24 listopada 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

REWOLUCYJNA NOWELIZACJA

Najtrudniejsze i najważniejsze kwestie prawne zabezpieczające interesy pracowników i firmy

Pobierz Broszurę

PRAWO, ZARZĄD

Na przełomie roku 2022/2023 czekają pracowników i pracodawców duże zmiany z zakresu prawa pracy.
Nowe regulacje m. in. ograniczają zakaz konkurencji, wydłużają urlopy rodzicielskie, wprowadzają udogodnienia dla pracowników mających dzieci oraz wprowadzają zmiany dot. zasad rozwiązywania umowy o pracę na czas określony.

Nowe przepisy mają na celu wdrożenie do naszego porządku prawnego dwóch unijnych rozwiązań:
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Chcesz wiedzieć jak zmieni się prawo pracy w 2023 roku? Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznasz nowości i przygotujesz się na zmiany.

„Po szkoleniu „głowa będzie kwadratowa”, ale gwarantuję, że życie zawodowe będzie się dzieliło na okres przed i po tym szkoleniu. Przekażę 15-letnie know how, nauczę jak zabezpieczać zarówno interesy swoje jako dyrektorów/specjalistów/pracowników, jak i interesy firmy – pracodawcy. Odpowiem na WSZYSTKIE pytania uczestników!”
mec. Monika Drab

Korzyści

 • Dowiesz się do jakiej kwoty, za co i dlaczego odpowiada dyrektor/ specjalista/pracownik HR
 • Poznasz zasadę swobody umów – czy „wszystko” co strony chcą może być wpisane do umowy
 • Dostaniesz wskazówki jak skutecznie dyscyplinować pracowników oraz jak poprawnie i efektywnie rozwiązać umowę o pracę
 • Poznasz zachowania, które noszą znamiona mobbingu, dowiesz się kto za nie odpowiada, do jakiej wysokości i co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu

Uczestnicy

 • Prezesi, Dyrektorzy i Kierownicy, liderzy zespołów
 • Menedżerowie działów personalnych, osoby odpowiedzialne
  za politykę personalną firmy

 

Program

24 listopada 2021

9.45 – Logowanie na platformę i sprawdzenie ustawień
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia

„BIBLIA” OBROTU GOSPODARCZEGO – CO DZIAŁ HR POWINIEN WIEDZIEĆ O PRAWIE CYWILNYM?

 • Do jakiej wysokości, za co i dlaczego odpowiada dyrektor/ specjalista/pracownik HR (dalej jako „HR”) ?
 • Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w HR – warsztat na umowach: zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło.
 • Zasada swobody umów – czy „wszystko” co strony chcą może być wpisane do umowy?
 • Regulujemy udzielanie pełnomocnictw w spółce – przykład instrukcji do pełnomocnictw, wzory pełnomocnictw.
 • Dyrektor/pracownik HR pełnomocnikiem spółki – prestiż czy odpowiedzialność (jaka)?
 • Nigdy już nie zawrzemy umowy z karami umownymi dla spółki i pełnym odszkodowaniem bo …?
 • Umowy przedwstępne o pracę czy listy intencyjne?
 • Umowy o zachowaniu poufności a tajemnica przedsiębiorstwa.
 • Uczymy się weryfikować/regulować w umowach ich zakończenie: wypowiedzenie, rozwiązanie w tzw. trybie natychmiastowym, odstąpienie.
 • Case study z prawa cywilnego.

 PRAWO PRACY DLA DZIAŁU HR

 • Prezentacja ostatnich zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy

 RODO dla HR – praktyczny przewodnik –  co można, co jest ryzykowne a czego się wystrzegać. Wzory dokumentów.

Praca zdalna w firmie – wszystko co powinien wiedzieć/zrobić HR. Jak wprowadzić nowe zasady pracy zdalnej, aby odzwierciedlały w firmie nowelizację przepisów w tym zakresie?

 • Jak ustalić, czy pracownik ma możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania takiej pracy?
 • Jak zapewnić pracownikowi środki pracy, materiały i obsługę logistyczną niezbędne do wykonywania pracy zdalnej?
 • Jak pracownik może korzystać z własnych środków pracy, aby mógł zapewnić bezpieczeństwo informacji i danych osobowych?
 • Jak pracownik, który wykonuje pracę zdalną ma prowadzić na polecenie pracodawcy ewidencję wykonywanych czynności?
 • Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej

  Zasady efektywnego i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników

 • Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej – Jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać? (case study)
 • Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę. Jak można oszczędzić na dobraniu odpowiedniej umowy o pracę? Jak można oszczędzić na wybraniu odpowiedniego systemu czasu pracy? (case study)
 • Regulaminy wszelakie.

Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika

 • Jak prowadzić monitoring komputerów?
 • Jak kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną)?
 • Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu? (case study)

Obowiązki pracownika

 • Dyspozycja i podporządkowanie – Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe…
  Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu… Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych…
  Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków…
  i inne zagadnienia (case study)
 • Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…(case study)
 • Należyta staranność pracownika – Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…(case study)

Odpowiedzialność pracownika

 • Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie? (case study)
 • Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienia i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić? (case study)
 • Kiedy pracownik będzie odpowiadał za szkodę i w jakiej wysokości? (case study)
 • Jak skutecznie dyscyplinować pracowników?
 • Rola i wykorzystanie oceny okresowej pracowników (case study)

Rozstanie z pracownikiem

 • Jak poprawnie i efektywnie rozwiązać umowę o pracę?
 • Zmniejszamy zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study)
 • Formułujemy przyczynę wypowiedzenia – Gdy utraciliśmy zaufanie do pracownika… Gdy pracownik często choruje… Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i z tej przyczyny rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań… (case study)
 • Proponujemy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
 • Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Gdy pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie…
  Gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia… Gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia… i inne sytuacje. (case study)
 • Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – Gdy pracownik nie odbiera korespondencji… (case study)

Po rozwiązaniu umowy o pracę …

 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej … (case study)
 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów… (case study)
 • Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą instytucja zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę… (case study)
 • Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa… (case study)

Czas pracy (case study)

 • Chcemy zlecić pracę w godzinach nadliczbowych – przesłanki, sposób zlecenia zadania, skutki. Gdy pracownik pracował w godzinach nadliczbowych, ale bez wyraźnego polecenia…
 • Gdy pracownicy przekraczają możliwy do przepracowania limit godzin nadliczbowych (150 godzin w roku kalendarzowym)…
 • Kiedy można ustalić ryczał za nadgodziny?
 • Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym…
 • Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy …
 • Podróże służbowe. m. in.: Gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… Gdy podróżują w nocy… Gdy podróżują samolotem..
 • Choroby pracowników.

Urlopy (case study)

 • Jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe?
 • Czy można narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
 • Kiedy i z jakimi konsekwencjami możemy odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
 • Chcemy, aby pracownik w okresie wypowiedzenia wykorzystał cały urlop wypoczynkowy…

Pracodawca przed sądem pracy (case study)

 • Zabezpieczamy materiał dowodowy.
 • Odpieramy zarzuty o wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.
 • Odpieramy zarzuty o wadliwym wypowiedzeniu zmieniającym.
 • Odpieramy zarzuty o stosowaniu dyskryminacji/ mobbingu/ naruszeniu dóbr osobistych.
 • Odpieramy zarzuty o nie rozliczeniu pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Roszczenia pracodawcy z tytułu umowy o zakazie konkurencji.
 • Roszczenia pracodawcy związane z poniesieniem szkody.
 • Roszczenia pracodawcy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
 • Terminy, koszty, przebieg postępowania.

PRAWO HANDLOWE DLA HR

 • Dyrektor HR członkiem Zarządu od powołania do odwołania/zakończenia kadencji.
 • Prezes Zarządu przełożonym działu HR – jak pomóc zabezpieczyć interesy Zarządu i spółki?
 • Dyrektor HR prokurentem spółki.
 • Zakazy konkurencji od a do z – ustawowe dotyczące Zarządu i umowne dotyczące pracowników. Wzory dokumentów.
 • Czy są sytuacje kiedy członek Zarządu nie ponosi odpowiedzialności?
 • Gdy HR uczestniczy w przygotowaniu projektów uchwał na posiedzenia Zarządu…

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie „Prawo dla HR” ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

 • Prelekcja,
 • Warsztaty,
 • Dyskusje,
 • Analiza,
 • Studium przypadku.

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Doskonała prowadząca – bardzo merytoryczna, porywająca z bardzo dobrym warsztatem.

Aleksandra Baran

HR Specialist, CYBERCOM POLAND SP. Z O.O.

Bardzo rzeczowo, konkretnie. Trener z ogromną wiedzą, bardzo angażujący. Wychodzę z pełną głową wiedzy.

Joanna Hermasz

HR Manager, ORBICO SP. Z O.O.

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line 9. Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML
9. Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML
więcej
On-line Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji 2023
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji 2023
więcej
On-line XIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
XIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenia HR z zakresu prawa, zarządzania pracownikami i przygotowywania umów

Szkolenie prawne, które przeprowadzamy online, zawiera aspekty prawa przewidziane dla działu HR. Natomiast do udziału zapraszamy również wszystkich menedżerów i osoby zarządzające pracownikami. Szkolenie online zawiera najważniejsze aspekty z dziedziny prawa (prawo pracy, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo karne), które odnosi się do zarządzania pracownikami, sporządzania umów, czy rekrutacji.

Szkolenie HR, na którym warto być!

Szkolenie HR, na którym nie może Cię zabraknąć. Poznasz najważniejsze rzeczy, aspekty prawne i zmiany, które dotyczą zarządzania ludźmi, a także tworzenia dokumentacji. Na szkoleniu online poznasz przede wszystkim zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Dowiesz się, kto za nie odpowiada, do jakiej wysokości i co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu.

Uzyskasz skuteczne wskazówki, które możesz wdrożyć zaraz po szkoleniu, między innymi; jak skutecznie dyscyplinować pracowników oraz jak poprawnie i efektywnie rozwiązać umowę o pracę. Nauczysz się konstruowania umów i dowiesz się, czym jest zasada swobody umów. Dowiesz się do jakiej kwoty, za co i dlaczego odpowiada dyrektor/ specjalista/pracownik HR.

Nie zapominaj o NDA i chroń interesy firmy!

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) zawierana jest w każdej sytuacji, w której zachodzi potrzeba ochrony danych i cennych informacji firmy lub kontrahenta. Jest to zabezpieczenie interesów firmy. A także dokument, który pozwala na wyciągnięcie ewentualnych konsekwencji w przyszłości za naruszenie postanowień umowy.

Co ma na celu stosowanie umowy poufności, kiedy się ją stosuje i jakie mogą być skutki nieprzestrzegania umowy poufności?

Zachowanie poufności, czyli umowa NDA

Rekrutacja handlowców

Etap rekrutacji jest ważnym momentem, ponieważ rekruter decyduje o doborze kandydatów i są tu dwie zależności; albo zrekrutuje osobę, która nie ma ochoty na rozwój, albo osobę, która będzie chętna do poznania tej wiedzy.

Rekrutacja handlowców różni się od innych zawodów tym, że nie ma tu miejsca na „doświadczony, który nie potrzebuje szkolenia”. To dynamiczna branża, w której rozwój wpływa praktycznie na każdy aspekt, a jak wiadomo, wraz z postępem technologii pewne rzeczy i procesy się zmieniają. Oczywiście zależy to również od profilu firmy.

Szkolenia sprzedażowe dla handlowców - co ma do tego dział rekrutacji?

Szkolenia dla działu HR - poznaj nowoczesne rekrutacje

Czy pamiętasz czasy, kiedy rekrutacja polegała na zbieraniu CV, rozmowach kwalifikacyjnych i różnych etapach rekrutacji? Jak przebiegał dobór pracowników i wybór odpowiedniego kandydata? Dziś te rekrutacje przybrały nowe formy i mówimy o rekrutacji nowoczesnej. Jak wyglądają i jak sprawić, by były skuteczne?

Nowoczesne rekrutacje - jak je przeprowadzać?