27—28 sierpnia 2020R., Hotel Haffner, Sopot

XIII Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej

Warsztaty dla osób obsługujących zarząd i radę nadzorczą w spółkach z o.o. i s.a.

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 07.08.2020

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Asystent Zarządu jest wsparciem dla efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania organów spółki. W tym celu musi znać aktualne przepisy i regulacje prawne wytyczające prawidłowe działanie przedsiębiorstwa, a także praktyczne zasady organizacji pracy biura i organów korporacyjnych.

W związku z tym wyzwaniem zapraszamy do udziału w trzynastej edycji Letniej Szkoły Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej. Jest to szkolenie, które buduje profesjonalne kwalifikacje w dwóch kluczowych obszarach: organizacyjno-interpersonalnym oraz prawno-formalnym.

Warsztaty poprowadzą wyjątkowi eksperci, którzy przekażą Ci wiedzę oraz efektywne rozwiązania z zakresu wspierania, zabezpieczania i ułatwiania pracy organom spółek.

Korzyści

Podczas Letniej Szkoły Asystentów Zarządu

 • Poznasz najistotniejsze dla obsługi organów spółki zmiany prawne 2020
 • Dowiesz się jak w praktyce wyglądają elektroniczne posiedzenia organów spółki i jakie wyzwania ze sobą niosą
 • Przeanalizujesz jakie klauzule zabezpieczają umowę i jak wyłapać niekorzystne dla spółki zapisy
 • Dostaniesz praktyczne wskazówki jak prowadzić dokumentację korporacyjną spółki
 • Udoskonalisz swoje standardy w zakresie zarządzania sobą w czasie
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki, jak zarządzać procesem, przygotowania, prowadzenia i zamykania spotkań, zebrań, narad
 • Poznasz techniki tworzenia efektywnej, ciekawej i realizującej cele wystąpienia profesjonalnej prezentacji

Uczestnicy

 • Asystent Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
 • Asystent Prezesa,
 • Asystent Kierownika Biura Zarządu
 • Specjalista ds. obsługi władz spółki
 • Specjalista ds. organizacyjnych
 • Referent w biurach zarządu

Program

DZIEŃ 1 / 27 SIERPNIA 2020

POSIEDZENIA ORGANÓW, DOKUMENTACJA, KONTRAKTY HANDLOWE, REGULAMINY, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

9.30          Rejestracja uczestników, kawa i herbata

10.00        Rozpoczęcie zajęć

 

ELEKTRONICZNE POSIEDZENIA ORGANÓW SPÓŁKI

 • W jakich sprawach zwoływane są posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy/ zgromadzenia wspólników?
 • Jak wygląda proces organizacji posiedzenia na odległość?
 • Jakie są zasady zwoływania posiedzeń? Jakie są pułapki tego procesu? Jakie są najlepsze rozwiązana w zakresie powiadamiania o posiedzeniu? Błędy i wyzwania z praktyki.

ASYSTENT PROWADZĄCY DOKUMENTACJĘ KORPORACYJNĄ

 • Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej w procesie obsługi organów spółki
 • Jaka jest odpowiedzialność za wadliwe prowadzenie dokumentów korporacyjnych?
 • Udostępnianie dokumentów spółki – swoboda udostępniania oraz ograniczenia

„OBIEG” WEWNĘTRZNY DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ

 • Komu przysługuje dostęp i jak powinno wyglądać prawidłowe upoważnienie, pełnomocnictwo w zakresie dostępu do dokumentacji spółki?
 • Kiedy, komu i na jakich zasadach można wydawać dokumenty spółki?
 • Nadzór nad dokumentacją korporacyjną
 • Jakie organy zewnętrzne i w jakich okolicznościach mogą mieć dostęp do dokumentacji a jakie nie?
 • Jakie kompetencje pracownika decydują o jego dostępie do poufnych dokumentów spółki?
 • Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Zasady prowadzenia kancelarii tajnej, a tajemnica spółki

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z  PEŁNOMOCNICTWAMI

 • Prawidłowa reprezentacja spółki
 • Kto podpisuje dokumenty spółki?
 • Jak wygląda kwestia reprezentacji spółek?
 • Jaka jest rola członków Zarządu w reprezentacji spółki?
 • Kto może i na jakiej zasadzie reprezentować?
 • W jaki sposób skonstruować pełnomocnictwo w zależności od czynności jaką powierza się pełnomocnikowi?

KONTRAKTY HANDLOWE REALIZOWANE Z RAMIENIA ZARZĄDU, DZIAŁANIA PEŁNOMOCNIKÓW

 • Reprezentacja spółki, a powoływanie pełnomocników handlowych
 • Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia
 • Do czego może zostać uprawniony pełnomocnik w umowach handlowych?
 • Specyfika umów handlowych z udziałem członków zarządów i pełnomocników zarządów; kluczowe zapisy
 • Jakie zapisy zabezpieczają umowę i jak wyłapać niekorzystne dla spółki zapisy?
 • Case study: Odpowiedzialność pełnomocników, a przekroczenie uprawnień

 POLECENIA, ROZPORZĄDZENIE ZARZĄDU, REGULAMINY W SPÓŁCE

 • Sporządzanie poleceń
 • Wymogi formalne, prawne i obligatoryjne w zakresie tworzenia regulaminów
 • Co powinny zawierać regulaminy, procedury?

KODEKS ANTYKORUPCYJNY – KONFLIKT INTERESÓW MOŻE DOTKNĄĆ KAŻDEGO PRACOWNIKA – PRZEWIDUJ! I JASNO OKREŚL SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 • Sposoby identyfikacji potencjalnych ryzyk antykorupcyjnych i reakcje na zdarzenia korupcyjne
 • Sposoby przeciwdziałania powstawania konfliktów interesów
 • Zasady dotyczące zgłaszania nieprawidłowości
 • Jak określić zasady odpowiedzialności?
 • Powołaj Chief Compliance Officer’a

 NIKT NIE JEST ANONIMOWY – PRACOWNICY W SIECI! JAKI MA TO WPŁYW NA NASZĄ SPÓŁKĘ, JAKIE RYZYKO NIESIE INTERNET?

 • Instrukcja / wytyczne dot. korzystania przez pracowników z mediów społecznościowych
 • Zasady korzystania ze zdjęć w mediach społecznościowych

ASYSTENT BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ A PRAKTYCZNE ASPEKTY RODO

16.00 Zakończenie 1. dnia zajęć

DZIEŃ 2 / 28 SIERPNIA 2020

STANDARDY OBSŁUGI, PRZYGOTOWYWANIE SPOTKAŃ, BUDOWANIE KOMPETENCJI DORADCZYCH, WSPARCIE WŁADZ SPÓŁKI – ZAGADNIENIA MIĘKKIE

08.30     Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata

09.00     Rozpoczęcie zajęć

 

BUDOWANIE WYSOKICH STANDARDÓW OBSŁUGI WŁADZ SPÓŁKI

 • Oczekiwania Zarządu/Rady Nadzorczej wobec jakości obsługi biura
 • Myślenie procesowe w obsłudze biura zarządu spółki
 • Zasady, normy, wartości w organizacji, a jej postrzeganie
 • Obsługa zarządu/rady nadzorczej, jako wsparcie kluczowego klienta wewnętrznego
 • Rozpoznawanie i zaspokajanie oczekiwań władz spółki

DOSKONALENIE STANDARDÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE

 • Multizadaniowy asystent a oczekiwania organów spółki
 • Efektywne ułożenie struktury i wykorzystanie czasu pracy
 • Techniki pracy pod presją czasu

ASYSTENT JAKO DORADCA WOBEC NAJWYŻSZYCH WŁADZ SPÓŁKI

 • Zrozumienie perspektywy drugiej strony
 • Tworzenie zaangażowania
 • Tworzenie nowego punktu widzenia i wizji stanu docelowego
 • Technika zobowiązania – ustalenie dalszych działań wobec danej sytuacji, problemu

PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI NA WYSTĄPIENIE PRZEŁOŻONEGO

 • Jak zbudować efektywną prezentację?
 • Jakie informacje i w jaki sposób zebrać, aby przygotować prezentację?
 • Założenia merytoryczne prezentacji – czyli jakie są cele ogólne i szczegółowe?
 • Praktyczne przygotowanie planu. Charakterystyka elementów składowych – czas, układ merytoryczny
 • Przygotowanie i konstrukcja materiałów sprzyjających realizacji celów
 • Przygotowanie miejsca prezentacji
 • Prezentacja w ostatniej chwili (praktyczne rady)

PRZYGOTOWANIE SPOTKAŃ I ZEBRAŃ – ZAAWANSOWANE TECHNIKI KOMUNIKACYJNE

 • Przygotowanie spotkania na zlecenie przełożonego
 • Ustalenie porządku obrad
 • Komunikacja celów spotkania i rezultatów
 • Rozpoczęcie spotkania i komunikacja oczekiwań
 • Stawianie konstruktywnych pytań
 • Prezentowanie możliwy rozwiązań – język otwartości i budowania przestrzeni dla drugiej strony
 • Przedstawianie rekomendacji
 • Techniki odpowiadania na zastrzeżenia
 • Zamknięcie zebrania, podsumowanie wyników i rozwiązań oraz ustalenie planu działania
 • Działania zamykające i inicjujące pracę po spotkaniu.

16.00      Zakończenie zajęć

Metody:

Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej to seria specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji oraz warsztatów analizy kazusów, przepisów prawa oraz orzecznictwa.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie prowadzone przez profesjonalistów, poparte wieloma ciekawymi przykładami.

Agnieszka Węgrzyn

FFiL Śnieżka S.A.

Praktyczne przykłady, dyskusje, konkretne informacje, wspólne rozwiązywanie problemów.

Violetta Woźniakowska

MPWiK S.A.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Eksperci kompetentni; posiadają umiejętności angażowania grupy w tematykę. Zakres i przeprowadzenie szkolenia zgodne z programem. Obsługa w czasie szkolenia przez organizatora na wysokim poziomie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze opracowane . Miła atmosfera.

Ewelina Koza

Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.

Interesujące, rzeczowe, pobudzające do myślenia.

Joanna Kurbiel

TBMECA Poland Sp. z o.o.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez znakomitych wykładowców, którzy nie przekazują suchej wiedzy, łącząc wykład z ćwiczeniami, rozmową poruszając interesujące tematy.

Małgorzata Labuda

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Oceniam szkolenie bardzo dobrze, głównie ze względu na profesjonalizm ekspertów, ich otwartość i komunikatywność, każdy w swoim zakresie byli naprawdę bardzo dobrzy.

Ewa Skura

KGHM Polska Miedź

Zdobądź know-how, które poznało już 380+ firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

27—28 sierpnia 2020R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

Sopot, Hotel Haffner, Jana Jerzego Haffnera 59, 81-715 Sopot

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 07/08/2020: 1 770 PLN - Obniżasz koszt o 18%
Zgłoszenie do 08/08/2020: 2 170 PLN

Cena zawiera:
uczestnictwo w Letniej Szkole Asystentów BZ i RN
materiały, certyfikat
lunch, przerwy kawowe

Cena nie zawiera:
noclegu (koszt noclegu wyszczególniono osobno)

Uwagi:
Oto, w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony przez zakażeniem Covid-19<

HOTEL
1 Przy wejściu do hotelu znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji
2 Specjalna strefa check in (odpowiednia odległość pomiędzy gośćmi i pracownikiem recepcji, dostępne rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji, długopisy jednorazowe)
3 W Recepcji wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa po to aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy naszymi Gośćmi i Pracownikami
4 W Recepcji udostępniamy numer telefonu do Sanepidu oraz najbliższego lekarza
5 W hotelowych częściach publicznych co 2 godziny przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń (klamki, blaty stolików, przyciski w windach)
6 Pracownicy hotelowi maja obowiązek dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń służbowych
7 Każdy pokój po wyjeździe gościa jest ozonowany i ponownie użyty po 72 godzinach
8 Wszystkie pokoje są regularnie wietrzone
9 Wszystkie klamki do pokoi zajętych przez gości są dezynfekowane
10 Pościel i ręczniki są pranie w temp. Min 60°C
11 Klucze-karty do pokoi są dezynfekowane codziennie
12 Windą mogą się poruszać jednocześnie 2 osoby
13 Cały personel pracuje w rękawiczkach
14 Przy rozliczeniach sugerujemy płatności karta kredytową lub przelewem
15 Pracownicy, u których stwierdzono objawy przeziębienia nie są dopuszczani do pracy

GASTRONOMIA
1 Wszelkie dostawy do hotelu zostawiane są przed budynkiem w celu zminimalizowania kontaktu personelu z dostawcami
2 Wszystkie posiłki przygotowywane są zgodnie z najwyższymi standardami higienicznymi
3 Kucharze pracują w rękawiczkach oraz maseczkach
4 W punktach gastronomicznych na bieżąco wykonywana jest dezynfekcja powierzchni płaskich
5 Pracownicy z objawami przeziębienia nie są dopuszczani do pracy
6 Przy rozliczeniach sugerujemy płatności kartą kredytową

SPA
1 Przy wejściu do SPA znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji
2 W rejonie Recepcji SPA goście zachowują bezpieczną odległość pomiędzy sobą (zaznaczone linie na podłodze)
3 Pracownicy Instytutu SPA pracują w maseczkach i rękawiczkach
4 Każdy gabinet po opuszczeniu przez gościa jest dezynfekowany i ozonowany, a wszystkie narzędzia sterylizowane
5 Wszystkie gabinety są regularnie wietrzone
6 Pracownicy z objawami przeziębienia nie są dopuszczani do pracy

WE WSZYSTKICH PUNKTACH WITAMY SIĘ I ŻEGNAMY SERDECZNYM UŚMIECHEM :)

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 07.08.2020
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

Cena: 2 170 PLN
Aktualna cena udziału:
1 770 PLN
do zmiany ceny zostało 33 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Zarząd XIV Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
XIV Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Zarząd Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Zarząd Bezpieczeństwo działania B2B na niestabilnym rynku
Bezpieczeństwo działania B2B na niestabilnym rynku
więcej
Prawo, Zarząd Związki zawodowe
Związki zawodowe
więcej
Prawo, Zarząd Finanse dla niefinansistów
Finanse dla niefinansistów
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.