26—27 sierpnia 2021R., Hotel Haffner, Sopot

XIV Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej

Warsztaty dla osób obsługujących zarząd i radę nadzorczą w spółkach z o.o. i S.A.

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Asystent Zarządu jest wsparciem dla efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania organów spółki. W tym celu musi znać aktualne przepisy i regulacje prawne wytyczające prawidłowe działanie przedsiębiorstwa, a także praktyczne zasady organizacji pracy biura i organów korporacyjnych.

W związku z tym wyzwaniem zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Letniej Szkoły Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej. Jest to szkolenie, które buduje profesjonalne kwalifikacje w dwóch kluczowych obszarach: organizacyjno-interpersonalnym oraz prawno-formalnym.

Warsztaty poprowadzą wyjątkowi eksperci, którzy przekażą Ci wiedzę oraz efektywne rozwiązania z zakresu wspierania, zabezpieczania i ułatwiania pracy organom spółek.

Korzyści

 • Poznasz najistotniejsze dla obsługi organów spółki zmiany prawne 2021
 • Dowiesz się w jaki sposób skonstruować pełnomocnictwo w zależności od czynności jaką powierza się pełnomocnikowi
 • Przeanalizujesz jakie klauzule zabezpieczają umowę i jak wyłapać niekorzystne dla spółki zapisy
 • Dostaniesz praktyczne wskazówki jak prowadzić dokumentację korporacyjną spółki
 • Udoskonalisz swoje standardy w zakresie sztuki asertywności
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki jak identyfikować złe nawyki i jak sobie z nimi radzić, aby podnieść produktywność swojej codziennej pracy
 • Poznasz skuteczne techniki budowania odporności na stres

Uczestnicy

 • Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
 • Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika Biura Zarządu
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • Specjaliści ds. organizacyjnych
 • Referenci w biurach zarządu

Program

DZIEŃ 1 / 26 SIERPNIA 2021

9.30        Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00      Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: Agnieszka Maruda – Sperczak


PODNOSZENIE PRODUKTYWNOSCI ASYSTENTA ZARZĄDU –  ZMIANA NAWYKÓW W WYKONYWANIU ZADAŃ

 • Jak identyfikować złe nawyki i jak sobie z nimi radzić, aby wypracować nowe formy zachowań?
 • Przełamywanie schematów myślenia o swojej pracy i wykonywanych zadaniach
 • W jaki sposób wykorzystujesz swoje najsilniejsze strony i kiedy to robisz?
 • Jakość i mierzenie efektów pracy

SZTUKA DOSTONEŁEJ ASERTYWNOŚCI W PRACY ASYSTENTA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • Jak przyjąć postawę asertywną i nie palić za sobą mostów?
 • Złoty środek asertywności – jak manewrować między naciskiem na innych a umiejętnością wycofywania się na odpowiednią odległość?
 • Szukanie mocnego „nie” – czyli jak się zachować, jeśli nie wyrażasz na coś zgody?
 • Jak czerpać korzyści z obrony bez ataku?
 • Werbalnie i niewerbalnie – po czym widać prawdziwe nastawienie rozmówcy?

JAK „STRESOWAĆ SIĘ LEPIEJ?” – BUDOWANIE ODPORNOŚCI NA STRES W PRACY ASYSTENTA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • Siła stresu – jak w praktyce przekuwać́ napięcie w energię do działania – koncepcja Kelly McGonigal.
 • Reakcje na stres – pułapka czy świadomy wybór?
 • Wykorzystanie siły reakcji stresowych w praktyce radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • Siła oksytocyny w stresie – dlaczego troska daje odporność́?
 • Błędy w myśleniu i ich wpływ na reakcje w sytuacjach trudnych – tworzenie zdrowych przekonań́ w oparciu o RTZ (arkusz racjonalnej samoanalizy)

16.00 Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 27 SIERPNIA 2021

8.30         Rejestracja uczestników, kawa i herbata
9.00         Rozpoczęcie zajęć


Ekspert:
mec. Anna Adamczyk


WAŻNE ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH ISTOTNE W PRACY ASYSTENTA BZ I RN

 • Wiążące polecenia nadchodzą – jakie niosą konsekwencje? – ważna nowelizacja
 • Nowe uprawnienia i obowiązki dla rad nadzorczych w spółkach dominujących
 • Statut / umowa – nowe możliwości – warto odświeżyć te dokumenty korporacyjne

POSIEDZENIA ORGANÓW SPÓŁKI

 • Posiedzenia Zarządu, RN oraz udziałowców / akcjonariuszy stacjonarne i online. Zwoływanie, zawiadamianie, głosowanie, dokumentowanie.
 • W jakich sprawach zwoływane są posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia akcjonariuszy/ zgromadzenia wspólników?
 • Jak wygląda proces organizacji posiedzenia na odległość?
 • Jakie są zasady zwoływania posiedzeń? Jakie są pułapki tego procesu? Jakie są najlepsze rozwiązana w zakresie powiadamiania o posiedzeniu? Błędy i wyzwania z praktyki.
 • Uchwały – jak przygotować prawidłowo uchwałę, typowe błędy w treści i ich wpływ na egzekwowanie
 • Głosowanie – jaką formę wybrać i jak przygotować prawidłowo przebieg głosowania: pisemne, elektroniczne, obiegowe

ASYSTENT PROWDZĄCY DOKUMENTACJĘ KORPORACYJNĄ

 • Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej w procesie obsługi organów spółki. Rodzaje dokumentacji korporacyjnej, zasady archiwizowania.
 • Jaka jest odpowiedzialność za wadliwe prowadzenie dokumentów korporacyjnych?
 • Udostępnianie dokumentów spółki – swoboda udostępniania oraz ograniczenia prawne oraz wewnątrzzakładowe.

„OBIEG” WEWNĘTRZNY DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ

 • Komu przysługuje dostęp i jak powinno wyglądać prawidłowe upoważnienie, pełnomocnictwo w zakresie dostępu do dokumentacji spółki?
 • Kiedy, komu i na jakich zasadach można wydawać dokumenty spółki?
 • Nadzór nad dokumentacją korporacyjną.
 • Jakie organy zewnętrzne i w jakich okolicznościach mogą mieć dostęp do dokumentacji a jakie nie?
 • Jakie kompetencje pracownika decydują o jego dostępie do poufnych dokumentów spółki?
 • Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Ochrona danych osobowych, informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa – co musisz wiedzieć, aby skutecznie chronić informacje i dokumenty?

PEŁNOMOCNICTWA – ZASADY UDZIELANIA, OBOWIĄZKI DOKUMENTOWANIA

 • Pełnomocnictwo a upoważnienie – różnice, zasady tworzenia oraz nadzoru.
 • Prawidłowa reprezentacja spółki – kluczowa dla ważności pełnomocnictwa / upoważnienia
 • Kto podpisuje dokumenty spółki?
 • Jak wygląda kwestia reprezentacji spółek? Zasady dla poszczególnych form prawnych w tym podmiotów prowadzących działalność w formie spółek cywilnych
 • W jaki sposób skonstruować pełnomocnictwo w zależności od czynności jaką powierza się pełnomocnikowi?
 • Prawidłowa treść pełnomocnictwa – dane osobowe jakie można zawrzeć w treści, ograniczenia i skutki dla pełnomocnika i mocodawcy – spółki, zapisy o wygaśnięciu – pułapki w razie błędnego określenia, „niebezpieczna” treść art. 105 k.s.h. – jak się zabezpieczyć przed konsekwencjami?
 • Prowadzenie rejestru pełnomocnictw – kto powinien mieć dostęp, co powinien zawierać prawidłowo prowadzony rejestr

KONTRAKTY HANDLOWE REALIZOWANE Z RAMIENIA ZARZĄDU, DZIAŁANIA  PEŁNOMOCNIKÓW

 • Jakie zapisy zabezpieczają umowę i jak wyłapać niekorzystnedla spółki zapisy?
 • Błędy formalne, merytoryczne – jak uniknąć?
 • Parafowanie umowy – konieczność czy fanaberia?

POLECENIA, ROZPORZĄDZENIE ZARZĄDU, REGULAMINY W SPÓŁCE

 • Sporządzanie poleceń
 • Wymogi formalne, prawne i obligatoryjne w zakresie tworzenia regulaminów i innych regulacji wewnętrznych w spółce
 • Co powinny zawierać regulaminy, procedury, instrukcje i w jakim obszarze warto je tworzyć?

KODEKS ANTYKORUPCYJNY – KONFLIKT INTERESÓW MOŻE DOTKNĄĆ KAŻDEGO PRACOWNIKA – PRZEWIDUJ! I JASNO OKREŚL SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 • Sposoby identyfikacji potencjalnych ryzyk antykorupcyjnych i reakcje na zdarzenia korupcyjne
 • Sposoby przeciwdziałania powstawania konfliktów interesów
 • Zasady dotyczące zgłaszania nieprawidłowości
 • Jak określić zasady odpowiedzialności?
 • Powołaj Compliance Officer’a

NIKT NIE JEST ANONIMOWY – PRACOWNICY W SIECI! JAKI MA TO WPŁYW NA NASZĄ SPÓŁKĘ, JAKIE RYZYKO NIESIE INTERNET?

 • Instrukcja / wytyczne dot. korzystania przez pracowników z mediów społecznościowych
 • Zasady korzystania ze zdjęć w mediach społecznościowych

PRAKTYCZNE ASPEKTY RODO W PRACY ASYSTENTA BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ


16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej to seria specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji oraz warsztatów analizy kazusów, przepisów prawa oraz orzecznictwa.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie prowadzone przez profesjonalistów, poparte wieloma ciekawymi przykładami.

Agnieszka Węgrzyn

FFiL Śnieżka S.A.

Praktyczne przykłady, dyskusje, konkretne informacje, wspólne rozwiązywanie problemów.

Violetta Woźniakowska

MPWiK S.A.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Eksperci kompetentni; posiadają umiejętności angażowania grupy w tematykę. Zakres i przeprowadzenie szkolenia zgodne z programem. Obsługa w czasie szkolenia przez organizatora na wysokim poziomie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze opracowane . Miła atmosfera.

Ewelina Koza

Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.

Interesujące, rzeczowe, pobudzające do myślenia.

Joanna Kurbiel

TBMECA Poland Sp. z o.o.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez znakomitych wykładowców, którzy nie przekazują suchej wiedzy, łącząc wykład z ćwiczeniami, rozmową poruszając interesujące tematy.

Małgorzata Labuda

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Oceniam szkolenie bardzo dobrze, głównie ze względu na profesjonalizm ekspertów, ich otwartość i komunikatywność, każdy w swoim zakresie byli naprawdę bardzo dobrzy.

Ewa Skura

KGHM Polska Miedź

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
223552400

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
223552400


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU