27 maja 2022R., online

Reforma szpitali 2022 - szkolenie specjalistyczne

szkolenie specjalistyczne

We wrześniu 2021 projekt w sprawie reformy szpitali trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu przy założeniu, że nowa ustawa zacznie obowiązywać już od stycznia 2023 roku.

Zgodnie z założeniami placówki medyczne będą dzielone na cztery kategorie: od A do D. Zdecydują o tym wyniki finansowe (sprzed pandemii) i jakościowe, np. liczba rehospitalizacji, migracje pacjentów czy liczba zabiegów.

 • A – szpital w dobrej sytuacji finansowej dopasowany profilem do potrzeb regionalnych – szpital nie kwalifikuje się do restrukturyzacji. Ponadto, może być priorytetowo traktowany w przyznawaniu funduszy na działania rozwojowe, a także planowane jest wdrożenie rozwiązań mających na celu dodatkowe premiowanie np. w postaci zwiększenia wartości kontraktu, co będzie stanowiło dodatkową motywację do aspirowania do tej kategorii;
 • B – szpital wymagający wdrożenia działań naprawczych i optymalizacyjnych – szpital przygotowuje program optymalizacyjny podlegający zatwierdzeniu przez ARS.
 • C – szpital wymagający wdrożenia programu restrukturyzacyjnego – szpital przygotowuje program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ i zatwierdzeniu przez ARS oraz zatrudnia doradcę restrukturyzacyjnego delegowanego przez ARS, który nadzoruje proces restrukturyzacji.
 • D – szpital wymagający wdrożenia programu restrukturyzacyjnego i przejęcia zarządzania przez ARS– następuje czasowe przejęcie nadzoru i zarządzania przez ARS, przygotowywany i wdrażany jest program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ.

Do jakiej kategorii zostanie zakwalifikowany Państwa szpital?

Jakie będą tego konsekwencje?

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie, którego celem jest przejście wraz z ekspertami przez kryteria oceny oraz przeanalizowanie indywidualnych scenariuszy działania w okresie vacatio legis. 

Korzyści

 • W małym gronie ekspertów przeanalizujesz nowe przepisy pod kątem konkretnej placówki szpitalnej.
 • Przygotujesz dopasowany do swojej działalności scenariusz działania do czasu wejścia w życia ustawy oraz po jej wejściu w życie
 • Przygotujesz swoją pozycję prawną oraz negocjacyjną

Uczestnicy

 • menadżerowie szpitali, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy medyczni i finansowi
 • pracownicy samorządów odpowiedzialni za służbę zdrowia
 • dostawcy i wierzyciele szpitali
 • prawnicy zajmujący się sektorem szpitalnym
 • przedstawiciele organizacji reprezentujących pracowników szpitali 

Program

27 maja 2022

8.45 – 9.00 logowanie uczestników, sprawdzenie ustawień

9.00 rozpoczęcie zajęć

Kryteria i mechanizm ewaluacji, budowa wskaźników, przykładowa analiza dokumentacji

Zadania ocenianej placówki kategorii B (samodzielne przygotowanie planu restrukturyzacji zatwierdzanego przez ARS)

Zadania ocenianej placówki kategorii C oraz rola i odpowiedzialność doradców restrukturyzacyjnych (przygotowanie planu restrukturyzacji przez doradcę)

Rola doradców restrukturyzacyjnych, odpowiedzialność i zadania dyrektora placówki przy współpracy z doradcą (kategoria D, placówka przejęta w zarząd przez ARS)

Rola i odpowiedzialność ARS

Mechanizmy prawne i finansowe poszczególnych rozwiązań ustawy:

placówki, odpowiedzialność za zobowiązania, odpowiedzialność wobec pracowników,

Struktura właścicielska, odpowiedzialność właściciela za zobowiązania

Podmioty trzecie w procesie restrukturyzacji: pozycja wierzycieli, pozycja pracowników i organizacji pracowniczych,

odpowiedzialność placówki wobec funduszy europejskich w okresie trwałości.

15.00   zakończenie szkolenia

Metody

Szkolenie „Reforma szpitali 2022” ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie uczestnikom konkretnego know-how, ale również wzmocnienie ich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

Prelekcja – poznasz nowe regulacje i skuteczne strategie dostosowania się do nich,
Warsztaty – przeanalizujesz nowe narzędzia restrukturyzacji,
Dyskusje – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z planowaną zmianą,
Analiza – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie restrukturyzacji szpitala.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie online reforma szpitali — przygotuj się na nadchodzące zmiany

Szkolenie specjalistyczne reforma szpitali, które przeprowadzamy w formie szkolenia online, porusza tematykę projektu ustawy o reformie szpitali. Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i umiejętności wdrożeniowe w nawiązaniu do nadchodzących zmian w szpitalnictwie. Biorąc udział w szkoleniu reforma szpitali, będziesz mieć możliwość analizy ustawy z ekspertami i zaplanowanie scenariusza działań przed, w trakcie i po wejściu ustawy w życie. Szkolenie online przygotuje cię również od strony prawnej i negocjacyjnej.

Szkolenia dla dyrektorów z reformy szpitali

W szkoleniu powinni uczestniczyć dyrektorzy zarządzający daną jednostką medyczną, dyrektorzy medyczni oraz dyrektorzy finansowi.

Szkolenie specjalistyczne dla prawników, wierzycieli i dostawców

Reforma szpitali jest również szkoleniem specjalistycznym kierowanym do dostawców i wierzycieli szpitali oraz prawników zajmujących się sektorem szpitalnym.

Kto jeszcze powinien wziąć udział w szkoleniu online?

W szkoleniu reforma szpitali powinni wziąć udział także pracownicy samorządów odpowiedzialni za służbę zdrowia i przedstawiciele organizacji reprezentujących pracowników szpitali.

Czym jest reforma szpitali?

Projekt reformy szpitali został wpisany na listę prac legislacyjnych rządu we wrześniu 2021 roku, przy założeniu, że nowa ustawa wejdzie w życie już w styczniu 2023 r. Zgodnie z jednym z wielu założeń reformy, szpitale zostaną podzielone na cztery kategorie: od A do D. O przydziale do danej kategorii, zadecydują wyniki finansowe (przed pandemią) oraz jakościowe, m.in. liczba hospitalizacji, migracji pacjentów czy liczba zabiegów.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia, na jakość świadczonych usług medycznych wpływa przede wszystkim jakość zarządzania i nadzoru oraz chęć kadry do podjęcia procesów restrukturyzacyjnych. W dalszej części pod uwagę brana jest wycena świadczeń. Za restrukturyzację szpitali i rozwój placówek będzie odpowiedzialna Agencja Rozwoju Szpitali (ARS), która będzie do tego zobligowana ustawą o reformie szpitali.

Według ustawy plany restrukturyzacyjne dla szpitali będą uzgadniane indywidualnie, biorąc pod uwagę czynniki wymienione wyżej. Szpitale przydzielone do kategorii B i C przygotują plan samodzielnie. Z kolei plan dla szpitali w kategorii D zostanie przygotowany przez doradcę i opiniowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Reforma szpitali - jak to będzie wyglądać i na co należy się przygotować?

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa trafia właśnie do konsultacji społecznych. Zatem ruszył proces wprowadzania zmian prawnych i organizacyjnych w systemie obejmującym niemal 600 szpitali w Polsce.

Reforma szpitalnictwa 2022