20 maja 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Kontrola wewnętrzna w spółce

Ocena adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

Zgodnie nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych sprawozdanie rady nadzorczej każdej spółki akcyjnej musi zawierać co najmniej „ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego”

Niniejsze szkolenia ma na celu wskazanie najlepszych dobrych praktyk i standardowych modeli powyższych funkcji i systemów wewnętrznych oraz zasad ich oceny przez radę nadzorczą, jej komitety oraz zarząd spółki.

Korzyści

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione m.in.:

 • systemy kontroli wewnętrznej
 • modele, organizacja i zasady zarządzania ryzykiem
 • modele, organizację i skuteczność compliance w spółce
 • ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej w spółce

Uczestnicy

 • członkowie rad nadzorczych 
 • komitetów audytu i ryzyka
 • członkowie zarządu
 • pracownicy departamentów prawnych, compliance, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego spółek akcyjnych, w tym zwłaszcza giełdowych, niebędących spółkami z wysoko regulowanego sektora finansowego

Program:

20 MAJA 2024 R.

8.45   Rejestracja na szkolenie
9.00   Rozpoczęcie szkolenia

Moduł: 1 Systemy kontroli wewnętrznej

Każda spółka ma co najmniej szczątkową wersję systemu kontroli wewnętrznej. Rzadko jednak jest to system kompleksowy, obejmujący wszystkie procesy i obszary i w dodatku zgodny z typowymi modelami systemów kontroli na świecie. A im mniej modelowy system, tym trudniej go ocenić i tym większe ryzyko nieprawidłowości.

Z tego bloku dowiesz się:

 • Jakie są modele systemu kontroli wewnętrznej w spółkach, jakie mają założenia i ograniczenia i który z nich jest przydatny dla Twojej spółki.
 • W jaki sposób zorganizować kontrolę wewnętrzną w spółce na bazie mechanizmów kontrolnych i ich monitorowania albo na bazie postępowań kontrolnych.
 • Jak i wedle jakich kryteriów rada nadzorcza powinna oceniać system kontroli wewnętrznej.

Systemy kontroli wewnętrznej

 • Modele systemu kontroli wewnętrznej (COSO, Rekomendacja H, trzy linie obrony, kontrola funkcjonalna).
 • Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w spółce (matryca funkcji kontroli).
 • Zasady oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej.

Moduł 2: Zarządzanie ryzykiem 

Czy organy i pracownicy spółka mają tego świadomość, czy nie, to jednak zawsze w pewien sposób zarządzają ryzykiem. Niemniej jednak nie zawsze jest to zarządzanie w sposób zorganizowany, adekwatny i skuteczny, co z kolei jest przecież obowiązkiem każdego zarządu spółki. Obowiązkiem rady nadzorczej jest zaś ocena tego zarządzania, które jest o tyle trudne, że zawsze dotyczy oceny szacowania tego, co dopiero może (ale nie musi) się zdarzyć.

Z tego bloku dowiesz się:

 • W jaki sposób zorganizować adekwatny i skuteczny model zarządzania ryzykiem i jakie elementy procesu zarządzania ryzykiem są niezbędne, w tym jakie najczęściej są pomijane.
 • Jak zorganizować zarządzenie ryzykiem w ramach struktury organizacyjnej spółki i jak odnieść do go systemu kontroli wewnętrznej.
 • Jak i wedle jakich kryteriów rada nadzorcza powinna oceniać system zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem

 • Modele zarządzania ryzykiem (COSO-ERM, COBIT, ISO, Rekomendacja Z).
 • Organizacja systemu zarządzania ryzykiem (linie obrony, raportowanie).
 • Zasady oceny adekwatności i skuteczności zarządzania ryzykiem.

Moduł 3: Compliance

Zapewnianie przestrzeganie przepisów prawa jest podstawowym obowiązkiem każdej spółki. W wielu z nich compliance polega jednak wyłącznie na ustanowieniu kilku wybranych procedur compliance bez kompleksowego systemu zapewniania zgodności z dziesiątkami ustaw i rozporządzeń. Tymczasem dla spółki może to okazać się katastrofalne w skutkach.

Z tego bloku dowiesz się

 • Jak ustanowić adekwatny i skuteczny system compliance mający za zadanie zapewnienie zgodności we wszystkich obszarach i procesach,
  w tym jak identyfikować compliance universe.
 • Jak umieścić compliance w strukturze organizacyjnym spółki i jakie są wady i zalety compliance rozumianego bardziej jako pochodna systemu kontroli wewnętrznej albo bardziej jako systemu zarzadzania ryzykiem.
 • Jak i wedle jakich kryteriów rada nadzorcza powinna oceniać system compliance.

Compliance

 • Modele compliance (COSO-Compliance, ISO, Rekomendacja H).
 • Organizacja compliance w spółce (compliance universe, komórka compliance).
 • Zasady oceny adekwatności i skuteczności compliance.

