4 listopada 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Menadżer bez zarzutu (karnego ani cywilnego)

Kontakty z administracją publiczną - prawo pracy – umowy – dokumentacja – RODO - odpowiedzialność

KOMPETENCJE MENADŻERSKIE

Nieznajomość prawa szkodzi

Każdy student prawa zna opowieść o egzaminie, podczas którego profesor kazał zdającemu podejść do okna i powiedzieć co widzi.

 • Samochody, ludzi, domy stojące przy ulicy…
 • Dziękuję, ocena niedostateczna.

Taki dialog powtarzał się z kilkoma kolejnymi studentami, aż trafił się jeden, który odpowiedział:

 • Podmioty prawa wchodzą ze sobą w stosunki prawne.

Właśnie: chodzi nie tylko o wiedzę, ale przede wszystkim o sposób myślenia o świecie.

Dzisiejsze zarządzanie firmą to spacer po polu minowym, zaś menedżerowie mają w tym zakresie szczególnie trudne zadanie, ponieważ muszą łączyć kompetencje ekonomiczne, psychologiczne, marketingowe, często technologiczne, a obecnie także prawne.

Zarządzanie wymaga od menedżerów znajomości wielu dziedzin prawa, które na dodatek ciągle się zmieniają.

Jak się poruszać w tym gąszczu? W jaki sposób postępować, aby nie narazić siebie osobiście (np. z tytułu naruszenia praw pracowniczych lub osobistych) lub firmy (np. z tytułu naruszenia praw środowiskowych lub regulacji AML) na odpowiedzialność karną lub cywilną (finansową)?

Celem naszego szkolenia jest przekazanie menadżerom praktycznej wiedzy z czterech dziedzin prawa: prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego i handlowego, których znajomość w podstawowym zakresie niezbędna jest w pracy każdego menedżera.

Pokażemy najczęściej spotykane i bezpieczne rozwiązania, pozwalające ograniczyć odpowiedzialność w życiu gospodarczym, zaś praktyczna analiza dokumentów i case’ów podczas szkolenia pozwoli na zachowanie zimnej krwi „w prawdziwym życiu”.

Chcesz zabezpieczyć interesy firmy oraz swoje i ustrzec się przed sankcjami za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów? Zapraszamy na szkolnie będące pigułką wiedzy z zakresu najważniejszych aspektów prawa dla kadry zarządzającej.

Korzyści:

 • otrzymasz instrukcję w zakresie zasad korespondencji z organami administracji publicznej i sądami
 • poznasz kluczowe kwestie z zakresu prawa pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • dowiesz się kiedy i w jakich okolicznościach może być stosowany monitoring
 • poznasz kruczki prawne, których nieznajomość najczęściej powoduje uchybienia
 • dowiesz się jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością cywilną, karną, administracyjną oraz na gruncie kodeksu pracy

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, którzy mają do czynienia (bezpośrednio lub pośrednio) z prawem i potrzebują podstawowej wiedzy i umiejętności prawych, w szczególności dla:

 • właścicieli firm,
 • wspólników w spółkach osobowych i kapitałowych,
 • dyrektorów działów,
 • specjalistów i pracowników działów nie-prawnych,
 • pracowników działów prawnych, którzy odczuwają potrzebę ugruntowania i usystematyzowania wiedzy z wybranych zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego,
 • menedżerów, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień prawnych, aby móc sprawnie i bezpiecznie zarządzać i kierować zespołami. 

Program:

4 listopada 2021

9.15 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.30 – rozpoczęcie szkolenia

KONTAKTY Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I SĄDAMI

 • zasady kontaktów z administracją publiczną i sądami
 • terminy – sposób liczenia, zwykłe i zawite
 • prawa strony w postępowaniu administracyjnym
 • zasady prowadzenia kontroli
 • korespondencja w relacji z organami administracji publicznej i sądami

PRAWO PRACY I UMOWY CYWILNOPRAWNE

 • różnica pomiędzy umową o pracę i umową cywilnoprawną, osoby samozatrudnione
 • umowa o zakazie konkurencji
 • polecenia służbowe i nadgodziny
 • odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
 • rozwiązanie umowy o pracę
 • mobbing i dyskryminacja

ZAWIERANIE I NEGOCJOWANIE UMÓW, ZABEZPIECZANIE UMÓW

 • prawa i obowiązki stron w procesie negocjacji
 • tajemnica przedsiębiorstwa w praktyce
 • kiedy umowa zostaje zawarta?
 • terminy płatności i odsetki, określenie ceny
 • list intencyjny, umowa przedwstępna i umowa ostateczna
 • oferta – odrębny tryb zawierania umów
 • wypowiedzenie, odstąpienie i rozwiązanie umowy – różnice i skutki prawne

DOKUMENTACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • czym jest dokument w prawie polskim?
 • formy czynności prawnej
 • faktura – dokument podlegający szczególnej ochronie
 • podstawowe okresy przechowywania dokumentacji
 • emaile – czy wywołują skutki prawne?
 • podpisy, pieczątki, faksymile, scany i inne praktyki przy sporządzaniu dokumentacji

RODO – KLIENCI I PRACOWNICY

 • legalność i zakres przetwarzania danych
 • obowiązek informacyjny wobec pracowników i wobec klientów
 • COVID a zbieranie dodatkowych danych
 • monitoring – kiedy i w jakich okolicznościach może być stosowany
 • obowiązek brakowania dokumentów zawierających dane osobowe
 • obowiązek informowania o naruszeniach
 • niebezpieczeństwo kontroli, kary, przesłanki

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI MANAGERA I CZŁONKA ZARZĄDU

 • odpowiedzialność na gruncie prawa pracy
 • odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność karna
 • administracyjne kary pieniężne


15.30
– Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie:

 • warsztatów z wykorzystaniem analiz indywidualnych,
 • ćwiczeń grupowych,
 • dyskusji,
 • analizy doświadczeń. 

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo fachowo przeprowadzone szkolenie, pełna gotowość osoby szkolącej do udzielania informacji, bardzo dobry kontakt z uczestnikami.”
 

Monika Polkowska

SIGNAL IDUNA ŻYCIE Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

„Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób, skupiając się na wielu praktycznych aspektach z zaangażowaniem uczestników.”
Marta Hasiak

"Koleje Mazowieckie" Sp. z o.o.

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Kompetencje menadżerskie Finanse dla zarządzających niefinansistów
Finanse dla zarządzających niefinansistów
więcej
Kompetencje menadżerskie Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi
Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi
więcej
Kompetencje menadżerskie Japan Hydrogen Energy Tour
Japan Hydrogen Energy Tour
więcej
Kompetencje menadżerskie Office Manager Nowej Dekady
Office Manager Nowej Dekady
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU