29 kwietnia 2022R., online

Reforma szpitali 2022 - szkolenie specjalistyczne

szkolenie specjalistyczne

We wrześniu 2021 projekt w sprawie reformy szpitali trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu przy założeniu, że nowa ustawa zacznie obowiązywać już od stycznia 2023 roku.

Zgodnie z założeniami placówki medyczne będą dzielone na cztery kategorie: od A do D. Zdecydują o tym wyniki finansowe (sprzed pandemii) i jakościowe, np. liczba rehospitalizacji, migracje pacjentów czy liczba zabiegów.

 • A – szpital w dobrej sytuacji finansowej dopasowany profilem do potrzeb regionalnych – szpital nie kwalifikuje się do restrukturyzacji. Ponadto, może być priorytetowo traktowany w przyznawaniu funduszy na działania rozwojowe, a także planowane jest wdrożenie rozwiązań mających na celu dodatkowe premiowanie np. w postaci zwiększenia wartości kontraktu, co będzie stanowiło dodatkową motywację do aspirowania do tej kategorii;
 • B – szpital wymagający wdrożenia działań naprawczych i optymalizacyjnych – szpital przygotowuje program optymalizacyjny podlegający zatwierdzeniu przez ARS.
 • C – szpital wymagający wdrożenia programu restrukturyzacyjnego – szpital przygotowuje program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ i zatwierdzeniu przez ARS oraz zatrudnia doradcę restrukturyzacyjnego delegowanego przez ARS, który nadzoruje proces restrukturyzacji.
 • D – szpital wymagający wdrożenia programu restrukturyzacyjnego i przejęcia zarządzania przez ARS– następuje czasowe przejęcie nadzoru i zarządzania przez ARS, przygotowywany i wdrażany jest program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ.

Do jakiej kategorii zostanie zakwalifikowany Państwa szpital?

Jakie będą tego konsekwencje?

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie, którego celem jest przejście wraz z ekspertami przez kryteria oceny oraz przeanalizowanie indywidualnych scenariuszy działania w okresie vacatio legis. 

Korzyści

 • W małym gronie ekspertów przeanalizujesz nowe przepisy pod kątem konkretnej placówki szpitalnej.
 • Przygotujesz dopasowany do swojej działalności scenariusz działania do czasu wejścia w życia ustawy oraz po jej wejściu w życie
 • Przygotujesz swoją pozycję prawną oraz negocjacyjną

Uczestnicy

 • menadżerowie szpitali, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy medyczni i finansowi
 • pracownicy samorządów odpowiedzialni za służbę zdrowia
 • dostawcy i wierzyciele szpitali
 • prawnicy zajmujący się sektorem szpitalnym
 • przedstawiciele organizacji reprezentujących pracowników szpitali 

Program

29 kwietnia 2022

8.30 – 9.00 rejestracja uczestników

9.00 rozpoczęcie zajęć

Kryteria i mechanizm ewaluacji, budowa wskaźników, przykładowa analiza dokumentacji

Zadania ocenianej placówki kategorii B (samodzielne przygotowanie planu restrukturyzacji zatwierdzanego przez ARS)

Zadania ocenianej placówki kategorii C oraz rola i odpowiedzialność doradców restrukturyzacyjnych (przygotowanie planu restrukturyzacji przez doradcę)

Rola doradców restrukturyzacyjnych, odpowiedzialność i zadania dyrektora placówki przy współpracy z doradcą (kategoria D, placówka przejęta w zarząd przez ARS)

Rola i odpowiedzialność ARS

Mechanizmy prawne i finansowe poszczególnych rozwiązań ustawy:

placówki, odpowiedzialność za zobowiązania, odpowiedzialność wobec pracowników, 

Struktura właścicielska, odpowiedzialność właściciela za zobowiązania

Podmioty trzecie w procesie restrukturyzacji: pozycja wierzycieli, pozycja pracowników i organizacji pracowniczych,

odpowiedzialność placówki wobec funduszy europejskich w okresie trwałości.

15.00   zakończenie szkolenia

Metody

Szkolenie „Reforma szpitali 2022” ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie uczestnikom konkretnego know-how, ale również wzmocnienie ich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

Prelekcja – poznasz nowe regulacje i skuteczne strategie dostosowania się do nich,
Warsztaty – przeanalizujesz nowe narzędzia restrukturyzacji,
Dyskusje – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z planowaną zmianą,
Analiza – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie restrukturyzacji szpitala.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Nowe prawo holdingowe
Nowe prawo holdingowe
więcej
On-line Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
On-line Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH
Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH
więcej
On-line Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU