25—26 sierpnia 2022R., Hotel Sopot ****

XV Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej

Warsztaty dla osób obsługujących Zarząd i Radę Nadzorczą w spółkach z o.o. i S.A.

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Asystent Zarządu jest wsparciem dla efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania organów spółki. W tym celu musi znać aktualne przepisy i regulacje prawne wytyczające prawidłowe działanie przedsiębiorstwa, a także praktyczne zasady organizacji pracy biura i organów korporacyjnych.

Wszystkich asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych szukających okazji do rozwoju także latem zapraszamy do udziału w XV Letniej Szkole Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej.
Jest to szkolenie, które buduje profesjonalne kwalifikacje w dwóch kluczowych obszarach: organizacyjno-interpersonalnym oraz prawno-formalnym.

Warsztaty poprowadzą wyjątkowi eksperci, którzy przekażą wiedzę oraz efektywne rozwiązania z zakresu wspierania, zabezpieczania i ułatwiania pracy organom spółek.

Korzyści

Podczas Letniej Szkoły Asystentów Zarządu

 • poznasz zmiany prawne 2022 najistotniejsze dla obsługi organów spółki 
 • przeanalizujesz najnowsze orzecznictwo istotne dla asystenta zarządu i rady nadzorczej
 • dowiesz się jaki wpływ na Twoje działania ma ustawa o ochronie sygnalistów
 • udoskonalisz swoje umiejętności w zakresie pracy w permanentnej zmianie
 • otrzymasz praktyczne wskazówki jak komunikować kompleksowe idee w swojej organizacji
 • poznasz sprawdzone metody na przeciwdziałanie stresowi w krytycznych momentach

Uczestnicy

 • Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
 • Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika Biura Zarządu
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • Specjaliści ds. organizacyjnych
 • Referenci w biurach zarządu

Program

DZIEŃ 1 / 25 SIERPNIA 2022

9.30        Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00      Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Romana Pietruk

NOWELIZACJE PRZEPISÓW ISTOTNYCH W PRACY ASYSTENTA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • nowelizacja ustawy o rachunkowości a sprawozdanie finansowe
 • nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym – najnowsze zmiany
 • ustawa o krajowym rejestrze sądowym – najnowsze zmiany

NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH OBOWIĄZUJĄCA OD 13.10.2022 R. – WPŁYW NA PRACĘ ASYSTENTA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • uprawnienia rady nadzorczej – zmiany zakresu
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • nowe przepisy karne – grzywna wobec pracownika i członka zarządu
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • doradca rady nadzorczej – powołanie, zakres działania, reprezentacja, itd.
 • postępowanie kwalifikacyjne – doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej – skutki nieważności
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • posiedzenia rady nadzorczej
 • nowy dokument – zaproszenia na posiedzenie rady nadzorczej
 • głosowanie rady nadzorczej – preferencja jawnego głosowania
 • działanie rady nadzorczej – indywidualny nadzór
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • nowy obowiązek zawiadomienia zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki

OCHRONA SYGNALISTÓW 2022 – WPŁYW PRZEPISÓW NA DZIAŁANIA ASYSTENTA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • kogo dotyczą regulacje, jakie działania są ujęte w przepisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii?
 • kim jest sygnalista? Kto może zostać sygnalistą?
 • gwarancja poufności, gwarancja anonimowości
 • ile osób może znać dane sygnalisty? Problematyka praktyczna związana z poufnością i anonimowością
 • obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia przepisów
 • informacje kierowane do pracowników
 • dokumentacja związana z systemem zgłaszania nieprawidłowości
 • kanały przyjmowania zgłoszeń w zakresie nieprawidłowości
 • wyznaczenie bezstronnej osoby
 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 • podejmowanie z zachowaniem należytej staranności działań następczych
 • wyznaczenie „rozsądnego” terminu na przekazanie informacji zwrotnych
 • zakaz działań odwetowych, jak należy rozumieć pojęcie odwetu?
 • kary i środki karne oraz odpowiedzialność członków zarządu i członków rad nadzorczych

