Egzamin na Certyfikat Audytora Lean w Magazynie i Intralogistyce

Nieskategoryzowany
Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Link do strony
Udostępnij w mediach społecznościowych

O kursie

Certyfikat potwierdza uzyskanie kwalifikacji – wiedzy i praktycznych umiejętności – w zakresie przeprowadzania audytu lean w funkcjonowaniu magazynu oraz transporcie wewnętrznym.

Certyfikat potwierdza profesjonalne przygotowanie do pełnienia funkcji audytora: wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia audytu lean oraz stosowania narzędzi ciągłego doskonalenia wraz z pomiarem efektywności procesów.

Audytor Lean ma zademonstrować poziom best in class analizowanego obszaru – w tym przypadku logistyczny/magazynowy.

Usystematyzowane podejście do audytu sprawdza wszechstronnie stan obecny – począwszy od 5S, poprzez procedury pracy standardowej, ocenę stanu wyposażenia, po kompetencje personelu. Audytor ocenia również poziom kluczowych wskaźników oraz realizowane projekty. Podsumowaniem jest radarowy wykres wszystkich bloków audytu, pokazujący ocenę każdego aspektu wraz i obszary z możliwością poprawy.

Kwalifikacje objęte certyfikatem:

LEAN MENAGEMENT W MAGAZYNIE

 • Eliminacja marnotrawstwa w procesach magazynowych z wykorzystaniem narzędzi lean management.
 • Standaryzacja pracy i wdrażanie 5S w obszarze transportu i magazynów.
 • Dostawy JIT (Just In Time) i JIS (Just In Seguence) w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Zastosowanie supermarketów w magazynie.

„WALIZKA NARZĘDZIOWA LEAN” W INTRALOGISTYCE

 • Mierzenie, standaryzacja oraz optymalizacja pracy w intralogistyce.
 • Narzędzia rozwiązywania problemów.
 • Wyznaczanie kluczowych wskaźników w intralogistyce: inwentaryzacja cykliczna (IRA), produktywność (LP) oraz przestoje (break downs)

AUDYTOR JAKO LIDER KAIZEN

 • Zasady audytowania doskonałości w procesach magazynowych i/lub logistycznych
 • Definiowanie audytu
 • Zasady audytowania w odniesieniu do audytora
 • Zasady audytowania w odniesieniu do procesu audytu
 • Metodyka i technika skutecznego audytowania
 • Wymagania wobec audytorów
 • Wiedza i umiejętności audytorów

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI ORAZ AUDYT

 • w obszarze/procesie Rozładunku Materiału?
 • w obszarze/procesie Sprawdzania?
 • w obszarze/procesie Lokowania?
 • w obszarze/procesie Magazynowania i Inwentaryzacji?
 • w obszarze/procesie Pobrania?
 • w obszarze/procesie Dostawy do Klienta?

PODSUMOWANIE AUDYTU

 • Radar doskonałości oraz interpretowanie wyniku.
 • Wskazywanie obszarów do doskonalenia.
 • Activity Based Costing – parowanie wyniku audytu z doskonałością kosztową
Pokaż więcej

What Will You Learn?

 • potwierdzisz znajomość zasad wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządzania zapasami i magazynowaniem
 • potwierdzisz swoją wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania narzędzi lean managament
 • potwierdzisz znajomość metody i techniki skutecznego audytowania procesów
 • potwierdzisz opanowanie instrumentów mierzenia efektywności przeprowadzania audytu wewnętrznego
 • potwierdzisz znajomość zasad wyznaczania kluczowych wskaźników w intralogistyce
 • potwierdzisz znajomość działania nowoczesnych rozwiązań intralogistycznych w duchu lean

Zawartość kursu

Egzamin walidacyjny

 • Egzamin walidacyjny Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce

Student Ratings & Reviews

Jeszcze brak ocen
Jeszcze brak ocen