Moduł 4: Audyt wewnętrzny

Dla swej skuteczności i adekwatności istniejące w spółce: system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance powinny być nie tylko raz w roku ocenione przez radę nadzorczą, ale także na bieżąco badane i oceniane przez audytorów wewnętrznych. Sam audyt zaś jako rodzaj meta-kontroli powinien być także przedmiotem oceny rady nadzorczej.

Z tego bloku dowiesz się:

 • Jakie są podstawowe modele audytu wewnętrznego i które z nich możesz wykorzystać przy tworzeniu własnych rozwiązań.
 • Jak umieścić audyt wewnętrzny w strukturze organizacyjnej spółki i jak ułożyć jego relacje względem zarządu i rady nadzorczej.
 • Jak i i wedle jakich kryteriów rada nadzorcza powinna oceniać audyt wewnętrzny.

Audyt wewnętrzny

 • Modele audytu wewnętrznego
  (IIA, Rekomendacja H).
 • Organizacja audytu wewnętrznego w spółce (komórka audytu wewnętrznego).
 • Zasady oceny adekwatności i skuteczności audytu wewnętrznego.


15.00
Zakończenie szkolenia

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
 • case study,
 • ćwiczeń w grupach,
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Fantastyczna atmosfera. Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety  i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

OPENGRID

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

20 maja 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 29/04/2024: 1 770 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 10%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 970 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 770 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 15 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Ochrona Sygnalistów - Wdrożenie dyrektywy i ustawy w firmie - praktyczne przykłady
Ochrona Sygnalistów - Wdrożenie dyrektywy i ustawy w firmie - praktyczne przykłady
więcej
Compliance, AML 10. Konferencja Compliance & AML
10. Konferencja Compliance & AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej
Compliance, AML RODO dla AML
RODO dla AML
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie certyfikowane AML Officer, dlaczego jest Ci potrzebne?

Szkolenie AML jest niezbędne, aby móc w pełni wykorzystać swój potencjał i bardzo dobrze wywiązywać się z obowiązków AML Officera. To kontynuacja szkolenia AML z poziomu pierwszego, które było wprowadzeniem do funkcjonowania struktury AML i Compliance. AML Officer szkolenie certyfikowane, to poświadczona certyfikatem zdobyta wiedza (certyfikacja SCP), która przełoży się na praktyczne zastosowanie w pełnieniu funkcji AML Officera. Szkolenie online prowadzone jest w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji.

AML szkolenie online — wygodne rozwiązanie dla AML Officerów i kandydatów

Szkolenie AML online to wygodne rozwiązanie i zdobycie wiedzy oraz potrzebnych kwalifikacji w trybie zdalnym. Dzięki temu możesz wziąć udział w szkoleniu niezależnie od miejsca zamieszkania, czy przebywania. Co oczywiste oszczędzasz również czas na dojazd i organizację noclegu.

Szkolenie AML, na którym poznasz Dyrektywy AML i standardy pracy AML Officera

Między innymi na szkoleniu AML poznasz najistotniejsze informacje o działaniach, jakie podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML). Poznasz międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta. Nauczysz się, czym jest monitoring transakcji i jak wpływa na sankcje międzynarodowe. Szkolenie online dostarczy ci również niezbędnych informacji z zakresu zmian w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy, nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego, czy istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku. Standardowo na szkoleniu AML nie może zabraknąć podstawowych informacji w zakresie rozszerzonej listy PEP-ów i ich wpływu na zadania instytucji obowiązanej.

Kto skorzysta na szkoleniu AML online?

Chociaż szkolenie przewidziane jest dla stanowiska AML Officera, to w szkoleniu winni wziąć udział przede wszystkim przedstawiciele instytucji obowiązanych oraz specjaliści z działu:
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
 • compliance,
 • prawnego,
 • audytu i kontroli wewnętrznej,
 • nadzoru,
 • monitoringu zgodności.

AML Officer szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji AML Officera i jest uzupełnieniem wiedzy dla osób, które tę funkcję już pełnią. AML Officer szkolenie poziom drugi najlepiej rozpocząć mając już styczność z obszarem AML.

Jaką rolę pełni AML Officer w przedsiębiorstwie?

Dla nadzorowania wewnętrznych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapewnienie zgodności z innymi ważnymi przepisami, w każdej instytucji obowiązanej powinien być powołany AML Officer – osoba odpowiedzialna za pilnowanie przestrzegania zgodności z zasadami AML. Aby osiągnąć zgodność z rozwijającym się prawodawstwem oraz praktykami rynkowymi, a także wytycznymi Regulatorów, konieczne jest wyznaczenie AML Officera: głównej postaci odpowiedzialnej za nadzorowanie skutecznego rozwoju i wdrażanie programu AML w instytucji obowiązanej. Pełny opis stanowiska, obowiązki, a także odpowiedzialność wynikającą z pełnienia funkcji AML Officera opisaliśmy w poniższym artykule. Kim jest AML Officer?