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO ISTOTNE DLA ASYSTENTA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • bieżące monitorowanie i nadzorowanie sytuacji spółki jako uprawnienie i obowiązek członka zarządu
 • reprezentowanie spółki a skuteczne podejmowanie uchwał przez zarząd
 • podpisywanie pełnomocnictw przez członka jednoosobowego zarządu spółki
 • odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki
 • czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu przedsiębiorstwa
 • prowadzenie protokołu ZW / WZ
 • wyznaczenie przez zarząd spółki osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy
 • zasady zawierania umowy o zakazie konkurencji
 • złożenie oświadczenie przez członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji

16.00 Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 26 SIERPNIA 2022

8.30         Rejestracja uczestników, kawa i herbata
9.00         Rozpoczęcie zajęć


Ekspert:
 Adam Górecki​

PRACA ASYSTENTA W PERMANENTNEJ ZMIANIE

 • stabilność to iluzja – jak wzmocnić w sobie gotowość do zmian?
 • czy zmiana musi boleć? Moje akumulatory w zmiennym środowisku pracy
 • różne reakcje na zmiany: pasywne, proaktywne, 4 kroki reakcji na zmianę, reakcje na zmiany różnych grup pracowników +20, 60, -20
 • jak zarządzać własnym potencjałem w obliczu zmiany?
 • oswojenie zmiany w organizacji – jak złapać równowagę w ciągłej zmianie?

JAK KOMUNIKOWAĆ IDEE W ORGANIZACJI POTRZEBNE W PRACY ASYSTENTA ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ?

 • 4 złote zasady „sprzedaży” idei
 • ja jako „sprzedawca” idei
 • komunikat dla współpracowników – 3 wagi u słuchacza
 • mamy komuś – innym kolegom, coś do zakomunikowania. Przygotujmy się do tego. Jak to zrobimy? Jakich użyjemy argumentów? Jak zachęcimy? Krótkie wypowiedzi…

JAK RADZIĆ SOBIE Z POTENCJALNIE TRUDNYMI SYTUACJAMI?

 • jak odbierane i interpretowane są komunikaty i jak reagują różne typy osób?
 • jak dopasować strategię komunikacji do wybranego typu rozmówcy?
 • jak pozyskiwać przychylność i życzliwość oraz jak budować pozytywne relacje w sytuacji konfliktowej?
 • jak wpływać na zmianę sposobu postrzegania sytuacji konfliktowej?
 • oddzielenie człowieka od problemu – pułapki myślenia
 • krok przed problemem – jak ograniczać przyszłe zagrożenia?
 • sposoby minimalizowania sytuacji konfliktowych
 • jak „stresować się lepiej?”- sprawdzone metody na przeciwdziałanie stresowi w krytycznych momentach

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody

Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej to seria specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji oraz warsztatów, analizy kazusów, przepisów prawa oraz orzecznictwa.​

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie prowadzone przez profesjonalistów, poparte wieloma ciekawymi przykładami.

Agnieszka Węgrzyn

FFiL Śnieżka S.A.

Praktyczne przykłady, dyskusje, konkretne informacje, wspólne rozwiązywanie problemów.

Violetta Woźniakowska

MPWiK S.A.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Eksperci kompetentni; posiadają umiejętności angażowania grupy w tematykę. Zakres i przeprowadzenie szkolenia zgodne z programem. Obsługa w czasie szkolenia przez organizatora na wysokim poziomie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze opracowane . Miła atmosfera.

Ewelina Koza

Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.

Interesujące, rzeczowe, pobudzające do myślenia.

Joanna Kurbiel

TBMECA Poland Sp. z o.o.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez znakomitych wykładowców, którzy nie przekazują suchej wiedzy, łącząc wykład z ćwiczeniami, rozmową poruszając interesujące tematy.

Małgorzata Labuda

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Oceniam szkolenie bardzo dobrze, głównie ze względu na profesjonalizm ekspertów, ich otwartość i komunikatywność, każdy w swoim zakresie byli naprawdę bardzo dobrzy.

Ewa Skura

KGHM Polska Miedź

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
223552400

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
223552400


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH
Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Ochrona Sygnalistów - Wdrożenie dyrektywy i ustawy w firmie - praktyczne przykłady
Ochrona Sygnalistów - Wdrożenie dyrektywy i ustawy w firmie - praktyczne przykłady
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu
Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Corporate Governance Manager
Corporate Governance Manager
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU