4 listopada 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Menadżer bez zarzutu (karnego ani cywilnego)

Kontakty z administracją publiczną - prawo pracy – umowy – dokumentacja – RODO - odpowiedzialność

KOMPETENCJE MENADŻERSKIE

Nieznajomość prawa szkodzi

Każdy student prawa zna opowieść o egzaminie, podczas którego profesor kazał zdającemu podejść do okna i powiedzieć co widzi.

 • Samochody, ludzi, domy stojące przy ulicy…
 • Dziękuję, ocena niedostateczna.

Taki dialog powtarzał się z kilkoma kolejnymi studentami, aż trafił się jeden, który odpowiedział:

 • Podmioty prawa wchodzą ze sobą w stosunki prawne.

Właśnie: chodzi nie tylko o wiedzę, ale przede wszystkim o sposób myślenia o świecie.

Dzisiejsze zarządzanie firmą to spacer po polu minowym, zaś menedżerowie mają w tym zakresie szczególnie trudne zadanie, ponieważ muszą łączyć kompetencje ekonomiczne, psychologiczne, marketingowe, często technologiczne, a obecnie także prawne.

Zarządzanie wymaga od menedżerów znajomości wielu dziedzin prawa, które na dodatek ciągle się zmieniają.

Jak się poruszać w tym gąszczu? W jaki sposób postępować, aby nie narazić siebie osobiście (np. z tytułu naruszenia praw pracowniczych lub osobistych) lub firmy (np. z tytułu naruszenia praw środowiskowych lub regulacji AML) na odpowiedzialność karną lub cywilną (finansową)?

Celem naszego szkolenia jest przekazanie menadżerom praktycznej wiedzy z czterech dziedzin prawa: prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego i handlowego, których znajomość w podstawowym zakresie niezbędna jest w pracy każdego menedżera.

Pokażemy najczęściej spotykane i bezpieczne rozwiązania, pozwalające ograniczyć odpowiedzialność w życiu gospodarczym, zaś praktyczna analiza dokumentów i case’ów podczas szkolenia pozwoli na zachowanie zimnej krwi „w prawdziwym życiu”.

Chcesz zabezpieczyć interesy firmy oraz swoje i ustrzec się przed sankcjami za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów? Zapraszamy na szkolnie będące pigułką wiedzy z zakresu najważniejszych aspektów prawa dla kadry zarządzającej.

Korzyści:

 • otrzymasz instrukcję w zakresie zasad korespondencji z organami administracji publicznej i sądami
 • poznasz kluczowe kwestie z zakresu prawa pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • dowiesz się kiedy i w jakich okolicznościach może być stosowany monitoring
 • poznasz kruczki prawne, których nieznajomość najczęściej powoduje uchybienia
 • dowiesz się jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością cywilną, karną, administracyjną oraz na gruncie kodeksu pracy

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, którzy mają do czynienia (bezpośrednio lub pośrednio) z prawem i potrzebują podstawowej wiedzy i umiejętności prawych, w szczególności dla:

 • właścicieli firm,
 • wspólników w spółkach osobowych i kapitałowych,
 • dyrektorów działów,
 • specjalistów i pracowników działów nie-prawnych,
 • pracowników działów prawnych, którzy odczuwają potrzebę ugruntowania i usystematyzowania wiedzy z wybranych zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego,
 • menedżerów, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień prawnych, aby móc sprawnie i bezpiecznie zarządzać i kierować zespołami. 

Program:

4 listopada 2021

9.15 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.30 – rozpoczęcie szkolenia

KONTAKTY Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I SĄDAMI

 • zasady kontaktów z administracją publiczną i sądami
 • terminy – sposób liczenia, zwykłe i zawite
 • prawa strony w postępowaniu administracyjnym
 • zasady prowadzenia kontroli
 • korespondencja w relacji z organami administracji publicznej i sądami

PRAWO PRACY I UMOWY CYWILNOPRAWNE

 • różnica pomiędzy umową o pracę i umową cywilnoprawną, osoby samozatrudnione
 • umowa o zakazie konkurencji
 • polecenia służbowe i nadgodziny
 • odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
 • rozwiązanie umowy o pracę
 • mobbing i dyskryminacja

ZAWIERANIE I NEGOCJOWANIE UMÓW, ZABEZPIECZANIE UMÓW

 • prawa i obowiązki stron w procesie negocjacji
 • tajemnica przedsiębiorstwa w praktyce
 • kiedy umowa zostaje zawarta?
 • terminy płatności i odsetki, określenie ceny
 • list intencyjny, umowa przedwstępna i umowa ostateczna
 • oferta – odrębny tryb zawierania umów
 • wypowiedzenie, odstąpienie i rozwiązanie umowy – różnice i skutki prawne

DOKUMENTACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • czym jest dokument w prawie polskim?
 • formy czynności prawnej
 • faktura – dokument podlegający szczególnej ochronie
 • podstawowe okresy przechowywania dokumentacji
 • emaile – czy wywołują skutki prawne?
 • podpisy, pieczątki, faksymile, scany i inne praktyki przy sporządzaniu dokumentacji

RODO – KLIENCI I PRACOWNICY

 • legalność i zakres przetwarzania danych
 • obowiązek informacyjny wobec pracowników i wobec klientów
 • COVID a zbieranie dodatkowych danych
 • monitoring – kiedy i w jakich okolicznościach może być stosowany
 • obowiązek brakowania dokumentów zawierających dane osobowe
 • obowiązek informowania o naruszeniach
 • niebezpieczeństwo kontroli, kary, przesłanki

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI MANAGERA I CZŁONKA ZARZĄDU

 • odpowiedzialność na gruncie prawa pracy
 • odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność karna
 • administracyjne kary pieniężne


15.30
– Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie:

 • warsztatów z wykorzystaniem analiz indywidualnych,
 • ćwiczeń grupowych,
 • dyskusji,
 • analizy doświadczeń. 

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo fachowo przeprowadzone szkolenie, pełna gotowość osoby szkolącej do udzielania informacji, bardzo dobry kontakt z uczestnikami.”
 

Monika Polkowska

SIGNAL IDUNA ŻYCIE Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

„Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób, skupiając się na wielu praktycznych aspektach z zaangażowaniem uczestników.”
Marta Hasiak

"Koleje Mazowieckie" Sp. z o.o.

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Kompetencje menadżerskie Strategiczna gra menadżerska z dr. Jackiem Bartosiakiem
Strategiczna gra menadżerska z dr. Jackiem Bartosiakiem
więcej
Kompetencje menadżerskie LETNIA SZKOŁA AI DLA MENEDŻERÓW
LETNIA SZKOŁA AI DLA MENEDŻERÓW
więcej
Kompetencje menadżerskie Negocjacje w biznesie
Negocjacje w biznesie
więcej
Kompetencje menadżerskie Planowanie i budżetowanie w firmie
Planowanie i budżetowanie w firmie
więcej
Kompetencje menadżerskie Jak komunikują się liderzy?
Jak komunikują się liderzy?
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU