dr Łukasz Cichy, ekspert GRC

dr Łukasz Cichy, ekspert GRC

Ekspert GRC, specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu

Prowadzone kursy

Dr Łukasz Cichy jest doktorem nauk prawnych i ekspertem GRC (Governance Risk Compliance), specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

Doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania , w szczególności odnośnie compliance i kontroli wewnętrznej,  w tym modelach COSO, Rekomendacji H KNF, Rekomendacji Z KNF, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń.

Jest autorem wielu artykułów i opracowań, a także  jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.

Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance.

Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.

prowadzone kursy:
Publikacje:
Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółce publicznej w ujęciu prawnoporównawczym, wyd. Beck, 2019
Whistleblowing w bankach, wyd. UKNF 2017
Funkcja compliance w bankach, wyd. UKNF 2015

Artykuły:

Nowe obowiązki Rady Nadzorczej w zakresie compliance po reformie KSH

A co, jak nie działa?


CZYTAJ

Rekomendacja Z - podstawowe pojęcia, które trzeba znać


CZYTAJ

Rekomendacja Z - ogólne zasady ładu wewnętrznego w bankach


CZYTAJ

Compliance w firmie - podstawowe funkcje


CZYTAJ

Compliance to przede wszystkim model zarządzania organizacją

Nowe podejście do zarządzania ryzykami związanymi z compliance


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU