26 maja 2022R., Hotel Mercure Wrocław Centrum

Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce

Szkolenie certyfikujące

ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA

Szkolenie Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce oparte jest na najlepszych biznesowych praktykach. Podczas jego trwania poznają Państwo nowoczesne narzędzia zarządzania zapasami oraz optymalizacją kosztów.

Optymalne koszty, zwiększanie wydajności procesów oraz ścieżka ciągłej poprawy w przedsiębiorstwie wymagają reakcji również ze strony procesów magazynowo-logistycznych. Niezbędne jest stosowanie sprawdzonych metod pracy. Zarządzanie procesami przepływu materiałów i gospodarowanie zapasami wiąże się z w wielu przypadkach z zastosowaniem narzędzi lean management w logistyce wewnętrznej.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia audytu Lean oraz stosowania narzędzi ciągłego doskonalenia wraz z pomiarem efektywności procesów.

Audytor Lean ma zademonstrować poziom best in class analizowanego obszaru – w tym przypadku logistyczny/magazynowy.

Usystematyzowane podejście do audytu sprawdza wszechstronnie stan obecny – począwszy od 5S, poprzez procedury pracy standardowej, ocenę stanu wyposażenia, po kompetencje personelu. Audytor ocenia również poziom kluczowych wskaźników oraz realizowane projekty. Podsumowaniem jest radarowy wykres wszystkich bloków audytu, pokazujący ocenę każdego aspektu wraz i obszary z możliwością poprawy.

Korzyści

 • poznasz zasady wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządzania zapasami i magazynowaniem
 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania narzędzi lean managament
 • poznasz metody i techniki skutecznego audytowania procesów
 • poznasz instrumenty mierzenia efektywności przeprowadzania audytu wewnętrznego
 • dowiesz się jak skutecznie standaryzować pracę i wdrażać 5S w obszarze transportu i magazynów
 • sprawdzisz jakie są zasady wyznaczania kluczowych wskaźników
  w intralogistyce
 • poznasz strategiczne podejście do sposobu obniżania kosztów
  i przyspieszania procesów magazynowania
 • poznasz działanie nowoczesnych rozwiązań intralogistycznych w duchu lean

Po zdaniu egzaminu otrzymasz „Certyfikat Audytora Wewnętrznego Procesów Logistycznych i Magazynowych”.

Uczestnicy

 • pełnomocnicy ds. SZJ
 • managerowie ds. lean management
 • managerowie logistyki
 • kierownicy magazynów
 • pracownicy działu zarządzania jakością i komórek lean management

Program

26 MAJA 2022

8.30 – Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
9.00 –
Rozpoczęcie szkolenia

LEAN MANAGEMENT W MAGAZYNIE

 • Dlaczego w procesach magazynowy i/lub logistycznych można oraz trzeba wdrażać kulturę Lean?
 • Jakie korzyści odniesiemy wdrażając założenia Lean w w/w procesach?
 • Eliminacja marnotrawstwa w procesach magazynowych z wykorzystaniem narzędzi lean management.
 • Standaryzacja pracy i wdrażanie 5S w obszarze transportu i magazynów.
 • Dostawy JIT (Just In Time) i JIS (Just In Seguence) w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Zastosowanie supermarketów w magazynie.

“WALIZKA NARZĘDZIOWA LEAN” W INTRALOGISTYCE

 • Mierzenie, standaryzacja oraz optymalizacja pracy w intralogistyce.
 • Narzędzia rozwiązywania problemów.
 • Wyznaczanie kluczowych wskaźników w intralogistyce: inwentaryzacja cykliczna (IRA), produktywność (LP) oraz przestoje (break downs)

AUDYTOR JAKO LIDER KAIZEN

 • Zasady audytowania doskonałości w procesach magazynowych i/lub logistycznych.
 • Jak poprawnie zdefiniować audyt?
 • Jakie są zasady audytowania w odniesieniu do audytora?
 • Jakie są zasady audytowania w odniesieniu do procesu audytu?
 • Metodyka i technika skutecznego audytowania.
 • Jakie są wymagania, którym powinni odpowiadać audytorzy?
 • Wiedza i umiejętności audytorów – sposoby pozyskiwania, edukacja i ciągłe doskonalenie.

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI ORAZ AUDYT

 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Rozładunku Materiału?
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Sprawdzania?
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Lokowania?
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Magazynowania i Inwentaryzacji?
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Pobrania?
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Dostawy do Klienta?

