Compliance officer, czyli kto?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Compliance, AML

Compliance officer, czyli kto?

Compliance officer, czyli kto?, 15/01/2021

Szkolenia compliance to jedno ze szkoleń dostępnych w naszej ofercie. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się stanowisku compliance officer tak, aby każdy mógł zrozumieć istotę tego stanowiska, a także o tym, jak należy wdrożyć compliance w przedsiębiorstwie.

Szkolenia z compliance a profil kandydata?

Czyli jakie preferencje są wymagane na stanowisko compliance oficer i jakie cechy musi mieć taka osoba, aby obejmował to stanowisko? Należy pamiętać, że szkolenia compliance mogą być narzędziem do rozpoczęcia kariery zawodowej lub do podniesienia kwalifikacji i umiejętności osoby, która takie stanowisko już obejmuje. Ponieważ zarządzanie zgodnością ma z reguły charakter wieloaspektowy i interdyscyplinarny, pretendent do objęcia funkcji compliance powinien cechować się udokumentowaną wiedzą i praktyką prawniczą. Pod uwagę brane są również aspekty takie jak znajomość audyty wewnętrznego, ekonomii, czy nowych technologii. Kluczowa jest również znajomość danej branży, w której będzie objęte stanowisko compliance officer. Wiele przedsiębiorstw poszukuje również specjalistów z dziedzin ekonomii i nowych technologii.

Jakie jeszcze cechy powinien mieć kandydat na stanowisko compliance? Przede wszystkim powinna być to osoba komunikatywna z zacięciem kierowniczym. Osoba godna zaufania i wzbudzająca zaufanie wśród innych. Najważniejszą zaletą jednak z punktu widzenia obejmowanego stanowiska jest znajomość specyfiki konkretnej firmy, co umożliwia sprawne zarządzanie i dostrzeganie występującego ryzyka.

Dlaczego funkcja compliance officer jest ważna?

Istota funkcji zarządzania zgodnością i jej znaczeniu w wewnętrznych strukturach firmy jest bardzo ważnym elementem, który powinien znaleźć się w każdej strukturze organizacji. Niezależnie od profilu i działalności firmy. Jeśli firma nie ma jeszcze compliance officera, to ma dwie drogi. Spośród kadry wybrać najlepszego kandydata do pełnienia tej funkcji i przygotować go poprzez udział w szkoleniach compliance lub zatrudnić osobę zewnętrzną poprzez zorganizowany proces rekrutacji. Co zyskuje firma wprowadzając compliance w przedsiębiorstwie?

  • Ochrona przed przed konsekwencjami np. sankcje finansowe dla członków organów zarządzających.
  • Ochrona przed utratą reputacji.
  • Ugruntowana kultura compliance to w perspektywie długofalowej umocnienie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku i podwyższenie jego wartości.
  • Zysk w postaci lojalności partnerów biznesowych i pracowników.
  • Zwiększona sprzedaż.
  • Przewaga nad konkurencją.
  • Obniżenie możliwości wystąpienia ryzyka sankcji.

Jak wprowadzić compliance w firmie?

Należy zacząć od wyodrębnienia dwóch płaszczyzn; wewnętrznej i zewnętrznej. system compliance oparty na dwóch płaszczyznach gwarantuje osiągnięcie jak najlepszych korzyści. Do działań wewnętrznych zaliczymy zatem wszystkie dokumenty związane z regulacją obowiązków od stanowiska szeregowego pracownika przez kadrę kierowniczą, a na zarządzie kończąc. Oprócz regulaminu ważne jest również sporządzenie kodeksów postępowania, które z kolei zostaną zatwierdzone przez zarząd firmy.

Działania zewnętrzne natomiast, to działanie zgodnie z prawem i ze wszelkimi regulacjami dotyczącymi działalności przedsiębiorstwa. Jako działania zewnętrzne możemy również określić zachowanie firmy wobec klientów i kontrahentów tj. uczciwość, ochrona danych i zachowanie (jeśli jest konieczność) wszelkich tajemnic zawodowych. Compliance to również dbałość o etyczne działania, zapobiegania manipulacjom, mataczeniem i próbami manipulacji finansowych.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU