Reforma szpitalnictwa 2022 - wyzwania i szanse

Pierwsze oceny nastąpią już w 2023 r.

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Prawo, Biuro Zarządu

Reforma szpitalnictwa 2022 - wyzwania i szanse

Jarosław Petz
Langas Regtech, 05/01/2022

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa trafia właśnie do konsultacji społecznych. Zatem ruszył proces wprowadzania zmian prawnych i organizacyjnych w systemie obejmującym niemal 600 szpitali w Polsce.

Ustawa wprowadza podział placówek na cztery kategorie, od A do D, zależnie przede wszystkim od ich kondycji finansowej. Szpitale zostaną zakwalifikowane wg. nowych zasad do określonej kategorii, co zadecyduje o zasadach udzielania przez niego świadczeń pacjentom, ale zdecyduje też o losach finansów szpitala, a także o losach wierzycieli, współpracowników oraz pracowników.

Jednym z celów kwalifikacji szpitala do kategorii C lub D (najsłabszych) jest możliwość wszczęcia postępowania naprawczo-rozwojowego i ustanowienia przez ASR nadzorcy dla szpitala, który ma przygotować i pomóc wdrożyć plan naprawczy.

Pierwsza ocena (i przypisanie do kategorii) nastąpi w 2023 r. na okres 4 lat, zatem teraz jest kluczowy czas, w którym trzeba przyjrzeć się kryteriom i podjąć ewentualne zmiany.

Co jeszcze szpitale znajdą w ustawie?

 1. Kwalifikowanie wszystkich świadczeniodawców mających przynajmniej jeden tzw. profil kwalifikujący w trybie pełnej hospitalizacji w miejsce rezygnacji z definiowania i wyodrębniania poziomów PSZ;
 2. Szpitale będą mogły zmieniać profil swojej działalności, dostosowując się do m.in. do potrzeb regionalnych;
 3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami nadzorującymi oraz pomiędzy podmiotami szpitalnymi, w tym w zakresie konsolidacji funkcji medycznych i koncentracji zasobu ludzkiego oraz świadczeń. Ma to pozwolić na uniknięcie konkurowania pomiędzy szpitalami o pacjentów i kontrakty z NFZ;
 4. Powołanie Agencja Rozwoju Szpitali, która ma zadbać o restrukturyzację placówek w najgorszej sytuacji finansowej, a z drugiej – o rozwój tych w dobrej kondycji. ARS będzie odpowiedzialna za inicjowanie, wspieranie i monitorowanie procesów naprawczo-rozwojowych szpitali, a także inne zadania dotyczące podmiotów szpitalnych takich jak organizowanie i koordynowanie wspólnych zakupów oraz wsparcie finansowe, merytoryczne i eksperckie;
 5. Podnoszenie jakości zarządzania podmiotami szpitalnymi przez certyfikację oraz rozwój kompetencji kadry menedżerskiej, a także wprowadzanie lub ulepszanie procesowego modelu zarządzania szpitalem

Reforma budzi liczne pytania

 • Według jakich kryteriów będą oceniane szpitale podczas procesu kwalifikacji?
 • Jakie się dostępne narzędzia restrukturyzacyjne?
 • Jak będą wyglądać zmiany w zakresie egzekucji należności wobec szpitali?
 • Jaka będzie w praktyce rola Agencji Rozwoju Szpitali?
 • Jaka będzie rola kierownictwa szpitala w procesie restrukturyzacji?
 • Jak będzie przebiegać współpraca i zarząd majątkiem szpitala, który zajdzie się w kategorii C i D?

Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci, w tym osoby zaangażowane w przygotowanie ustawy, podczas konferencji, 18 marca 2022 online.

>> sprawdź program konferencji

 

Jednak wiedza i rzetelne informacje to jedno, a umiejętność ich wykorzystania, czyli kompetencje pozwalające na skuteczne wdrożenie działań – to zupełnie inny poziom.

Dlatego uczestnikom konferencji proponujemy też wzięcie udziału w intensywnym jednodniowym szkoleniu, podczas którego omówmy w praktyce:

 • zmiany w zakresie egzekucji należności wobec szpitali (odpowiedzialności);
 • uprawnienia i zadania ARS i zasady współpracy między kierownictwem szpitala, jego właścicielem, doradcą restrukturyzacyjnym a nadzorcą ze strony Agencji;
 • dostępne narzędzia restrukturyzacyjne, praktyczne sposoby i skutki ich wykorzystania;
 • współpraca i zarząd majątkiem szpitala w kategorii C i D.

SZKOLENIA POWIĄZANE

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU