prof. Grzegorz W. Kołodko

prof. Grzegorz W. Kołodko

Intelektualista i polityk, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych.

Prowadzone kursy

Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, doktor Honoris Causa jedenastu zagranicznych uniwersytetów. Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. W interdyscyplinarnych pracach naukowych zajmuje się polityką rozwoju, długofalowymi zmianami systemowymi oraz problemami globalizacji.

W 1989 roku uczestniczył w historycznych obradach Okrągłego Stołu. Jako wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 doprowadził Polskę do rekordowego tempa wzrostu w Europie oraz do członkostwa w OECD. Pełniąc to stanowisko powtórnie w latach 2002-03 odegrał ważną rolę w procesie integracji z Unią Europejską.

Autor i redaktor naukowy 54 książek oraz ponad 400 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 26 językach.

Maratończyk i podróżnik; zwiedził ponad 160 krajów. Meloman i fotograf.

prowadzone kursy:
Publikacje:
Publikacje w czasopismach naukowych:
• KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2019), Sprzeczności w systemie podatkowo-składkowym i ich przezwyciężanie, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 4 (53), s.11-21
• KOŁODKO G. W. (2018), New Pragmatism: the quest for economics and development policy in the 21st century, Eurofenix, Winter 2017/2018, s.28-29
• KOŁODKO G., Postuła M. (2018), Determinanty i implikacje poszerzania strefy euro. Kwestia polska, GOSPODARKA NARODOWA, 294(2), s.5-28
• KOŁODKO G. W. (2018), Chińska transformacja ustrojowa: kapitalizm czy socjalizm? Tertium datur, EKONOMISTA, 6, s.633-663
• KOŁODKO G. W. (2018), Chińska ekspansja gospodarcza: uwarunkowania, perspektywy, granice, ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES/ STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE, Vol. 11, No.1, s.7-19
• KOŁODKO G., Postuła M. (2018), Determinants and Implications of the Eurozone Enlargement, ACTA OECONOMICA, 68(4), s.477-498
• KOŁODKO G. W. (2018), Socialism, Capitalism, or Chinism?, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 51(4), s.285-298
• KOŁODKO G. W. (2018), Socializm czi kapitalizm? Tertium Datur, Ekonomika i Prognozuwannja, 1, s.7-36
• KOŁODKO G. W. (2017), Economics and Politics of the Currency Convergence: the Case of Poland, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 3, s.183-194
• KOŁODKO G. W. (2017), Girisha Shoukougun: sono Keizaigaku to Seijigaku, The Journal of Comparative Economic Studies(JCES), 23, s.4-24
• KOŁODKO G. W. (2017), Ekonomika i polityka konwersii złotogo w ewro, Ekonomika Ukrainy, 8, s.3-13
• KOŁODKO G. W. (2017), Jak zniszczyć kraj? Ekonomia i polityka greckiego kryzysu, EKONOMISTA, 2, s.204-224
• KOŁODKO G. W. (2017), Ekonomika i politika konwersii złotogo na ewro, Ekonomika Ukrainy, 8, s.3-13
• KOŁODKO G. W. (2017), Ekonomia i polityka konwersji złotego na euro, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1, s.16-23
• KOŁODKO G. W. (2017), Era Azii na fonje jewro-atłanticzeskoj ciwilizacii?, Woprosy Ekonomiki, 10, s.140-147
• KOŁODKO G. W. (2017), Ru he hui mie yi ge gou jia—xi la wei ji de jing ji xue yu zheng zhi xue (Jak zniszczyć kraj. Ekonomia i polityka greckiego kryzysu), Journal of Translation from Foreign Literature of Economics, 3, s.27-41
• KOŁODKO G. W. (2017), New Pragmatism: In the Quest for Economics and Development Policy in the 21st, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 2, s.2-5
• KOŁODKO G. W. (2016), How to Destroy a Country. The Economics and the Politics of the Greek Crisis, RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA, 1-3, s.1-25
• KOŁODKO G. W. (2015), Projektowanie ekonomicznej przyszłości jako podstawa myślenia strategicznego, BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO, 2 (69), s.41-45
• KOŁODKO G. W. (2015), Politekonomija buduszczego, EKONOMICZESKAJA TEORIJA, 3, s.30-42
• KOŁODKO G. W. (2015), Racjonalne potrzeby jako podstawa rozwoju społeczno- gospodarczego, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2 (35), s.7-18
• KOŁODKO G. W. (2015), Politekonomija majbutnogo, EKONOMICZESKAJA TEORIJA, 3, s.30-42

• KOŁODKO G. W., (2014), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Warszawa, POLTEXT
• KOŁODKO G. W., (2014), Management and Economic Policy for Development, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS
• KOŁODKO G. W. (2020), China and the Future of Globalization. The Political Economy of China's Rise, Londyn, Blooomsbury Publishing
• KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2019), Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, Warszawa, PWN
• KOŁODKO G. W. (2018), Czy Chiny zbawią świat?, Warszawa, PRÓSZYŃSKI I S-KA
• KOŁODKO G., KOŹMIŃSKI A. (2017), Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm, Warszawa, PRÓSZYŃSKI I S-KA
• KOŁODKO G. W. (2016), 25 let transformacii - ot neoliberalnych prowałow k pragamticznomu rostu, Moskwa, Wydawnictwo Magistr
• KOŁODKO G. W. (2015), Incotro se indreapta lumea: Economia politica a viitorului, Bukareszt, Editura Polirom
• KOŁODKO G. W. (2015), Shi Jie Qu Xiang He Fang: Wei Lai De Zheng Zhi Jing Ji Xue, FOREIGN LANGUAGES PRESS

• KOŁODKO G. W. (2014), Zarządzanie mikroekonomiczne i polityka makroekonomiczna a wzrost gospodarczy i rozwój społeczny w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, Warszawa, POLTEXT, s.7-14
• KOŁODKO G. W. (2014), Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, Warszawa, POLTEXT, s.319-342
• KOŁODKO G. W. (2014), Preface w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.2-3
• KOŁODKO G. W. (2014), Microeconomic Management and Macroeconomic Policy vs. Economic Growth and Social Development w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.1-5
• KOŁODKO G. W. (2014), New Pragmatism or Economics and Policy for the Future w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.221-237
• KOŁODKO G. W. (2011), Ekonomia i polityka w: Koźmiński - reaktywacja, Ewa Barlik, Warszawa, POLTEXT, s.228-244
• KOŁODKO G. W. (2010), O społecznej gospodarce rynkowej w: Podstawowe założenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Budziło, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa, BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.31-38
• KOŁODKO G. W. (2010), Neoliberalizm i systemowy kryzys globalnej gospodarki w: Globalizacja, kryzys i co dalej?, Kołodko G. W., Warszawa, POLTEXT, s.88-100
• KOŁODKO G. W. (2010), Wielka posocjalistyczna transformacja w: Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, Mączyńska E., Wilkin J., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.187-202
• KOŁODKO G. W. (2010), Zanim nadejdzie Jeszcze Większy Kryzys w: Globalizacja, kryzys i co dalej?, Kołodko G. W., Warszawa, POLTEXT, s.7-14
• KOŁODKO G. W. (2010), Społeczna gospodarka rynkowa - Konstytucja i rzeczywistość w: Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Mączyńska E., Pysz P., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.139-149
• KOŁODKO G. W. (2010), Neoliberalizm a światowy kryzys gospodarczy w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Prusek A., Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.32-44
• KOŁODKO G. W. (2010), La grand transformación 1989-2029. El futuro de Europa del Este en la economía mundial w: Unión Europea y agenda estratégica: Una visión desde el Centro y el Este del Continente, Alonso F., Luengo F., Andreff W., Madryt, LA CATARATA, s.95-110
• KOŁODKO G. W. (2010), The Lessons to be Learnt from the Great-Post Communist Change w: Progress in Economics Research, Albert Tavidze, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.249-266
• KOŁODKO G. W. (2009), Globalization and Its Impact on Economic Development w: Globalization. Sectoral Impacts and Country Experiences, Mallik A., Hyderabad, THE ICFAI UNIVERSITY PRESS, s.60-79
• KOŁODKO G. W. (2009), Poland's Great Transformation and the Lessons to be Learnt w: Regional Diversity and Local Development in the New Member States, Blokker P. i Dallago B., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.99-121
• KOŁODKO G. W. (2009), Wielka Transformacja 1989-2029. Czy mogło być lepiej, czy będzie lepiej? w: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.101-118
• TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2009), Wielka transformacja w: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.9-12
• KOŁODKO G. W. (2009), Nowe zasady ekonomii rozwoju w: Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia, Lichniak I., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.207-218
• KOŁODKO G. W. (2009), Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość w: Polska transformacja i jej przyszłość. Tom I, Mączyńska E., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.23-64
• KOŁODKO G. W. (2009), Polskie drogi i bezdroża transformacji w: Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych, Lis S., Kraków, STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE, s.47-71
• KOŁODKO G. W. (2008), Meandry globalizacji w: Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Zacherowi w 65. rocznicę urodzin, -, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.301-313
• KOŁODKO G. W. (2008), Globalizacija i transformacija ot spada k rostu w pierechodnych ekonomikach w: Pierechodnyj pieriod w ekonomikie Centralnoj Jewropy: itogi pierwowo diesiatiletija, -, Moskwa, ŁOGOS, s.577-643
• KOŁODKO G. W. (2008), Mirowoje chozjajstwo i postsocjalisticzeskije preobrazowanija w: Naucznyje trudy Moskowskoj Akademii Ekonomiki i Prawa, -, Moskwa, MAEIP, s.526-538
• KOŁODKO G. W. (2007), Bez pierestrojki istorija Polszi poszła by po-drugomu w: Pierestrojka dla strany i mira. Kak ona widitsja dwadcać let spustja, -, Moskwa, NAUKA, s.20-22
• KOŁODKO G., Estrin S. (2007), Introduction w: Transition and Beyond, Estrin Saul, Kolodko Grzegorz W., Uvalic Milica, New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.---
• KOŁODKO G. W. (2007), Etyka w nauce ekonomii i polityce gospodarczej w: Etyka i ekonomia, Klimczak B., Lewicka-Strzałecka A., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.198-213
• KOŁODKO G. W. (2007), Institutions, Policies and Economic Development w: Advancing Development: Core Themes in Global Economics, Mavrotas G., Shorrocks A., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.531-554
• KOŁODKO G. W. (2007), Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość w: Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju, -, Warszawa, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, s.45-81
• KOŁODKO G. W. (2007), The Great Post-Communist Change and Uncertain Future of World w: Transition and Beyond, Estrin Saul, Kolodko Grzegorz W., Uvalic Milica, New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.---
• KOŁODKO G. W. (2006), Zhi Du, Zhang Ce, Fa Zhan (Institutions, Policies and Development) w: Zhong Guo Gong Gong Fu Wu Ti Zhi: Zhong Yang Yu Di Fang Guan Xi (Public Service Systems in China: Relationship Between the Central and Local Governments), zbiorowy, Haikou, Hainan, CHINA INSTITUTE FOR REFORM AND DEVELOPMENT (CIRD), s.1-29
• KOŁODKO G. W. (2006), Contrast of Economic Transformation and Role of Cross-cultural Communication w: Symposium of Education Forum for Asia, ---, Beijing, Asia EDU, s.101-105
• KOŁODKO G. W. (2006), Globalization - Culture - Development w: Symposium of Education Forum for Asia, ---, Beijing, Asia EDU, s.207-214
• KOŁODKO G. W. (2006), Zhi Du, Zhang Ce, Fa Zhan w: Zhong Guo Gong Gong Fu Wu Ti Zhi: Zhong Yang Yu Di Fang Guan Xi, ---, Haikou, Hainan, CHINA INSTITUTE FOR REFORM AND DEVELOPMENT (CIRD), s.401-411
• KOŁODKO G. W. (2005), Globalization, Transition, and Development Prospects w: Globalization and Social Stress, Kołodko G.W., New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.3-13
• KOŁODKO G. W. (2005), Globalization and the Equity in Eastern and Central Europe w: Globalization and Equity: Perspectives from the Developing World, Squire Lyn, Dinello Natalia, Xxx, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.191-215
• KOŁODKO G. W. (2005), Zhidu, Zhengce He Zengzhang (Instytucje i polityka a wzrost) w: Zheng Fu Zhuan Xing Hong Guo Gai Ge Xia Yi Bu (Transformacja rządu - Kolejny krok reformy Chin), ---, Pekin, Chiński Instytut Reform i Rozwoju, Chińskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s.346-361
• KOŁODKO G. W. (2005), Institutions, Policies and Growth w: The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, KOŁODKO GRZEGORZ W., Burlington, ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON, s.3-26
• KOŁODKO G. W. (2005), Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy w: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, LIS STANISŁAW, Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.41-70
• KOŁODKO G. W. (2005), Polska droga do rynku i co z niej wynika w: Dziesięć lat później - Polska w dekadzie po akcesji, ---, Warszawa, FORUM SPRAW PUBLICZNYCH, LAM - WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI, s.39-50
• KOŁODKO G. W. (2005), Głos w dyskusji w: Dziesięć lat później - Polska w dekadzie po akcesji, ---, Warszawa, FORUM SPRAW PUBLICZNYCH, LAM - WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI, s.72-75
• KOŁODKO G. W. (2005), Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki w: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz J., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.17-30
• KOŁODKO G. W. (2004), Znaczenie instytucji i polityki dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego w: Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, NOGA ADAM, Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.35-57
• KOŁODKO G. W. (2004), Globalizacja rynków finansowych w: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania., KOPCZYŃSKA TERESA, NOWAK STANISŁAW, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA I WYDAWNICTWO WSPIZ, s.27-39
• KOŁODKO G. W. (2004), Globalization, Transition and Development Prospects w: Society. Family. Education, Sztumski J., Xxx, WYZSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNYCH I ZARZĄDZANIA, s.---
• KOŁODKO G. W. (2004), Fifteen Years after the Polish Round Table. The World Economy and Prospects for Growth in Transition Countries w: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija Mieczysław, Susan Martin, Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.13-28
• KOŁODKO G. W. (2003), Transition to a Market and Enterpreneurship: Systemic Factors and Policy Options w: Small and Medium Enterprises in Transitional Economies, McIntyre Robert J., Dallago Bruno, New York, PALGRAVE MACMILLAN, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, NEW YORK, s.53-170
• KOŁODKO G. W. (2003), Globalization and Catching-up. From Recession to Growth in Transition Economies w: Post-Communist Transition to a Market Economy - Lessons and Challenges, Nuti Mario D., Uvalic Milica, Ravenna, LONGO EDITORE, s.21-71
• KOŁODKO G. W. (2003), Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych w: Globalization, marginalization, development, Kołodko G., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
• KOŁODKO G. W. (2003), Koniunktura gospodarcza a zatrudnienie w warunkach integracji europejskiej i globalizacji w: Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy?, Noga A., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.57-63
• KOŁODKO G. W. (2003), Globalizacja - Zacofanie - Rozwój w: Globalizacja - Gospodarka - Praca - Kultura. Księga Jubileuszowa Profesora Leszka Gilejki, Gardawski J., Polakowska-Kujawa J., Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.49-87
• KOŁODKO G. W. (2003), Nowa gospodarka - szanse i wyzwania w: Nowa gospodarka a transformacja, PIĄTKOWSKI MARCIN, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.387-397
• KOŁODKO G. W. (2001), W poszukiwaniu strategii rozwoju polskiej gospodarki w: Propozycje dla Polski. Rządzenie strategiczne, Sroka P., Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA, s.70-77, 100-105
• KOŁODKO G. W. (2001), Post-communist transition and the post-Washington consensus w: Capital Flows Without Crisis? Reconciling capital mobility and economic stability, Dasgupta D., Uzan M., Wilson D., Londyn, ROUTLEDGE, s.305-327
• KOŁODKO G. W. (2001), Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość w: Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, Wojtyna A., Warszawa, BELLONA, s.73-118

Artykuły:

15 zasad na życiowy sukces wg prof. Grzegorza W. Kołodki


CZYTAJ

Nienawiść w czasach zarazy (artykuł w Rzeczpospolitej z 20 marca 2020)


CZYTAJ

Potem, czyli świat po pandemii

Trzeba uważać na skok na kasę populistów, którzy zechcą wyrwać jak najwięcej pod hasłem ochrony tych w potrzebie. Jeszcze bardziej trzeba uważać na zachłanność zamożnych


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Konrad Kaczmarczyk
Dyrektor Generalny
langas@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU