mec. Magdalena Tyrakowska-Szymczak<br>Olesiński i Wspólnicy Sp. k.

mec. Magdalena Tyrakowska-Szymczak
Olesiński i Wspólnicy Sp. k.

Prowadzone kursy

Doradza polskim i zagranicznym grupom kapitałowym. Z sukcesem łączy prace projektowe z dedykowaną obsługą Klienta. Spaja wiedzę prawną z silnymi kompetencjami podatkowymi oraz w zakresie pomocy publicznej, co umożliwia  wszechstronną obsługę skomplikowanych i wieloaspektowych projektów, dbając jednocześnie o najwyższy standard compliance.

Specjalizuje się w pomocy publicznej. Obsługiwała strategiczne z punktu widzenia Polski, jak i Komisji Europejskiej inwestycje w Polsce, biorąc czynny udział w uzyskaniu pakietów pomocy publicznej (cash grant, SSE, decyzje o wsparciu, zwolnienie w podatku od nieruchomości, umowy o dofinansowanie) dla kilkudziesięciu przedsiębiorców.

W obszarze IR kreuje politykę standardów raportowania na gruncie MAR. Partycypowała w wielopoziomowych projektach akwizycji podmiotów giełdowych, subskrypcji prywatnych, emisji obligacji, opcji delistingu czy squeeze out. Odpowiada za kreowanie polityki wynagrodzeń u wielu emitentów, posiada doświadczenie tak w doradztwie koncepcyjnym, jak i prawno-podatkowym wdrożeniu zróżnicowanych form programów motywacyjnych (emisja warrantów subskrypcyjnych, opcji na akcje, buy-back, pochodne instrumenty finansowe, opcje oparte o kapitał docelowy czy użytkowanie praw majątkowych).

Z sukcesem prowadzi litigation podatkowe, reprezentując Klientów (zarówno osoby prywatne jak i korporacje) w toku postępowań celno-skarbowych, postępowań podatkowych oraz administracyjnych.

Prelegent i uczestnik wielu konferencji, w tym organizowanych przy współudziale Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (Grupa PFR).

Autor specjalistycznych publikacji, w tym naukowych.

Zarządza pracą kilkunastoosobowego Zespołu specjalistów. Biegle włada językiem niemieckim, posługuje się także językiem angielskim.

Ukończyła studia na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, studiowała na Uniwersytecie w Köln, ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego we współpracy z Uniwersytetem Humbolta w Berlinie. Skończyła studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wyróżniona tytułem Recommended lawyer w międzynarodowym rankingu The Legal 500 w dziedzinie pomocy publicznej (kategoria public law) w 2019 roku oraz Capital markets w 2021 i 2022 roku.

Sprawa, którą wygrała przed WSA a następnie NSA dotycząca opodatkowania akcji menedżera została wyróżniona w 2021 roku w 15. rankingu Rzeczpospolitej jako precedensowe w skali kraju orzeczenie.

prowadzone kursy:

Artykuły:

Programy motywacyjne dla kluczowej kadry


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU