4.50 (2 Oceny)

Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu

Kategorie: Uncategorized
Informacje o kursie:
Zakres kursu
Recenzje

O kursie

Znajomość regulacji prawnych i sprawdzonych praktyk rynkowych połączona z umiejętnością zarządzania obiegiem dokumentów stanowi gwarancję sprawnego zarządzania biurem zarządu i rady nadzorczej oraz zabezpieczania interesów spółki. Kwalifikacje w zakresie tworzenia i aktualizowania kluczowej dokumentacji spółki oraz dobrych praktyk implementowania wysokich standardów w zakresie dokumentacyjnej obsługi organów jest niezbędne do efektywnego pełnienia obowiązków związanych z obsługą prawną organów korporacyjnych. Zapraszamy do obiektywnego potwierdzenia tych kwalifikacji cenionym na rynku certyfikatem. Zagadnienia objęte egzaminem:
 • Regulaminy organizacyjne i regulamin zarządu oraz rady nadzorczej
 • Regulamin i statut walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników
 • Sprawy wymagające uchwał, tryby podejmowania, uchybienia,…
Znajomość regulacji prawnych i sprawdzonych praktyk rynkowych połączona z umiejętnością zarządzania obiegiem dokumentów stanowi gwarancję sprawnego zarządzania biurem zarządu i rady nadzorczej oraz zabezpieczania interesów spółki. Kwalifikacje w zakresie tworzenia i aktualizowania kluczowej dokumentacji spółki oraz dobrych praktyk implementowania wysokich standardów w zakresie dokumentacyjnej obsługi organów jest niezbędne do efektywnego pełnienia obowiązków związanych z obsługą prawną organów korporacyjnych. Zapraszamy do obiektywnego potwierdzenia tych kwalifikacji cenionym na rynku certyfikatem. Zagadnienia objęte egzaminem:
 • Regulaminy organizacyjne i regulamin zarządu oraz rady nadzorczej
 • Regulamin i statut walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników
 • Sprawy wymagające uchwał, tryby podejmowania, uchybienia, ważność
 •  Tworzenie uchwał od a do z
 • Dobre praktyki protokołowania, tworzenia i obiegu protokołów
 • Kluczowe aspekty statutu, umowy spółki
 • Obsługa dokumentacji rejestrowej
 • „Obieg” wewnętrzny dokumentacji korporacyjnej
 • Dokumentacja związana z pełnomocnictwami
 • Dokumentacja kontraktowa
 • Archiwizowanie dokumentów spółki

What Will You Learn?

 • Jak i kiedy wprowadzać zmiany w dokumentacji spółki
 • Jak prawidłowo przeprowadzać aktualizację danych rejestrowych spółki w KRS
 • Jakie są obligatoryjne elementy umowy, statutu spółki, a jakie zapisy można wprowadzać fakultatywnie
 • Kiedy, komu i na jakich zasadach można wydawać dokumenty spółki
 • W jaki sposób przygotowywać pełnomocnictwa w spółce
 • Jak wprowadzać zmiany i aktualizować regulaminy w spółce
 • W jaki sposób przechowywać protokoły z posiedzeń i komu można je udostępniać
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo treści dokumentów kontraktowych
 • W jaki sposób archiwizować dokumentację

Zakres kursu

Egzamin walidacyjny

 • Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu

Student Ratings & Reviews

4.5
Total 2 oceny
5
1 ocena
4
1 ocena
3
0 ocena
2
0 ocena
1
0 ocena
zł850

Ważność zapisu na kurs: Dożywotnia

Wymagania

 • Egzamin składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie 80% punktacji.

Audience

 • koordynatorzy ds. organizacyjno-prawnych,
 • specjaliści ds. korporacyjnych,
 • asystenci Zarządów i Rad Nadzorczych