14 marca 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

COMPLIANCE 360°

Wdrażanie compliance w każdej firmie

COMPLIANCE, AML

Zanurz się w świat zgodności i ryzyka regulacyjnego w różnych branżach! Compliance to kluczowy element sukcesu każdej nowoczesnej organizacji, a my oferujemy niepowtarzalne szkolenie, które pozwoli Ci opanować tę dziedzinę.

Compliance to zestaw zasad, procedur i praktyk, których celem jest zapewnienie, że organizacja działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, etycznymi standardami oraz własnymi wytycznymi. Wdrożenie funkcji compliance może pomóc organizacjom uniknąć konsekwencji prawnych, finansowych i reputacyjnych wynikających z naruszeń regulacji.

Przestrzeganie przepisów to nie tylko legalny obowiązek, to budowanie zaufania, ochrona interesów biznesowych i tworzenie etycznej kultury przedsiębiorstwa. Szkolenie skierowane do firm należących do sektorów, w których prawo i etyka są kluczowej, jak np.:

 • Opieka zdrowotna: Jakość, bezpieczeństwo pacjentów i ochrona danych.
 • Farmaceutyka: Badania, produkcja, dystrybucja – wpływ na zdrowie publiczne.
 • Żywność i żywienie: Bezpieczeństwo i jakość żywności dla konsumentów.
 • IT i Technologia: Ochrona danych, prawa autorskie, cyberbezpieczeństwo.
 • Transport i Logistyka: Bezpieczeństwo, środowisko, jakość usług.
 • Nieruchomości i Budownictwo: Standardy, bezpieczeństwo, zgodność z przepisami.

Czy Twoją firmę też obowiązują regulacje charakterystyczne dla branży? W takim razie Ty też zarządzasz compliance.

Wspólnie z ekspertem Dariuszem Szlasem, doświadczonym prawnikiem i menadżerem w obszarze compliance, opanujesz kluczowe zagadnienia i zdobędziesz certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności.

W trakcie szkolenia będziemy zgłębiać wszystkie aspekty związane z wdrażaniem funkcji compliance w organizacjach niefinansowych. Przyjrzymy się narzędziom, strategiom i praktykom, które pomogą Ci zbudować efektywny system zarządzania zgodnością. Będziemy analizować przypadki, omawiać najlepsze praktyki i wymieniać doświadczenia, abyś był w stanie skutecznie dostosować te rozwiązania do swojej własnych organizacji.

Kurs składa się z dwóch etapów:

 1. szkolenia
 2. egzaminu walidacyjnego

Korzyści

Udział w szkoleniu “Compliance 360” może przynieść wiele korzyści, związanych zarówno z rozwinięciem zawodowym, jak i wzmocnieniem organizacji:

 1. Wiedza o compliance: Poznasz kluczowe koncepcje, modele i zasady funkcji compliance, co pozwoli zrozumieć rolę zgodności w organizacji.

 2. Zrozumienie ryzyka regulacyjnego: Dowiesz się, jakie są rodzaje ryzyka związane z brakiem zgodności oraz jak je identyfikować i zarządzać.

 3. Budowanie zaufania i reputacji: Opanowanie praktyk związanych z przestrzeganiem przepisów pozwoli Twojej organizacji budować zaufanie klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.

 4. Etyczna kultura organizacyjna: Poznasz znaczenie etyki i postępowania we wzmocnieniu kultury organizacyjnej, co może przyczynić się do tworzenia pozytywnego środowiska pracy.

 5. Zrozumienie regulacji branżowych: Dzięki dostosowaniu szkolenia do konkretnych branż, opanujesz specyficzne regulacje i wyzwania związane z compliance w swojej dziedzinie.

 6. Ochrona interesów biznesowych: Udział w szkoleniu pozwoli zrozumieć, jak przestrzeganie przepisów wpływa na długoterminową ochronę i rozwój firmy.

 7. Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem: Opanowanie międzynarodowych standardów pomoże w dostosowaniu strategii compliance do globalnych wymagań.

 8. Certyfikat potwierdzający umiejętności: Zdobyty certyfikat jest dowodem Twojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie compliance, co może przynieść korzyści w karierze.

 9. Wzmacnianie sieci kontaktów: Szkolenie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami i ekspertami w dziedzinie compliance.

 10. Skuteczne zarządzanie ryzykiem: Dzięki praktycznym aspektom szkolenia, nauczysz się identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem braku zgodności, co może prowadzić do lepszych wyników biznesowych.

Podsumowując, uczestnictwo w szkoleniu “Compliance 360” może przynieść wiele korzyści zarówno osobom, które chcą rozwijać swoje umiejętności w obszarze compliance, jak i organizacjom, które chcą wzmocnić swoje praktyki związane z przestrzeganiem przepisów.

Uczestnicy

 • Managerowie i pracownicy jednostek odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności (compliance)
 • Osoby, które chcą zrozumieć krajowy kontekst obowiązków w zakresie compliance
 • Osoby, które chcą poznać międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem braku zgodności
 • Osoby wyznaczone jako odpowiedzialne za funkcję zgodności
 • Prawnicy
 • Doradcy
 • Członkowie Zarządu
 • Osoby wiążące swoją ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance

Program

14 MARCA 2024 r.

8.45         Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00         Rozpoczęcie szkolenia

ROLA COMPLIANCE W ORGANIZACJI
Założenia i modele działania funkcji zgodności w organizacji

 • Rola zarządu i rady nadzorczej
 • Rola menadżerów wyższego stopnia oraz innych działów biznesu
 • Odpowiedzialność działu compliance
 • Compliance poza działem compliance
 • Model 3 linii obrony
 • Modele funkcji compliance w organizacji
 • System kontroli wewnętrznej

ATRYBUTY FUNKCJI COMPLIANCE
Miejsce i charakter funkcji compliance

 • Niezależność funkcji compliance
 • Formalny status
 • Dostęp do informacji i personelu
 • Odpowiednie zasoby i szkolenia

ZADANIA COMPLIANCE
Zakres regularnych zadań funkcji zgodności

 • Etyka i postępowanie
 • Regulacje wewnętrzne
 • Szkolenia
 • Polityka ABC
 • Konflikty interesów
 • Relacja z kontrahentami
 • Ochrona konsumentów
 • Relacje z konkurencją

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
Ramy i zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności

 • Regulacje wewnętrzne
 • Plany zapewnienia zgodności
 • Mechanizmy kontroli ryzyka
 • Kontrole zgodności

ASPEKTY PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Realizacja zadań funkcji zgodności w ujęciu praktycznym

 • Ewidencja regulacji wewnętrznych
 • Identyfikacja procesów istotnych
 • Ocena kontrahentów
 • Identyfikacja, ocena i szacowanie ryzyka braku zgodności
 • Monitorowanie i testowanie ryzyka
 • Monitorowanie realizacji działań naprawczych
 • Whistleblowing
 • Relacje z regulatorami

FUNKCJA COMPLIANCE A INNE KLUCZOWE OBSZARY ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI
Relacje z innymi kluczowymi jednostkami w organizacji, odpowiedzialnymi za zgodność

 • Ochrona danych osobowych i funkcja Inspektora Ochrony Danych.
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i funkcja AMLRO
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Przeciwdziałanie wyłudzeniom i nadużyciom (anti-fraud)

KLUCZOWE REGULACJE POLSKIE
Najważniejsze regulacje prawne z obszaru ryzyka braku zgodności dla podmiotów spoza branży finansowej

 • Ustawa o prawach konsumenta
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Kodeks Spółek Handlowych (obowiązki zarządu i rady nadzorczej)
 • Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (projekt)
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

15.00      ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Metody:

 • wykłady wprowadzające do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
 • case study
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje dotyczące poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML RODO dla AML
RODO dla AML
więcej
Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU