27 listopada 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

RODO dla AML

Wpływ Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych na wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy

ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Dobry system zarządzania zgodnością jest jak dobrze dobrane obuwie na górskim szlaku: chroni i towarzyszy w trudnej wędrówce, często pozostając niezauważalnym dla wędrowca skupionego, aby podążać w wyznaczonym kierunku. Tak samo organizacja powinna wyznaczać coraz to nowe cele strategiczne w kierunku których podąża, a funkcja zgodności powinna chronić i wspierać organizację w okolicznościach, gdy ryzyko może negatywnie wpływać na realizację przyjętych celów. Zapraszamy do udziału w warsztacie poświęconym trudnej relacji RODO w stosunku do Ustawy o AML.

Korzyści

 • Odkryjesz, że pomimo trudnej relacji RODO w stosunku do Ustawy AML, obie mogą doskonale współistnieć i współgrać
  w imię zgodności
 • Zrozumiesz podstawowe pojęcia z obszaru ochrony danych osobowych, potrzebne w zarządzaniu ryzykiem ochrony danych w procesie AML
 • Poznasz Zasady przetwarzania danych osobowych i praktyczne przykłady / możliwości rozwiązań ich spełniania w ramach czynności procesu AML
 • Zrozumiesz w jaki sposób przygotować się i być aktywnym interesariuszem audytów RODO systemów / procedur AML
  w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

Uczestnicy

 • Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
 • Szefowie Departamentów Compliance
 • Pracownicy Departamentów Compliance
 • Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
 • Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program

27 LISTOPADA 2024 r.

8.45   rejestracja uczestników, sprawdzenie ustawień
9.00   rozpoczęcie zajęć

Interferencja obowiązków wynikających z regulacji RODO i ustawy AML

 • Wprowadzenie: trudna relacja regulacji RODO w stosunku do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dotyczące danych osobowych
 • Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – definicja instytucji obowiązanej
 • Jakie podstawowe obowiązki ma instytucja obowiązana na tle ochrony danych osobowych?

RODO dla AML Officer’a czyli essencjonalne pojecia dot. ochrony danych osobowych

 • Podstawowe i kluczowe pojęcia z zakresu RODO
 • Analiza ryzyka RODO dla procesu AML (case study ze sporządzania analizy ryzyka na bazie konkretnych przykładów z międzynarodowych organizacji).
 • Przejście przez Matrycę ryzyka RODO dla procesu AML (przykładowa analiza ryzyka RODO dla procesu AML
 • DPIA czyli ocena zasadności oraz ocena skutków ochrony danych osobowych dla procesu AML (z perspektywy procedury AML oraz narzędzia wspierającego proces)
 • Różnice w okresach retencji danych z perspektywy globalnej organizacji (zagadnienie praktycznego stosowania zasady ograniczonego przechowywania danych osobowych)
 • Międzynarodowy transfer danych osobowych (pozyskanych w ramach procesu AML) do państw trzecich (spoza EOG).
 • Privacy by design i privacy by default

Praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z regulacji RODO w ramach procesu AML

 • Dlaczego w ramach zespołu AML watro rozważyć wskazanie osoby upoważnionej do realizacji obowiązków administratora danych
 • Zabezpieczenia danych i dokumentacja dot. przetwarzania danych dla procesu AML
 • Automatyczne przetwarzanie danych oparte na profilowaniu
 • Zasady przetwarzania danych osobowych i praktyczne przykłady ich spełniania w ramach czyności procesu AML
 • Rejestr czynności przetwarzania danych i czynności z zakresu procesu AML które należy w nim uwzględnić
 • Obowiązek informacyjny wobec klientów i beneficjentów
 • Outsourcing AML-owy ze szczególnym uzwględnieninem powierzenia danych oraz wymogi RODO w tym zakresie.
 • Szczególne okoliczności przetwarznia danych dot. sygnalistów
 • Szczególne okoliczności przetwarznia danych dot. osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne
 • Dane dostępne w ramach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Praktyczne aspekty wykonywania audytów RODO systemów / procedur AML w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Środki ochrony danych osobowych są wymagane przez RODO vs realizacja Środków bezpieczeństwa finasowego wymaganych przez Ustawę AML

Zakończenie – warsztaty w grupach oraz dyskusja

 • Warsztaty: Case study, jak postępować wewnątrz organizacji w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Dyskusja: Ocena skutków procesu AML dla ochrony danych

15.00    Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Prezentacje multimedialne: przedstawimy kluczowe informacje dotyczące przygotowania i przebiegu kontroli RODO
 • Case study: realistyczne studia przypadków kontroli RODO
 • Sesje pytań i odpowiedzi, w których uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na bieżące zagadnienia związane z kontrolą RODO

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

27 listopada 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 06/11/2024: 1 770 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 10%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu online
materiały szkoleniowe w pdf
certyfikat

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 970 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 770 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 144 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej
Compliance, AML Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
więcej
Compliance, AML Letnia Szkoła Compliance Oficera
Letnia Szkoła Compliance Oficera
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Wpływ Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych na wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy Przetwarzania danych osobowych i praktyczne przykłady Ustawy AML audytów RODO systemów procedur AML