefinansistów
więcej
Sprzedaż, Zakupy Skuteczne negocjacje zakupowe i sprzedażowe
Skuteczne negocjacje zakupowe i sprzedażowe
więcej
Sprzedaż, Zakupy Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem Incoterms
Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem Incoterms
więcej
Sprzedaż, Zakupy Szkoła Copywritingu z Pawłem Tkaczykiem
Szkoła Copywritingu z Pawłem Tkaczykiem
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU