Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - jaki ma cel?

Zarówno biura rachunkowe, jak i inne instytucje, których dotyczy ustawa, muszą posiadać wewnętrzne procedury, które mają za zadanie jasno określać zasady i sposób weryfikacji klientów. Równie ważne jest aby wszyscy pracownicy odbywali odpowiednie szkolenia.

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Compliance, AML

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - jaki ma cel?

Tomasz Wojtaszczyk
mBank Hipoteczny S.A., 08/09/2019

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – czym jest? Dlaczego jest ważne?

Przejrzystość w obrocie finansami jest szalenie istotna dla prowadzenia biznesu. W interesie wszystkich jest to, aby w tym aspekcie nie było miejsca na niejasności. W tym też celu powstała ustawa mająca na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Czym właściwie to pranie pieniędzy jest? Bazując na słownikowym pojęciu, są to wszelkie działania, które mają na celu wprowadzenie do legalnego obrotu wartości majątkowych (pieniędzy, papierów wartościowych) zdobytych w nielegalny sposób, bądź takich, które mają na celu finansowanie nielegalnej działalności. Obecnie to zagadnienie ma nieco szerszy charakter, a przepisy ustawy dotyczą w głównej mierze wszelkich instytucji zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także instytucji świadczących usługi ich prowadzenia.

Zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie

Zarówno biura rachunkowe, jak i inne instytucje, których dotyczy ustawa, muszą posiadać wewnętrzne procedury, które mają za zadanie jasno określać zasady i sposób weryfikacji klientów. Równie ważne jest aby wszyscy pracownicy odbywali odpowiednie szkolenia. Prawo nakazuje aby szkolenia dotyczyły prawidłowego sposobu weryfikacji klientów oraz ich transakcji. Monitoring obrotu finansowego może usprawnić także dedykowany system informatyczny, który z powodzeniem sprawdza się w wielu instytucjach. Jednakże podstawą są odpowiednio wykwalifikowani pracownicy. Dlatego też to do szkolenia prawo największe mają pracownicy obarczeni największą odpowiedzialnością i to też reguluje ustawa, która ma na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Zarządzanie ryzykiem a aspekt prawny

Nieprzestrzeganie zasad ustawy obarczone jest wysokimi karami finansowymi. Dla firm, które nie przeprowadzą szkolenia, prawo przewiduje kary finansowe nawet do 100 tys zł. Podobnie brak odpowiednich procedur, czy niezarejestrowanie transakcji od 15 tys euro, to ryzyko kary w kwocie 750 tys. Jednakże kary i ich wysokość mają na celu prewencję przed takimi nielegalnymi praktykami. Ostatecznie realizacja zasad ustawy jest w interesie nas wszystkich a przede wszystkim zainteresowanej instytucji, której powinno zależeć na przejrzystości.


Tomasz Wojtaszczyk<br>mBank Hipoteczny S.A.
Tomasz Wojtaszczyk
mBank Hipoteczny S.A.

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance. Head of Compliance Department mBank Hipoteczny S.A.


INNE TEKSTY TEGO AUTORA:

Chcesz dowiedzieć się więcej?
SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU