Egzaminy

NIEZALEŻNE POTWIERDZENIE UZYSKANYCH KWALIFIKACJI

Specjalistyczne kwalifikacje wymagają potwierdzenia u niezależnych ekspertów. Cóż z obecności na szkoleniu, skoro nie umiesz potwierdzić nowo nabytych umiejętności w praktyce?

Zachęcamy do udziału w egzaminach on-line pozwalających potwierdzić poziom wiedzy i umiejętności w wybranej dziedzinie.

W wyniku zdania egzaminu:

  • otrzymasz niezależne potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz uzyskasz certyfikat rozpoznawalny i ceniony na całym rynku branżowym,
  • uzyskasz obiektywne potwierdzenie kwalifikacji niezbędnych do efektywnego pełnienia określonych stanowisk.

Chcesz przeprowadzić certyfikację całego swojego zespołu?

Potrzebujesz indywidulanego podejścia do egzaminów?
Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów podczas procesu walidacji kompetencji swoich pracowników!

Certyfikowany AML Officer poziom 1

Certyfikowany AML Officer poziom 2

Certyfikat Audytora Wewnętrznego 5S

Certyfikowany Compliance Officer poziom 1

Certyfikowany Complinace Officer poziom 2

Certyfikat Audytora Lean w Magazynie i Intralogistyce

Certyfikat Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowany KYC Officer