11—12 grudnia 2023R., Mamaison Hotel Le Regina Warszawa

Strategiczna gra menadżerska z dr. Jackiem Bartosiakiem

Dialog liderów 2023

STRATEGICZNE KOMPETENCJE MENADŻERSKIE

Jesteś menedżerem, członkiem zarządu, liderem lub właścicielem firmy?

Czujesz, że spoczywa na Tobie wielka odpowiedzialność,  zarówno za „dziś” jak i „jutro” twojej organizacji, a realizacja tej odpowiedzialności wymaga refleksu, odwagi, zimnej krwi i rozsądku?

Masz mnóstwo pytań strategicznych z jeszcze większą liczbą wykluczających się scenariuszy? Nie znajdujesz odpowiedzi na swoje wątpliwości w opracowaniach biznesowych i sprawdzonych dotąd modelach zarządzania?

To jest cecha czasów przełomu – nieustanna gra ze zmieniającymi się regułami i scenariuszami…

Czy jesteś gotowy zagrać w tę grę?

Razem z dr. Jackiem Bartosiakiem i zespołem Strategy & Future zapraszamy do udziału w Dialogu Liderów 2023.

W tym roku w całości poświęcimy go strategicznej grze menadżerskiej, która:

 • wyświetli Ci wzajemnie powiązane i wielowątkowe scenariusze rozwoju
 • nauczy Cię zmieniać taktykę i rewidować strategię bez utraty wizji, wartości i zysku
 • nauczy Cię bardziej ufać własnym analizom strategicznym opartym o realne dane

Ta symulacja strategiczna z jednym z najbardziej sprawdzonych polskich strategów sprowokuje Cię do dużo głębszych wniosków, niż wynika to z tradycyjnego kształcenia liderów.

Być może gra zmieni w ogóle Twoje podejście do biznesu i Twoją w nim role, a być może pokaże, że do niej nie dorosłeś…

Przygotuj się z nami na to, na co nie da się przygotować.

Zapraszam do rezerwacji miejsc.

Magdalena Modzelewska-Kaczmarczyk
Prezes Zarządu
Langas Regtech

Korzyści

Gry i symulacje strategiczne są sprawdzoną od wielu lat najskuteczniejszą metodą treningu decyzyjnego dla liderów, a scenariusz oparty przez dr. Jacka Bartosiaka o realne dane (z jego eksperckim komentarzem) powoduje, że gra przeradza się w realny warsztat budowania strategii i taktyki dla każdej z firm uczestniczących w symulacji.

Co jeszcze daje liderom udział w grach czy symulacjach strategicznych?

 • Rozwój umiejętności strategicznych: Gry strategiczne wymagają podejmowania decyzji strategicznych i zarządzania zasobami. Grając, rozwijasz umiejętności takie jak planowanie, podejmowanie decyzji, analiza ryzyka i strategia.
 • Doskonalenie zdolności przywódczych: gry strategiczne często angażują zarządzanie zespołem i podejmowanie decyzji dotyczących podziału zadań. Poprzez zarządzanie wirtualnym zespołem, menedżerowie mogą rozwijać swoje umiejętności przywódcze, takie jak motywowanie pracowników, delegowanie zadań i budowanie efektywnych relacji.
 • Zrozumienie rynku i konkurencji w perspektywie globalnej: symulacja ma na celu odwzorowanie realistycznych scenariuszy biznesowych i rynkowych toczących się w zdefragmentowanej perspektywie globalnej. Zdobędzie lepsze zrozumienie rynku, globalnych i regionalnych trendów, konkurencji i strategii biznesowych największych graczy.
 • Działanie w sytuacjach kryzysowych: gra często będzie wymagać szybkiego reagowania na nieprzewidziane sytuacje i wdrożenia zarządzania kryzysowego. Potraktuj to na razie jako narzędzie treningowe, aby ćwiczyć umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w stresujących sytuacjach i rozwijać zdolności zarządzania kryzysowego. Winter is coming….
 • Eksperymentowanie z różnymi strategiami: wypróbuj różne strategie i podejścia bez ryzyka finansowego, zaobserwuj ich skutki i wyciągnij wnioski na przyszłość. To umożliwi Ci rozwój kreatywności i innowacyjności w podejściu do zarządzania Twoją organizacją.

A to tylko niektóre korzyści, które da Ci gra podczas Dialogu Liderów 2023.

Scenariusz symulacji

11 – 12 GRUDNIA 2023 R.

Dzień I i II

10.00 – 11.30 Sesja I
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 Sesja II
13.30 – 14.30 Obiad
14.30– 16.00 Sesja III

Rywalizacja systemowa mocarstw o to, kto ustanawia reguły wymiany towarowej, kapitałowej i usług w deglobalizującym się świecie.

Mistrz gry: dr Jacek Bartosiak i członkowie zespołu Strategy & Future

Wprowadzenie: dr Jacek Bartosiak

„Jak do tej pory wyglądały mechanizmy globalizacji i rynku globalnego?

Co podpowiada Heiko Borchert: jak będzie wyglądać rozpad globalizacji, gdyby następował?”

 

Założenia symulacji

Rozgrywka rozpoczyna się 11 grudnia 2023 roku. Symulacja odzwierciedla aktualny stan faktyczny wydarzeń na świecie.

Scenariusz gra rozpisany jest na dwa dni, podczas których rozegramy bardzo wiele tur.

Mistrzami gry będą dr Jacek Bartosiak i członkowie zespołu S&F: będą arbitrami postępu oraz narratorami przebiegu symulacji strategicznej.

Uwaga! Gra będzie oparta na realnych danych: będzie zawierała elementy groźby użycia siły wojskowej oraz również jej faktycznego użycia, w tym sygnalizacji strategicznej, demonstracji wojskowych oraz różnego rodzaju strategii katalitycznych.

Scenariusz symulacji zakłada zastosowanie metody kontroli zasad dokonywania strategicznych przepływów w dobie deglobalizacji i ustępowania ładu światowego skrótowo ostatnich lat (tzw. „Pax Americana”).

Po każdej turze gry otrzymasz ekspercki feedback dotyczący jej przebiegu, faktów i danych, które uczestnicy interpretowali i wykorzystywali w swoich działaniach taktycznych i strategicznych. Pozwoli Ci to zorientować się w kierunku rozwoju sytuacji globalnej – kluczowej dla Twoje sukcesu w grze.

Jednak decyzja zawsze będzie należeć do Ciebie – sam przekonasz się o konsekwencjach dokonanych wyborów. Na razie tylko w symulacji….

Cel symulacji

Celem jest pokazanie wieloscenariuszowego uniwersum biznesowo – strategicznego w defragmentującym się globalnym świecie. Zobaczysz wyraźnie kto będzie Twoim przeciwnikiem, kto będzie starać się osiągać swoje cele poprzez globalizację, a kto byłby za dalszą defragmentacją świata.

Zobaczysz na jakie opory napotykać będą poszczególne scenariusze strategiczne w najbliższym czasie.

Przekonasz się, że sankcje, demonstracje wojskowe i bezpieczeństwo są grą o to na jakich zasadach pracuje i funkcjonuje Eurazja i, co za tym idzie, jak wygląda globalny system wymiany towarów, usług i przemieszczanie się kapitału. Gdzie w tym układzie odnajdujesz się Ty i Twoja organizacja?

Przebieg symulacji

Przystępując do gry przyjmiesz jedną z ról:

 • Stany Zjednoczone
 • Chiny
 • Unię Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Francji
 • Rosję
 • Polskę
 • Ukrainę
 • „Resztę świata”: Japonię, Australię, Filipiny, Indie, Brazylię, Afrykę itp.

Czy naprawdę wciąż „położenie na mapie determinuje historię”?

 • Każdy gracz / zespół będzie miał czas na przemyślenie swoich strategii, celów końcowych i pośrednich oraz metody osiągania tych celów.
 • Pomiędzy turami będzie dokonywany debriefing: przenalizujemy wspólnie w jaki sposób zespoły dochodziły do takich a nie innych decyzji strategicznych i wyborów taktycznych, co pokaże skomplikowanie realnych procesów decyzyjnych.
 • Negocjacje pomiędzy zespołami w trakcie tur będą niejawne: będziesz miał swobodę manewru, choć Mistrzowie Gry będą oceniali realność realizacji podjętych decyzji, by utrzymać się w realiach symulacji.

“Najlepsze Miejsce na Świecie”

Książka z autografem autora dla każdego uczestnika Dialogu Liderów 2023

Geopolityką, bezpieczeństwem i wojną zajmuję się od wielu lat. Od lutego 2022 roku za polską wschodnią granicą trwają działania wojenne, które fundamentalnie zmieniają świat i nasz region oraz wprost wpływają na nasze bezpieczeństwo. Potrzeba nam pilnie strategii dla Polski na nowe, bardzo niespokojne czasy. Ponadto potrzebujemy refleksji na temat jakości kultury strategicznej w naszym kraju. O tym jest ta książka – najbardziej osobista, jaką dotychczas napisałem.

Najnowsza publikacja Jacka Bartosiaka nie jest poświęcona USA, Chinom czy Rosji – to książka o Rzeczpospolitej i o tym, czym ona jest i jakie mamy wobec niej marzenia.

Konflikt o panowanie nad światem stał się faktem. Czy Polska ma pomysł na swoją pozycję w tej rozgrywce? Z jednej strony mamy walczącą o utrzymanie imperialnego statusu Rosję, z drugiej – mające swoje cele kraje Europy Zachodniej, z Niemcami i Francją na czele. Nad głowami tych graczy rozgrywa się konflikt USA–Chiny, a w samym sercu coraz bardziej rozgrzanego tygla interesów tkwi Polska.

 • Czy polskie państwo ma obecnie przemyślaną strategię?
 • Jak powinna ona wyglądać?
 • Czy grozi nam wojna?
 • Co z naszymi elitami politycznymi w nowych, dużo trudniejszych czasach?

To pytania, na które wszyscy – jeśli chcemy być świadomymi obywatelami – musimy sobie szczerze odpowiedzieć.

Jacek Bartosiak wyjaśnia, dlaczego na naszych oczach stary ład przestał obowiązywać i znów stosuje się dawne chwyty, które już nigdy nie miały być używane. Opisuje rywalizację i wojnę, która trwa, choć nie zawsze jesteśmy jej świadomi.

Bartosiak to polski Harari geopolityki. Obrazowy i sugestywny styl wypowiedzi sprawia, że jego książki pochłania się jak dobry kryminał. A czytają je wszyscy – specjaliści, stratedzy, historycy i politycy. Każdy, kto chce zrozumieć sytuację Polski na tle zmian międzynarodowych układów. Każdy, kto chce zapewnić Polsce bezpieczeństwo na lata.

Jak będziemy rozmawiać?

Weź udział w wyjątkowym treningu strategicznym dla liderów z jednym z najbardziej sprawdzonych strategów.

Przyjdź z własnymi przemyśleniami dotyczącymi strategii i przyszłości Twojej i Twojej firmy. Rozwiń i sprawdź scenariusze rozwoju sytuacji w oparciu o realne dane. Zbuduj zdolność do zmiany i odporność na zmianę.

Będziesz pracować z innymi liderami i właścicielami firm – ludźmi, którzy rozumieją te same wyzwania i dylematy, z którymi ty się mierzysz na co dzień.

Pierwsza edycja Dialogu Liderów

którą Langas Group zorganizował w Sopocie w sierpniu 2020 przy współpracy ze znakomitymi partnerami: Instytutem Międzypokoleniowym Lifeskills, Fundacją Joinbertus, oraz naszymi partnerami medialnymi: Tygodnikiem Polityka oraz Wirtualną Polską, odbył się w szczególnych warunkach: covid ograniczył grono uczestników do minimum, a zmiany w gospodarce w różny sposób wpłynęły na wszystkie reprezentowane podczas spotkania biznesy.

Co ciekawe, wszyscy wskazywali przede wszystkim na zmiany modelu biznesowego oraz wyzwania, jakie to niesie na przyszłość dla ich firm – zmiany, które (przy właściwym podejściu) mogą wpłynąć na ich szybki rozwój.

Pierwszy dzień poświęcony był zmianom globalnym i zmianom w strukturze gospodarki i rynku „tradycyjnego”.

Prof. Grzegorz W. Kołodko wprowadził uczestników perspektywę globalną, zaś Paweł Ciacek przedstawił bardzo ciekawą perspektywę zmian z punktu widzenia mikro – perspektywę zmian w zwyczajach i wyborach konsumenckich.

Kluczowe tezy obu wystąpień znajdziesz tu:

https://langas.pl/dialog-liderow-2020-sopot-kolodko/

https://langas.pl/pandemia-nie-zmienila-niczego-i-zmienila-wszystko/

Dalszą cześć spotkania tego dnia poświęciliśmy na rozmowy z liderami polskiego rynku z różnych branż.

Marcin Rosati, CEO InPost w Polsce, który w czasie pandemii zanotował przyspieszenie rozwoju – wg. własnych szacunków – o około 1,5 roku. Bardzo duży wpływ na to miały właśnie zmiany, o których wcześniej mówił Paweł Ciacek, ale także szczególne podejście do pracowników – dbałość o ich fizyczne bezpieczeństwo, ale także poczucie stabilności i uważności ze strony firmy na ich potrzeby….

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Magdalena Kaczmarczyk
Prezes Zarządu
m.kaczmarczyk@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Magdalena Kaczmarczyk
Prezes Zarządu
m.kaczmarczyk@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Kompetencje menadżerskie Ładowanie mentalnego power banku wg dr. Pawła Fortuny
Ładowanie mentalnego power banku wg dr. Pawła Fortuny
więcej
Kompetencje menadżerskie Komunikacja i dialog w pracy managera
Komunikacja i dialog w pracy managera
więcej
Kompetencje menadżerskie Rekrutacja dla menedżerów
Rekrutacja dla menedżerów
więcej
Kompetencje menadżerskie Budowanie marki międzynarodowej od A do Z
Budowanie marki międzynarodowej od A do Z
więcej
Kompetencje menadżerskie Wystąpienia Publiczne z Jackiem Rozenkiem
Wystąpienia Publiczne z Jackiem Rozenkiem
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie biznesowe Dialog Liderów

Przygotowaliśmy dla Państwa nowoczesne szkolenie biznesowe organizowane co roku pod wspólną nazwą Dialog Liderów. Ekspertem prowadzącym tegoroczny Dialog Liderów będzie dr Jacek Bartosiak. Jedną z kluczowych kompetencji menedżerskich, a w zasadzie cech każdego przywódcy jest reagowanie z wyprzedzeniem na scenariusze, których pierwsze sygnały są jeszcze ledwo zauważalne. Dialog Liderów to kompleksowe i skuteczne szkolenie dla menedżerów i właścicieli firm, które da im ogromną przewagę w tej grze.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu menedżerskim?

Korzyści ze szkolenia dla menedżerów w Sopocie

Podczas szkolenia dla menedżerów na pewno sprowokujemy Cię do wyciągania dużo głębszych wniosków, niż te wynikające z tradycyjnych form kształcenia liderów. Wspólnie z naszymi ekspertami na szkoleniu biznesowym odkryjesz niestandardowe wartości oraz nisze w strategiach przyszłości, które możesz przyjąć również dla swojej firmy. Szkolenie menedżerskie to także okazja, by podjąć trudne decyzje właścicielskie. Na szkoleniu dla menedżerów nabierzesz również prawdopodobnie szerokiej, a tym samym strategicznej perspektywy w zakresie myślenia o firmie oraz przyszłych zmianach. Dołącz do nas także na warsztatach fotograficznych i work life balance, zapisując się na szkolenie dla fotografów Dolomity dla liderów. Naszymi przewodnikami podczas tej podróży będą Tomasz Przychodzień oraz Radek von Hirschberg.

Szkolenie biznesowe Dialog Liderów - kogo możesz tam spotkać?

Warsztaty dla menedżerów do doskonała okazja, by spotkać wybitnych ekspertów i wymienić się z nimi doświadczeniami. W tej edycji szkolenia biznesowego Dialog Liderów spotkasz się dr. Jackiem Bartosiakiem – naczelnym polskim geopolitykiem, założycielem i właścicielem firmy Strategy & Future oraz współzałożyciel „Play of Battle”, zajmującej się przygotowaniem symulacji wojskowych Jesteś liderem i chcesz doskonalić swoje kompetencje menedżerskie, ale wiesz typowe szkolenia menedżerskie nie są dla Ciebie? Koniecznie sprawdź ofertę naszego wyjazdu do Namibii organizowanego pod nazwą Wędrówka Lidera. W podróż po wyjątkowej krainie zabiorą nas Robert Makłowicz oraz Anna Olej-Kobus.

Program szkolenia dla menedżerów w Sopocie

Szkolenie biznesowe organizowane pod nazwą Dialog Liderów, na którym spotkasz m.in. Jacka Bartosiaka, to cykl rozmów oraz praktycznych warsztatów, których celem jest włączenie uczestników do głębokich rozważań na temat ich własnych strategii na lata 2023 - 2030. Wszystkie spotkania w ramach szkolenia dla menedżerów odbędą się w formule okrągłego stołu, co podnosi wzajemne zaufanie między uczestnikami i zachęca do bardziej bezpośredniej i szczerej rozmowy. Sprawdź również inne nasze szkolenia i konferencje! Szkolenia i konferencje - Langas Group