dr Łukasz Cichy, ekspert GRC

dr Łukasz Cichy, ekspert GRC

Ekspert GRC, specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu

Prowadzone kursy

Dr Łukasz Cichy jest doktorem nauk prawnych i ekspertem GRC (Governance Risk Compliance), specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

Doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania , w szczególności odnośnie compliance i kontroli wewnętrznej,  w tym modelach COSO, Rekomendacji H KNF, Rekomendacji Z KNF, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń.

Jest autorem wielu artykułów i opracowań, a także  jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.

Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance.

Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.

prowadzone kursy:
Publikacje:
Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółce publicznej w ujęciu prawnoporównawczym, wyd. Beck, 2019
Whistleblowing w bankach, wyd. UKNF 2017
Funkcja compliance w bankach, wyd. UKNF 2015

Artykuły:

Nowe obowiązki Rady Nadzorczej w zakresie compliance po reformie KSH

A co, jak nie działa?


CZYTAJ

Rekomendacja Z - podstawowe pojęcia, które trzeba znać


CZYTAJ

Rekomendacja Z - ogólne zasady ładu wewnętrznego w bankach


CZYTAJ

Compliance w firmie - podstawowe funkcje


CZYTAJ

Rekomendacja Z

KNF wydała Rekomendację Z dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach, która jest „implementacją” wytycznych EUNB. Jednak KNF idzie dalej, rekomendując rozwiązania, które mają pomóc bankom uniknąć nieprawidłowych praktyk zwiększających ryzyko ich działalności.


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU