7 maja 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi

Zasady współpracy pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi w 2024 r.

Prawidłowe relacje pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi wymagają stworzenia spójnej i jasnej strategii współdziałania.
Od umiejętności interpretacji przepisów prawnych, żonglowania nimi i umiejętności utrzymania właściwych relacji zależy prawidłowe i efektywne działanie wielu organizacji. Poziom konfliktów i napięć w relacjach zbiorowych na linii pracodawca – związki zawodowe, można zmniejszyć przy wyższym poziomej wiedzy osób odpowiedzialnych za ten zakres i umiejętnościach wzajemnego dialogu społecznego. Istotą jest tu przede wszystkim poznanie wzajemnych praw i obowiązków zgodnych z literą prawa, a także praktykami rynkowymi. Pracodawca w całym tym procesie odgrywa kluczową rolę, bo to od jego podejścia oraz stanowiska zależy w dużej mierze poprawność wzajemnych relacji.

Uwzględniając te uwarunkowania i biorąc pod uwagę specyfikę rynku, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający zarządzanie relacją ze związkami zawodowymi.

Przedstawimy Państwu najlepsze praktyki i możliwości prawne dochodzenia do konsensusu i zapewnienia realizacji strategii firmy.

Dotyczy to również przygotowania się do wprowadzenia nowych instytucji prawnych takich jak praca zdalna czy procedury zgłaszania naruszeń przepisów prawa, które wymagają współpracy pracodawca – związki zawodowe.

Korzyści

 • Omówienie zasady negocjowania porozumień
 • Konsekwencje objęcia prawem koalicji osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Omówienie koniecznych warunków, jakie muszą być spełnione dla wykonywania uprawnień przez zakładową organizację związkową
 • Przedstawienie prawnych i praktycznych aspektów negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych

Program

7 MAJA 2024 R.

8.45 – 9.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00        rozpoczęcie szkolenia

OBOWIĄZKI, PRZYWILEJE, NADUŻYCIA

Obowiązki, przywileje związków zawodowych oraz nadużycia – interpretacja pod kątem doświadczenia, praktyk rynkowych i orzeczeń sądów 

 • Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić organizacji możliwość realizacji strategii?
 • Wynikające z RODO obowiązki nałożone na pracodawcę a konieczność przekazywania danych osobowych związkom zawodowym
 • Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych.
 • Jakie zachowanie/sytuacja jest uprawnieniem, a co jest już nadużyciem – interpretacja pod kątem doświadczenia i orzeczeń.
 • Ochrona prawna działaczy związkowych, a ochrona organizacji przed nadużyciami – przywileju nie można nadużywać.
 • Jak przeciwdziałać nadużywania przywileju – procedury postępowania, działania zapobiegawcze i monitoring sytuacji.
 • Współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi – możliwe poziomy porozumień. Jak zawierać i wypowiadać układy zbiorowe?
 • Jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie?
 • W jaki sposób RODO wpływa na współprace pracodawcy ze związkami zawodowymi?

OCHRONA STOSUNKU PRACY
Związki zawodowe a powszechna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

 • Obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę – art. 38 KP.
 • Opinia z.z. w trybie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – art. 52 § 3 KP. Czy to jeszcze ochrona powszechna?
 • Skutki niestosowania przez pracodawcę trybu z art. 38 i 52 § 3 KP.
 • Od kogo uzyskać zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy z działaczem związkowym?
 • Nadużycia ochrony związkowej (praktyka i orzecznictwo).

ZASADY PROWADZENIA NEGOCJACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W RÓŻNYCH OBSZARACH ZBIOROWYCH INTERESÓW ZATRUDNIONYCH
W jaki sposób należy przygotować się do negocjacji i jak je prowadzić w sposób zgodny z prawem i zasadami sztuki negocjacyjnej

 • Określenie przedmiotu negocjacji i czasu ich trwania
 • Określenie jakie będą konsekwencje niedojścia do porozumienia
 • Przygotowanie strategii negocjacyjnej
 • Przygotowanie narzędzi komunikacji do pracowników
 • Sposoby wprowadzenia „wyników” negocjacji do indywidualnych stosunków pracy (zmiana warunków umów o pracę, zawieszenie stosowania warunków zatrudnienia, zwolnienia pracowników)

WYBRANE ZAGADNIENIA SPORU ZBIOROWEGO
Jakie są uprawnienia związków zawodowych i pracodawcy w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych?

 • Odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów; Czego może dotyczyć spór zbiorowy pracy
 • Zasady prowadzenia sporów zbiorowych.
 • Żądania związków – przedsporne prowadzenie rozmów.
 • Zasady prowadzenia ROKOWAŃ i możliwe następstwa podjętych decyzji. Zasady prowadzenia MEDIACJI ze związkami pod kątem protokołu rozbieżności.
 • Referendum strajkowe i strajk – uprawnienia, obowiązki, działania przekraczające uprawnienia.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy w zakresie prowadzenia strajków – dopełnienie obowiązków ustawowych, kierowanie strajkiem zorganizowanym wbrew przepisom prawa.
 • Pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.
 • Pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych.
 • Odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych.

ZWOLNIENIA GRUPOWE
Jaka jest rola i uprawnienia związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych?  

 • Jakie są zasady przeprowadzania zwolnień grupowych zgodnie z przepisami europejskimi.
 • Zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego.
 • Konsultacje ze związkami zawodowymi w zakresie przeprowadzenia grupowego zwolnienia – obowiązki informacyjne jakie musi wypełnić pracodawca. Co musi zawierać pismo przed konsultacyjne?
 • Porozumienie w ramach zwolnień grupowych.

15.00 zakończenie szkolenia

Metody:

 • wykłady wprowadzające do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
 • case study
 • dyskusje dotyczące poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo dobrze merytorycznie, konkretnie poprowadzone i przygotowane. Bardzo dobre i namacalne przykłady.

Magdalena Kunowska

Menedżer Działu Personalnego, Dovista Polska Holding

Ciekawe szkolenie, dające dużo do myślenia, prowadzący super.

Aleksandra Piechocka

ENEA Operator

Wysokie kompetencje i bardzo bogata wiedza eksperta poparta licznymi przykładami.

Karolina Mirecka

Specjalista ds. Personalnych, Metsa Tissue Poland

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 80 firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project managner
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project managner
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Neuromarketing w sieci
Neuromarketing w sieci
więcej
On-line Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
On-line Finanse dla Biura Zarządu
Finanse dla Biura Zarządu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Negocjacje ze związkami zawodowymi - szkolenie prawne

Od czego zależy właściwy kształt relacji między pracodawcą a związkami zawodowymi? Jednym z kluczowych elementów jest spójna i jasna strategia współdziałania. Warunkuje ona również nierzadko prawidłowe i efektywne funkcjonowanie wielu organizacji. Istotne dla budowania odpowiednich stosunków na linii pracodawca - związki zawodowe jest również umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz żonglowania nimi. Im wyższy jest bowiem poziom wiedzy osób odpowiedzialnych za prowadzenie rozmów ze związkami zawodowymi, tym niższy jest poziom konfliktów i napięć.

Jeśli zatem chcesz poznać pełny zakres praw i obowiązków zgodnych z zapisami prawa oraz praktykami zawodowymi, dołącz do naszego szkolenia prawnego, które prowadzone będzie online. Dowiesz się na nim wszystkiego co niezbędne na temat kształtowania wzajemnych relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi. Program szkolenia z negocjacji uwzględnia również najważniejsze uwarunkowania i specyfikę rynku, a także najlepsze praktyki, dzięki którym z pełnym powodzeniem możesz dochodzić konsensusu i zapewnić realizację strategii firmy.

Szkolenie prawne skupia się ponadto także na aspektach przygotowania do wprowadzania nowych instytucji prawnych, w tym pracy zdalnej czy procedury zgłaszania naruszeń przepisów prawa, w których niezbędna jest współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Korzyści ze szkolenia z negocjacji

Biorąc udział w naszym szkoleniu online zyskasz szansę, by bez wychodzenia z domu poznać kluczowe zasady negocjowania porozumień. Dowiesz się również, jakie konsekwencje prawne mogą spotkać koalicje osób wykonujących pracę w ramach innej umowy niż stosunek pracy. Szkolenie prawne z zakresu negocjacji ze związkami zawodowymi to ponadto doskonała okazja, by poznać warunki, jakie koniecznie muszą być spełnione, aby możliwe było wykonywanie uprawnień przez zakładową organizację związkową. Na szkoleniu z negocjacji nasz ekspert w przejrzysty sposób przedstawi także prawne i praktyczne aspekty negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień zbiorowych.

Chcesz dalej doskonalić swoje umiejętności w zakresie negocjacji? Dołącz także do innego naszego szkolenia prowadzonego przez zawodowego negocjatora.

Negocjacje z zawodowym negocjatorem

Program szkolenia online

Program szkolenia online stanowi kompleksowy zbiór zasad współpracy pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi. W programie wyszczególnionych zostało pięć głównych obszarów tematycznych. Oto one:

 • Obowiązki, przywileje, nadużycia
 • Ochrona stosunku pracy
 • Zasady prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi
 • Wybrane zagadnienia sporu zbiorowego
 • Zwolnienia grupowe

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group!