23 wrzesnia 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Nowy obszar odpowiedzialności Rady Nadzorczej: audyt, kontrola i ocena systemu compliance

Działania Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w obszarze audytu systemów compliance oraz zasad ich oceny po nowelizacji KSH

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Rada Nadzorcza spółki akcyjnej zobowiązana jest do stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu compliance i dokonuje jego oceny.

Po wejściu w życie reformy KSH (od 13.10.2022 r.) rada nadzorcza spółki akcyjnej będzie zobowiązana do przygotowania corocznego sprawozdania rady nadzorczej zawierającego m.in. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Podczas szkolenia wskażemy najlepsze praktyki i modele systemów compliance oraz zasady ich oceny istotne z punktu widzenia przygotowania sprawozdania rady nadzorczej.

 • Jakie nowe obowiązki ciążyć będą, w związku z tą zmianą, na Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej spółki akcyjnej?
 • W jaki sposób się do tego przygotować?

Na powyższe pytania odpowie podczas szkolenia ekspert mec. Łukasz Cichy – ekspert GRC, specjalizujący się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

Korzyści:

 • dowiesz się jakich informacji potrzebować będzie rada nadzorcza spółki akcyjnej do przygotowania nowego sprawozdania i skąd te informacje pozyskać
 • dowiesz się jak po reformie będzie wyglądać współpraca rady nadzorczej spółki akcyjnej z obszarem audytu i kontroli oraz compliance i jak formalnie zapewnić bezpośredni kontakt z radą nadzorczą osobie kierującej komórką compliance (compliance officerowi)
 • poznasz przykładowe nieprawidłowości w systemie compliance oraz przykładowy zakres audytu i kontroli, który powinien być ujęty w sprawozdaniu rady nadzorczej spółki akcyjnej

Uczestnicy

 • pracownicy biur zarządu i rady nadzorczej spółek akcyjnych
 • pracownicy komórek audytu i kontroli wewnętrznej
 • pracownicy komórek zapewnienia zgodności współpracujący z radą nadzorczą
 • kandydaci na Doradcę Rady Nadzorczej 
 • członkowie komitetów audytu

Program:

23 WRZEŚNIA 2022 R.

8.45  Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00  Rozpoczęcie szkolenia

Struktura i zakres informacji w raporcie rady nadzorczej dotyczących oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

 Podstawy systemu compliance niezbędne do przygotowania raportu z działalności rady nadzorczej:

 • Podstawy prawne ustanowienia compliance
 • Compliance universe – zgodność czego z czym
 • Podejście do audytu i kontroli compliance

Compliance jako element systemu kontroli wewnętrznej

 • Modelowe rozwiązania Rekomendacja H, COSO
 • Compliance universe a procesy i obszary
 • Compliance universe a cele systemu kontroli wewnętrznej
 • Mechanizmy kontrolne compliance
 • Niezależne monitorowanie
 • Compliance a kontrola funkcjonalna i instytucjonalna
 • Przykładowe nieprawidłowości
 • Przykładowy zakres audytu i kontroli compliance

Compliance jako zarządzanie ryzykiem

 • Modelowe rozwiązania Rekomendacja H, ISO 19600, COSO-ERM
 • Ryzyko compliance a inne ryzyka
 • Identyfikacja ryzyka compliance
 • Ocena ryzyka compliance
 • Postępowanie z ryzykiem compliance
 • Monitorowanie ryzyka compliance
 • Raportowanie o ryzyku compliance
 • Przykładowe nieprawidłowości
 • Przykładowy zakres audytu i kontroli compliance

Organizacja systemu compliance

 • 3 linie obrony
 • Regulacje wewnętrzne compliance
 • Niezależność compliance
 • Relacje z innymi komórkami
 • Zasoby komórki compliance
 • Zarządzanie jakością komórki compliance
 • Wynagrodzenie pracowników compliance
 • Systemy GRC i ich adekwatność
 • Przykładowe nieprawidłowości
 • Przykładowy zakres audytu i kontroli compliance

Audytowanie, kontrola i ocena systemów compliance

16.30   Zakończenie szkolenia

Metody:

 • wykłady
 • case study
 • dyskusje
 • analiza przepisów

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

23 wrzesnia 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 05/09/2022: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 13%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin.

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
+ 48 22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
+ 48 22 355 24 00

Cena: 2 270 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 970 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 26 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU