25—26 sierpnia 2022R., Hotel Sopot ****

Letnia Szkoła Członka Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak skutecznie zabezpieczyć członków organów korporacyjnych przed odpowiedzialnością wg nowych przepisów?

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed członkami zarządu i rad nadzorczych oraz uchronić się przed dotkliwymi konsekwencjami naruszeń?

Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Członka Zarządu i Rady Nadzorczej. To wyjątkowe szkolenie uwzględnia najnowsze regulacje prawne, obecne warunki rynkowe i aktualną sytuację spółek kapitałowych.

Warsztaty prowadzone przez ekspertów oparte są na analizie praktycznych zagadnień i wyzwań, jakie stoją przed zarządem i radą nadzorczą, organami odgrywającymi kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Korzyści

 • poznasz skuteczne narzędzia i najlepsze praktyki dla spółek kapitałowych dotyczące prawidłowego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej oraz zarządu
 • zdobędziesz praktyczne wskazówki jak zapewnić pełną zgodność działania z najnowszymi zmianami dotyczącymi odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych
 • dowiesz się kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej po nowelizacji KSH
 • dowiesz się jak sobie radzić z kłopotliwymi i spornymi kwestiami organizacji procesu uprawnień w spółce
 • otrzymasz szczegółową instrukcję jak minimalizować ryzyko odpowiedzialności na gruncie prawa pracy, w szczególności naruszenia obowiązków pracowniczych
 • otrzymasz wskazówki, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie wykonywania umów

Uczestnicy

 • Przewodniczący Rad Nadzorczych,
 • Członkowie Rad Nadzorczych,
 • Członkowie Zarządu,
 • Prezesi Zarządu,
 • Dyrektorzy departamentów obsługi władz spółek,
 • Szefowie Biura Zarządu

Program

DZIEŃ 1 / 25  SIERPNIA 2022

9.30         Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00       Rozpoczęcie zajęć

Kłopotliwe i sporne kwestie organizacji procesu uprawnień  w spółkach – pełnomocnictwa i prokura

 • reprezentacja spółki i działanie w jej imieniu
 • kto i w jakim zakresie jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki?
 • reprezentacja w ramach układów holdingowych
 • case study: skutki błędnie udzielonych pełnomocnictw
 • umowy z członkami zarządu
 • w jaki sposób członkowie zarządu reprezentują spółkę i jak korzystają z pełnomocnictw?
 • co może pełnomocnik? A co może prokurent?
 • przekroczenie granic umocowania przez pełnomocnika i prokurenta
 • case study: w jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?
 • w jaki sposób odwołać pełnomocnika oraz inne uregulowania związane z wygaśnięciem pełnomocnictw?
 • case study: system pełnomocnictw na przykładzie spółki X

Regulaminy w spółce 

 • usprawnianie wewnętrznej organizacji spółki poprzez stosowanie funkcjonalnych zapisów w regulaminach organów spółki
 • znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne
 • czy warto czy też  trzeba tworzyć regulaminy?
 • czym są regulaminy i jaka jest ich rola?
 • przygotowanie i uchwalenie regulaminu
 • jak wyglądają kwestie formalne związane z przygotowaniem i wdrożeniem regulaminów?
 • regulamin a statut/umowa spółki
 • w jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?
 • kluczowe elementy regulaminów WZA/ZW – organizacja, przebieg, głosowanie
 • regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)
 • regulaminy organów, a problematyka corporate governance
 • case study: przykłady regulaminów, połączone z analizą błędów i poprawnych zapisów
 • case study: wprowadzanie zmian do regulaminów

Zaawansowane kwestie organizacji posiedzeń zarządu i rady nadzorczej

 • zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • droga elektroniczna zwołania posiedzeń rady nadzorczej
 • uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń, przebieg posiedzeń
 • przykłady regulaminów ułatwiające sprawne funkcjonowanie organów i zapobiegające powstawaniu konfliktów
 • case study: pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach – jak ich uniknąć?

16.00    zakończenie 1. dnia zajęć

DZIEŃ 2 / 26 SIERPNIA  2022

08.30      Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00      Rozpoczęcie zajęć

Nowelizacje KSH 2021 i 2022 a odpowiedzialność członków zarządów

 • grupa spółek i wiążące polecenie – wyłączenie odpowiedzialności członków zarządu
 • odpowiedzialność zastępcza spółki dominującej wobec wierzycieli spółki zależnej
 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej po nowelizacji?
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
 • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł

Odpowiedzialność członków zarządu za dokumentację firmy

 • nowelizacja ustawy o rachunkowości – sprawozdania
 • odpowiedzialność za błędy w dokumentach
 • odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosków do rejestrów CRBR, KRS, itd.
 • faktury – odpowiedzialność za treść dokumentu
 • odpowiedzialność za nierealizowanie obowiązku informacyjnego, m.in.: KSH, BDO, oświadczenie dużego przedsiębiorcy
 • RODO a odpowiedzialność za dane zawarte w dokumentacji przedsiębiorstwa
 • podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów
 • jakie są okresy przechowywania dokumentów?
 • odpowiedzialność pracodawcy za wytwarzanie dokumentacji w wersji pisemnej i elektronicznej
 • odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
 • udostępnianie informacji i dokumentów

Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie prawa pracy i innych form zatrudnienia

 • odpowiedzialność z kodeksu pracy, w szczególności naruszenie obowiązków pracowniczych
 • zwolnienie pracowników – z wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia oraz uprawnienia pracownika
 • kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?
 • ochrona pracownicy w ciąży
 • nadgodziny – uprawnienia pracodawcy
 • przesunięcie terminu urlopu pracownika
 • mobbing i naruszenie zasad równego traktowania, dyskryminacja
 • odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone i uprawnienia pracodawcę

 Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa

 • siła wyższa i nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych
 • zasady negocjacji i odpowiedzialność w procesie negocjacji
 • tajemnica przedsiębiorstwa – zakres i odpowiedzialność
 • odpowiedzialność kontraktowa i odpowiedzialność deliktowa
 • najpopularniejsze formy zabezpieczenia umów
 • odpowiedzialność z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

16.00    Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładowo-dyskusyjnej z wykorzystaniem case studies.

Eksperci będą szczegółowo pogłębiać tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń i regulacji prawnych.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie prowadzone przez profesjonalistów, poparte wieloma ciekawymi przykładami.

Agnieszka Węgrzyn

FFiL Śnieżka S.A.

Praktyczne przykłady, dyskusje, konkretne informacje, wspólne rozwiązywanie problemów.

Violetta Woźniakowska

MPWiK S.A.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Eksperci kompetentni; posiadają umiejętności angażowania grupy w tematykę. Zakres i przeprowadzenie szkolenia zgodne z programem. Obsługa w czasie szkolenia przez organizatora na wysokim poziomie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze opracowane . Miła atmosfera.

Ewelina Koza

Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.

Interesujące, rzeczowe, pobudzające do myślenia.

Joanna Kurbiel

TBMECA Poland Sp. z o.o.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez znakomitych wykładowców, którzy nie przekazują suchej wiedzy, łącząc wykład z ćwiczeniami, rozmową poruszając interesujące tematy.

Małgorzata Labuda

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Oceniam szkolenie bardzo dobrze, głównie ze względu na profesjonalizm ekspertów, ich otwartość i komunikatywność, każdy w swoim zakresie byli naprawdę bardzo dobrzy.

Ewa Skura

KGHM Polska Miedź

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Office Manager Nowej Dekady
Office Manager Nowej Dekady
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Protokołowanie z uwzględnieniem nowelizacji 2023
Protokołowanie z uwzględnieniem nowelizacji 2023
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed członkami zarządu i rad nadzorczych oraz uchronić się przed dotkliwymi konsekwencjami naruszeń?

Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Członka Zarządu i Rady Nadzorczej. To wyjątkowe szkolenie uwzględnia najnowsze regulacje prawne, obecne warunki rynkowe i aktualną sytuację spółek kapitałowych.

Warsztaty prowadzone przez ekspertów oparte są na analizie praktycznych zagadnień i wyzwań, jakie stoją przed zarządem i radą nadzorczą, organami odgrywającymi kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje:

Szkolenia i konferecje - Langas Group