19 lutego 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Specjalistyczny certyfikat w zakresie Rekomendacji Z

Zdobądź i potwierdź swoją wiedzę, poznaj praktyczne sposoby wdrożenia oraz uzyskaj niezależny certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska.

Pobierz Broszurę

COMPLIANCE, AML

Wydana przez KNF Rekomendacja Z dotycząca ładu korporacyjnego w bankach, postawiła instytucje finansowe przed koniecznością dostosowania szeregu elementów własnego ładu korporacyjnego do wymogów Rekomendacji.

Przeczytaj więcej na temat Rekomendacji Z.

Głównym celem szkolenia jest omówienie podstawowych obowiązków, na jakie wskazuje Rekomendacja Z, oraz omówienie praktycznych sposobów ich wdrożenia, a także wskazanie, w jaki sposób wymogi Rekomendacji Z można wpisać w matrycę funkcji kontroli zgodnie z wymogami Rekomendacji H.

Korzyści

 • szczegółowa analiza kluczowych wymogów Rekomendacji Z
 • przykłady praktycznego podejścia do wdrożenia Rekomendacji
 • wskazanie sposobów wpisania wymogów Rekomendacji Z w matrycę funkcji kontroli

Uczestnicy

 • pracownicy banków komercyjnych i spółdzielczych odpowiedzialni za wdrożenie Rekomendacji Z
 • pracownicy komórek do spraw zgodności (compliance) w bankach komercyjnych i spółdzielczych,
 • audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni badających zapewnianie zgodności w bankach,
 • pracownicy departamentów ryzyka, HR, outsourcingu
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych oraz osoby odpowiedzialne za relacje korporacyjne w bankach

Program

19 lutego 2021

9.30      Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00    Rozpoczęcie szkolenia

 

OGÓLNE ZASADY ŁADU WEWNĘTRZNEGO W BANKU

 • Ład wewnętrzny w banku wg Rekomendacji Z
 • Compliance universe ładu wewnętrznego banku a system zarządzania bankiem
 • Rekomendacja Z a Rekomendacja H

ZASADY DZIAŁANIA, UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WZAJEMNE RELACJE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU ORAZ ODPOWIEDNIOŚĆ CZŁONKÓW TYCH ORGANÓW I OSÓB PEŁNIĄCYCH KLUCZOWE FUNKCJE W BANKU

 • Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej
 • Funkcje rady nadzorczej i zarządu
 • Skład, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej i zarządu
 • Identyfikowanie kluczowych funkcji w banku oraz powoływanie i odwoływanie osób pełniących te funkcje
 • Odpowiedniość i ocena odpowiedniości członków rady nadzorczej i zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w banku
 • Zaangażowanie, niezależność i zarządzanie konfliktami interesów w radzie nadzorczej i zarządzie.
 • Funkcjonowanie organizacyjne rady nadzorczej i zarządu

STANDARDY POSTĘPOWANIA BANKU ORAZ KONFLIKTY INTERESÓW NA POZIOMIE BANKU

 • Standardy postępowania banku
 • Konflikty interesów na poziomie banku

POLITYKA ZLECANIA CZYNNOŚCI NA ZEWNĄTRZ, ZASADY WYNAGRADZANIA W BANKU ORAZ POLITYKA DYWIDENDOWA

 • Polityka zlecania czynności na zewnątrz
 • Zasady wynagradzania w banku
 • Polityka dywidendowa
 • Polityka informacyjna i ujawnienia

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • System zarządzania ryzykiem
 • Kultura ryzyka
 • Nowe produkty

UJAWNIENIA

 • Polityka informacyjna i ujawnienia

16.00    Zakończenie szkolenia 

W ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia odbędzie się egzamin certyfikujący on-line.

Po zdanym egzaminie, otrzymają Państwo certyfikat wystawiony przez Stowarzyszenie Compliance Polska

Metody:

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o dedykowaną platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Po ukończeniu szkolenia możesz przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego w zakresie Rekomendacji Z.

Egzamin przeprowadzany jest on-line w jednym z wybranych przez Ciebie terminów w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Fantastyczna atmosfera. Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

Opengrid

Duża ilość bardzo ciekawych informacji z różnych zakresów związanych z compliance.

opinia anonimowa

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
226968022


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
Compliance, AML NFT SUMMIT 2022 <br>PHYSICAL TO DIGITAL
NFT SUMMIT 2022
PHYSICAL TO DIGITAL
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU