PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Funkcjonowanie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych przechodzi obecnie przez serię rewolucyjnych zmian, zarówno prawnych jak organizacyjnych i technologicznych.
Sytuacja ekonomiczna, prawno-organizacyjna, dostępność zasobów i technologii, a także ograniczenia w działaniu i zmiany w modelach biznesowych spółek stawiają przed biurami zarządu ogromne wyzwania. Rok 2021 i kolejne lata wymuszają konieczność zmiany modelu pracy, ale tworzą także przestrzeń do szybkich i efektywnych zmian w ramach nieustannie ewoluującego prawa.
W tym kontekście wchodząca w tych dniach w życie potężna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów, które są podstawą działania dla Biura Zarządu stanowi najważniejszy kamień milowy na najbliższy okres.

Zapraszamy do udziału w Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 2021. Będzie to wyjątkowe spotkanie praktyków prawa gospodarczego, chcących poszerzyć swoją wiedzę o doświadczenia ekspertów oraz poznać najnowsze i praktyczne rozwiązania doskonalące działanie przedsiębiorstw.

W tym roku szczególne miejsce w dyskusji zajmie nowelizacja przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, która w sposób kluczowy wpływa na funkcjonowanie Biura Zarządu. Do udziału w Forum zaprosiliśmy w związku z tym m.in. autorów nowych przepisów, z którymi porozmawiamy o celu i zakresie wchodzących w życie zmian.

Korzyści

 • Autorzy nowych regulacji przedstawią Ci nowości w przepisach regulujących działanie spółek i warunkujących prawidłowość działania biura zarządu i rady nadzorczej
 • Przeanalizujesz najnowsze orzecznictwo i kazusy wpływające na codzienną praktykę i bezpieczeństwo prawne działania spółek kapitałowych w 2021 roku
 • Wymienisz z ekspertami doświadczenia we wdrażaniu najskuteczniejszych praktyk wykorzystywania pozakodeksowych metod postępowania i możliwych rozwiązań organizacyjnych w efektywniejszym działaniu spółek
 • Udział w konferencji zapewnia 10 punktów w ramach doskonalenia zawodowego prawników w cyklu rozliczeniowym 1.01.2021–31.12.2023

Uczestnicy

 • Członkowie Zarządów i Członkowie Rad Nadzorczych oraz kandydaci do tych ciał,
 • Dyrektorzy Działów Prawnych,
 • Dyrektorzy Biur Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Dyrektorzy Biur Organizacji i Nadzoru Właścicielskiego,
 • Radcowie prawni i prawnicy obsługujący spółki kapitałowe,
 • Specjaliści ds. obsługi organów spółki,
 • Osoby, dla których rozumienie zasad działania spółki kapitałowej oraz skutków określonych rozwiązań dla firmy, jest konieczne w pracy.

Program

DZIEŃ 1 / 25 marca 2021

9.30    logowanie i sprawdzenie ustawień
10.00    rozpoczęcie Forum


10.00 – 10.45    ZMIANY W MODELU ZARZĄDZANIA GRUPAMI KAPITAŁOWYMI I NADZORU NAD SPÓŁKAMI – ROLA BIURA ZARZĄDU

 • Prawo grup spółek dziś i jutro
 • Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych dotycząca nadzoru właścicielskiego nad spółkami

dr Radosław L. Kwaśnicki – radca prawny, Senior Partner, Prezes Zarządu Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, Koordynator Merytoryczny prac Zespołów eksperckich w Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych 

10.45 – 10.50    przerwa

10.50 – 11.50    PANEL DYSKUSYJNY: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW KORPORACYJNYCH W ZARZĄDZANIU GRUPAMI KAPITAŁOWYMI WG NOWEGO KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Moderator panelu:

dr Radosław L. Kwaśnicki – radca prawny, Senior Partner, Prezes Zarządu Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Uczestnicy panelu:

prof. dr hab. Marek Michalski – Członek zespołu do Spraw Reformy Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i członek Komisji Kodyfikacyjnej do grudnia 2015 roku. Członek Komitetu ds. rozwiązań legislacyjnych Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Współautor komentarza do nowego KSH.

Marek Wodnicki – Dyrektor Działu Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, członek zespołu eksperckiego przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. 

11.50 – 12.00    przerwa

12.00 – 12.45    BEZPIECZEŃSTWO PRAWNO – REGULACYJNE W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ: METODY MINIMALIZACJI RYZYKA PRAWNEGO

 • System obsługi prawno-regulacyjnej Spółki – efektywność kosztowa i organizacyjna
 • Kluczowe obszary wsparcia prawno-regulacyjnego organów spółki
 • Monitoring zmian regulacyjnych jako niezbędny element działalności operacyjnej

dr Piotr Bielarczyk, Dyrektor Zarządzający Pionem Zarządczym Banku Ochrony Środowiska S.A.

12.45 – 13.30    przerwa

13.30 – 14.15    PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA– NOWY TYP SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ OD LIPCA 2021

 • Jak wygląda struktura nowej spółki kapitałowej? Jakie atrakcyjne rozwiązania zastosowano?
 • Prosta Spółka Akcyjna a spółka z o.o. i S.A. – czy warto zmieniać formę prowadzenia działalności?
 • Rola Biura Zarządu w przygotowaniu dokumentów w ramach innowacyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej

mec. Piotr Fojtik – ekspert prawa gospodarczego

14.15 – 14.20    przerwa

14.20 – 15.00    DYREKTYWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW – ROLA BIURA ZARZĄDU

 • Jakie korzyści może mieć organizacja z wdrożenia obowiązków przewidzianych przez dyrektywę?
 • Praktyczne aspekty ochrony firmy przed nadużyciami a sygnalistów przed odpowiedzialnością
 • Historia jednego fraudu na podstawie doświadczeń Linii Etyki

mec. Anna Wojciechowska – Nowak – członkini zarządu Linii Etyki Sp. z o.o., biegła przy sądzie okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

15.00    Zakończenie 1. dnia Forum

DZIEŃ 2 / 26 marca 2021

9.30 logowanie i sprawdzenie ustawień
10.00 rozpoczęcie drugiego dnia Forum
 

10.00 -10.45    NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W DOKUMENTACJI BIURA ZARZĄDU

mec. Romana Pietruk – radca prawny, ekspert w zakresie obsługi organów spółki

10.45 – 10.50    przerwa

10.50 – 11.35    PANEL DYSKUSYJNY: REWOLUCJA W PRACY BIURA ZARZĄDU – WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW NA ODLEGŁOŚĆ – DOŚWIADCZENIA OSTATNICH MIESIĘCY

Moderator panelu:

mec. Romana Pietruk radca prawny, ekspert w zakresie obsługi organów spółki

Uczestnicy panelu:

Justyna Sowińska – Zastępca Dyrektora Biura Zarządu Asseco Poland S.A.

Renata Pacuszka – Dyrektor Biura Zarządu i Administracji, Simple S.A.

dr hab. Krzysztof Walczak – ekspert w zakresie prawa zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi, partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji.

11.35 – 11.45 przerwa

11.45 – 12.30    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIURA ZARZĄDU

 • Wprowadzenie pracy zdalnej w biurze zarządu w zgodzie z RODO i regulacjami krajowymi
 • Zapewnienie ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa przy pracy zdalnej biura zarządu

dr hab. Krzysztof Walczak – ekspert w zakresie prawa zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi, partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji.

12.30 – 13.15    przerwa

13.15 – 14.00    NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW/WALNEGO ZGROMADZENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 • Zaproszenie na posiedzenie, miejsce zgromadzenia oraz treść protokołu
 • Teleposiedzenie, internetowe zebranie oraz wirtualne posiedzenie
 • Transmisja obrad i dwustronna komunikacja
 • Uczestnictwo – jak należy rozumieć?
 • Ograniczenia w pełnieniu funkcji
 • Głosowanie tajne – jak przeprowadzić? 

mec. Anna Adamczyk – ekspert prawa gospodarczego

14.00 – 14.05    przerwa

14.05 – 14.50  WYZWANIA BIURA ZARZĄDU WE WSPÓŁPRACY Z RADĄ NADZORCZĄ

 • Tryby podejmowania uchwał przez radę nadzorczą – podczas i poza posiedzeniami
 • Organizowanie posiedzeń oraz zdolność rady nadzorczej do podejmowania (ważnych) uchwał
 • Materiały udostępnianie członkom rady nadzorczej (na ich żądanie oraz z inicjatywy zarządu)
 • Prawidłowy protokół z posiedzenia rady nadzorczej
 • Co jeśli popełni się błąd?

Karol SzymańskiCzłonek Zarządu RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, ekspert Zespołu do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego wchodzących w skład Komisji do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych

14.50 – 15.00 przerwa

15.00 – 15.20    KWALIFIKACJE W OBSZARZE BIURA ZARZĄDU – PREZENTACJA KONCEPCJI

Jarosław Petz, Learning & Development Director Langas Group

15.20    Zakończenie Forum

 

 

Metody:

 • Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 2021 to seria specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji poświęconych analizie przepisów prawa, orzecznictwa oraz najskuteczniejszym praktykom zarządzania obszarem pracy biura zarządu.
 • Każdy z modułów prowadzony jest przez innego eksperta, ale wszystkie tworzą wyjątkową całość, budującą szczególne, specjalistyczne kwalifikacje niezbędne w pracy biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Tegoroczna edycja Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej zorganizowana jest w całości w formie zdalnej, z zapewnieniem możliwości udziału uczestników poprzez czat.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie zorganizowane na najwyższym poziomie, bardzo dobry dobór profesjonalnej kadry, która potrafiła odpowiedzieć na nurtujące nas pytania.
Elastyczne podejście do tematów uwarunkowane potrzebami uczestników.

Lidia Brakoniecka

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.

Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie.
Wielki „+” dla organizatorów

Ewelina Korczyk

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.

Perfekcyjna organizacja; bardzo dobra atmosfera w sferze zdobywania wiedzy oraz kontaktów z uczestnikami i ekspertami .

Elżbieta Piątek

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Wiedza merytoryczna poparta przykładami

Izabela Mańkowska

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządu

Bogusław Bujak

PGE Elektrownia Opole S.A.

Zorganizowane na wysokim poziomie, przy zaangażowaniu bardzo dobrych ekspertów

Andrzej Pruncal

TAURON – Polska Energia S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 480 firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

25—26 marca 2021R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

konferencja online

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 03/03/2021: 1 470 PLN - Obniżasz koszt o 17%

Cena zawiera:
Pakiet online:

• Dostęp do transmisji online
• Materiały od prelegentów w formie elektronicznej
• Możliwość zadawania pytań poprzez czatUwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:

● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”


4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 770 PLN
Aktualna cena udziału:
1 470 PLN
do zmiany ceny zostało 1 dzień

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Controlling sprzedaży
Controlling sprzedaży
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej
On-line System zarządzania zgodnością dla biura zarządu i działów prawnych
System zarządzania zgodnością dla biura zarządu i działów prawnych
więcej
On-line Zostałeś liderem zespołu i co dalej?
Zostałeś liderem zespołu i co dalej?
więcej
On-line Szkoła Copywritingu z Pawłem Tkaczykiem
Szkoła Copywritingu z Pawłem Tkaczykiem
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.