Wspólnie z dr. Jackiem Bartosiakiem oraz zespołem Strategy & Future zapraszamy na drugą edycję Strategicznej Gry Menadżerskie.

 • Jesteś menedżerem, członkiem zarządu, liderem lub właścicielem firmy?
 • Czujesz, że spoczywa na Tobie wielka odpowiedzialność za „dziś” jak i „jutro” Twojej organizacji, a realizacja tej odpowiedzialności wymaga refleksu, odwagi, zimnej krwi i rozsądku?
 • Masz mnóstwo pytań strategicznych z jeszcze większą liczbą wykluczających się scenariuszy?
 • Nie znajdujesz odpowiedzi na swoje wątpliwości w opracowaniach biznesowych i sprawdzonych dotąd modelach zarządzania?

To jest cecha czasów przełomu – nieustanna gra ze zmieniającymi się regułami i scenariuszami…

Przygotuj się na to, na co nie da się przygotować!

Warsztaty wyświetlą Ci wzajemnie powiązane i wielowątkowe scenariusze rozwoju, nauczą Cię zmieniać taktykę i rewidować strategię bez utraty wizji, wartości i zysku, nauczą Cię bardziej ufać własnym analizom strategicznym opartym o realne dane.

Ta symulacja strategiczna z jednym z najbardziej sprawdzonych polskich strategów sprowokuje Cię do dużo głębszych wniosków, niż wynika to z tradycyjnego kształcenia liderów.

Być może gra zmieni w ogóle Twoje podejście do biznesu i Twoją w nim roli. A być może pokaże, że do niej nie dorosłeś…. Przygotuj się z nami na to, na co nie da się przygotować. To spotkanie które prowokuje, wyostrza zmysły, poszerza perspektywę.

Korzyści

Gry i symulacje strategiczne są sprawdzoną od wielu lat najskuteczniejszą metodą treningu decyzyjnego dla liderów, a scenariusz oparty przez dr. Jacka Bartosiaka o realne dane (z jego eksperckim komentarzem) powoduje, że gra przeradza się w realny warsztat budowania strategii i taktyki dla każdej z firm uczestniczących w symulacji.

Co jeszcze daje liderom udział w grach czy symulacjach strategicznych?

 • Rozwój umiejętności strategicznych: Gry strategiczne wymagają podejmowania decyzji strategicznych i zarządzania zasobami. Grając, rozwijasz umiejętności takie jak planowanie, podejmowanie decyzji, analiza ryzyka i strategia.
 • Doskonalenie zdolności przywódczych: gry strategiczne często angażują zarządzanie zespołem i podejmowanie decyzji dotyczących podziału zadań. Poprzez zarządzanie wirtualnym zespołem, menedżerowie mogą rozwijać swoje umiejętności przywódcze, takie jak motywowanie pracowników, delegowanie zadań i budowanie efektywnych relacji.
 • Zrozumienie rynku i konkurencji w perspektywie globalnej: symulacja ma na celu odwzorowanie realistycznych scenariuszy biznesowych i rynkowych toczących się w zdefragmentowanej perspektywie globalnej. Zdobędzie lepsze zrozumienie rynku, globalnych i regionalnych trendów, konkurencji i strategii biznesowych największych graczy.
 • Działanie w sytuacjach kryzysowych: gra często będzie wymagać szybkiego reagowania na nieprzewidziane sytuacje i wdrożenia zarządzania kryzysowego. Potraktuj to na razie jako narzędzie treningowe, aby ćwiczyć umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w stresujących sytuacjach i rozwijać zdolności zarządzania kryzysowego. Winter is coming….
 • Eksperymentowanie z różnymi strategiami: wypróbuj różne strategie i podejścia bez ryzyka finansowego, zaobserwuj ich skutki i wyciągnij wnioski na przyszłość. To umożliwi Ci rozwój kreatywności i innowacyjności w podejściu do zarządzania Twoją organizacją.

A to tylko niektóre korzyści, które da Ci gra podczas Dialogu Liderów 2023.

Scenariusz symulacji

29 – 30 SIERPNIA 2024 R.

Dzień I i II

10.00 – 11.30 Sesja I
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 Sesja II
13.30 – 14.30 Obiad
14.30– 16.00 Sesja III

Rywalizacja systemowa mocarstw o to, kto ustanawia reguły wymiany towarowej, kapitałowej i usług w deglobalizującym się świecie.

Mistrz gry: dr Jacek Bartosiak i członkowie zespołu Strategy & Future

Wprowadzenie: dr Jacek Bartosiak

„Jak do tej pory wyglądały mechanizmy globalizacji i rynku globalnego?

Co podpowiada Heiko Borchert: jak będzie wyglądać rozpad globalizacji, gdyby następował?”

Założenia symulacji

Rozgrywka rozpoczyna się 20 stycznia 2025 roku. Symulacja odzwierciedla stan faktyczny wydarzeń na świecie po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich USA i wprowadzeniu na Chiny 60% ceł w większości branż i sektorów oraz zakazie powiązań kapitałowych w spółkach które chcą sprzedawać do USA, kupować w USA, produkować w USA lub mają cokolwiek związanego z supply chain który dotyczy w jakikolwiek stopniu USA. Trump rozważa wstrzymanie wypłat Chinom z tytułu posiadanych obligacji i puszcza w tej sprawie przecieki do prasy i mediów. Administracja USA oficjalnie przygotowuje legislację odcinającą Chiny od dostępu do dolara i 120 pozycji technologicznych, które decydują o czwartej rewolucji przemysłowej. Europa jest odcięta od rynku rosyjskiego w pełni.

Scenariusz gra rozpisany jest na dwa dni, podczas których rozegramy bardzo wiele tur.

Mistrzami gry będą dr Jacek Bartosiak i członkowie zespołu S&F: będą arbitrami postępu oraz narratorami przebiegu symulacji strategicznej.

Uwaga! Gra będzie oparta na realnych danych: będzie zawierała elementy groźby użycia siły wojskowej oraz również jej faktycznego użycia, w tym sygnalizacji strategicznej, demonstracji wojskowych oraz różnego rodzaju strategii katalitycznych.

Scenariusz symulacji zakłada zastosowanie metody kontroli zasad dokonywania strategicznych przepływów w dobie deglobalizacji i ustępowania ładu światowego skrótowo ostatnich lat (tzw. „Pax Americana”).

Po każdej turze gry otrzymasz ekspercki feedback dotyczący jej przebiegu, faktów i danych, które uczestnicy interpretowali i wykorzystywali w swoich działaniach taktycznych i strategicznych. Pozwoli Ci to zorientować się w kierunku rozwoju sytuacji globalnej – kluczowej dla Twoje sukcesu w grze.

Jednak decyzja zawsze będzie należeć do Ciebie – sam przekonasz się o konsekwencjach dokonanych wyborów. Na razie tylko w symulacji….

Cel symulacji

Celem jest pokazanie wieloscenariuszowego uniwersum biznesowo – strategicznego w defragmentującym się globalnym świecie. Zobaczysz wyraźnie kto będzie Twoim przeciwnikiem, kto będzie starać się osiągać swoje cele poprzez globalizację, a kto byłby za dalszą defragmentacją świata.

Zobaczysz na jakie opory napotykać będą poszczególne scenariusze strategiczne w najbliższym czasie.

Przekonasz się, że sankcje, demonstracje wojskowe i bezpieczeństwo są grą o to na jakich zasadach pracuje i funkcjonuje świat w tym Europa i europejski przemysł i, co za tym idzie, jak wygląda globalny system wymiany towarów, usług i przemieszczanie się kapitału. Gdzie w tym układzie odnajdujesz się Ty i Twoja organizacja?

Przebieg symulacji

Przystępując do gry przyjmiesz jedną z ról:

 • Stany Zjednoczone
 • Chiny
 • Unię Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Francji
 • Rosję
 • Polskę
 • Globalne Południe

Czy naprawdę wciąż „położenie na mapie determinuje historię”?

 • Każdy gracz / zespół będzie miał czas na przemyślenie swoich strategii, celów końcowych i pośrednich oraz metody osiągania tych celów.
 • Pomiędzy turami będzie dokonywany debriefing: przenalizujemy wspólnie w jaki sposób zespoły dochodziły do takich a nie innych decyzji strategicznych i wyborów taktycznych, co pokaże skomplikowanie realnych procesów decyzyjnych.
 • Negocjacje pomiędzy zespołami w trakcie tur będą niejawne: będziesz miał swobodę manewru, choć Mistrzowie Gry będą oceniali realność realizacji podjętych decyzji, by utrzymać się w realiach symulacji.

Zapiski w przededniu wojny, czyli dzieci morza wzywają swoją matkę – z autografem Autora!

„Sięgając po tę książkę, mogą Państwo sprawdzić, czy się myliłem” – mówi autor.

Zebrane teksty – wcześniej w latach 2020–2024 publikowane na stronach think tanku Strategy&Future – dotyczą kluczowych problemów współczesności: chaosu i deglobalizacji, ukrytych i jawnych konfliktów w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie czy w Afryce. Dotykają naszych najgłębszych obaw o to, co będzie ze światem, jaki znamy. Dla Bartosiaka najważniejsze jednak zawsze pozostają pytania o Polskę. Jaką kulturę strategiczną prezentuje polska klasa polityczna? Co w geopolitycznym myśleniu poprzednich pokoleń warto pielęgnować, a o czym powinniśmy jak najszybciej zapomnieć?

Druga część książki to wybór najlepszych wywiadów Jacka Bartosiaka ze znawcami geopolityki, politologii, historii, strategii i wojskowości, między innymi: rozmowa z Elbridge’em Colbym o fiasku prymatu Stanów Zjednoczonych, wojnie światowej i broni jądrowej, a z byłym szefem wywiadu Floty Pacyfiku Jamesem „Kimo” Fanellem – o możliwym konflikcie z Chinami.

Ta książka powstała z myślą o przyszłości, jednak punktem wyjścia do analiz często są dawne wydarzenia, zestawiane z tym, co dzieje się tu i teraz. Niebanalne wycieczki w przeszłość, w dzieje Polski i świata, pokazują, że historia naprawdę lubi się powtarzać. A my powinniśmy wyciągać z niej wnioski już dzisiaj.

 

Jak będziemy rozmawiać?

Weź udział w wyjątkowym treningu strategicznym dla liderów z jednym z najbardziej sprawdzonych strategów.

Przyjdź z własnymi przemyśleniami dotyczącymi strategii i przyszłości Twojej i Twojej firmy. Rozwiń i sprawdź scenariusze rozwoju sytuacji w oparciu o realne dane. Zbuduj zdolność do zmiany i odporność na zmianę.

Będziesz pracować z innymi liderami i właścicielami firm – ludźmi, którzy rozumieją te same wyzwania i dylematy, z którymi ty się mierzysz na co dzień.

Pierwsza edycja Dialogu Liderów

którą Langas Regtech zorganizował w Sopocie w sierpniu 2020 przy współpracy ze znakomitymi partnerami: Instytutem Międzypokoleniowym Lifeskills, Fundacją Joinbertus, oraz naszymi partnerami medialnymi: Tygodnikiem Polityka oraz Wirtualną Polską, odbył się w szczególnych warunkach: covid ograniczył grono uczestników do minimum, a zmiany w gospodarce w różny sposób wpłynęły na wszystkie reprezentowane podczas spotkania biznesy.

Co ciekawe, wszyscy wskazywali przede wszystkim na zmiany modelu biznesowego oraz wyzwania, jakie to niesie na przyszłość dla ich firm – zmiany, które (przy właściwym podejściu) mogą wpłynąć na ich szybki rozwój.

Pierwszy dzień poświęcony był zmianom globalnym i zmianom w strukturze gospodarki i rynku „tradycyjnego”.

Prof. Grzegorz W. Kołodko wprowadził uczestników perspektywę globalną, zaś Paweł Ciacek przedstawił bardzo ciekawą perspektywę zmian z punktu widzenia mikro – perspektywę zmian w zwyczajach i wyborach konsumenckich.

Kluczowe tezy obu wystąpień znajdziesz tu:

https://langas.pl/dialog-liderow-2020-sopot-kolodko/

https://langas.pl/pandemia-nie-zmienila-niczego-i-zmienila-wszystko/

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

29—30 sierpnia 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Chmielna 10-25, Gdańsk, 80-748

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 24/07/2024: 4 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 17%

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
- materiały szkoleniowe, certyfikat
- przerwy kawowe, lunch.

Cena nie zawiera:

Nocleg Radisson® Hotel & Suites Gdańsk, ul. Chmielna 10, 80-748 Gdansk. Rezerwacja przez Langas Regtech

- 550 pln netto + 23% za noc za pokój 1-osobowy superior ze śniadaniem
- 600 pln netto + 23% za noc za pokój 2-osobowy superior ze śniadaniem
- 140 pln brutto parking - miejsce / dobę

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy pokój superior
Strefy SPA, baseny, sauny, jaccuzzi, groty solne

Informacje o hotelu https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-gdansk

Uwagi:
Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT

Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Magdalena Kaczmarczyk
Prezes Zarządu
m.kaczmarczyk@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Magdalena Kaczmarczyk
Prezes Zarządu
m.kaczmarczyk@langas.pl
22 355 24 00

Aktualna cena udziału:
5 970 PLN + 23% VAT

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Kompetencje menadżerskie LETNIA SZKOŁA AI DLA MENEDŻERÓW
LETNIA SZKOŁA AI DLA MENEDŻERÓW
więcej
Kompetencje menadżerskie Negocjacje w biznesie
Negocjacje w biznesie
więcej
Kompetencje menadżerskie Planowanie i budżetowanie w firmie
Planowanie i budżetowanie w firmie
więcej
Kompetencje menadżerskie Jak komunikują się liderzy?
Jak komunikują się liderzy?
więcej
Kompetencje menadżerskie AI w Akcji: Jak Zwiększyć Efektywność Zespołu
AI w Akcji: Jak Zwiększyć Efektywność Zespołu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie biznesowe Dialog Liderów

Przygotowaliśmy dla Państwa nowoczesne szkolenie biznesowe organizowane co roku pod wspólną nazwą Dialog Liderów. Ekspertem prowadzącym tegoroczny Dialog Liderów będzie dr Jacek Bartosiak. Jedną z kluczowych kompetencji menedżerskich, a w zasadzie cech każdego przywódcy jest reagowanie z wyprzedzeniem na scenariusze, których pierwsze sygnały są jeszcze ledwo zauważalne. Dialog Liderów to kompleksowe i skuteczne szkolenie dla menedżerów i właścicieli firm, które da im ogromną przewagę w tej grze.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu menedżerskim?

Korzyści ze szkolenia dla menedżerów w Sopocie

Podczas szkolenia dla menedżerów na pewno sprowokujemy Cię do wyciągania dużo głębszych wniosków, niż te wynikające z tradycyjnych form kształcenia liderów. Wspólnie z naszymi ekspertami na szkoleniu biznesowym odkryjesz niestandardowe wartości oraz nisze w strategiach przyszłości, które możesz przyjąć również dla swojej firmy. Szkolenie menedżerskie to także okazja, by podjąć trudne decyzje właścicielskie. Na szkoleniu dla menedżerów nabierzesz również prawdopodobnie szerokiej, a tym samym strategicznej perspektywy w zakresie myślenia o firmie oraz przyszłych zmianach. Dołącz do nas także na warsztatach fotograficznych i work life balance, zapisując się na szkolenie dla fotografów Dolomity dla liderów. Naszymi przewodnikami podczas tej podróży będą Tomasz Przychodzień oraz Radek von Hirschberg.

Szkolenie biznesowe Dialog Liderów - kogo możesz tam spotkać?

Warsztaty dla menedżerów do doskonała okazja, by spotkać wybitnych ekspertów i wymienić się z nimi doświadczeniami. W tej edycji szkolenia biznesowego Dialog Liderów spotkasz się dr. Jackiem Bartosiakiem – naczelnym polskim geopolitykiem, założycielem i właścicielem firmy Strategy & Future oraz współzałożyciel „Play of Battle”, zajmującej się przygotowaniem symulacji wojskowych Jesteś liderem i chcesz doskonalić swoje kompetencje menedżerskie, ale wiesz typowe szkolenia menedżerskie nie są dla Ciebie? Koniecznie sprawdź ofertę naszego wyjazdu do Namibii organizowanego pod nazwą Wędrówka Lidera. W podróż po wyjątkowej krainie zabiorą nas Robert Makłowicz oraz Anna Olej-Kobus.

Program szkolenia dla menedżerów w Sopocie

Szkolenie biznesowe organizowane pod nazwą Dialog Liderów, na którym spotkasz m.in. Jacka Bartosiaka, to cykl rozmów oraz praktycznych warsztatów, których celem jest włączenie uczestników do głębokich rozważań na temat ich własnych strategii na lata 2023 - 2030. Wszystkie spotkania w ramach szkolenia dla menedżerów odbędą się w formule okrągłego stołu, co podnosi wzajemne zaufanie między uczestnikami i zachęca do bardziej bezpośredniej i szczerej rozmowy. Sprawdź również inne nasze szkolenia i konferencje! Szkolenia i konferencje - Langas Group