Know Your Customer - KYC w praktyce

Procesy weryfikacji klienta mogą przybierać różne formy zależnie od instytucji, jednak powinny być do siebie zbliżone. Może je różnić sposób weryfikacji, czy ilość wymaganych danych lub kolejność pozyskiwania tych danych.

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Compliance, AML

Know Your Customer - KYC w praktyce

Tomasz Wojtaszczyk
mBank Hipoteczny S.A., 25/02/2021

Wdrażanie procedur w przedsiębiorstwach to ważny element zabezpieczający jednocześnie interesy firmy i klienta. Procedury można podzielić na obowiązkowe i takie, które są dobrymi praktykami i warto je wdrożyć. Czy wiesz czym jest KYC, czy jest Ci potrzebne? Co obejmuje Know Your Customer? Dowiesz się tego z dzisiejszego artykułu.

Czym jest KYC i czy trzeba je wprowadzić?

Z angielskiego KYC oznacza Know Your Customer. Czyli po prostu Poznaj Swojego Klienta (PSK). KYC jest procedurą należytej staranności. To nic innego jak identyfikacja klienta i jego działań. Polityka KYC zakłada między innymi sprawdzenie tożsamości klienta, czy pozyskiwania przez niego funduszy, które są przedmiotem transakcji. Najczęściej możemy spotkać się z procedurą KYC w bankach i innych instytucjach finansowych, a to dlatego, że instytucje obowiązane muszą stosować procedury wewnętrzne AML. Dlaczego jest to takie ważne? Obowiązek KYC wynika z ustawy o przeciwdziałaniu i praniu pieniędzy, a wdrożenie procedur AML to kluczowe działanie, które wpływa na przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Wdrożenie KYC w każdej firmie jest dobrą praktyką i elementem procedur bezpieczeństwa, a także niwelowania ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Chociaż obowiązek KYC dotyczy tylko przedsiębiorstw zobowiązanych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, to zalecamy, aby procedura PSK została wdrożona w każdej firmie.

Rekomendacje dla KYC są opracowywane przez wyznaczone organy – jakie?

Żeby wytyczne mogły zostać zaimplementowane do regulacji prawnych poszczególnych państw, to najpierw muszą zostać stworzone. Rekomendacjami dla KYC zajmują się:

 • FATF (Financial Action Task Force).
 • EBA (European Banking Authority).
 • Organy Unii Europejskiej (Dyrektywy AML).

Dzięki narzędziom analitycznym system AML, a także iAML połączone z listami restrykcyjnymi można usprawnić procesy wdrażania procedury KYC w poszczególne regulacje prawne i struktury firmy.

Kilkuetapowa procedura KYC

Procesy weryfikacji klienta mogą przybierać różne formy zależnie od instytucji, jednak powinny być do siebie zbliżone i obejmują elementy takie jak:

 • Pozyskanie numeru PESEL lub NIP klienta oraz dane osobowe.
 • Oświadczenie PEP i RCA.
 • Weryfikacja klienta na podstawie udzielonych informacji.
 • Przechowywanie danych klienta w bezpiecznym miejscu z dostępem tylko dla osób upoważnionych.
 • Aktualizacja danych klienta.

Powyższe etapy składają się na procedurę KYC i powinny być przeprowadzane w podobny sposób. Może je różnić sposób weryfikacji, czy ilość wymaganych danych lub kolejność pozyskiwania tych danych. Jednak ogół procesu przebiega tak, jak opisano powyżej.

Gdzie weryfikować klienta w procedurze Know Your Customer?

Weryfikacja klienta może być ręczna lub automatyczna. Etap weryfikacji klienta obejmuje sprawdzenie jego danych między innymi:

 • W rejestrze beneficjentów rzeczywistych.
 • Na liście PEP i liście ostrzeżeń KNF.
 • W PKD podwyższonego ryzyka.
 • Na listach krajów podwyższonego ryzyka, szczególnie jeśli mamy do czynienia z klientem zagranicznym.

Podsumowując procedury KYC są obowiązkowe dla banków i innych instytucji finansowych, jednakże dobrą praktyką będzie wdrożenie ich w każdej firmie.


Tomasz Wojtaszczyk<br>mBank Hipoteczny S.A.
Tomasz Wojtaszczyk
mBank Hipoteczny S.A.

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance. Head of Compliance Department mBank Hipoteczny S.A.


INNE TEKSTY TEGO AUTORA:

Chcesz dowiedzieć się więcej?
SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU