20 listopada 2023R., SZKOLENIE ON-LINE

COMPLIANCE 360°

Wdrażanie compliance w każdej firmie

ZAREZERWUJ MIEJSCE

COMPLIANCE, AML

Zanurz się w świat zgodności i ryzyka regulacyjnego w różnych branżach! Compliance to kluczowy element sukcesu każdej nowoczesnej organizacji, a my oferujemy niepowtarzalne szkolenie, które pozwoli Ci opanować tę dziedzinę.

Compliance to zestaw zasad, procedur i praktyk, których celem jest zapewnienie, że organizacja działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, etycznymi standardami oraz własnymi wytycznymi. Wdrożenie funkcji compliance może pomóc organizacjom uniknąć konsekwencji prawnych, finansowych i reputacyjnych wynikających z naruszeń regulacji.

Przestrzeganie przepisów to nie tylko legalny obowiązek, to budowanie zaufania, ochrona interesów biznesowych i tworzenie etycznej kultury przedsiębiorstwa. Szkolenie skierowane do firm należących do sektorów, w których prawo i etyka są kluczowej, jak np.:

 • Opieka zdrowotna: Jakość, bezpieczeństwo pacjentów i ochrona danych.
 • Farmaceutyka: Badania, produkcja, dystrybucja – wpływ na zdrowie publiczne.
 • Żywność i żywienie: Bezpieczeństwo i jakość żywności dla konsumentów.
 • IT i Technologia: Ochrona danych, prawa autorskie, cyberbezpieczeństwo.
 • Transport i Logistyka: Bezpieczeństwo, środowisko, jakość usług.
 • Nieruchomości i Budownictwo: Standardy, bezpieczeństwo, zgodność z przepisami.

Czy Twoją firmę też obowiązują regulacje charakterystyczne dla branży? W takim razie Ty też zarządzasz compliance.

Wspólnie z ekspertem Dariuszem Szlasem, doświadczonym prawnikiem i menadżerem w obszarze compliance, opanujesz kluczowe zagadnienia i zdobędziesz certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności.

W trakcie szkolenia będziemy zgłębiać wszystkie aspekty związane z wdrażaniem funkcji compliance w organizacjach niefinansowych. Przyjrzymy się narzędziom, strategiom i praktykom, które pomogą Ci zbudować efektywny system zarządzania zgodnością. Będziemy analizować przypadki, omawiać najlepsze praktyki i wymieniać doświadczenia, abyś był w stanie skutecznie dostosować te rozwiązania do swojej własnych organizacji.

Kurs składa się z dwóch etapów:

 1. szkolenia
 2. egzaminu walidacyjnego

Korzyści

Udział w szkoleniu “Compliance 360” może przynieść wiele korzyści, związanych zarówno z rozwinięciem zawodowym, jak i wzmocnieniem organizacji:

 1. Wiedza o compliance: Poznasz kluczowe koncepcje, modele i zasady funkcji compliance, co pozwoli zrozumieć rolę zgodności w organizacji.

 2. Zrozumienie ryzyka regulacyjnego: Dowiesz się, jakie są rodzaje ryzyka związane z brakiem zgodności oraz jak je identyfikować i zarządzać.

 3. Budowanie zaufania i reputacji: Opanowanie praktyk związanych z przestrzeganiem przepisów pozwoli Twojej organizacji budować zaufanie klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.

 4. Etyczna kultura organizacyjna: Poznasz znaczenie etyki i postępowania we wzmocnieniu kultury organizacyjnej, co może przyczynić się do tworzenia pozytywnego środowiska pracy.

 5. Zrozumienie regulacji branżowych: Dzięki dostosowaniu szkolenia do konkretnych branż, opanujesz specyficzne regulacje i wyzwania związane z compliance w swojej dziedzinie.

 6. Ochrona interesów biznesowych: Udział w szkoleniu pozwoli zrozumieć, jak przestrzeganie przepisów wpływa na długoterminową ochronę i rozwój firmy.

 7. Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem: Opanowanie międzynarodowych standardów pomoże w dostosowaniu strategii compliance do globalnych wymagań.

 8. Certyfikat potwierdzający umiejętności: Zdobyty certyfikat jest dowodem Twojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie compliance, co może przynieść korzyści w karierze.

 9. Wzmacnianie sieci kontaktów: Szkolenie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami i ekspertami w dziedzinie compliance.

 10. Skuteczne zarządzanie ryzykiem: Dzięki praktycznym aspektom szkolenia, nauczysz się identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem braku zgodności, co może prowadzić do lepszych wyników biznesowych.

Podsumowując, uczestnictwo w szkoleniu “Compliance 360” może przynieść wiele korzyści zarówno osobom, które chcą rozwijać swoje umiejętności w obszarze compliance, jak i organizacjom, które chcą wzmocnić swoje praktyki związane z przestrzeganiem przepisów.

Uczestnicy

 • Managerowie i pracownicy jednostek odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności (compliance)
 • Osoby, które chcą zrozumieć krajowy kontekst obowiązków w zakresie compliance
 • Osoby, które chcą poznać międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem braku zgodności
 • Osoby wyznaczone jako odpowiedzialne za funkcję zgodności
 • Prawnicy
 • Doradcy
 • Członkowie Zarządu
 • Osoby wiążące swoją ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance

Program

20 listopada 2023 r.

8.45         Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00         Rozpoczęcie szkolenia

ROLA COMPLIANCE W ORGANIZACJI
Założenia i modele działania funkcji zgodności w organizacji

 • Rola zarządu i rady nadzorczej
 • Rola menadżerów wyższego stopnia oraz innych działów biznesu
 • Odpowiedzialność działu compliance
 • Compliance poza działem compliance
 • Model 3 linii obrony
 • Modele funkcji compliance w organizacji
 • System kontroli wewnętrznej

ATRYBUTY FUNKCJI COMPLIANCE
Miejsce i charakter funkcji compliance

 • Niezależność funkcji compliance
 • Formalny status
 • Dostęp do informacji i personelu
 • Odpowiednie zasoby i szkolenia

ZADANIA COMPLIANCE
Zakres regularnych zadań funkcji zgodności

 • Etyka i postępowanie
 • Regulacje wewnętrzne
 • Szkolenia
 • Polityka ABC
 • Konflikty interesów
 • Relacja z kontrahentami
 • Ochrona konsumentów
 • Relacje z konkurencją

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
Ramy i zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności

 • Regulacje wewnętrzne
 • Plany zapewnienia zgodności
 • Mechanizmy kontroli ryzyka
 • Kontrole zgodności

ASPEKTY PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Realizacja zadań funkcji zgodności w ujęciu praktycznym

 • Ewidencja regulacji wewnętrznych
 • Identyfikacja procesów istotnych
 • Ocena kontrahentów
 • Identyfikacja, ocena i szacowanie ryzyka braku zgodności
 • Monitorowanie i testowanie ryzyka
 • Monitorowanie realizacji działań naprawczych
 • Whistleblowing
 • Relacje z regulatorami

FUNKCJA COMPLIANCE A INNE KLUCZOWE OBSZARY ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI
Relacje z innymi kluczowymi jednostkami w organizacji, odpowiedzialnymi za zgodność

 • Ochrona danych osobowych i funkcja Inspektora Ochrony Danych.
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i funkcja AMLRO
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Przeciwdziałanie wyłudzeniom i nadużyciom (anti-fraud)

KLUCZOWE REGULACJE POLSKIE
Najważniejsze regulacje prawne z obszaru ryzyka braku zgodności dla podmiotów spoza branży finansowej

 • Ustawa o prawach konsumenta
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Kodeks Spółek Handlowych (obowiązki zarządu i rady nadzorczej)
 • Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (projekt)
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

15.00      ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Metody:

 • wykłady wprowadzające do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
 • case study
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje dotyczące poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

20 listopada 2023R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 30/10/2023: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 13%

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 2 270 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 970 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 37 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML Skuteczny Compliance Oficer
Skuteczny Compliance Oficer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU