28 maja, 2020, Warszawa, MsMermaid - Conference Center

Prawo dla działu HR

Najtrudniejsze i najistotniejsze kwestie prawne zabezpieczające interesy pracowników i firmy

ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, ZARZĄD

To nie będzie zwyczajne szkolenie. To będzie wyjątkowy workshop dla HR. W kameralnej grupie, w wyśmienitych warunkach, na konkretnych przykładach zostaną omówione tematy najtrudniejsze, a czasami kontrowersyjne. Przejdziemy przez najważniejsze dla HR dziedziny prawa – prawo pracy, prawo cywilne, prawo handlowe, a nawet prawo karne. Wychodząc ze szkolenia „głowa będzie kwadratowa”, ale gwarantuję, że życie zawodowe będzie się dzieliło na okres przed i po tym szkoleniu. Przekażę 15-letnie know how, nauczę jak zabezpieczać zarówno interesy swoje jako dyrektorów/specjalistów/pracowników, jak i interesy firmy – pracodawcy. Odpowiem na WSZYSTKIE pytania Uczestników!

Korzyści:

W programie m.in.

 • Do jakiej wysokości, za co i dlaczego odpowiada dyrektor/ specjalista/pracownik HR?
 • Zasada swobody umów – czy „wszystko” co strony chcą może być wpisane do umowy?
 • RODO dla HR – praktyczny przewodnik –  co można, co jest ryzykowne a czego się wystrzegać? Wzory dokumentów.
 • Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej.
 • Jak skutecznie dyscyplinować pracowników?
 • Jak poprawnie i efektywnie rozwiązać umowę o pracę?
 • Kiedy można ustalić ryczał za nadgodziny?
 • Jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe?
 • Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu?
 • Zakazy konkurencji od a do z – ustawowe dotyczące Zarządu i umowne dotyczące pracowników. Wzory dokumentów.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane do:

 • Kierowników działów, dyrektorów, prezesów
 • Menedżerów działów personalnych
 • Osób odpowiedzialnych za politykę personalną firmy
 • Liderów zespołów

Program:

28 MAJA 2020

9.00 – 9.30 – Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć

„BIBLIA” OBROTU GOSPODARCZEGO – CO DZIAŁ HR POWINIEN WIEDZIEĆ O PRAWIE CYWILNYM?

 • Do jakiej wysokości, za co i dlaczego odpowiada dyrektor/ specjalista/pracownik HR (dalej jako „HR”)?
 • Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w HR – warsztat na umowach: zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło.
 • Zasada swobody umów – czy „wszystko” co strony chcą może być wpisane do umowy?
 • Regulujemy udzielanie pełnomocnictw w spółce – przykład instrukcji do pełnomocnictw, wzory pełnomocnictw.
 • Dyrektor/pracownik HR pełnomocnikiem spółki – prestiż czy odpowiedzialność (jaka)?
 • Nigdy już nie zawrzemy umowy z karami umownymi dla spółki  i pełnym odszkodowaniem bo …?
 • Umowy przedwstępne o pracę czy listy intencyjne?
 • Umowy o zachowaniu poufności a tajemnica przedsiębiorstwa.
 • Uczymy się weryfikować/regulować w umowach ich zakończenie: wypowiedzenie, rozwiązanie w tzw. trybie natychmiastowym, odstąpienie.
 • Case study z prawa cywilnego.

PRAWO PRACY DLA DZIAŁU HR

 • Prezentacja ostatnich zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy
 • RODO dla HR – praktyczny przewodnik – co można, co jest ryzykowne a czego się wystrzegać. Wzory dokumentów.
 • Zasady efektywnego i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników
 • Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej – Jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać (case study)
 • Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę. Jak można oszczędzić na dobraniu odpowiedniej umowy o pracę? Jak można oszczędzić na wybraniu odpowiedniego systemu czasu pracy? (case study)
 • Regulaminy wszelakie.

Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika

 • Jak prowadzić monitoring komputerów?
 • Jak kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną)?
 • Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu? (case study)

Obowiązki pracownika

 • Dyspozycja i podporządkowanie – Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe… Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu… Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych… Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków… i inne zagadnienia (case study)
 • Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…(case study)
 • Należyta staranność pracownika – Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…(case study)

Odpowiedzialność pracownika

 • Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie? (case study)
 • Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienia i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić? (case study)
 • Kiedy pracownik będzie odpowiadał za szkodę i w jakiej wysokości? (case study)
 • Jak skutecznie dyscyplinować pracowników?
 • Rola i wykorzystanie oceny okresowej pracowników (case study)

Rozstanie z pracownikiem

 • Jak poprawnie i efektywnie rozwiązać umowę o pracę?
 • Zmniejszamy zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study)
 • Formułujemy przyczynę wypowiedzenia – Gdy utraciliśmy zaufanie do pracownika… Gdy pracownik często choruje… Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i z tej przyczyny rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań… (case study)
 • Proponujemy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
 • Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Gdy pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie…
 • Gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia… Gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia… i inne sytuacje. (case study)
 • Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – Gdy pracownik nie odbiera korespondencji… (case study)

Po rozwiązaniu umowy o pracę

 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej … (case study)
 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów… (case study)
 • Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą instytucja zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę… (case study)
 • Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa… (case study)

Czas pracy (case study)

 • Chcemy zlecić pracę w godzinach nadliczbowych – przesłanki, sposób zlecenia zadania, skutki. Gdy pracownik pracował w godzinach nadliczbowych, ale bez wyraźnego polecenia…
 • Gdy pracownicy przekraczają możliwy do przepracowania limit godzin nadliczbowych (150 godzin w roku kalendarzowym)…
 • Kiedy można ustalić ryczał za nadgodziny?
 • Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym…
 • Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy … 
 • Podróże służbowe. m. in.: Gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… Gdy podróżują w nocy… Gdy podróżują samolotem..

Urlopy (case study)

 • Jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe?
 • Czy można narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
 • Kiedy i z jakimi konsekwencjami możemy odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
 • Chcemy, aby pracownik w okresie wypowiedzenia wykorzystał cały urlop wypoczynkowy…

Pracodawca przed Sądem Pracy (case study)

 • Zabezpieczamy materiał dowodowy.
 • Odpieramy zarzuty o wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.
 • Odpieramy zarzuty o wadliwym wypowiedzeniu zmieniającym.
 • Odpieramy zarzuty o stosowaniu dyskryminacji/ mobbingu/ naruszeniu dóbr osobistych.
 • Odpieramy zarzuty o nie rozliczeniu pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Roszczenia pracodawcy z tytułu umowy o zakazie konkurencji.
 • Roszczenia pracodawcy związane z poniesieniem szkody.
 • Roszczenia pracodawcy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
 • Terminy, koszty, przebieg postępowania. 

PRAWO HANDLOWE DLA HR

 • Dyrektor HR członkiem Zarządu od powołania do odwołania/zakończenia kadencji.
 • Prezes Zarządu przełożonym działu HR – jak pomóc zabezpieczyć interesy Zarządu i spółki?
 • Dyrektor HR prokurentem spółki.
 • Zakazy konkurencji od a do z – ustawowe dotyczące Zarządu i umowne dotyczące pracowników. Wzory dokumentów.
 • Czy są sytuacje kiedy członek Zarządu nie ponosi odpowiedzialności?
 • Gdy HR uczestniczy w przygotowaniu projektów uchwał na posiedzenia Zarządu…

Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Konsultacje indywidualne.

16.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie będzie połączone z dyskusją, sesją pytań i odpowiedzi oraz rozwiązywaniem licznych case study. Dodatkową zaletą szkolenia będą bardzo dobrze przygotowane materiały autorskie zawierające około 200 slajdów z przykładami i interpretacjami.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Doskonała prowadząca – bardzo merytoryczna, porywająca z bardzo dobrym warsztatem.

Aleksandra Baran

HR Specialist, CYBERCOM POLAND SP. Z O.O.

Dużo informacji, kompetentna prowadząca, prawo pracy może być przyjemne do przyswojenia 🙂

Urszula Szewczyk

HR Specialist, CYBERCOM POLAND SP. Z O.O.

Bardzo rzeczowo, konkretnie. Trener z ogromną wiedzą, bardzo angażujący. Wychodzę z pełną głową wiedzy.

Joanna Hermasz

HR Manager, ORBICO SP. Z O.O.

Bardzo ciekawe szkolenie poparte przykładami. Liczne case study, obszerny program.

Dominika Bielawska

HR Business Partner, ITPM

Zdobądź know-how, które poznało już XX firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

28 maja, 2020

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 07/05/2020: 1270 PLN

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

Aktualna cena udziału:
1270 PLN
do zmiany ceny zostało 79 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Zarząd Umowy i kontrakty handlowe po nowelizacjach 2020
Umowy i kontrakty handlowe po nowelizacjach 2020
więcej
Prawo, Zarząd Prawo Pracy 2020 w praktyce i orzecznictwie
Prawo Pracy 2020 w praktyce i orzecznictwie
więcej
Prawo, Zarząd Biuro Zarządu od A do Z
Biuro Zarządu od A do Z
więcej
Prawo, Zarząd Członek Zarządu i Rady Nadzorczej
Członek Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Zarząd Finanse dla niefinansistów
Finanse dla niefinansistów
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.