1 lipca 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML

Regulacje, wytyczne EBA oraz dobre praktyki instytucji obowiązanych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie obowiązków organów korporacyjnych spółek  (zarządu i rady nadzorczej), pracowników ds. zgodności z przepisami AML/CFT oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz Wytycznych EBA w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli obowiązków pracownika ds zgodności z przepisami AML/CFT wydane na podstawie art. 8 rozdziału VI dyrektywy (2015 849 z dnia 14 czerwca 2022 roku EBA/GL/ 2022 05).

Korzyści

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione m.in.:

 • zmiany przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji
 • obowiązki organu zarządzającego instytucji obowiązanej
 • zadania i role członka zarządu odpowiedzialnego za AML/CFT
 • sankcje karne i administracyjne
 • uprawnienia właściwych krajowych organów nadzoru

Uczestnicy

 • Członkowie rad nadzorczych i zarządów
 • Kadra kierownicza wyższego szczebla
 • AML / Compliance Oficerowie
 • Pracownicy departamentów przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • Szefowie Departamentów Compliance
 • Pracownicy Departamentów Compliance
 • Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
 • Osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności ładu korporacyjnego
 • Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance

Program:

1 LIPCA 2024 R.

8.45   Rejestracja na szkolenie
9.00   Rozpoczęcie szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami?

 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – zadania i obowiązki instytucji obowiązanej
 • Wytyczne EBAS – ogólne informacje
 • Co może przynieść przyszłość? Zmiany przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji.

Rola i obowiązki organu zarządzającego oraz pracownika ds. Compliance

 • Rola i obowiązki organu zarządzającego instytucji obowiązanej (funkcja nadzorcza i funkcja zarządcza)
 • Zadania i rola członka zarządu odpowiedzialnego za AML/CFT oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla

AML Oficer  – pracownik odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z przepisami

 • Czym zajmuje się na co dzień AML Oficer?
 • Kto nim może zostać?
 • Zadania, role i odpowiedzialności AML Oficera:
  • Opracowanie ram oceny ryzyka
  • Opracowanie polityk i procedur
  • Klienci, w tym klienci wysokiego ryzyka
  • Monitorowanie zgodności
  • Raportowanie do organu zarządzającego
  • Zgłaszanie podejrzanych transakcji
  • Szkolenie i podnoszenie świadomości pracowników instytucji
 • Ochrona AML Oficera
 • Odpowiedzialność – sankcje karne i administracyjne

Outsourcing zadań z obszaru AML/CFT

Zgodność z przepisami AML/CFT na poziomie grupy

Uprawnienia właściwych krajowych organów nadzoru

 

14:00    Zakończenie szkolenia

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
 • case study,
 • ćwiczeń w grupach,
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Fantastyczna atmosfera. Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety  i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

OPENGRID

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie certyfikowane AML Officer, dlaczego jest Ci potrzebne?

Szkolenie AML jest niezbędne, aby móc w pełni wykorzystać swój potencjał i bardzo dobrze wywiązywać się z obowiązków AML Officera. To kontynuacja szkolenia AML z poziomu pierwszego, które było wprowadzeniem do funkcjonowania struktury AML i Compliance.

AML Officer szkolenie certyfikowane, to poświadczona certyfikatem zdobyta wiedza (certyfikacja SCP), która przełoży się na praktyczne zastosowanie w pełnieniu funkcji AML Officera. Szkolenie online prowadzone jest w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji.

AML szkolenie online — wygodne rozwiązanie dla AML Officerów i kandydatów

Szkolenie AML online to wygodne rozwiązanie i zdobycie wiedzy oraz potrzebnych kwalifikacji w trybie zdalnym. Dzięki temu możesz wziąć udział w szkoleniu niezależnie od miejsca zamieszkania, czy przebywania. Co oczywiste oszczędzasz również czas na dojazd i organizację noclegu.

Szkolenie AML, na którym poznasz Dyrektywy AML i standardy pracy AML Officera

Między innymi na szkoleniu AML poznasz najistotniejsze informacje o działaniach, jakie podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML). Poznasz międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta. Nauczysz się, czym jest monitoring transakcji i jak wpływa na sankcje międzynarodowe.

Szkolenie online dostarczy ci również niezbędnych informacji z zakresu zmian w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy, nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego, czy istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku.

Standardowo na szkoleniu AML nie może zabraknąć podstawowych informacji w zakresie rozszerzonej listy PEP-ów i ich wpływu na zadania instytucji obowiązanej.

Kto skorzysta na szkoleniu AML online?

Chociaż szkolenie przewidziane jest dla stanowiska AML Officera, to w szkoleniu winni wziąć udział przede wszystkim przedstawiciele instytucji obowiązanych oraz specjaliści z działu:

 • przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
 • compliance,
 • prawnego,
 • audytu i kontroli wewnętrznej,
 • nadzoru,
 • monitoringu zgodności.

AML Officer szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji AML Officera i jest uzupełnieniem wiedzy dla osób, które tę funkcję już pełnią. AML Officer szkolenie poziom drugi najlepiej rozpocząć mając już styczność z obszarem AML.

Jaką rolę pełni AML Officer w przedsiębiorstwie?

Dla nadzorowania wewnętrznych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapewnienie zgodności z innymi ważnymi przepisami, w każdej instytucji obowiązanej powinien być powołany AML Officer – osoba odpowiedzialna za pilnowanie przestrzegania zgodności z zasadami AML.

Aby osiągnąć zgodność z rozwijającym się prawodawstwem oraz praktykami rynkowymi, a także wytycznymi Regulatorów, konieczne jest wyznaczenie AML Officera: głównej postaci odpowiedzialnej za nadzorowanie skutecznego rozwoju i wdrażanie programu AML w instytucji obowiązanej.

Pełny opis stanowiska, obowiązki, a także odpowiedzialność wynikającą z pełnienia funkcji AML Officera opisaliśmy w poniższym artykule.

Kim jest AML Officer?