Dariusz Szlas

Dariusz Szlas

Manager procesów compliance & AML, Certyfikowany Compliance Officer

Prowadzone kursy
M O T T O :Szukam rozwiązań mitygujących ryzyko braku zgodności z uwzględnieniem potrzeb klienta tak zewnętrznego, jak i wewnętrznego w organizacji.

Praktyk bankowy i ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze  compliance, ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., Bank BPH S.A., Citibank Handlowy w Warszawie S.A., GE Money Bank S.A., Grupa AXA w Polsce, Grupa Unilink). Certyfikowany ekspert w dziedzinie compliance.

Specjalizuje się w prawie bankowym i ubezpieczeniowym; prawie ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym monitoringiem i kontrolą zgodności, tj. w zakresie ładu korporacyjnego, wdrożenia i funkcjonowania funkcji compliance oraz identyfikacji, ocenie i mitygacji ryzyk regulatorskich (compliance & AML).

Uczestniczył w licznych projektach wdrożeniowych w instytucjach finansowych (m .in. Rekomendacje KNF S, T, U i H, RODO, IV dyrektywa AML, Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń).

Ekspert (Compliance Officer) w Departamencie Zgodności Banku Pekao S.A., gdzie odpowiada za kompleksowe zarządzanie ryzykiem braku zgodności w zakresie compliance produktowego.

Langas Group we współpracy ze Stowarzyszeniem Compliance Polska – prowadzi zajęcia w ramach szkoleń Certyfikowany Compliance Oficer (CCO1).

Prowadzi też szkolenie dotyczące:

  • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
  • Conduct risk
  • Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Regulacji sankcyjnych
  • FATCA/CRS

Certyfikowany Compliance Officer (CCO poziom 1).

Prelegent na III i V Ogólnopolskiej Konferencji Compliance Stowarzyszenia Compliance Polska.

Uczestniczy w pracach grup roboczych działających przy Związku Banków Polskich (Bancassurance, FATCA/CRS).

prowadzone kursy:

Artykuły:

Whistleblowing – kolejne obowiązki czy szansa na zmianę kulturową?


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ

PARTNERZY KONFERENCJI