27 maja 2022R., online

Reforma szpitali 2022 - szkolenie specjalistyczne

szkolenie specjalistyczne

We wrześniu 2021 projekt w sprawie reformy szpitali trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu przy założeniu, że nowa ustawa zacznie obowiązywać już od stycznia 2023 roku.

Zgodnie z założeniami placówki medyczne będą dzielone na cztery kategorie: od A do D. Zdecydują o tym wyniki finansowe (sprzed pandemii) i jakościowe, np. liczba rehospitalizacji, migracje pacjentów czy liczba zabiegów.

 • A – szpital w dobrej sytuacji finansowej dopasowany profilem do potrzeb regionalnych – szpital nie kwalifikuje się do restrukturyzacji. Ponadto, może być priorytetowo traktowany w przyznawaniu funduszy na działania rozwojowe, a także planowane jest wdrożenie rozwiązań mających na celu dodatkowe premiowanie np. w postaci zwiększenia wartości kontraktu, co będzie stanowiło dodatkową motywację do aspirowania do tej kategorii;
 • B – szpital wymagający wdrożenia działań naprawczych i optymalizacyjnych – szpital przygotowuje program optymalizacyjny podlegający zatwierdzeniu przez ARS.
 • C – szpital wymagający wdrożenia programu restrukturyzacyjnego – szpital przygotowuje program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ i zatwierdzeniu przez ARS oraz zatrudnia doradcę restrukturyzacyjnego delegowanego przez ARS, który nadzoruje proces restrukturyzacji.
 • D – szpital wymagający wdrożenia programu restrukturyzacyjnego i przejęcia zarządzania przez ARS– następuje czasowe przejęcie nadzoru i zarządzania przez ARS, przygotowywany i wdrażany jest program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ.

Do jakiej kategorii zostanie zakwalifikowany Państwa szpital?

Jakie będą tego konsekwencje?

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie, którego celem jest przejście wraz z ekspertami przez kryteria oceny oraz przeanalizowanie indywidualnych scenariuszy działania w okresie vacatio legis. 

Korzyści

 • W małym gronie ekspertów przeanalizujesz nowe przepisy pod kątem konkretnej placówki szpitalnej.
 • Przygotujesz dopasowany do swojej działalności scenariusz działania do czasu wejścia w życia ustawy oraz po jej wejściu w życie
 • Przygotujesz swoją pozycję prawną oraz negocjacyjną

Uczestnicy

 • menadżerowie szpitali, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy medyczni i finansowi
 • pracownicy samorządów odpowiedzialni za służbę zdrowia
 • dostawcy i wierzyciele szpitali
 • prawnicy zajmujący się sektorem szpitalnym
 • przedstawiciele organizacji reprezentujących pracowników szpitali 

Program

27 maja 2022

8.45 – 9.00 logowanie uczestników, sprawdzenie ustawień

9.00 rozpoczęcie zajęć

Kryteria i mechanizm ewaluacji, budowa wskaźników, przykładowa analiza dokumentacji

Zadania ocenianej placówki kategorii B (samodzielne przygotowanie planu restrukturyzacji zatwierdzanego przez ARS)

Zadania ocenianej placówki kategorii C oraz rola i odpowiedzialność doradców restrukturyzacyjnych (przygotowanie planu restrukturyzacji przez doradcę)

Rola doradców restrukturyzacyjnych, odpowiedzialność i zadania dyrektora placówki przy współpracy z doradcą (kategoria D, placówka przejęta w zarząd przez ARS)

Rola i odpowiedzialność ARS

Mechanizmy prawne i finansowe poszczególnych rozwiązań ustawy:

placówki, odpowiedzialność za zobowiązania, odpowiedzialność wobec pracowników,

Struktura właścicielska, odpowiedzialność właściciela za zobowiązania

Podmioty trzecie w procesie restrukturyzacji: pozycja wierzycieli, pozycja pracowników i organizacji pracowniczych,

odpowiedzialność placówki wobec funduszy europejskich w okresie trwałości.

15.00   zakończenie szkolenia

Metody

Szkolenie „Reforma szpitali 2022” ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie uczestnikom konkretnego know-how, ale również wzmocnienie ich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

Prelekcja – poznasz nowe regulacje i skuteczne strategie dostosowania się do nich,
Warsztaty – przeanalizujesz nowe narzędzia restrukturyzacji,
Dyskusje – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z planowaną zmianą,
Analiza – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie restrukturyzacji szpitala.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla wykonawców
Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla wykonawców
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Zmiany w KSH dla Biura Zarządu
Zmiany w KSH dla Biura Zarządu
więcej
Prawo, Biuro Zarządu XVI Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
XVI Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu
Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi
Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU