19 lutego 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Specjalistyczny certyfikat w zakresie Rekomendacji Z

Zdobądź i potwierdź swoją wiedzę, poznaj praktyczne sposoby wdrożenia oraz uzyskaj niezależny certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska.

Pobierz Broszurę

COMPLIANCE, AML

Wydana przez KNF Rekomendacja Z dotycząca ładu korporacyjnego w bankach, postawiła instytucje finansowe przed koniecznością dostosowania szeregu elementów własnego ładu korporacyjnego do wymogów Rekomendacji.

Przeczytaj więcej na temat Rekomendacji Z.

Korzyści

 • szczegółowa analiza kluczowych wymogów Rekomendacji Z
 • przykłady praktycznego podejścia do wdrożenia Rekomendacji
 • wskazanie sposobów wpisania wymogów Rekomendacji Z w matrycę funkcji kontroli

Uczestnicy

 • pracownicy banków komercyjnych i spółdzielczych odpowiedzialni za wdrożenie Rekomendacji Z
 • pracownicy komórek do spraw zgodności (compliance) w bankach komercyjnych i spółdzielczych,
 • audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni badających zapewnianie zgodności w bankach,
 • pracownicy departamentów ryzyka, HR, outsourcingu
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych oraz osoby odpowiedzialne za relacje korporacyjne w bankach

Program

19 lutego 2021

9.30      Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00    Rozpoczęcie szkolenia

 

OGÓLNE ZASADY ŁADU WEWNĘTRZNEGO W BANKU

 • Ład wewnętrzny w banku wg Rekomendacji Z
 • Compliance universe ładu wewnętrznego banku a system zarządzania bankiem
 • Rekomendacja Z a Rekomendacja H

ZASADY DZIAŁANIA, UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WZAJEMNE RELACJE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU ORAZ ODPOWIEDNIOŚĆ CZŁONKÓW TYCH ORGANÓW I OSÓB PEŁNIĄCYCH KLUCZOWE FUNKCJE W BANKU

 • Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej
 • Funkcje rady nadzorczej i zarządu
 • Skład, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej i zarządu
 • Identyfikowanie kluczowych funkcji w banku oraz powoływanie i odwoływanie osób pełniących te funkcje
 • Odpowiedniość i ocena odpowiedniości członków rady nadzorczej i zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w banku
 • Zaangażowanie, niezależność i zarządzanie konfliktami interesów w radzie nadzorczej i zarządzie.
 • Funkcjonowanie organizacyjne rady nadzorczej i zarządu

STANDARDY POSTĘPOWANIA BANKU ORAZ KONFLIKTY INTERESÓW NA POZIOMIE BANKU

 • Standardy postępowania banku
 • Konflikty interesów na poziomie banku

POLITYKA ZLECANIA CZYNNOŚCI NA ZEWNĄTRZ, ZASADY WYNAGRADZANIA W BANKU ORAZ POLITYKA DYWIDENDOWA

 • Polityka zlecania czynności na zewnątrz
 • Zasady wynagradzania w banku
 • Polityka dywidendowa
 • Polityka informacyjna i ujawnienia

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • System zarządzania ryzykiem
 • Kultura ryzyka
 • Nowe produkty

UJAWNIENIA

 • Polityka informacyjna i ujawnienia

16.00    Zakończenie szkolenia 

W ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia odbędzie się egzamin certyfikujący on-line.

Po zdanym egzaminie, otrzymają Państwo certyfikat wystawiony przez Stowarzyszenie Compliance Polska

Metody:

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o dedykowaną platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Po ukończeniu szkolenia możesz przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego w zakresie Rekomendacji Z.

Egzamin przeprowadzany jest on-line w jednym z wybranych przez Ciebie terminów w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Fantastyczna atmosfera. Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

Opengrid

Duża ilość bardzo ciekawych informacji z różnych zakresów związanych z compliance.

opinia anonimowa

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
226968022


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
Compliance, AML Skuteczny Compliance Oficer
Skuteczny Compliance Oficer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Rekomendacja Z z zakresu ładu korporacyjnego w bankach - szkolenie Compliance

Rekomendacja Z regulująca kwestię ładu korporacyjnego w bankach, która wydana została przez KNF, postawiła instytucje finansowe przed niemałym wyzwaniem. Jest nim konieczność dostosowania szeregu elementów ich własnego ładu korporacyjnego do nowych wymogów.

W celu wyjaśnienia kluczowych obowiązków, na jakie wskazują zapisy Rekomendacji Z oraz omówienie praktycznych sposobów ich wdrożenia, opracowaliśmy kompleksowe szkolenie Compliance, które przeprowadzone zostanie w formie online. Na szkoleniu AML wskazany zostanie także sposób wpisania wymogów Rekomendacji Z w matrycę funkcji kontroli.

AML i Compliance - co to jest i jakie ma znaczenie?

Na czym polega AML?

Anti Money Laundering (AML), czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy, stanowi jeden z wymogów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w większości krajów na świecie, w tym również w Polsce. Regulacje prawne w tym zakresie obowiązujące w Polsce opisuje ustawa AML, czyli Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jej zapisy oparte są na Dyrektywach Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do celów związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

W świetle polskiego prawa przedsiębiorcy oraz instytucje muszą zatem wypełniać szereg obowiązków odnoszących się do AML. Przestrzeganie wypracowanych zasad ma z jednej strony pomóc zwiększyć bezpieczeństwo finansowe oraz obniżyć ryzyko wynikające z ewentualnych oszustw, z drugiej zaś - powinno wspierać ochronę firmy przed posądzeniem jej o branie udziału w nielegalnym procederze.

Przeczytaj również ten artykuł, by dowiedzieć się kim jest AML Officer i jak nim zostać.

Co oznacza Compliance?

Compliance oznacza natomiast zapewnienie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z obowiązującymi normami, zaleceniami i dopuszczonymi prawem praktykami. Compliance może być więc rozumiane jako systemem, który ma na celu zapewnić zgodność działania danej organizacji z obowiązującym prawem oraz przyjętymi wewnętrznymi normami postępowania. Sprawne funkcjonowanie tego systemu powinno pomóc zapobiegać stratom finansowym lub utracie reputacji.

Koniecznie zapoznaj się również z poniższym artykułem, by dowiedzieć się wszystkiego na temat znaczenia systemu Compliance w firmie:

Compliance w firmie - podstawowe funkcje

Kto i jak skorzysta na szkoleniu AML online?

Korzyści ze szkolenia Compliance

Na szkoleniu online, wspólnie z naszym ekspertem, uczestnicy przeprowadzą szczegółową analizę kluczowych wymogów Rekomendacji Z. Certyfikowane szkolenie Compliance stwarza także doskonałą okazję do zapoznania się z przykładami praktycznego podejścia do wdrożenia Rekomendacji Z w firmie. Na szkoleniu AML wskazane zostaną również sprawdzone sposoby wpisania wymogów Rekomendacji Z w matrycę funkcji kontroli.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, w tym banki obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Dołącz do naszego szkolenia Compliance i poznaj pełny kontekst zmian regulacyjnych.

Dla kogo jest certyfikowane szkolenie AML?

Certyfikowane szkolenie Compliance prowadzone w formie online odnoszące się do Rekomendacji Z adresowane jest przede wszystkim do:

 • pracowników banków komercyjnych i spółdzielczych odpowiedzialni za wdrożenie Rekomendacji Z,
 • pracowników komórek do spraw zgodności (compliance) w bankach komercyjnych i spółdzielczych,
 • audytorów i kontrolerów wewnętrznych badających zapewnianie zgodności w bankach,
 • pracowników departamentów ryzyka, HR, outsourcingu,
 • członków zarządów i rad nadzorczych oraz osób odpowiedzialne za relacje korporacyjne w bankach.

Rekomendacja Z - program szkolenia online

W programie szkolenia Compliance, które odbędzie się online, znalazły się następujące zagadnienia:

 • ogólne zasady ładu wewnętrznego w banku,
 • zasady działania, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność, wzajemne relacje Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • standardy postępowania banku,
 • konflikty interesów na poziomie banku,
 • polityka zlecania czynności na zewnątrz,
 • zasady wynagradzania w banku,
 • polityka dywidendowa,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • ujawnienia,

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group