24—25 wrzesnia 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG

Przygotowanie raportu pozafinansowego zgodnie ze standardami.

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

ESG (Environmental, Social, and Governance) staje się kluczowym czynnikiem w świecie biznesu.  Dla wielu firm, zwłaszcza publicznych (giełdowych) niezwykle istotne jest informowanie opinii publicznej, pracowników oraz instytucji finansowych o działaniach w obszarach niefinansowych, takich jak kwestie środowiskowe, społeczne, pracownicze, dotyczące praw człowieka (CSR) czy ładu korporacyjnego.

Regulacje standaryzują raportowanie niefinansowe, tak by odpowiadało na potrzeby zarówno użytkowników raportów jak i raportujących. Dane z raportów niefinansowych są podstawą decyzji biznesowych, dlatego ich użytkownicy muszą mieć dostęp do wiarygodnych i porównywalnych danych. Z drugiej strony raportujący potrzebują jasnych i jednolitych wytycznych, które jednocześnie pozwolą ująć specyfikę ich biznesu.

Zapraszamy na szkolenie poświęcone wyzwaniom związanym z finansowaniem zrównoważonym i raportowaniem niefinansowym.

Po szkoleniu uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym (on-line), obiektywnie potwierdzający uzyskane kwalifikacje.  Absolwenci, którzy zdadzą egzamin, uzyskają ceniony na rynku certyfikat.

Korzyści

 • Poznasz aktualne wymogi prawne i regulacyjne w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju.
 • Pozyskasz umiejętności budowania strategii ESG i włączenia jej w strategię biznesową firmy.
 • Pozyskasz wiedzę na temat wskaźników raportowych wraz z praktycznym ich zastosowaniem.
 • Poznasz zasady raportowania ESG i praktyk rynkowych w tym zakresie.
 • Nauczysz się zarządzać ryzykami ESG.

Uczestnicy

 • przedstawiciele działów finansowych, w tym dyrektorzy finansowi, osoby odpowiadające za współpracę z instytucjami finansowymi
 • członkowie zarządu, kierownicy Biura Zarządu, Compliance Officerowie
 • przedstawiciele oraz pełnomocnicy ds. zrównoważonego rozwoju/środowiska
 • osoby odpowiadające za monitorowanie i agregowanie danych na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej

Program

24 WRZEŚNIA 2024 R.

8.45 rejestracja uczestników
9.00 rozpoczęcie szkolenia

PODSTAWY PRAWNE I REGULACYJNE W ZAKRESIE RAPORTOWANIA ESG        

 • identyfikacja podstaw raportowania i niezbędnych zmian w organizacji (CSRD, ESRS, NFRD, SFDR, CSRDD, taksonomia)
 • jak wdrożyć wymagania prawne i regulacyjne w organizacji

 CO TAK NAPRAWDĘ OZNACZA ESG I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?    

 • jak interpretować E (Środowisko) – w kontekście ESG: zarządzanie ryzykiem klimatycznym, strategia klimatyczna, ślad węglowy
 • aspekty S (Społeczeństwo) i ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju: wpływ organizacji na społeczeństwo, kontekst społeczności lokalnych, kontekst pracowniczy
 • zakres G (Ład korporacyjny) i jego znaczenie: ład korporacyjny w rozumieniu KNF i GPW, polityka antykorupcyjna, polityka lobbingowa, system zgłaszania naruszeń (whistleblowing), polityka praw człowieka, współpraca z kontrahentami i kodeksy etyczne dla stron trzecich
 • jak zidentyfikować obszary wspólne dla trzech obszarów ESG
 • gdzie się kończy compliance a zaczyna ESG

 ESRS – JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ ZMIANY I PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO RAPORTOWANIA

 • standardy przekrojowe i ich znaczenie dla pozostałych wskaźników
 • wskaźniki ESRS dotyczące środowiska (E)
 • wskaźniki ESRS dotyczące społeczeństwa (S)
 • wskaźniki ESRS dotyczące ładu korporacyjnego (G)

 STRATEGIA ESG A STRATEGIA BIZNESOWA    

 • rola czynników ESG w budowaniu długofalowej wartości firmy
 • jak zaprojektować Strategię ESG dla organizacji
 • jak zaplanować wdrożenie zmian w organizacji
 • podejście oparte na łańcuchu wartości
 • zależności strategii ESG i strategii biznesowej
 • najlepsze praktyki rynkowe
 • jak uniknąć działań i zaniechań mogących świadczyć o greenwashing’u

15.00 – Zakończenie szkolenia

25 WRZEŚNIA 2024 R.

8.45 rejestracja uczestników
9.00 rozpoczęcie szkolenia

NALEŻYTA STARANNOŚĆ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU     

 • jak zidentyfikować etapy wykazania należytej staranności
 • sposoby identyfikowania i oceny negatywnych oddziaływań organizacji

 ANALIZA PODWÓJNEJ ISTOTNOŚCI       

 • jak zdefiniować założenia procesu oceny podwójnej istotności
 • obszary istotnego wpływu, ryzyka i szans

 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ESG W ORGANIZACJI        

 • kluczowe wskaźniki ryzyka ESG
 • mapa ryzyk ESG
 • wpływ, ryzyka i szanse
 • włączenie ryzyk ESG w system zarządzania ryzykiem w organizacji

 PROCES RAPORTOWANIA – PLANOWANIE I REALIZACJA      

 • jak zaplanować działania i wskazać źródła danych niezbędnych w procesie raportowania
 • jak zaplanować konstrukcję raportu
 • zasady atestacji raportu
 • zasady projektowania działań służących zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 350  firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

24—25 wrzesnia 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 04/09/2024: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 13%

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
- materiały szkoleniowe
- udział w egzaminie
- certyfikat

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 2 270 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 970 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 42 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Raportowanie niefinansowe - nowe standardy - szkolenie prawne

Informowanie opinii publicznej, pracowników oraz instytucji finansowych o działaniach podejmowanych w obszarach niefinansowych dla wielu firm, w szczególności zaś spółek giełdowych jest jednym z kluczowych elementów ich obecności na rynku. Czego dotyczą informacje podawane przez takie podmioty? Odnoszą się one m.in. do kwestii środowiskowych, społecznych, pracowniczych, praw człowieka (CSR) czy ładu korporacyjnego.

Nowe regulacje obowiązujące od 2021 roku ukierunkowane są na większą standaryzację raportowania niefinansowego, co ma skutkować większym dopasowaniem do potrzeb zarówno użytkowników raportów, jak i podmiotów raportujących. Informacje zawarte w sprawozdaniach niefinansowych stanowią podstawę wielu decyzji biznesowych, dlatego też użytkownicy takich raportów muszą otrzymać wiarygodne i porównywalne dane. Z drugiej zaś strony, podmioty sporządzające raporty niefinansowe potrzebują przejrzystych i jednolitych wytycznych, które zarazem pozwolą im możliwie najbardziej precyzyjnie ukazać specyfikę prowadzonej działalności.

Rok 2021 wiąże się z rewolucyjnymi zmianami w zakresie sporządzania raportów niefinansowych. Znaczenie raportowania niefinansowego wzrośnie również dodatkowo w momencie pojawienia się ścisłego związku z możliwością pozyskiwania finansowania na prowadzoną działalność. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zajrzyj do tego artykułu. Nie zwlekaj również z zapisem na nasze szkolenie prawne Zmiany w raportowaniu niefinansowym, które prowadzone będzie online.

Kto i jak skorzysta na szkoleniu prawnym online?

Raportowanie niefinansowe - korzyści ze szkolenia online

Biorąc udział w szkoleniu prawnym z zakresu raportowania niefinansowego dowiesz się, na czym polega zrównoważone finansowanie i na jakie jego konsekwencje powinni być przygotowani uczestnicy rynku. Szkolenie online to również doskonała okazja, by bez wychodzenia z domu porozmawiać o tym, jak zmieni się znaczenie informacji o charakterze niefinansowym z perspektywy współpracy z instytucjami finansującymi.

Nasz ekspert prowadzący szkolenie Biura Zarządu wyjaśni również, jakie regulacje i w jaki sposób są wsparciem zrównoważonego rozwoju biznesów. Dowiesz się ponadto wszystkiego na temat aktualnych wyzwań wynikających z przewidywanych zmian. Szkolenie prawne z zakresu nowych standardów w raportowaniu niefinansowym pomoże Ci także usystematyzować wiedzę na temat nowego obszaru Compliance, który podlega nieustannym przeobrażeniom. Co więcej, na szkoleniu online wyjaśnione zostanie co należy ujawniać w obszarze zagadnień niefinansowych oraz klimatycznych.

Zmiany pojawiły się ostatnio nie tylko w zakresie raportowania, ale również w Kodeksie Spółek Handlowych. Dołącz zatem do kolejnego naszego szkolenia - Zmiany w KSH dla Biura Zarządu - i bądź zawsze na biężąco!

Dla kogo jest szkolenie prawne?

Szkolenie online Zmiany w raportowaniu niefinansowym adresowane jest głównie do:

 • przedstawicieli działów finansowych, w tym dyrektorów finansowych i osób odpowiadające za współpracę z instytucjami finansowymi,
 • członków zarządu, kierowników Biura Zarządu, Compliance Officerów,
 • przedstawicieli oraz pełnomocników ds. zrównoważonego rozwoju/środowiska,
 • osób odpowiadających za monitorowanie i agregowanie danych na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej.

Nowe standardy raportowania - program szkolenia online

Program szkolenia online na temat zmian w raportowaniu niefinansowym stanowi kompleksowy zbiór wiedzy z zakresu zasad sporządzania sprawozdań o charakterze niefinansowym. W programie szkolenia Biura Zarządu wyodrębniono następujące bloki tematyczne:

 • Finansowanie zrównoważone, czyli nadchodzący i nieunikniony model finansowania działalności biznesowej
 • Raportowanie niefinansowe i klimatyczne
 • Zagadnienia klimatyczne - wyzwania biznesowe
 • Zagadnienia klimatyczne - wyzwania w zakresie sprawozdawczości

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group!