24 listopada 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Prawo dla działu HR

Najtrudniejsze i najważniejsze kwestie prawne zabezpieczające interesy pracowników i firmy

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, ZARZĄD

To przekrojowe szkolenie adresujemy nie tylko do „kadrowców”, ale także do wszystkich osób zarządzających pracownikami – kierowników i menadżerów. Omówimy najważniejsze z punktu widzenia kierowania ludźmi dziedziny prawa – prawo pracy, prawo cywilne, prawo handlowe, a nawet prawo karne.

„Po szkoleniu „głowa będzie kwadratowa”, ale gwarantuję, że życie zawodowe będzie się dzieliło na okres przed i po tym szkoleniu. Przekażę 15-letnie know how, nauczę jak zabezpieczać zarówno interesy swoje jako dyrektorów/specjalistów/pracowników, jak i interesy firmy – pracodawcy. Odpowiem na WSZYSTKIE pytania uczestników!”

mec. Monika Drab

Korzyści

 • Dowiesz się do jakiej kwoty, za co i dlaczego odpowiada dyrektor/ specjalista/pracownik HR
 • Poznasz zasadę swobody umów – czy „wszystko” co strony chcą może być wpisane do umowy
 • Dostaniesz wskazówki jak skutecznie dyscyplinować pracowników oraz jak poprawnie i efektywnie rozwiązać umowę o pracę
 • Poznasz zachowania, które noszą znamiona mobbingu, dowiesz się kto za nie odpowiada, do jakiej wysokości i co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu

Uczestnicy

 • Prezesi, Dyrektorzy i Kierownicy, liderzy zespołów
 • Menedżerowie działów personalnych, osoby odpowiedzialne
  za politykę personalną firmy

 

Program

24 listopada 2021

9.45 – Logowanie na platformę i sprawdzenie ustawień
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia

„BIBLIA” OBROTU GOSPODARCZEGO – CO DZIAŁ HR POWINIEN WIEDZIEĆ O PRAWIE CYWILNYM?

 • Do jakiej wysokości, za co i dlaczego odpowiada dyrektor/ specjalista/pracownik HR (dalej jako „HR”) ?
 • Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w HR – warsztat na umowach: zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło.
 • Zasada swobody umów – czy „wszystko” co strony chcą może być wpisane do umowy?
 • Regulujemy udzielanie pełnomocnictw w spółce – przykład instrukcji do pełnomocnictw, wzory pełnomocnictw.
 • Dyrektor/pracownik HR pełnomocnikiem spółki – prestiż czy odpowiedzialność (jaka)?
 • Nigdy już nie zawrzemy umowy z karami umownymi dla spółki i pełnym odszkodowaniem bo …?
 • Umowy przedwstępne o pracę czy listy intencyjne?
 • Umowy o zachowaniu poufności a tajemnica przedsiębiorstwa.
 • Uczymy się weryfikować/regulować w umowach ich zakończenie: wypowiedzenie, rozwiązanie w tzw. trybie natychmiastowym, odstąpienie.
 • Case study z prawa cywilnego.

 PRAWO PRACY DLA DZIAŁU HR

 • Prezentacja ostatnich zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy

 RODO dla HR – praktyczny przewodnik –  co można, co jest ryzykowne a czego się wystrzegać. Wzory dokumentów.

Praca zdalna w firmie – wszystko co powinien wiedzieć/zrobić HR. Jak wprowadzić nowe zasady pracy zdalnej, aby odzwierciedlały w firmie nowelizację przepisów w tym zakresie?

 • Jak ustalić, czy pracownik ma możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania takiej pracy?
 • Jak zapewnić pracownikowi środki pracy, materiały i obsługę logistyczną niezbędne do wykonywania pracy zdalnej?
 • Jak pracownik może korzystać z własnych środków pracy, aby mógł zapewnić bezpieczeństwo informacji i danych osobowych?
 • Jak pracownik, który wykonuje pracę zdalną ma prowadzić na polecenie pracodawcy ewidencję wykonywanych czynności?
 • Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej

  Zasady efektywnego i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników

 • Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej – Jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać? (case study)
 • Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę. Jak można oszczędzić na dobraniu odpowiedniej umowy o pracę? Jak można oszczędzić na wybraniu odpowiedniego systemu czasu pracy? (case study)
 • Regulaminy wszelakie.

Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika

 • Jak prowadzić monitoring komputerów?
 • Jak kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną)?
 • Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu? (case study)

Obowiązki pracownika

 • Dyspozycja i podporządkowanie – Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe…
  Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu… Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych…
  Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków…
  i inne zagadnienia (case study)
 • Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…(case study)
 • Należyta staranność pracownika – Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…(case study)

Odpowiedzialność pracownika

 • Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie? (case study)
 • Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienia i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić? (case study)
 • Kiedy pracownik będzie odpowiadał za szkodę i w jakiej wysokości? (case study)
 • Jak skutecznie dyscyplinować pracowników?
 • Rola i wykorzystanie oceny okresowej pracowników (case study)

Rozstanie z pracownikiem

 • Jak poprawnie i efektywnie rozwiązać umowę o pracę?
 • Zmniejszamy zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study)
 • Formułujemy przyczynę wypowiedzenia – Gdy utraciliśmy zaufanie do pracownika… Gdy pracownik często choruje… Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i z tej przyczyny rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań… (case study)
 • Proponujemy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
 • Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Gdy pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie…
  Gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia… Gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia… i inne sytuacje. (case study)
 • Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – Gdy pracownik nie odbiera korespondencji… (case study)

Po rozwiązaniu umowy o pracę …

 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej … (case study)
 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów… (case study)
 • Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą instytucja zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę… (case study)
 • Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa… (case study)

Czas pracy (case study)

 • Chcemy zlecić pracę w godzinach nadliczbowych – przesłanki, sposób zlecenia zadania, skutki. Gdy pracownik pracował w godzinach nadliczbowych, ale bez wyraźnego polecenia…
 • Gdy pracownicy przekraczają możliwy do przepracowania limit godzin nadliczbowych (150 godzin w roku kalendarzowym)…
 • Kiedy można ustalić ryczał za nadgodziny?
 • Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym…
 • Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy …
 • Podróże służbowe. m. in.: Gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… Gdy podróżują w nocy… Gdy podróżują samolotem..
 • Choroby pracowników.

Urlopy (case study)

 • Jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe?
 • Czy można narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
 • Kiedy i z jakimi konsekwencjami możemy odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
 • Chcemy, aby pracownik w okresie wypowiedzenia wykorzystał cały urlop wypoczynkowy…

Pracodawca przed sądem pracy (case study)

 • Zabezpieczamy materiał dowodowy.
 • Odpieramy zarzuty o wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.
 • Odpieramy zarzuty o wadliwym wypowiedzeniu zmieniającym.
 • Odpieramy zarzuty o stosowaniu dyskryminacji/ mobbingu/ naruszeniu dóbr osobistych.
 • Odpieramy zarzuty o nie rozliczeniu pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Roszczenia pracodawcy z tytułu umowy o zakazie konkurencji.
 • Roszczenia pracodawcy związane z poniesieniem szkody.
 • Roszczenia pracodawcy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
 • Terminy, koszty, przebieg postępowania.

PRAWO HANDLOWE DLA HR

 • Dyrektor HR członkiem Zarządu od powołania do odwołania/zakończenia kadencji.
 • Prezes Zarządu przełożonym działu HR – jak pomóc zabezpieczyć interesy Zarządu i spółki?
 • Dyrektor HR prokurentem spółki.
 • Zakazy konkurencji od a do z – ustawowe dotyczące Zarządu i umowne dotyczące pracowników. Wzory dokumentów.
 • Czy są sytuacje kiedy członek Zarządu nie ponosi odpowiedzialności?
 • Gdy HR uczestniczy w przygotowaniu projektów uchwał na posiedzenia Zarządu…

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie „Prawo dla HR” ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

 • Prelekcja,
 • Warsztaty,
 • Dyskusje,
 • Analiza,
 • Studium przypadku.

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Doskonała prowadząca – bardzo merytoryczna, porywająca z bardzo dobrym warsztatem.

Aleksandra Baran

HR Specialist, CYBERCOM POLAND SP. Z O.O.

Bardzo rzeczowo, konkretnie. Trener z ogromną wiedzą, bardzo angażujący. Wychodzę z pełną głową wiedzy.

Joanna Hermasz

HR Manager, ORBICO SP. Z O.O.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

24 listopada 2021R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 03/11/2021: 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 24%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe w pdf
certyfikat uczestnictwa


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 270 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
970 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 16 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line Umowy Zakupowe
Umowy Zakupowe
więcej
On-line Obowiązek wdrożenia Dyrektywy o Ochronie Sygnalistów 2021
Obowiązek wdrożenia Dyrektywy o Ochronie Sygnalistów 2021
więcej
On-line Zostałeś liderem zespołu i co dalej?
Zostałeś liderem zespołu i co dalej?
więcej
On-line Nowe prawo holdingowe
Nowe prawo holdingowe
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU