Szkolenia AML - Co to jest pranie pieniędzy?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Compliance, AML

Szkolenia AML - Co to jest pranie pieniędzy?

Paweł Dudojc
DWF, 08/02/2021

Tematyka prania pieniędzy poruszana jest najczęściej na szkoleniach AML. Tematyka porusza szereg zagadnień związanych z praniem pieniędzy, a znajomość tematu pozwala na wykrywanie i przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Dlatego dzisiaj poruszymy pierwsze zagadnienie, które pojawia się na szkoleniach AML, a jest nim definicja prania pieniędzy.

Czym jest pranie pieniędzy? – szkolenia AML zaczynają od definicji

Wszystko zaczęło się od Ala Capone, Którego masa czerpała ogromne zyski z nielegalnych działalności. Między innymi przemytu i sprzedaży alkoholu. Wszystkie zyski pochodzące z nielegalnego źródła dopisywane były do legalnie prowadzonych działalności. Właśnie wtedy po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w latach 20 XX wieku żyto pojęcia prania pieniędzy. Natomiast z definicji Ośrodka Szkolenia Departamentu Skarbu USA pranie pieniędzy jest procesem, którego uzyskane dochody, oczywiście pochodzące z działalności przestępczej są przekazywane, przekształcony, wymienione, lub łączone w inny sposób przepływ gotówki. celem prania pieniędzy jest oczywiście otrzymanie pozoru legalności pochodzenia źródła pieniędzy.

Drugą definicję, która jest zbieżna z powyższym opisem, możemy przedstawić w sposób następujący; pranie pieniędzy ma na celu wprowadzenie pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł do legalnego obrotu. Pranie pieniędzy może mieć zasięg lokalny, międzynarodowy, a nawet globalny. Dlatego też o praniu pieniędzy mówimy również wtedy, kiedy uzyskanie pieniędzy i wykonywanie nielegalnych działań ma miejsce na terytorium innego państwa. Ponadto należy mieć również na uwadze fakt, że definicją prania pieniędzy można określić nie tylko same pieniądze, ale również wartości majątkowe, przedmioty pochodzące na przykład z kradzieży, handel bronią, czy lichwiarskie pożyczki i ich oprocentowania oraz odsetki tych pożyczek.

Pranie pieniędzy według Kodeksu Karnego

Natomiast według Kodeksu Karnego z artykułu 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku pranie pieniędzy określone jest jako; przyjmowanie, przekazywanie lub wywożenie za granicę, pomaganie do przenoszenia własności lub posiadania, albo podejmowania innych czynności, które mogą udaremnić, znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia. Miejsce umieszczenia, wykrycie zajęć lub orzeczenie w przypadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego i nieruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnionym czynem zabronionym.

Powyższe definicje pojawiają się praktycznie na każdym szkoleniu AML i są początkiem wdrożenia uczestników szkolenia AML w tematykę i zagadnienia związane z praniem brudnych pieniędzy, a także przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy

Skutki prania pieniędzy

Niezależnie czy będziemy poruszać tematykę w zakresie prania brudnych pieniędzy z kraju, czy za granicą to musisz być świadomy, że gospodarka każdego kraju poddana będzie działaniom skutków prania pieniędzy.

Do największych skutków wynikających z prania brudnych pieniędzy możemy zaliczyć:

  1. Naruszenie stabilności systemu podatkowego i całego systemu finansowego w obrębie danego państwa.
  2. Zachwianie gospodarki i wzrost zjawiska korupcji.
  3. Osłabienie wiarygodności państwa w tym również instytucji finansowych.
  4. Zmniejszony Kapitał pochodzący z legalnych źródeł.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu temu procederowi, to zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń z AML. Tam tematyka jest omawiana w szerszym zakresie i dogłębniej wyjaśniana. Ponadto na szkoleniach poruszany jest szereg innych tematów, które są powiązane z AML, Compilance i tematyką bezpieczeństwa finansowego.

AML & Compliance

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU