26 wrzesnia 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Planowanie i budżetowanie w firmie

Analiza, interpretacja i wyciąganie wniosków na podstawie mechanizmów i wskaźników finansowych firmy

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie stworzonego specjalnie dla menadżerów, którzy zdają sobie sprawę, że w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym kluczową rolę odgrywa precyzyjne planowanie finansowe. W dobie nieustannych zmian i nieprzewidywalnych wyzwań, brak solidnego planu to jak podróż bez mapy w nieznanej krainie.

Nasze szkolenie przeniesie sztukę prognozowania i budżetowania na nowy poziom … łatwości, przejrzystości i efektywności. W ciągu tego kursu razem z prowadzącą Aleksandrą Tarasek, odkryjemy metody i techniki, które uczynią prognozowanie procesem klarownym i dostępnym dla każdego.

Skoro biznes jest jak dynamiczna podróż, to planowanie finansowe staje się niezbędnym nawigatorem. Nasze szkolenie dostarczy Państwu narzędzi do prognozowania, które opierają się na dogłębnej wiedzy makroekonomicznej. Będziemy analizować przyszłe zmiany i trendy, aby tworzyć plany odpowiadające na wyzwania, niezależnie od tego, jakie przygody czyhają na horyzoncie.

Budżetowanie to tworzenie finansowej mapy dla Państwa biznesu. Nasz kurs pokaże jak stworzyć nie tylko statyczną prognozę, ale również dynamiczne scenariusze uwzględniające zmienne makroekonomiczne oraz te związane bezpośrednio z firmą. Tylko z odpowiednimi narzędziami i wiedzą można być gotowym na każdą ewentualność, kierując firmę ku sukcesowi.

Cel naszego szkolenia jest jasny – dostarczymy Państwu praktycznej wiedzy oraz umiejętności, które umożliwią optymalizację procesów i efektywne zarządzanie zasobami. Wdrażając procesy prognozowania i budżetowania, uzyskają Państwo kluczowe narzędzia do skutecznego kierowania firmą. Ponadto, nauczą się Państwo tworzyć kompleksową dokumentację finansową, która stanie się solidną bazą dla strategicznych decyzji.

Dołączcie do nas w tej fascynującej podróży przez świat prognozowania, budżetowania i finansów. Razem z nami stworzą Państwo mapę sukcesu dla swojego biznesu, gdzie każdy krok będzie wnikliwie zaplanowany, a każda zmiana przewidziana. Przygotujcie się na transformację swojego podejścia do zarządzania finansami i odkryjcie, jak silne fundacje finansowe mogą przynieść nie tylko stabilność, ale także dynamiczny wzrost.

Korzyści

 • Dowiesz się na czym polegają procesy planowania, budżetowania, prognozowania
 • Poznasz metody prawidłowego budżetowania
 • Dowiesz się jak przygotowywać projekcję umów ze względu na ich skutki finansowe oraz jak porządkować dane finansowe
 • Dowiesz się czym są CAPEX a czym OPEX
 • Dowiesz się jakie wskaźniki stosuje się do oceny efektywności pracy oraz czym są KPI w planowaniu finansowym?
 • Nauczysz się jak określić zapotrzebowanie na kapitał pracujący oraz jaka jest rola wskaźników rotacji w planowaniu finansowym?

Uczestnicy

 • Właściciele firm i Członkowie Zarządu
 • Członkowie organów nadzorczych,
 • Menadżerowie oraz osoby podejmujące bieżące decyzje wpływają na poziom finansów i efektywność firm

Program

26 Września 2o24 R.

8.30         Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00         Rozpoczęcie szkolenia

SPECYFIKA INFORMACJI FINANSOWEJ CZYLI CO MÓWIĄ LICZBY?
DECYZJE OPARTE O DANE FINANSOWE

 • Informacje sprawozdawcze a cele strategiczne i taktyczne firmy, czyli o co chodzi w biznesie?
 • Zyski a pieniądze – tożsamość czy odrębność?
 • W jaki sposób określenie nadrzędnego celu determinuje metody i kształt prognoz?
 • Jaki jest związek budżetowania ze strategią firmy?
 • Jak wykorzystać dane ze sprawozdania do dalszych prac?
 • Jakie dane musimy poznać by móc swobodnie planować?
 • Analiza wskaźnikowa, czyli które wskaźniki są podstawą oceną sytuacji finansowej podmiotu?
 • Czym są KPI i jaka jest ich rola w planowaniu?
 • Czy jest związek pomiędzy strukturą organizacyjną jednostki a modelem prognozowania?
 • Na czym polega zarządzanie controllingowe? Co jest istotą takiego modelu zarządzania?

POLITYKA KOSZTÓW W FIRMIE
CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KOSZTACH, BY MÓC SWOBODNIE PROGNOZOWAĆ

 • Kiedy w firmie powstają koszty? czy fakt posiadania faktury oznacza zaistnienie kosztu?
 • Różnica między kosztem a wydatkiem
 • Koszty w analityce, czyli co chcemy wiedzieć, a na co pozwalają reguły ustawowe?
 • Klasyfikacja kosztów zespołu „4” i „5” – czy ustawowa klasyfikacja kosztów ułatwia pracę?
 • Czym są MPK i kiedy wykorzystujemy tę klasyfikację w firmie?
 • Koszty stałe i zmienne – umiejętna klasyfikacja jest istotą planowania

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH

 • Specyfika ujęcia kosztów zmiennych – struktura kosztów zmiennych ze względu na branżę; polityka marży jako podstawa prognozowania
 • Specyfika kosztów bezpośrednich i pośrednich; normatywne metody prognozowania
 • Budżety zadaniowe w kosztach stałych
 • Inwentaryzacja umów, czyli co nam ułatwi życie
 • Koszty stałe w ujęciu wielowątkowym – model podziału na koszty stałe w dłuższej i krótszej perspektywie; skokowe zmiany kosztów stałych w dłuższym czasie; czynniki wpływające na zmiany kosztów stałych – baza do budowy scenariuszy prognoz
 • Obszary działań firmy obejmowane budżetami zadaniowymi
 • Jakie budżety dotyczą kierowników działów? co szef działu musi wiedzieć o kosztach? na jakich modelach pracujemy w swoich działach?

TECHNIKI PLANOWANIA I BUDŻETOWANIA KOSZTÓW

 • Zasady budżetowania przy podstawie zerowej
 • Planowanie wskaźnikowe – jak budować i wykorzystać wskaźniki efektywnościowe do planowania finansowego
 • Budżety zadaniowe – obszary objęte budżetami zadaniowymi; model organizacji a budżety zadaniowe; ośrodki kosztów w organizacji
 • Model zarządzania controllingowego

MODELE PROGNOZOWANIA SPRZEDAŻY

 • Co musimy wiedzieć, by dobrze planować? Jak dalece dobra prognoza przychodów jest uzależniona od znajomości rynku?
 • Polityka ceny w firmie; zasady kształtowania ceny; założenia polityki marży
 • Struktura sprzedaży, oferta asortymentowa a planowanie sprzedaży

POLITYKA PŁYNNOŚCI A PROGNOZOWANIE FINANSOWE

 • Czy zapewnienie bezpieczeństwa gotówkowego jest celem zarządzania firmą?
 • Jak prognozować zapotrzebowanie na gotówkę? Co należy wiedzieć?
 • Źródła finansowania organizacji, czyli skąd firma może czerpać pieniądze?
 • Czym jest cykl obrotowy? jaka jest rola zasobów krótkoterminowych w zarządzaniu płynnością?
 • Jak planować zapasy, należności i długi wobec dostawców?
 • Czy wystarczy nam obecny limit kredytu w rachunku bieżącym?
 • KPI w polityce płynności – wykorzystanie wskaźników rotacji do budowania prognoz
 • Kategoria zapotrzebowania na kapitał pracujący
 • Bilans i cash flow w prognozie

15.00       Zakończenie szkolenia

Metody:

Nasze innowacyjne szkolenie, prowadzone w trybie online, zapewnia nie tylko wygodę uczestnictwa z dowolnego miejsca na świecie, ale także angażujące interakcje i praktyczne doświadczenia, które uczynią proces nauki ciekawym i efektywnym. Poniżej przedstawiamy naszą metodykę krok po kroku:

1. Zaawansowana Platforma Współpracy Online: Używamy platformy Clickmeeting, która umożliwia interaktywne sesje w czasie rzeczywistym. Dzięki komunikacji wideo, chatom i funkcji udostępniania ekranu uczestnicy mogą aktywnie brać udział w dyskusjach, zadawać pytania i wyrażać swoje pomysły.

2. Interaktywne Warsztaty: Nasze szkolenie opiera się na interaktywnych warsztatach, gdzie uczestnicy mają szansę przenieść teoretyczną wiedzę w praktykę. Przy użyciu wirtualnych narzędzi, grupy pracują nad realnymi przypadkami związanych z finansami, planowaniem i budżetowaniem. To pozwala menadżerom doskonalić umiejętności w rzeczywistym kontekście biznesowym.

3. Studia przypadków z różnych branż: Dostarczamy różnorodne studia przypadków z różnych branż, aby pokazać różne wyzwania i podejścia do planowania finansowego. Uczestnicy pracują nad rozwiązaniami w małych grupach, dzieląc się swoimi perspektywami i dyskutując o najlepszych strategiach.

4. Dyskusje między uczestnikami oraz z ekspertką: To doskonała okazja, by zdobyć cenne wskazówki od praktyków z branży, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i perspektywami.

5. Praca w grupach i rozwiązywanie problemów: Podzielamy uczestników na mniejsze grupy, gdzie pracują nad konkretnymi zadaniami i problemami. Dzięki tym interaktywnym sesjom, menadżerowie będą mogli wymieniać się pomysłami, debatować i wdrażać innowacyjne rozwiązania.

6. Sesje pytań i odpowiedzi: Regularnie przeprowadzamy sesje pytań i odpowiedzi, gdzie uczestnicy mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania od ekspertki prowadzącej szkolenie. To świetny sposób na rozwiązanie wątpliwości i pogłębienie zrozumienia.

7. Materiały szkoleniowe i zadania domyślne: Dostarczamy uczestnikom rozbudowane materiały szkoleniowe, w tym prezentacje, ćwiczenia praktyczne oraz zadania domowe. To umożliwia systematyczne poszerzanie wiedzy między sesjami.

Nasza metodyka gwarantuje, że uczestnicy szkolenia nie tylko zdobędą solidną wiedzę teoretyczną, ale także opanują praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego planowania finansowego, budżetowania i zarządzania biznesem. Dzięki dynamicznym interakcjom, zespołowej pracy i interaktywnym sesjom, uczestnicy zyskają pełne zaufanie w prowadzeniu swoich firm w niestabilnym otoczeniu rynkowym.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Jedno z najlepszych szkoleń na jakim byłam. Pełen profesjonalizm prowadzącej, ciekawy program, bardzo dobra organizacja.

Justyna Czerwińska

Polskie Porty Lotnicze

Profesjonalnie przygotowane szkolenie z bardzo ciekawymi materiałami

Agnieszka Milke

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Szkolenie w pełni odpowiada moim potrzebom. Jestem w pełni zadowolona z jego przebiegu oraz zakresu merytorycznego. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany, szkolenie przebiega w przyjemnej atmosferze.

Martyna Kieliszek

GRUPA LOTOS S.A.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

26 wrzesnia 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 05/09/2024: 1 570 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 16%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe w pdf
certyfikat

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 870 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 570 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 83 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Kompetencje menadżerskie Office Manager Nowej Dekady
Office Manager Nowej Dekady
więcej
Kompetencje menadżerskie Finanse dla zarządzających niefinansistów
Finanse dla zarządzających niefinansistów
więcej
Kompetencje menadżerskie Zostałeś liderem zespołu i co dalej?
Zostałeś liderem zespołu i co dalej?
więcej
Kompetencje menadżerskie Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe
więcej
Kompetencje menadżerskie Strategiczna gra menadżerska z dr. Jackiem Bartosiakiem
Strategiczna gra menadżerska z dr. Jackiem Bartosiakiem
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU