Ruszył proces wprowadzania zmian prawnych i organizacyjnych w systemie obejmującym niemal 600 szpitali w Polsce.

Ustawa wprowadza podział na cztery kategorie, od A do D, zależnie przede wszystkim od ich kondycji finansowej. Zakwalifikowanie szpitala do określonej kategorii zadecyduje o m.in. o losach finansów szpitala, a także o losach wierzycieli, współpracowników oraz pracowników.

Pierwsza ocena nastąpi w 2023 r. na okres 4 lat. Teraz jest kluczowy czas na analizę kryteriów i ewentualne zmiany.

Co jeszcze jest w ustawie?

We wrześniu 2021 projekt w sprawie reformy szpitali trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu przy założeniu, że nowa ustawa zacznie obowiązywać już od stycznia 2023 roku. Zgodnie z założeniami placówki medyczne będą dzielone na cztery kategorie: od A do D. Zdecydują o tym wyniki finansowe (sprzed pandemii) i jakościowe, np. liczba rehospitalizacji, migracje pacjentów czy liczba zabiegów.

 • A – szpital w dobrej sytuacji finansowej dopasowany profilem do potrzeb regionalnych – szpital nie kwalifikuje się do restrukturyzacji. Ponadto, może być priorytetowo traktowany w przyznawaniu funduszy na działania rozwojowe, a także planowane jest wdrożenie rozwiązań mających na celu dodatkowe premiowanie np. w postaci zwiększenia wartości kontraktu, co będzie stanowiło dodatkową motywację do aspirowania do tej kategorii;
 • B – szpital wymagający wdrożenia działań naprawczych i optymalizacyjnych – szpital przygotowuje program optymalizacyjny podlegający zatwierdzeniu przez ARS.
 • C – szpital wymagający wdrożenia programu restrukturyzacyjnego – szpital przygotowuje program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ i zatwierdzeniu przez ARS oraz zatrudnia doradcę restrukturyzacyjnego delegowanego przez ARS, który nadzoruje proces restrukturyzacji.
 • D – szpital wymagający wdrożenia programu restrukturyzacyjnego i przejęcia zarządzania przez ARS– następuje czasowe przejęcie nadzoru i zarządzania przez ARS, przygotowywany i wdrażany jest program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ.

Zgodnie z założeniami MZ, wpływ na jakość świadczonych usług medycznych ma nie tylko wycena świadczeń, ale przede wszystkim jakość zarządzania i sprawowanego nadzoru oraz chęć załogi do podjęcia procesów restrukturyzacji. O restrukturyzację placówek w najgorszej sytuacji finansowej oraz o rozwój tych w dobrej kondycji ma zadbać powołana przez ustawę Agencja Rozwoju Szpitali.

Plany restrukturyzacji mają być ustalane indywidualnie. Samodzielnie przygotują go placówki kategorii B i C. Plan dla kat. D będzie przygotowywany przez doradcę i opiniowany przez NFZ. Ustawa zawiera też przepisy mające ułatwić prace z dłużnikami czy wypowiadanie nierentownych umów.

Zdaniem niektórych ekspertów nowa ustawa niesie określone zagrożenia. Dla szpitali z kategorią C i D rekomenduje się m.in. zlecanie usług na zewnątrz (outsourcing), obniżkę wynagrodzeń, koncentrację placówek, co zdaniem ekspertów może pogorszyć np. jakość badań laboratoryjnych czy jakość żywienia czy pogłębić problemy z obsadą. Także koncentracja budzi obawy, ponieważ większy obiekt często wymaga innych kompetencji od kadry zarządzającej, zaś dotychczasowi „czempioni” zadłużenia to właśnie największe ośrodki.

W Polsce na koniec 2020 roku funkcjonowało 575 szpitali publicznych działających w różnych formach. Najwięcej szpitali publicznych prowadzonych jest przez powiaty oraz samorządy województw. Najbardziej zagrożone z nich nowo powołana Agencja Rozwoju Szpitali przejmie w bezpośrednie zarządzanie.

Korzyści

 • poznaj założenia reformy u źródła
 • przygotuj się do ewaluacji swojej placówki
 • przygotuj scenariusz działania
 • określ swoje ryzyka i możliwości

Uczestnicy

 • menadżerowie szpitali, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy medyczni i finansowi
 • pracownicy samorządów odpowiedzialni za służbę zdrowia
 • dostawcy i wierzyciele szpitali
 • prawnicy zajmujący się sektorem szpitalnym
 • przedstawiciele organizacji reprezentujących pracowników szpitali 

Program

18 marca 2022

od 9.30 rejestracja uczestników

09:55     Otwarcie konferencji

10:00     Przedstawienie założeń ustawy:

 • finansowych,
 • prawnych,
 • organizacyjnych

dr Małgorzata Gałązka – Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
dr hab. Anna Hrycaj, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego
mec. Piotr Fojtik, Kancelaria Piotr Fojtik

11:10     ​Kwalifikacja szpitala – omówienie procedur kwalifikacyjnych i ich konsekwencji:

 • dla szpitala,
 • dla właściciela,
 • dla podmiotów współpracujących

Piotr Magdziarz, założyciel FORMEDIS Medical Management & Consulting

12:40     Proces restrukturyzacji szpitala należącego do kategorii C bądź D:

 • rola zarządu szpitala,
 • rola doradcy restrukturyzacyjnego i ARS,
 • uzgodnienie celów restrukturyzacji,
 • podstawowe narzędzia restrukturyzacji szpitali

dr Patryk Filipiak, Kancelaria Filipiak & Babicz
adw. Bartosz Groele, Kancelaria Groele Adwokaci Spółka Partnerska
Wiesław Ostrowski, Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny
prof. WSB-NLU dr Dariusz Woźniak, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University

14:30     Skutki restrukturyzacji szpitala należącego do kategorii C bądź D:

 • dla relacji z płatnikiem,
 • dla relacji z funduszami UE,
 • dla relacji z właścicielem,
 • dla relacji z wierzycielami i współpracownikami,
 • dla relacji z pracownikami

mec. Piotr Fojtik, Kancelaria Piotr Fojtik
mec. Grzegorz Pobożniak, Kancelaria Kubas Kos, Gałkowski

16:00    zakończenie konferencji

Metody:

Projekt ekspercki “Reforma Szpitalnictwa 2022”, obejmuje:

 • konferencję online, przedstawiającą założenia projektu ustawy 
 • szkolenie specjalistyczne przygotowujące do wdrożenia rozwiązań przewidzianych projektem ustawy.

Zachęcamy do uczestnictwa w obu działaniach lub do wyboru tego, który jest dla Państwa ważniejszy. 

 

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Partnerzy konferencji

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
On-line Finanse dla Biura Zarządu
Finanse dla Biura Zarządu
więcej
On-line Komunikacja i dialog w pracy managera
Komunikacja i dialog w pracy managera
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU