21 grudnia 2020R., SZKOLENIE ON-LINE

Specjalistyczny certyfikat w zakresie Rekomendacji Z

Zdobądź i potwierdź swoją wiedzę, poznaj praktyczne sposoby wdrożenia oraz uzyskaj niezależny certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska.

Pobierz Broszurę

COMPLIANCE, AML

Wydana przez KNF Rekomendacja Z dotycząca ładu korporacyjnego w bankach, postawiła instytucje finansowe przed koniecznością dostosowania szeregu elementów własnego ładu korporacyjnego do wymogów Rekomendacji.

Przeczytaj więcej na temat Rekomendacji Z.

Głównym celem szkolenia jest omówienie podstawowych obowiązków, na jakie wskazuje Rekomendacja Z, oraz omówienie praktycznych sposobów ich wdrożenia, a także wskazanie, w jaki sposób wymogi Rekomendacji Z można wpisać w matrycę funkcji kontroli zgodnie z wymogami Rekomendacji H.

Korzyści

 • szczegółowa analiza kluczowych wymogów Rekomendacji Z
 • przykłady praktycznego podejścia do wdrożenia Rekomendacji
 • wskazanie sposobów wpisania wymogów Rekomendacji Z w matrycę funkcji kontroli

Uczestnicy

 • pracownicy banków komercyjnych i spółdzielczych odpowiedzialni za wdrożenie Rekomendacji Z
 • pracownicy komórek do spraw zgodności (compliance) w bankach komercyjnych i spółdzielczych,
 • audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni badających zapewnianie zgodności w bankach,
 • pracownicy departamentów ryzyka, HR, outsourcingu
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych oraz osoby odpowiedzialne za relacje korporacyjne w bankach

Program

21 grudnia 2020

9.30      Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00    Rozpoczęcie szkolenia

 

OGÓLNE ZASADY ŁADU WEWNĘTRZNEGO W BANKU

 • Ład wewnętrzny w banku wg Rekomendacji Z
 • Compliance universe ładu wewnętrznego banku a system zarządzania bankiem
 • Rekomendacja Z a Rekomendacja H

ZASADY DZIAŁANIA, UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WZAJEMNE RELACJE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU ORAZ ODPOWIEDNIOŚĆ CZŁONKÓW TYCH ORGANÓW I OSÓB PEŁNIĄCYCH KLUCZOWE FUNKCJE W BANKU

 • Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej
 • Funkcje rady nadzorczej i zarządu
 • Skład, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej i zarządu
 • Identyfikowanie kluczowych funkcji w banku oraz powoływanie i odwoływanie osób pełniących te funkcje
 • Odpowiedniość i ocena odpowiedniości członków rady nadzorczej i zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w banku
 • Zaangażowanie, niezależność i zarządzanie konfliktami interesów w radzie nadzorczej i zarządzie.
 • Funkcjonowanie organizacyjne rady nadzorczej i zarządu

STANDARDY POSTĘPOWANIA BANKU ORAZ KONFLIKTY INTERESÓW NA POZIOMIE BANKU

 • Standardy postępowania banku
 • Konflikty interesów na poziomie banku

POLITYKA ZLECANIA CZYNNOŚCI NA ZEWNĄTRZ, ZASADY WYNAGRADZANIA W BANKU ORAZ POLITYKA DYWIDENDOWA

 • Polityka zlecania czynności na zewnątrz
 • Zasady wynagradzania w banku
 • Polityka dywidendowa
 • Polityka informacyjna i ujawnienia

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • System zarządzania ryzykiem
 • Kultura ryzyka
 • Nowe produkty

UJAWNIENIA

 • Polityka informacyjna i ujawnienia

16.00    Zakończenie szkolenia 

W ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia odbędzie się egzamin certyfikujący on-line.

Po zdanym egzaminie, otrzymają Państwo certyfikat wystawiony przez Stowarzyszenie Compliance Polska

Metody:

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o dedykowaną platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Po ukończeniu szkolenia możesz przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego w zakresie Rekomendacji Z.

Egzamin przeprowadzany jest on-line w jednym z wybranych przez Ciebie terminów w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Fantastyczna atmosfera. Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

Opengrid

Duża ilość bardzo ciekawych informacji z różnych zakresów związanych z compliance.

opinia anonimowa

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
226968022


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Rekomendacja Z z zakresu ładu korporacyjnego w bankach - szkolenie Compliance

Rekomendacja Z regulująca kwestię ładu korporacyjnego w bankach, która wydana została przez KNF, postawiła instytucje finansowe przed niemałym wyzwaniem. Jest nim konieczność dostosowania szeregu elementów ich własnego ładu korporacyjnego do nowych wymogów.

W celu wyjaśnienia kluczowych obowiązków, na jakie wskazują zapisy Rekomendacji Z oraz omówienie praktycznych sposobów ich wdrożenia, opracowaliśmy kompleksowe szkolenie Compliance, które przeprowadzone zostanie w formie online. Na szkoleniu AML wskazany zostanie także sposób wpisania wymogów Rekomendacji Z w matrycę funkcji kontroli.

AML i Compliance - co to jest i jakie ma znaczenie?

Na czym polega AML?

Anti Money Laundering (AML), czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy, stanowi jeden z wymogów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w większości krajów na świecie, w tym również w Polsce. Regulacje prawne w tym zakresie obowiązujące w Polsce opisuje ustawa AML, czyli Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jej zapisy oparte są na Dyrektywach Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do celów związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

W świetle polskiego prawa przedsiębiorcy oraz instytucje muszą zatem wypełniać szereg obowiązków odnoszących się do AML. Przestrzeganie wypracowanych zasad ma z jednej strony pomóc zwiększyć bezpieczeństwo finansowe oraz obniżyć ryzyko wynikające z ewentualnych oszustw, z drugiej zaś - powinno wspierać ochronę firmy przed posądzeniem jej o branie udziału w nielegalnym procederze.

Przeczytaj również ten artykuł, by dowiedzieć się kim jest AML Officer i jak nim zostać.

Co oznacza Compliance?

Compliance oznacza natomiast zapewnienie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z obowiązującymi normami, zaleceniami i dopuszczonymi prawem praktykami. Compliance może być więc rozumiane jako systemem, który ma na celu zapewnić zgodność działania danej organizacji z obowiązującym prawem oraz przyjętymi wewnętrznymi normami postępowania. Sprawne funkcjonowanie tego systemu powinno pomóc zapobiegać stratom finansowym lub utracie reputacji.

Koniecznie zapoznaj się również z poniższym artykułem, by dowiedzieć się wszystkiego na temat znaczenia systemu Compliance w firmie:

Compliance w firmie - podstawowe funkcje

Kto i jak skorzysta na szkoleniu AML online?

Korzyści ze szkolenia Compliance

Na szkoleniu online, wspólnie z naszym ekspertem, uczestnicy przeprowadzą szczegółową analizę kluczowych wymogów Rekomendacji Z. Certyfikowane szkolenie Compliance stwarza także doskonałą okazję do zapoznania się z przykładami praktycznego podejścia do wdrożenia Rekomendacji Z w firmie. Na szkoleniu AML wskazane zostaną również sprawdzone sposoby wpisania wymogów Rekomendacji Z w matrycę funkcji kontroli.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, w tym banki obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Dołącz do naszego szkolenia Compliance i poznaj pełny kontekst zmian regulacyjnych.

Dla kogo jest certyfikowane szkolenie AML?

Certyfikowane szkolenie Compliance prowadzone w formie online odnoszące się do Rekomendacji Z adresowane jest przede wszystkim do:

 • pracowników banków komercyjnych i spółdzielczych odpowiedzialni za wdrożenie Rekomendacji Z,
 • pracowników komórek do spraw zgodności (compliance) w bankach komercyjnych i spółdzielczych,
 • audytorów i kontrolerów wewnętrznych badających zapewnianie zgodności w bankach,
 • pracowników departamentów ryzyka, HR, outsourcingu,
 • członków zarządów i rad nadzorczych oraz osób odpowiedzialne za relacje korporacyjne w bankach.

Rekomendacja Z - program szkolenia online

W programie szkolenia Compliance, które odbędzie się online, znalazły się następujące zagadnienia:

 • ogólne zasady ładu wewnętrznego w banku,
 • zasady działania, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność, wzajemne relacje Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • standardy postępowania banku,
 • konflikty interesów na poziomie banku,
 • polityka zlecania czynności na zewnątrz,
 • zasady wynagradzania w banku,
 • polityka dywidendowa,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • ujawnienia,

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group