Tomasz Wojtaszczyk<br>mBank Hipoteczny S.A.

Tomasz Wojtaszczyk
mBank Hipoteczny S.A.

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance. Head of Compliance Department mBank Hipoteczny S.A.

Prowadzone kursy

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizacja:

  • przestępczość gospodarcza (pranie pieniędzy, oszustwa),
  • FATCA/CRS,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • ochrony danych osobowych.

Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZ WBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance; ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości.

Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.

Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT.

Zakres prowadzonych szkoleń:

  • Compliance
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Audyt
  • AML
prowadzone kursy:

Artykuły:

AMLA - nowy organ nadzoru UE i jego kompetencje

ESG, AI czy AMLA - jaki będzie buzz word 2023 w compliance?


CZYTAJ

Role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML


CZYTAJ

Czym jest procedura KYC?

Ponieważ kwestie związane z korupcją, finansowaniem terroryzmu i praniem pieniędzy stają się tak powszechne, polityki KYC przekształciły się w ważne narzędzie do zwalczania nielegalnych transakcji


CZYTAJ

Kim jest AML Officer?

Aby osiągnąć zgodność z rozwijającym się prawodawstwem oraz praktykami rynkowymi, a także wytycznymi Regulatorów, konieczne jest wyznaczenie AML Officera: głównej postaci odpowiedzialnej za nadzorowanie skutecznego rozwoju i wdrażanie programu AML w instytucji obowiązanej


CZYTAJ

Know Your Customer - KYC w praktyce

Procesy weryfikacji klienta mogą przybierać różne formy zależnie od instytucji, jednak powinny być do siebie zbliżone. Może je różnić sposób weryfikacji, czy ilość wymaganych danych lub kolejność pozyskiwania tych danych.


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU