Justyna Walas - Ryba

Justyna Walas - Ryba

Compliance officer, konsultant, wdrożeniowiec.

Prowadzone kursy

Z wykształcenia jest prawnikiem z doświadczeniem na sali sadowej, ukończyła aplikację sądową i wykonywała zawód adwokata. Od wielu lat jest związana z obszarem compliance, zarówno jako aktywny compliance oficer, jak też konsultant zewnętrzny wdrażający systemy compliance w instytucjach finansowych i w dużych podmiotach rynku pozafinansowego oraz w spółkach giełdowych.

Jej doświadczenie zawodowe zostało poparte dedykowanymi certyfikatami: CCO1 (Certyfikowany Compliance Officer poziom 1), CCO2 (Certyfikowany Compliance Officer poziom 2), Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert.

Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym, konsumenckim, spółek, a także szeroko pojętej kontroli zgodności oraz identyfikacji i ocenie ryzyka. Posiada bardzo praktyczne doświadczenie w implementacji dyrektywy unijnej dla rynku kapitałowego. Zajmuje się pragmatycznym dostosowywaniem systemów compliance dla przedsiębiorstw oraz opracowywaniem ich matryc compliance, w tym testów.

Działa zgodnie z zasadą proporcjonalności, budowania systemu w ramach istniejących procesów, dostosowania do realiów, branży, ludzi, spojrzenia na wymogi i przepisy. Łączy doświadczenie zawodowe z pasją przekazywania wiedzy.

Jest też Certyfikowanym Trenerem Biznesu. Dzięki odpowiednio zaplanowanym metodom szkolenia stwarza okazje aby uczestnicy uzmysłowili sobie, że warto się zmieniać oraz jak duże to może przynieść efekty.

 

 

 

 

 

 

prowadzone kursy:

Artykuły:

KPI (Kluczowe Wskaźniki Efektywności) w compliance

"bez mierników nie ma wyników"


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU