15 maja 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

RODO dla AML

Wpływ Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych na wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Dobry system zarządzania zgodnością jest jak dobrze dobrane obuwie na górskim szlaku: chroni i towarzyszy w trudnej wędrówce, często pozostając niezauważalnym dla wędrowca skupionego, aby podążać w wyznaczonym kierunku. Tak samo organizacja powinna wyznaczać coraz to nowe cele strategiczne w kierunku których podąża, a funkcja zgodności powinna chronić i wspierać organizację w okolicznościach, gdy ryzyko może negatywnie wpływać na realizację przyjętych celów. Zapraszamy do udziału w warsztacie poświęconym trudnej relacji RODO w stosunku do Ustawy o AML.

Korzyści

 • Odkryjesz, że pomimo trudnej relacji RODO w stosunku do Ustawy AML, obie mogą doskonale współistnieć i współgrać
  w imię zgodności
 • Zrozumiesz podstawowe pojęcia z obszaru ochrony danych osobowych, potrzebne w zarządzaniu ryzykiem ochrony danych w procesie AML
 • Poznasz Zasady przetwarzania danych osobowych i praktyczne przykłady / możliwości rozwiązań ich spełniania w ramach czynności procesu AML
 • Zrozumiesz w jaki sposób przygotować się i być aktywnym interesariuszem audytów RODO systemów / procedur AML
  w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

Uczestnicy

 • Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
 • Szefowie Departamentów Compliance
 • Pracownicy Departamentów Compliance
 • Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
 • Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program

15 MAJA 2024 r.

8.45   rejestracja uczestników, sprawdzenie ustawień
9.00   rozpoczęcie zajęć

Interferencja obowiązków wynikających z regulacji RODO i ustawy AML

 • Wprowadzenie: trudna relacja regulacji RODO w stosunku do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dotyczące danych osobowych
 • Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – definicja instytucji obowiązanej
 • Jakie podstawowe obowiązki ma instytucja obowiązana na tle ochrony danych osobowych?

RODO dla AML Officer’a czyli essencjonalne pojecia dot. ochrony danych osobowych

 • Podstawowe i kluczowe pojęcia z zakresu RODO
 • Analiza ryzyka RODO dla procesu AML (case study ze sporządzania analizy ryzyka na bazie konkretnych przykładów z międzynarodowych organizacji).
 • Przejście przez Matrycę ryzyka RODO dla procesu AML (przykładowa analiza ryzyka RODO dla procesu AML
 • DPIA czyli ocena zasadności oraz ocena skutków ochrony danych osobowych dla procesu AML (z perspektywy procedury AML oraz narzędzia wspierającego proces)
 • Różnice w okresach retencji danych z perspektywy globalnej organizacji (zagadnienie praktycznego stosowania zasady ograniczonego przechowywania danych osobowych)
 • Międzynarodowy transfer danych osobowych (pozyskanych w ramach procesu AML) do państw trzecich (spoza EOG).
 • Privacy by design i privacy by default

Praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z regulacji RODO w ramach procesu AML

 • Dlaczego w ramach zespołu AML watro rozważyć wskazanie osoby upoważnionej do realizacji obowiązków administratora danych
 • Zabezpieczenia danych i dokumentacja dot. przetwarzania danych dla procesu AML
 • Automatyczne przetwarzanie danych oparte na profilowaniu
 • Zasady przetwarzania danych osobowych i praktyczne przykłady ich spełniania w ramach czyności procesu AML
 • Rejestr czynności przetwarzania danych i czynności z zakresu procesu AML które należy w nim uwzględnić
 • Obowiązek informacyjny wobec klientów i beneficjentów
 • Outsourcing AML-owy ze szczególnym uzwględnieninem powierzenia danych oraz wymogi RODO w tym zakresie.
 • Szczególne okoliczności przetwarznia danych dot. sygnalistów
 • Szczególne okoliczności przetwarznia danych dot. osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne
 • Dane dostępne w ramach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Praktyczne aspekty wykonywania audytów RODO systemów / procedur AML w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Środki ochrony danych osobowych są wymagane przez RODO vs realizacja Środków bezpieczeństwa finasowego wymaganych przez Ustawę AML

Zakończenie – warsztaty w grupach oraz dyskusja

 • Warsztaty: Case study, jak postępować wewnątrz organizacji w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Dyskusja: Ocena skutków procesu AML dla ochrony danych

15.00    Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Prezentacje multimedialne: przedstawimy kluczowe informacje dotyczące przygotowania i przebiegu kontroli RODO
 • Case study: realistyczne studia przypadków kontroli RODO
 • Sesje pytań i odpowiedzi, w których uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na bieżące zagadnienia związane z kontrolą RODO

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

15 maja 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 24/04/2024: 1 770 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 10%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu online
materiały szkoleniowe w pdf
certyfikat

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 970 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 770 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 56 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej
Compliance, AML Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
Compliance, AML Skuteczny Compliance Oficer
Skuteczny Compliance Oficer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Wpływ Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych na wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy Przetwarzania danych osobowych i praktyczne przykłady Ustawy AML audytów RODO systemów procedur AML