23 wrzesnia 2024R., SZKOLENIE ON - LINE

Prawo dla działu zakupów z uwzględnieniem nowelizacji

Kontrakty zakupowe, gwarancje, odszkodowania, reklamacje, zabezpieczanie transakcji, renegocjacje umów z dostawcą

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, ZAKUPY

Jedną z kluczowych kompetencji działów zakupów jest znajomość prawa i praktyk rynkowych, które dają przewagę w procuremencie. Dlaczego?

Dział zakupów odpowiada za dobrze wynegocjowaną umowę, czyli m.in. gwarantującą bezpieczeństwo dostaw i warunków transakcji.
Z praktyki (także sądowej) wynika, że większość kontraktów nie chroni dobrze interesów stron oraz wykonania i rozliczenia umowy. Nasz ekspert– prawnik z wieloletnim doświadczeniem w krajowych i międzynarodowych transakcjach zakupowych – pokaże najskuteczniejsze rozwiązania prawne dla procurementu: zasady ustalania warunków umów, klauzul, rozliczania i odstępowania od umów, gwarancji i skutecznego oddziaływania na dostawcę podczas prowadzenia rozmów negocjacyjnych.

Korzyści

 • Jak przygotować niezbędną dokumentację kontraktową?
 • Jak negocjować warunki umowy i jak ją renegocjować?
 • Jakie umowy stosować i jak je przygotować?
 • Jak zawierać bezpieczne e-umowy?
 • Jakie zabezpieczenia wprowadzać w umowach?
 • Jakie są skutki prawne konkretnych zapisów zabezpieczających?
 • Jak rozwiązywać umowy i dochodzić swoich praw?
 • Jak dochodzić swoich praw w trudnej sytuacji kontraktowej?

Uczestnicy

 • Dyrektorzy, Kierownicy, Menedżerowie Zakupów, Menedżerowie ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw,
 • Kierownicy Zaopatrzenia, Kierownicy Organizacji i Logistyki,
 • Kierownicy produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę
  w zakresie procesu zakupów

Program

23 WRZEŚNIA 2024 R.

09.15 – Logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień
9.30 –
Rozpoczęcie szkolenia

KLUCZOWE ASPEKTY PRAWNE W ZAKUPACH, KONSTRUOWANIE UMOWY, DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA, RENEGOCJACJE WARUNKÓW UMÓW

Odpowiedzialność kontraktowa, reprezentacja w umowie, badanie sytuacji kontrahenta

 • Dokumenty od dostawcy i ich wiarygodność
 • Reprezentacja, a zakres odpowiedzialności dostawcy
 • Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej
 • Jaki sformułować pełnomocnictwo?
 • Jakie prawa i obowiązki mają strony negocjacji?
 • Jak zabezpieczać własne interesy w negocjacjach z dostawcą?

KONSTRUOWANIE UMOWY ZAKUPOWEJ, DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA, INTERPRETACJA ZAPISÓW PROPONOWANYCH PRZEZ KONTRAHENTA

Jakie warunki powinna spełniać umowa handlowa?

 • Zapytanie ofertowe. Jakie są stałe elementy umów?
 • Oferta – treść, zapisy, skutki
 • Ogólne warunki zakupów/sprzedaży – co wiąże?
 • Określanie obowiązków i uprawnień stron
 • Jakie błędy najczęściej zawierają umowy?
 • Od kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?
 • Załączniki w umowach

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

Zmiany w przepisach i kluczowy wpływ na zakupy

 • Jakie terminy płatności mogą być stosowane?
 • Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • Nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty
 • Nowe postępowanie prowadzone przez UOKiK  w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach
 • Kary administracyjne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach

CENA W KONTRAKTACH ZAKUPOWYCH

Prawne aspekty zarządzania ceną w kontraktach zakupowych

 • Jakie terminy płatności mogą być stosowane?
 • Wartość przedmiotu umowy
 • Wpływ warunków handlowych na cenę
 • Elementy nie będące kosztami produkcji, a wpływające na ceny: termin realizacji umowy, opcje terminowe, termin płatności, forma płatności, gwarancje dobrego wykonania, kary, odszkodowania, czas gwarancji

SPOSOBY ZABEZPIECZANIA KONTRAKTÓW ZAKUPOWYCH

Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

 • Zabezpieczenie płatności: zaliczka, zadatek, przedpłata
 • Zabezpieczenie wykonania umowy – zasady ogólne
 • Sposoby zabezpieczania: odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek
 • Szczególne formy „rozliczenia” umowy: potrącenie, cesja wierzytelności
 • Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych

WYKONANIE UMOWY PRZEZ DOSTAWCĘ

Odpowiedzialność dostawcy, nowelizacja przepisów w zakresie gwarancji, wady towaru, kary i odszkodowania

 • Jakie są konsekwencje zachowania dostawcy i kupca podczas odbioru wykonania umowy?
 • Kary i odszkodowania w umowach
 • Czy naliczanie kar i odszkodowań może być oparte na innych podstawach, niż postanowienia umowy?
 • Możliwości zwiększenia i zmniejszenia odpowiedzialności dostawcy
 • Nowa definicja pojęcia „wady fizycznej”
 • Modyfikacja uprawnień kupującego do żądania obniżenia ceny
 • Zmiana przepisów o gwarancji przy sprzedaży

KLAUZULE BEZPIECZEŃSTWA W KONTRAKTACH HANDLOWYCH

Jakie rodzaje zabezpieczania umów stosować i kiedy?

 • Klauzule zabezpieczające wykonanie umowy – ryzyko w zastosowaniu, preferowana treść
 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
 • Klauzule poufności

15.30 – Zakończenie szkolenia

Metody:

 Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Ćwiczenia, analizy przykładów biznesowych, narzędzi zakupowych mają wspierać uczestników w budowaniu nowych kompetencji zawodowych.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

KIEROWNIK BIURA ZARZĄDU, KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

KOORDYNATOR, DB CARGO POLSKA S.A.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

23 wrzesnia 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON - LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 02/09/2024: 1 170 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 20%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu dla 1 osoby
materiały dydaktyczne
certyfikat


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project managner
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project managner
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 470 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 170 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 104 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Umowy Zakupowe
Umowy Zakupowe
więcej
On-line Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
więcej
On-line RODO dla AML
RODO dla AML
więcej
On-line Neuromarketing w sieci
Neuromarketing w sieci
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Prawo dla działu zakupów - szkolenie zakupowe online

Znajomość prawa i praktyk rynkowych jest w zasadzie niezbędna dla uzyskania przewagi w procuremencie. Pracownicy działu zakupów odpowiadają bowiem za właściwie wynegocjowaną umowę. To ich działania gwarantują bezpieczeństwo dostaw oraz korzystne warunki zawieranych transakcji.

Jak wynika z obserwacji praktyki gospodarczej, większość zawieranych kontraktów nie zapewnia wystarczającej ochrony interesów stron umowy, w tym jej należytego wykonania i rozliczenia. Wszystkich, którzy chcą zredukować ryzyko wynikające ze źle zawartej umowy zapraszamy na szkolenie prawne uwzględniające nowelizację prawa dla działu zakupów z 2023 roku. Jest to szkolenie online, dzięki któremu bez wychodzenia z domu, poznasz najskuteczniejsze rozwiązania prawne dla procurementu. Dowiesz się wszystkiego na temat zasad ustalania warunków umów, klauzul, rozliczania kontraktów i odstępowania od nich, a także gwarancji oraz skutecznego wywierania wpływu na dostawcę w trakcie prowadzenia umów negocjacyjnych.

Kto i jak skorzysta na tym szkoleniu prawnym?

Szkolenie dla działu zakupów - korzyści

Biorąc udział w szkoleniu zakupowym dowiesz się, co wchodzi w skład niezbędnej dokumentacji kontraktowej oraz jak odpowiednio ją przygotować. Nasz ekspert wyjaśni również jak negocjować warunki zawieranych umów i jak je renegocjować. Co więcej, poznasz warianty umów, które warto stosować i dowiesz się jak poprawnie je przygotowywać. Na szkoleniu dla działu zakupów pokażemy ponadto jak w bezpieczny sposób zawierać e-umowy, jakie zabezpieczenia w umowach mają sens oraz jakie konsekwencje wynikają z konkretnych zapisów zabezpieczających.

To nie koniec! Na szkoleniu prawnym prowadzonym w formie online wyjaśnimy także, jak rozwiązywać umowy oraz skutecznie dochodzić swoich praw, również w przypadku trudnej sytuacji kontraktowej.

Dla kogo jest szkolenie zakupowe?

Szkolenie zakupowe online adresowane jest przede wszystkim do osób, sprawujących następujące stanowiska:

 • Dyrektorzy, Kierownicy, Menedżerowie Zakupów, Menedżerowie ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw,
 • Kierownicy Zaopatrzenia, Kierownicy Organizacji i Logistyki,
 • Kierownicy produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów

Jesteś kupcem i chcesz zapełnić swoje konto sukcesami? Dołącz do kolejnego naszego szkolenia zakupowego!

Kupiec z sukcesem na koncie

Program szkolenia online

Szkolenie prawne dla działu zakupów ma formę wykładowo-warsztatową. Praktyczne ćwiczenia i analizy przykładów ze świata biznesu mają stanowić wsparcie dla budowania nowych kompetencji zawodowych. Program szkolenia online podzielony został na bloki tematyczne, wśród których znajdziemy następujące:

 • Kluczowe aspekty prawne w zakupach, konstruowanie umowy, dokumentacja kontraktowa, renegocjacje warunków umów
 • Konstruowanie umowy zakupowej, dokumentacja kontraktowa, interpretacja zapisów proponowanych przez kontrahenta
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • Cena w kontraktach zakupowych
 • Sposoby zabezpieczania kontraktów zakupowych
 • Wykonanie umowy przez dostawcę
 • Klauzule bezpieczeństwa w kontraktach handlowych

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group!