15 kwietnia 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Ochrona Sygnalistów - Wdrożenie dyrektywy i ustawy w firmie - praktyczne przykłady

praktyczne przykłady

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

16 grudnia 2019 r. weszła w życie Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. whistleblowerów), która zobowiązuje kraje członkowskie do wdrożenia jej w życie do 17 grudnia 2021 r. Projektowana polska ustawa implementująca dyrektywę ma przyczynić się do realnej ochrony osób zgłaszających naruszenia.

Przygotuj się do tej zmiany i dowiedz się jak chronić firmę przed nadużyciami, a sygnalistów – przed odpowiedzialnością!

Korzyści

 • Poznasz rekomendowane standardy zarządzania zgodnością,
 • Dowiesz się jak zapewnić skuteczność zapobiegania i wykrywania nadużyć, które mogłoby pozwolić podmiotom zbiorowym na uniknięcie odpowiedzialności
 • Dostaniesz praktyczne wskazówki z zakresu implementacji właściwych procedur i systemów monitorowania zgodnych z dyrektywą unijną.

Uczestnicy

 • Kierownicy, Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Dyrektorzy departamentów prawnych,
 • Członkowie Zarządu, Członkowie Rad Nadzorczych
 • Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
 • Szefowie Departamentów Compliance
 • Pracownicy Departamentów Compliance

Program

15 kwietnia 2024 R.

9.15    Rejestracja
9.30    
Rozpoczęcie szkolenia

DYREKTYWA 2019/1937  A POLSKA USTAWA WDROŻENIOWA – czy i w jakim zakresie się różnią i co to oznacza dla podmiotów objętych obowiązkiem wynikającym z ww. aktów prawnych 

 • Definicja Sygnalisty Dyrektywa vs. Ustawa wdrożeniowa
 • Trzy kanały zgłaszania nieprawidłowości – o co chodzi i jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi kanałami?
 • Czy dopuścić możliwość zgłoszeń anonimowo? Wady i zalety
 • Środki ochrony prawnej sygnalistów – jak skutecznie wprowadzić w spółce
 • Domniemanie działań odwetowych w przypadku sporu sądowego – ciężar dowodu na pracodawcy: jak skutecznie zbierać materiał dowodowy, aby móc odeprzeć zarzuty stosowania odwetu?
 • Jak zabezpieczyć Spółkę przed zgłoszeniami – donosami – czyli, co zrobić, by regulamin nie był nadużywany w „drobnych” sprawach skarg i wniosków pracowników

POLSKA USTAWA IMPLEMENTUJĄCA DYREKTYWĘ – na co zwrócić uwagę – aspekty praktyczne  – nie wszystko ustawodawca przewidział 

 • Regulamin zgłoszeń wewnętrznych – obowiązkowa konsultacja z pracownikami – jak wykazać
 • Co z aktualnie obowiązującymi procedurami w spółce dot. sygnalistów
 • Treść regulaminu – co zawrzeć w dokumencie, aby spełnić obowiązki i aby regulamin nie był tylko „na papierze”
 • Dobra wiara – element konieczny do ochrony sygnalisty – kto ma oceniać, na jakiej podstawie, czym się kierować, przesłanki
 • Działania naprawcze? ale jakie ….
 • Jak zapewnić poufność sygnalisty?
 • Jak dobrać kanały wewnętrzne zgłoszeń – kryteria
 • Czy w regulaminie wskazywać na etapy poszczególnych czynności po wpłynięciu zgłoszenia?
 • Czy rozszerzyć katalog naruszeń prawa, a co z prawem pracy – ustawa milczy a to najczęściej występujący czynnik nadużyć w spółce

PROJEKT USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH I ZALĄŻEK OCHRONY SYGNALISTY W POLSKIM PRAWIE – jaki ma to wpływ na dyrektywę i ustawę wdrożeniową

 • Koncepcja „winy anonimowej” – o co w tym chodzi?
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych: za co odpowie spółka, a za co menedżer?
 • Grupy kapitałowe – czy zagraniczny podmiot może odpowiadać za działanie organu  w Polsce?

KLUCZOWE PROCEDURY OBJĘTE DYREKTYWĄ – PRZYGOTUJ I ZABEZPIECZ SPÓŁKĘ PRZED NADUŻYCIAMI – system compliance to nie tylko Dyrektywa i ustawa wdrożeniowa – określ schemat i relację pomiędzy poszczególnymi regulacjami

 • Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
 • Kodeks postępowania / kodeks etyki
 • Kodeks antykorupcyjny
 • Procedura wyboru kontrahentów i zawierania umów
 • Procedura przeciwdziałania mobbingowi
 • Procedura przeciwdziałania nadużyciom
 • Procedura weryfikacji kontrahentów
 • Procedura zarządzania kryzysowego
 • Powołaj Compliance Officer’a w swojej organizacji

NIKT NIE JEST ANONIMOWY – PRACOWNICY W SIECI! JAKIE RYZYKO NIESIE INTERNET, JAKI MA TO WPŁYW NA SPÓŁKĘ?

 • Instrukcja / wytyczne dot. korzystania przez pracowników z mediów społecznościowych
 • Zasady korzystania ze zdjęć w mediach społecznościowych

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK CZYNNOŚCI ORGANÓW ŚCIGANIA/ INNYCH ORGANÓW WŁADZY – KLAUZULE W UMOWACH

 • Czy warto w umowach wprowadzić klauzule z treści naszych regulacji wewnętrznych?
 • Co warto wprowadzić w umowach z kontrahentami, a jakie klauzule wprowadzić w umowach z pracownikami?
 • Sposoby postępowania w przypadku odmowy podpisania klauzuli przez stronę umowy

15.00      Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML 10. Konferencja Compliance & AML
10. Konferencja Compliance & AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej
Compliance, AML RODO dla AML
RODO dla AML
więcej
Compliance, AML Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie prawne AML dla biura zarządu — ochrona sygnalistów w praktyce

16 grudnia 2019 r. weszła w życie Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. whistleblowerów), która zobowiązuje kraje członkowskie do wdrożenia jej w życie do 17 grudnia 2021 r. Projektowana polska ustawa implementująca dyrektywę ma przyczynić się do realnej ochrony osób zgłaszających naruszenia.

Szkolenie prawne przygotowane dla biura zarządu obejmuje wdrożenie dyrektyw i ustaw z nawiązaniem do praktycznych przykładów, które można wdrożyć w przedsiębiorstwie.

Żeby zrozumieć istotę szkolenia compliance, należy zacząć od zrozumienia definicji sygnalisty w firmie. Szkolenie prawne dostarczy informacji o tym, w jaki sposób dbać o interesy firmy i uchronić ją przed nadużyciami i konsekwencjami prawnymi. A przede wszystkim o tym, jak zadbać o odpowiednią i odpowiedzialną ochronę sygnalistów w przedsiębiorstwie.

Sygnalista w firmie — kim jest według dyrektywy?

W rozumieniu dyrektywy, sygnalista to osoba, która zgłasza Unii Europejskiej zagrożenia lub szkody dla interesu publicznego, o jakich dowiedziała się w związku z wykonywaniem pracy dla organizacji publicznej lub prywatnej, lub utrzymywaniem kontaktu z taką organizacją w związku ze swoją działalnością.

Mówiąc prościej, to osoba, która pracuje wewnątrz struktury firmy i zgłasza odpowiednim organom wszelkie naruszenia i działanie niezgodne z prawem.

Dlaczego szkolenie prawne „Ochrona sygnalistów” jest dla przedsiębiorstwa ważnym elementem do prawidłowego funkcjonowania całej struktury?

Szkolenie online, które przygotowaliśmy, da ci możliwość poznania rekomendowanych standardów zarządzania zgodnością, które będzie mógł wdrożyć w przedsiębiorstwie. Poznasz metody i praktyczne zastosowanie standardów compliance. Dowiesz się jak zapewnić skuteczność zapobiegania i wykrywania nadużyć, które mogłoby pozwolić podmiotom zbiorowym na uniknięcie odpowiedzialności. Wszystkie zdobyte informacje na szkoleniu online nauczysz się wprowadzać do swojej struktury przedsiębiorstwa zgodnie z dyrektywą unijną.

Szkolenie prawne AML Ochrona sygnalistów — dla kogo?

Szkolenie prawne kierujemy przede wszystkim do kierowników i menedżerów biura zarządu. Dyrektorów departamentów prawnych oraz członków zarządów. Szkolenie prawne będzie również dobrym wyborem dla pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy, departamentów compliance oraz szefów działów compliance.

Sygnalista i jego rola w przedsiębiorstwie

Żeby zapobiegać nadużyciom, przedsiębiorstwo powinno zdecydować się na wytypowanie osoby kontrolującej, dzięki której nadużycia będzie można łatwo zidentyfikować, a tym samym zapobiegać im w przyszłości. Osoby, które zdecydują się na pełnienie tej funkcji, nazywane są sygnalistami (ang. whistleblowers), a ich działalność jest definiowana jako whistleblowing. Czyli zgłaszanie wewnątrz danej organizacji bądź właściwemu organowi na zewnątrz lub ujawnianie informacji o nadużyciach w danej organizacji.

Whistleblowing w przedsiębiorstwie?

Słowem wstępu warto najpierw krótko wyjaśnić genezę pojęcia whistleblowing. W dosłownym znaczeniu oznacza dmuchanie w gwizdek, a  pojęcie wywodzi się najprawdopodobniej od charakterystycznych gwizdków, stosowanych przez brytyjskich stróży prawa, którzy wykorzystywali je do sygnalizowania popełnienia przestępstwa w celu zaalarmowania innych funkcjonariuszy i wezwania pomocy.

Whistleblowing