16 grudnia 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Certyfikowany Compliance Oficer CCO1

Jeśli szukasz nowego obszaru zawodowego w branży finansowej, zdobądź kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych

ZAREZERWUJ MIEJSCE

COMPLIANCE, AML

Szanowni Państwo!

Compliance stało się w ostatnich latach hasłem do sukcesu. Każda instytucja finansowa zdaje sobie sprawę jak ważny jest to obszar działalności w organizacji. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do kompetencji osób zajmujących te stanowiska.

Compliance Oficer to niezależna osoba, która w skuteczny sposób musi połączyć znajomość prawa, biznesu w którym pracuje oraz elementów etyki.

Compliance Oficer to też osoba, która musi umieć utrzymać kręgosłup moralny często w spotkaniu z konfliktującymi interesami Zarządu.

W tym kontekście chcemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w programie certyfikacji kwalifikacji obszaru Compliance i AML.

Pierwsze ze szkoleń składających się na system obejmuje zestaw kwalifikacji Certyfikowanego Compliance Oficera 1.

Gorąco polecam i zapraszam,
Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

Korzyści:

Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, z radą programową w skład której wchodzą szefowie działów Compliance największych instytucji finansowych, pod auspicjami stowarzyszenia które skupia środowisko Compliance w Polsce. Wychodzą naprzeciw środowisku Compliance, członkom Stowarzyszenia Compliance Polska oraz osobom zainteresowanym, przygotowaliśmy ten unikatowy program, którego do tej pory nie było w Polsce.

Stworzyliśmy system kursów i egzaminów walidacyjnych, który pozwala pracownikom obszaru compliance i AML osiągać sukcesy zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Jesteśmy przekonani, że udział w programie Certyfikowanego Compliance Oficera dostarczy państwu niezbędnej wiedzy, teoretycznej jak i praktycznej, co przełoży się  na sprawne poruszanie w świecie Compliance.  A zdobyty po zdaniu egzaminu Certyfikat, umocni Państwa pozycję zawodową.

Kurs składa się z dwóch etapów:

 1. szkolenie
 2. egzamin walidacyjny

Uczestnicy

 • Managerowie i pracownicy Departamentów Compliance
 • Managerowie i pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
 • Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
 • Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML i compliance
 • Managerowie działów ryzyka,
 • prawnicy
 • doradcy
 • Członkowie Zarządu
 • osoby wiążące swoją ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program:

16 GRUDNIA 2024 R.

8.45   Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00   Rozpoczęcie szkolenia

ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM
Założenia dotyczące Funkcji Compliance

 • Compliance w organizacji
 • Modele funkcji Compliance w organizacji
 • Zasada proporcjonalności
 • Różnice wynikające z charakteru działalności.

Kto jest odpowiedzialny za Compliance?

 • Rola zarządu i rady nadzorczej
 • Rola menadżerów wyższego stopnia oraz  innych działów biznesu
 • Odpowiedzialność działu Compliance
 • Compliance poza działem Compliance
 • Model 3 lini obrony
 • Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance

FUNKCJA COMPLIANCE
Miejsce i misja Compliance w organizacji

 • Niezależność funkcji Compliance
 • Formalny status
 • Zapobieganie konfliktom interesów
 • Dostęp do informacji i personelu
 • Odpowiednie zasoby i szkolenia

ZADANIA COMPLIANCE
Zakres regularnych zadań Compliance

 • Etyka i postępowanie
 • Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i procedur
 • Dostarczanie odpowiednich treningów

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
Wewnętrzne akty normatywne oraz program działu Compliance

 • Polityki
 • Procedury wewnętrzne
 • Program działu Compliance

Mapowanie świata Compliance

 • Mapowanie regulacji
 • Regulacje a Twoja firma
 • Mapowanie struktury firmy
 • Firmy i inne podmioty
 • Jednostki biznesu
 • Zewnętrzni dostawcy usług
 • Doradzanie i edukacja
 • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance
 • Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
 • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi

KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
Nadzór nad podmiotami sektora finansowego

 • KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW
 • Inne podmioty Nadzoru

PRAWO I REGULACJE POLSKIE
Regulacje w Compliance

 • Główne regulacje polskie
 • Hierarchia aktów prawnych i regulacji
 • Uchwała i rekomendacja KNF
 • Dobre praktyki

REGULACJE UNIJNE
Wspólny rynek oraz Europejski system nadzoru nad rynkiem finansowym

ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB

System prawny Unii Europejskiej

 • Dyrektywy,
 • Rozporządzenia
 • Rekomendacje

REGULACJE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
Sfery regulacji w instytucji finansowej

 • Kredyty i działalność kredytowa
 • AML, produkty inwestycyjne
 • Bank Assurance
 • Ład Korporacyjny
 • Ochrona informacji, ochrona konkurencji i konsumentów

15.30       Zakończenie szkolenia

Metody:

 • wykłady wprowadzające do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
 • case study
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje dotyczące poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

16 grudnia 2024R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 01/11/2024: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 13%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
możliwość wzięcia udziału w egzaminie walidacyjnym i otrzymanie certyfikatu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji CCO1


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 08

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 08

Cena: 2 270 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 970 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 99 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Certyfikowany Compliance Officer CCO1 - nowoczesne szkolenie online

Na przestrzeni ostatnich lat, Compliance stało się niemal hasłem sukcesu w świecie biznesu i finansów. Instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę, jak ważnym obszarem ich działalności jest przeciwdziałanie przestępczości finansowej. Dlatego tak wielką wagę przykłada się do kompetencji i odpowiedniego przygotowania osób zajmujących stanowiska z zakresu Compliance w przedsiębiorstwach i bankach.

Kim zatem jest Compliance Officer i jaka jest jego rola? Jest to niezależna osoba, której zadaniem jest pełna znajomość i umiejętność połączenia przepisów prawa, zasad biznesu, w którym pracuje oraz elementów etyki. Wszystko to służyć ma ograniczeniu ryzyka finansowego w danej organizacji.

Aby umożliwić Państwu kompleksowe przygotowanie do pełnienia obowiązków na stanowiskach z obszaru AML i Compliance, stworzyliśmy szkolenie online Certyfikowany Compliance Oficer poziom 1.

Compliance Officer

Czym jest Compliance w przedsiębiorstwie i jaką pełni funkcję?

Compliance oznacza całokształt działań podejmowanych w instytucji finansowej lub przedsiębiorstwie, zmierzających do zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z prawem, w tym w szczególności z normami, zaleceniami i stosownymi praktykami.

System Compliance w przedsiębiorstwie ma więc zapewnić, że dany podmiot funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa. Jego rola sprowadza się przede wszystkim do ochrony firmy przed karami lub stratami finansowymi, które mogłyby się pojawić w razie wystąpienia problemów związanych m.in. z naruszeniem przepisów prawa.

Compliance Officer - zakres obowiązków

Kto i jak skorzysta na szkoleniu Compliance Officer?

Z racji tego, że Compliance w banku czy przedsiębiorstwie stale zyskuje na znaczeniu, to coraz więcej osób zainteresowanych jest pogłębianiem wiedzy na temat tego zagadnienia. Zastanawiasz się, czy szkolenie Compliance Officer jest właśnie dla Ciebie?

Szkolenie AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1 adresowane jest przede wszystkim do osób pełniących następujące funkcje w organizacjach:

 • Managerowie i pracownicy Departamentów Compliance,
 • Managerowie i pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy,
 • Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego,
 • Managerowie działów ryzyka,
 • Prawnicy i Doradcy,
 • Członkowie Zarządu,

To jednak nie wszyscy, dla których jest to szkolenie compliance. Szkolenie online z zakresu AML i Compliance stworzone zostało również z myślą o osobach, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML i Compliance, a także o tych, którzy wiążą swoją ścieżkę rozwoju zawodowego właśnie z Compliance.

Przejdźmy teraz do korzyści, jakie przyniesie Ci uczestnictwo w szkoleniu online Compliance Officer. Przygotowany przez nas system kursów i egzaminów walidacyjnych, pozwala pracownikom obszaru Compliance i AML osiągać sukcesy zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Uczestnicząc w szkoleniu AML zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które przełożą się na sprawne poruszanie się w świecie Compliance w przedsiębiorstwie oraz instytucjach finansowych. Natomiast zdobyty na zakończenie szkolenia online Certyfikat Compliance Officer’a umocni Twoją pozycję zawodową.

Co zawiera program szkolenia online?

Program szkolenia online z zakresu Compliance i AML został opracowany przez doświadczonych praktyków wraz z radą programową, w której skład wchodzą szefowie działów Compliance największych instytucji finansowych.

Program szkolenia Compliance podzielony został na poszczególne bloki tematyczne wśród których znalazły się następujące:

 • rola Compliance w sektorze finansowym,
 • odpowiedzialność za Compliance w przedsiębiorstwie i Compliance w banku - rola Zarządu, Rady Nadzorczej i Compliance manager’a,
 • funkcja Compliance - miejsce i misja compliance w organizacji,
 • zadania Compliance,
 • zarządzanie ryzykiem Compliance,
 • mapowanie świata Compliance,
 • nadzór nad podmiotami sektora finansowego - krajowi regulatorzy i inne podmioty nadzoru
 • regulacje prawne w Compliance - prawo polskie i unijne oraz regulacje w instytucjach finansowych.

Szkolenie Certyfikowany Compliance Officer CCO1 obejmuje dwa etapy. Pierwszym z nich są zajęcia merytoryczne, na których poruszona zostanie wyżej opisana tematyka. Drugim natomiast jest egzamin, uprawniający do uzyskania Certyfikatu Compliance Officer’a.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group