PODSUMOWANIE AUDYTU

 • Radar doskonałości oraz interpretowanie wyniku.
 • Wskazywanie obszarów do doskonalenia.
 • Activity Based Costing – parowanie wyniku audytu z doskonałością kosztową

16.30 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie „Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce” ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

Prelekcja – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i metody zarządzania audytem,
Warsztaty – przećwiczysz świeżo poznane narzędzia i techniki planowania oraz wdrażania audytu,
Dyskusje – poznasz doświadczenia innych logistyków, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z audytem w magazynie,
Analiza – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie audytu,
Symulacja – podczas odgrywania ról nauczysz się, jak efektywnie komunikować się z pracownikami i klientami,
Studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z analizy sytuacji związanej z wprowadzaniem zmiany.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Produkcja Porsche & BMW lean factory tour
Porsche & BMW lean factory tour
więcej
Produkcja Lean Toolboxszkolenie + wizyta w fabryce Toyoty
Lean Toolboxszkolenie + wizyta w fabryce Toyoty
więcej
Produkcja Zarządzanie pracownikami hali produkcyjnej poziom 2
Zarządzanie pracownikami hali produkcyjnej poziom 2
więcej
Produkcja Japan Hydrogen Energy Tour
Japan Hydrogen Energy Tour
więcej
Produkcja Zarządzanie pracownikami hali produkcyjnej poziom 1
Zarządzanie pracownikami hali produkcyjnej poziom 1
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Audytor Lean w logistyce - certyfikowane szkolenie we Wrocławiu

Optymalizacja kosztów, zwiększanie efektywności i wydajności procesów oraz nieustanna poprawa skuteczności działań w przedsiębiorstwie stanowią nie lada wyzwanie dla kierownictwa i wymagają podejmowania aktywności nie tylko z zakresu zarządzania, ale również na płaszczyźnie magazynowo-logistycznej. Konieczne jest wykorzystanie sprawdzonych metod pracy i narzędzi. Kierowanie procesami przepływu towarów i materiałów oraz właściwe gospodarowanie posiadanymi zapasami w wielu przypadkach wiąże się z koniecznością zastosowania narzędzi lean management w magazynie i logistyce.

Poprawa i utrzymanie wysokiej efektywności działań w przedsiębiorstwie uzależniona jest w dużej mierze od charakteru aktywności osoby, jaką jest Audytor Lean. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu Audytor Lean jest w stanie szybko zidentyfikować nieprawidłowości w procesach logistycznych i magazynowych oraz zaproponować rozwiązania, które będą skutecznie przeciwdziałać takim zaburzeniom.

Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce - szkolenie Wrocław - to kompleksowy zbiór wiedzy i najlepszych praktyk stosowanych w procesie badania efektywności realizacji procesów logistyczno-magazynowych w przedsiębiorstwie. Na tym szkoleniu Lean we Wrocławiu uczestnicy będą mieli okazję poznać nowoczesne, a zarazem sprawdzone, narzędzia zarządzania zapasami i przepływem towarów i materiałów oraz optymalizacji kosztów. Szkolenie Lean oparte jest na skutecznych i popularnych praktykach biznesowych.

Kto może być uczestnikiem szkolenia Lean?

Szkolenie Lean w logistyce adresowane jest przede wszystkim do osób sprawujących w przedsiębiorstwie funkcje:

 • pełnomocników ds. Systemów zarządzania jakością,
 • menedżerów ds. Lean,
 • menedżerów logistyki,
 • kierowników magazynów,
 • pracowników działu zarządzania jakością i komórek Lean.

Ponadto, w szkoleniu mogą wziąć udział także wszystkie osoby, które chcą nabyć i potwierdzić certyfikatem umiejętności skutecznego audytowania procesów logistycznych i magazynowych w swoim miejscu pracy.

Szkolenie Lean w magazynie i intralogistyce - jakie są korzyści?

Uczestnictwo w szkoleniu Lean, pomoże Ci przygotować się do pracy w takich obszarach działalności jak Lean Management w procesach logistycznych i magazynowych.

Na szkoleniu Lean poznasz najważniejsze narzędzia i metody Lean dla intralogistyki. Dowiesz się także, jakie cechy powinien posiadać Lider Kaizen i jaka jest jego rola. Ponadto, poznasz zasady pomiaru efektywności, czyli audytu w organizacji oraz skutecznego podsumowania tego procesu, jak również kluczowe wskaźniki takiego pomiaru.

Szkolenie z logistyki pozwoli Ci zapoznać się zasadami wdrażania nowoczesnych narzędzi służących zarządzaniu zapasami i magazynowaniem. Dowiesz się także, jak skutecznie standaryzować pracę i wdrażać system 5S w obszarze transportu i magazynów.

Program szkolenia Wrocław Audytor Lean w magazynie i intralogistyce

Program szkolenia logistyka Audytor Lean obejmuje najważniejsze zagadnienia, z jakimi powinna zapoznać się każda osoba nadzorująca efektywność procesów logistycznych i magazynowych w przedsiębiorstwie.

W programie szkolenia we Wrocławiu Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce znajdziesz następujące bloki tematyczne:

 • Lean Management w magazynie,
 • ,,Walizka narzędziowa Lean” w intralogistyce,
 • Audytor jako lider kaizen,
 • Mierzenie efektywności oraz audyt,
 • Podsumowanie audytu.

Program szkolenia Lean ma wymiar praktyczny i zakłada również egzamin certyfikacyjny, który umożliwia uzyskanie Certyfikatu Audytora Lean w magazynie i intralogistyce. Certyfikat stanowi gwarancję nabytych podczas szkolenia kompetencji niezbędnych do właściwego przeprowadzania pomiaru efektywności procesów logistycznych i magazynowych.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group