21—22 marca 2023R., KONFERENCJA HYBRYDOWA

9. Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML

Największe, coroczne spotkanie przedstawicieli środowiska compliance oraz AML

Paweł Kuskowski<br>Gatenox
Paweł Kuskowski
Gatenox
dr Jacek Bartosiak<br>Strategy&Future
dr Jacek Bartosiak
Strategy&Future
Jonathan Benton<br>Intelligent Sanctuary Ltd.
Jonathan Benton
Intelligent Sanctuary Ltd.
Chris Blackhurst<br>doradca i komentator ds. komunikacji strategicznej, były redaktor The Independent
Chris Blackhurst
doradca i komentator ds. komunikacji strategicznej, były redaktor The Independent
Robin Barnett<br>Verificators
Robin Barnett
Verificators
dr Katarzyna Barańska<br>Osborne Clarke
dr Katarzyna Barańska
Osborne Clarke
Ewelina Bogiel
Ewelina Bogiel
Lee Byrne<br>GCAL
Lee Byrne
GCAL
dr Łukasz Cichy, ekspert GRC
dr Łukasz Cichy, ekspert GRC
dr Marcin Chomiuk<br>JDP
dr Marcin Chomiuk
JDP
Carol R. Van Cleef<br>Luminous Group & W Legal
Carol R. Van Cleef
Luminous Group & W Legal
Raf Demczuk<br>W Legal & GATENOX
Raf Demczuk
W Legal & GATENOX
Paweł Dudojc<br>DWF
Paweł Dudojc
DWF
Tomasz Gasiński<br>Deloitte CE
Tomasz Gasiński
Deloitte CE
Arkadiusz Górski<br>JDP
Arkadiusz Górski
JDP
Rafał Hiszpański<br>D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
Rafał Hiszpański
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
Katarzyna Ishikawa<br>Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych
Katarzyna Ishikawa
Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych
Piotr Jackowski<br>DZP
Piotr Jackowski
DZP
dr Magdalena Jaczewska-Żurek<br>Taylor Wessing
dr Magdalena Jaczewska-Żurek
Taylor Wessing
Norbert Jeziolowicz<br>Związek Banków Polskich
Norbert Jeziolowicz
Związek Banków Polskich
Michał Karwasiński<br>KSZ Smart Legal
Michał Karwasiński
KSZ Smart Legal
Christian Kellner<br>Dun & Bradstreet
Christian Kellner
Dun & Bradstreet
Leszek Koziorowski<br>Kancelaria GESSEL
Leszek Koziorowski
Kancelaria GESSEL
dr Daniel Kiewra<br>Forum Odpowiedzialnego Biznesu
dr Daniel Kiewra
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Katarzyna Majer-Gębska<br>Sadkowski i Wspólnicy
Katarzyna Majer-Gębska
Sadkowski i Wspólnicy
prof. Patricia Muleiro<br>University of Navarra
prof. Patricia Muleiro
University of Navarra
dr Michał Nowakowski<br>Rymarz Zdort Maruta
dr Michał Nowakowski
Rymarz Zdort Maruta
Jakub Pyszyński<br>TFI PZU S.A.
Jakub Pyszyński
TFI PZU S.A.
Czesław Sadkowski<br>Sadkowski i Wspólnicy
Czesław Sadkowski
Sadkowski i Wspólnicy
Piotr Sobków<br>Izba Domów Maklerskich
Piotr Sobków
Izba Domów Maklerskich
Kuba Szpringer<br>KSZ Smart Legal
Kuba Szpringer
KSZ Smart Legal
Tomasz Walkiewicz<br>Giełda Papierów Wartościowych S.A.
Tomasz Walkiewicz
Giełda Papierów Wartościowych S.A.
dr Tomasz Karol Wiśniewski<br>GPW S.A.
dr Tomasz Karol Wiśniewski
GPW S.A.
Tomasz Wojtaszczyk<br>mBank Hipoteczny S.A.
Tomasz Wojtaszczyk
mBank Hipoteczny S.A.
Jose F. Zamarriego Izquierdo<br>Farmaindustria, ASCOM
Jose F. Zamarriego Izquierdo
Farmaindustria, ASCOM
Tomasz Kruk<br>CSL Vifor
Tomasz Kruk
CSL Vifor
István Lengyel<br>BACEE
István Lengyel
BACEE
Łukasz Łyczko<br>PwC Legal Polska
Łukasz Łyczko
PwC Legal Polska
Marcin Waszak<br>Linia Etyki
Marcin Waszak
Linia Etyki
Andrzej Otto<br>Xelion
Andrzej Otto
Xelion
Dariusz Piątek<br>XTB S.A.
Dariusz Piątek
XTB S.A.
Michał Ćwiakowski<br>Gawroński & Partners
Michał Ćwiakowski
Gawroński & Partners

Zapraszamy do udziału w 9. Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML, którą zaplanowaliśmy w formule hybrydowej na 21-22 marca 2023.

Jest to największe coroczne spotkanie przedstawicieli środowiska compliance oraz AML, współorganizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Jakość tej wyjątkowej konferencji zależy przede wszystkim od jej poziomu merytorycznego, nad którym zawsze czuwa grono ekspertów formujących Radę Programową konferencji. Są nimi zawsze przedstawiciele instytucji rynkowych, kancelarii prawnych ale przede wszystkim najwybitniejsi specjaliści compliance i AML w Polsce.

Po doświadczeniach ubiegłorocznej konferencji, w tym roku ponownie chcielibyśmy zaadresować nasze spotkanie do wielu branż, a także otworzyć je na uczestników spoza Polski, co pozwoli na wymianę doświadczeń między wieloma rynkami i systemami prawnymi.

Dlaczego organizujemy 9. Ogólnopolską Konferencję Compliance & AML?

 • Tworzymy platformę wymiany doświadczeń środowiska Compliance & AML
 • Wspieramy Compliance Oficerów i AML Oficerów w tworzeniu coraz lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji compliance & AML
 • Wzmacniamy wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji compliance & AML
 • Inspirujemy do poszukiwania nowych rozwiązań

Udział w konferencji zapewnia 10 punktów w ramach doskonalenia zawodowego prawników w cyklu rozliczeniowym 1.01.2021–31.12.2023.

Uczestnicy

 • Pracownicy Compliance z firm regulowanych (banki, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, instytucje finansowe z branży FinTech)
 • Compliance Oficerowie z branż: farmaceutycznych, energetycznych, finansowych, logistycznych i wszystkich, które podlegają szczególnym ryzykom braku zgodności
 • Pracownicy z działów zapobiegania praniu pieniędzy w instytucjach finansowych oraz w instytucjach wsparcia biznesu (outsourcing/shared services)
 • Menadżerowie średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką Compliance & AML

Program

1. dzień konferencji, 21 marca 2023 R.

8.50        Otwarcie konferencji
Tomasz Walkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Compliance Polska

9.00        Czy uregulowanie wykorzystania sztucznej inteligencji i ryzyk zablokuje wzrost?
dr Michał Nowakowski, Marucha Wachta (moderator)
Karolina Gałęzowska, Bank Millenium S.A.
Paweł Kuskowski, Gatenox
Model sztucznej inteligencji ChatGPT wchodzący w interakcję poprzez dialog

10.00     Co nowego szykuje dla nas Unia Europejska w obszarze AML / CFT?
Andrzej Otto, Xelion
Dariusz Piątek, XTB

10.50     Wdrażanie polityk compliance w grupach spółek – problemy praktyczne
Czesław Sadkowski, kancelaria Sadkowski i Partnerzy
Katarzyna Majer – Gębska, kancelaria Sadkowski i Partnerzy

11.35    Jak proaktywnie ograniczać ryzyko w świetle ciągle zmieniających się ram regulacyjnych i wyzwań związanych z globalnym łańcuchem dostaw?
Christian Kellner, Head of Go To Market for Finance & Risk Solutions, Dun & Bradstreet Central Europe

12.15     ESG – budowanie równowagi między elementami nowej polityki compliance
dr Tomasz Wiśniewski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

13.35     Sankcje i zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi globalnego handlu: prowadzenie dochodzeń w czasie kryzysu
Jonathan Benton, Intelligent Sanctuary Ltd.
Lee Byrne, GCAL

15.30     Nowe europejskie standardy antykorupcyjne: oczekiwania wobec globalnego egzekwowania prawa i sposób włączenia tych ustaleń do programu compliance
Eric Lewis, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss
Marcin Waszak, Linia Etyki

16.20     Samoregulacja czy nadzór nad rynkiem? Zagrożenia i przeciwdziałanie nadużyciom w branży medycznej poprzez programy compliance
Oskar Filipowski, Polpharma
Patricia Muleiro, University of Navarra
Jose F. Zamarriego Izquierdo, Farmaindustria / ASCOM

17.00     Wręczenie nagrody Compliance Oficera Roku
przyjęcie koktajlowe
Zgłoś swojego kandydata na Compliance Oficera Roku 2022

20.00     Kolacja z prelegentami konferencji i zaproszonymi gośćmi
Zarezerwuj udział w kolacji (zaznacz opcję w formularzu zgłoszeniowym)

2. dzień konferencji, 22 marca 2023 R.

11.35     Odpowiedzialność Rady Nadzorczej za wdrożenie i utrzymanie systemu Compliance w świetle nowelizacji kodeksu spółek handlowych oraz projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
dr Marcin Chomiuk, JDP
Arkadiusz Górski, JDP

12.25     Rola i zadania AML oficera w kontekście wytycznych EBA
Ewelina Bogiel, międzynarodowa ekspertka compliance
Michał Ćwiakowski, Gawroński & Partners
Artur Napora – Rutkowski, Santander Bank Polska
dr Magdalena Jaczewska-Żurek, Taylor Wessing
Tomasz Wojtaszczyk, mBank Hipoteczny S.A. (moderator)

13.20     Wyzwania dla liderów biznesu w czasach kryzysu – jak zachować elastyczność i dynamikę firmy przy rozwiniętym compliance?
Chris Blackhurst, konsultant i komentator, były wydawca The Independent
István Lengyel, BACEE
Rafał Hiszpański, D.A.S. TUOP

Agenda

1st day of the conference, March 21st, 2023

8.50 am               Opening of the Conference
Tomasz Walkiewicz, Chairman of Compliance Polska Association

9.00 am               Would regulation of AI usage and risks kill the growth?
Michał Nowakowski PhD, Marucha Wachta (moderator)
Karolina Gałęzowska, Bank Millenium S.A.
Paweł Kuskowski, Gatenox
ChatGPT – AI model which interacts in a conversational way

10.00 am             What is in the EU pipeline regarding AML / CFT?
Andrzej Otto, Xelion
Dariusz Piątek, XTB

10.50 am             Implementation of compliance policies in groups of companies – practical issues
Katarzyna Majer – Gębska, Sadkowski & Partners Law Firm
Czesław Sadkowski, Sadkowski & Partners Law Firm

11.35 am           How to proactively mitigate risks in light of everchanging regulatory frameworks and global supply chain challenges?
Christian Kellner, Head of Go To Market for Finance & Risk Solutions, Dun & Bradstreet Central Europe

12.15 pm            ESG – building a balance between the elements of the new compliance policy
Tomasz Wiśniewski PhD, Warsaw Stock Exchange S.A.

1.35 pm               Sanctions and Global Trade Compliance: Investigations in times of crisis
Jonathan Benton, Intelligent Sanctuary Ltd.
Lee Byrne, GCAL

3.30 pm               New European Anti-Corruption Standards: Expectations for Global Law Enforcement
Eric Lewis, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC
Marcin Waszak, Linia Etyki 

4.20 pm               Self-regulation or regulators’ surveillance? Threats and counteracting abuses in the medical industry through compliance programs
Oskar Filipowski, Polpharma (moderator)
Patricia Muleiro, University of Navarra
Jose F. Zamarriego Izquierdo, Farmaindustria / ASCOM

5.00 pm              Compliance Officer of the Year Award Ceremony – cocktail reception
Appoint your candidate

8.00 pm              Dinner with the Conference speakers and special guests
book your place at the table (check relevant box at the reservation form)

2nd day of the conference, March 22nd, 2023

9.00 am               Lessons from history: preparations for the next geopolitical disruption from the compliance perspective.
Robin Barnett, Verificators
Jacek Bartosiak, Strategy & Future
Chris Blackhurst, advisor & commentator, former editor of The Independent
Paweł Kuskowski, Gatenox

10.00 am             The collapse of the FTX – lessons for compliance / AML
Carol R. van Cleef, Luminous Group & W Legal 
Raf Demczuk, W Legal & Gatenox (moderator)
Eric Lewis, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss
Kuba Szpringer, KSZ Smart Legal

10.55 am             ESG – from data to action. Do more activities mean more results?
Norbert Jeziolowicz, Polish Bank Association
Łukasz Łyczko, PwC Legal Polska
Jakub Pyszyński, TFI PZU S.A.
Piotr Sobków, Chamber of Brokerage Houses (moderator)

11.35 am              Liability of the Supervisory Board for the implementation and maintenance of the compliance system in the light of the amendment to the Code of Commercial Companies and the draft amendment to the Act on the Liability Of Collective Entities for prohibited deeds
Marcin Chomiuk PhD, JDP
Arkadiusz Górski, JDP

12.25 pm            The role and tasks of the AMLRO in the context of EBA guidelines
Ewelina Bogiel, international compliance expert
Michał Ćwiakowski, Gawroński & Partners
Artur Napora – Rutkowski, Santander Bank Polska S.A  
dr Magdalena Jaczewska-Żurek, Taylor Wessing
Tomasz Wojtaszczyk, mBank Hipoteczny S.A. (moderator)

1.20 pm             Challenges for business leaders in times of crisis – how to maintain flexibility and dynamics of the company with developed compliance?
Chris Blackhurst, advisor & commentator, former editor of The Independent
István Lengyel, BACEE
Rafał Hiszpański, D.A.S. TUOP

Formuła konferencji

Konferencja odbywa się w formule hybrydowej w Warszawie
Cała konferencja jest dwujęzyczna: prelekcje i panele prowadzone są w języku polskim bądź angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Konferencja to znacznie więcej niż najaktualniejsza wiedza i praktyki rynkowe. To także znakomita okazja do poszerzenia swoich kontaktów zawodowych podczas koktajlu kończącego pierwszy dzień spotkania.

Podczas Konferencji skorzystasz z:

 • ciekawych prelekcji – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i doświadczenie w obszarze compliance i AML
 • inspirujących dyskusji – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z realizacją funkcji compliance i AML
 • analizy – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesach compliance i AML
 • studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z cudzych doświadczeń

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Zaproszenie do współpracy

To ważne wydarzenie nie byłoby możliwe bez naszych partnerów i sponsorów konferencji. Zapraszamy do tego grona instytucje i firmy związane ze światem prawa, finansów, compliance i AML, a także media zajmujące się tymi zagadnieniami.

Proponujemy Państwu współpracę w kilku formułach, jako:

 • Partner główny
 • Sponsor główny
 • Partner wspierający
 • Partner medialny

Jesteśmy także otwarci na rozmowę na temat innych form współpracy, jeżeli żadna z zaproponowanych przez nas nie wyczerpuje Państwa wizji obecności podczas naszego wydarzenia.

W celu ustalenia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu z Jarosławem Petzem, marketing@langas.pl, tel. 500 393 403

 

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska BACEE Izba Domów Maklerskich Kancelaria JDP Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Dun & Bradstreet Risk & Compliance Platform Europe Gatenox

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML Skuteczny Compliance Oficer
Skuteczny Compliance Oficer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Konferencja compliance, na której nie może Cię zabraknąć!

Konferencja compliance jest to największe spotkanie grona przedstawicieli ze środowiska compliance i AML. Konferencja hybrydowa współorganizowana jest przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Czyli stowarzyszenia, które akredytuje szkolenia compliance i AML. Eksperci i doświadczeni przedstawiciele środowiska compliance i AML w Polsce!

Konferencja Compliance & AML — dlaczego warto na niej być?

Nie może Cię zabraknąć na konferencji compliance, to wyjątkowa konferencja o ogromnym j poziomie merytorycznym. Konferencja hybrydowa, nad którą czuwa grono ekspertów wchodzące w skład Rady Programowej Konferencji. Dzięki temu wiesz, że na konferencji poznasz grono ekspertów, wymienisz się doświadczeniem, a przede wszystkim masz pewność, że konferencja compliance dostarczy Ci maksymalnie merytorycznej wartości, którą możesz zastosować w swoim biznesie. Eksperci i prelegenci na konferencji compliance, to przedstawiciele instytucji rynkowych, kancelarii prawnych, ale przede wszystkim najwybitniejsi specjaliści ds. compliance i AML w Polsce.

Konferencja compliance z Langas i SCP to nie tylko spotkanie w gronie przedstawicieli Compliance i AML. To wymiana doświadczeń, wzmocnienie wiedzy, poznanie nowych zmian i standardów w zakresie Compliance i AML. Konferencja compliance, to świadome poszerzanie wiedzy w tworzeniu coraz lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji compliance & AML.

Co więcej, udział w konferencji hybrydowej compliance zapewnia 10 punktów w ramach doskonalenia zawodowego prawników w cyklu rozliczeniowym 1.01.2021–31.12.2023.

Konferencja hybrydowa Compliance & AML — kto powinien wziąć udział w tym wydarzeniu?

Do udziału w konferencji compliance zapraszamy pracowników działów compliance, działów zapobiegania praniu pieniędzy w instytucjach finansowych oraz w instytucjach wsparcia biznesu. Z udziału w konferencji skorzystają również menadżerowie średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych. Udział w konferencji może wziąć również każda osoba zainteresowana środowiskiem Compliance & AML

Compliance jako model zarządzania w środowisku biznesowym

Ze względu na drastycznie zmieniające się środowisko biznesowe niezbędne jest nowe podejście do zarządzania ryzykami związanymi z compliance, a także wszystkimi innymi rodzajami ryzyka; oparte na technologii podejście systemowe, który umożliwi kierownictwu firmy mierzenie, ustalanie priorytetów i obsługę zagrożeń w sposób efektywny i kompleksowy.

Kompleksowe zdefiniowanie i zakomunikowanie ryzyk w obszarze zgodności, na które narażona jest organizacja, należy w świecie VUCA zdefiniować jako priorytet nie tylko dla compliance oficera, ale dla całego kierownictwa firmy.

Compliance to model zarządzania