Dariusz Szlas<br>PKO Życie TU SA i PKO TU SA

Dariusz Szlas
PKO Życie TU SA i PKO TU SA

Menadżer Zespołu Zgodności, Certyfikowany Compliance Officer

Prowadzone kursy
M O T T O :Szukam rozwiązań mitygujących ryzyko braku zgodności z uwzględnieniem potrzeb klienta tak zewnętrznego, jak i wewnętrznego w organizacji.

Doświadczony prawnik i menadżer z obszaru zapewnienia zgodności, certyfikowany ekspert w dziedzinie compliance.

Specjalizuje się w prawie bankowym, ubezpieczeniowym i cywilnym, prawie ochrony danych osobowych, prawie konsumenckim oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym monitoringiem i kontrolą zgodności, tj. w zakresie ładu korporacyjnego oraz identyfikacji, ocenie i mitygacji ryzyk regulacyjnych.  Podczas swojej kariery zawodowej pracował jako prawnik, ekspert lub menadżer w obszarze compliance m.in. w PKO BP S.A., PEKAO S.A., Grupa AXA w Polsce, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank BPH S.A., STU Ergo Hestia S.A., Grupa Unilink.

W ramach swojej praktyki zawodowej pełnił rolę osoby odpowiedzialnej za funkcję kluczową – zapewnienie zgodności, inspektora ochrony danych osobowych oraz osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności w obszarze AML/CTF.

Współpracował także z kancelariami adwokackimi i radcowskimi przy zagadnieniach związanych z tematyką zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem. Miał okazję prowadzić liczne szkolenia w zakresie ryzyka braku zgodności, tak wewnętrzne dla pracowników danego podmiotu, jak i zewnętrzne m.in. jako jeden z ekspertów prowadzących szkolenia w ramach Programu Certyfikowany Oficer Compliance CCO-1.

prowadzone kursy:

Artykuły:

Whistleblowing – kolejne obowiązki czy szansa na zmianę kulturową?

W dosłownym znaczeniu whistleblowing oznacza dmuchanie w gwizdek, a pojęcie wywodzi się z charakterystycznych gwizdków, stosowanych przez brytyjskich stróży prawa, którzy wykorzystywali je do sygnalizowania popełnienia przestępstwa w celu zaalarmowania innych funkcjonariuszy i wezwania pomocy.


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU