Paweł Dudojc PwC Legal Żelaźnicki

Paweł Dudojc PwC Legal Żelaźnicki

Counsel, PwC Legal Żelaźnicki sp. k.

Prowadzone kursy

Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych i compliance, a także technologii finansowych oraz regulacyjnych (FinTech oraz RegTech). Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz w międzynarodowej kancelarii prawnej.

W trakcie pracy dla UKNF prowadził prawne oraz regulacyjne analizy podmiotów nadzorowanych. Opiniował oraz przygotowywał propozycje zmian w przepisach prawa. Obecnie wspiera klientów w zakresie compliance, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również w zakresie przeciwdziałania korupcji. Reprezentuje firmy w postępowaniach kontrolnych oraz w postępowaniach przed organami administracji. Paweł pracuje dla wiodących spółek z sektora finansowego, w tym dla podmiotów z branży FinTech oraz RegTech. Doradza klientom z branży mediowej oraz sektora przemysłowego.

Jest autorem publikacji dotyczących problematyki regulacji, compliance oraz nowych technologii , m.in. w Harvard Business Review, a także jednego z pierwszych artykułów traktujących o odpowiedzialności agencji ratingowych, jak również o crowdfundingu udziałowym. Pełnił rolę eksperta krótkoterminowego w ramach projektu Unii Europejskiej w Azerbejdżanie. Prowadził szkolenia CEDUR, oraz występował w trakcie licznych wydarzeń branżowych. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szkoleniach dotyczących tematyki ryzyka oraz regulacji na rynku finansowym, w tym organizowanych przez organy nadzoru w Irlandii oraz Francji.

Jest wykładowcą Podyplomowych Studiów Compliance prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU