8—10 lipca 2020R., Hotel Haffner, Sopot

XIV Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Obsługa organów spółki w praktyce – kluczowe zmiany 2020. Doroczne spotkanie specjalistów i managerów Biur Zarządów i Rad Nadzorczych.

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 17.06.2020

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Zapraszamy do udziału w kolejnej, czternastej już edycji Letniej Szkoły Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Jak w poprzednich latach, także w tym roku warsztaty poprowadzą wybitni eksperci zajmujący się kwestiami efektywnej obsługi organów korporacyjnych, zarówno od strony prawnej jak organizacyjnej, zaś uczestnikami będą managerowie i specjaliści z czołowych firm w Polsce.

Szkoła Biura Zarządu Langas Group to wiedza, wymiana praktycznych doświadczeń oraz efektywne rozwiązania sprawdzone w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych oraz zweryfikowane przed sądami.

Podczas zajęć zostaną poruszone najbardziej aktualne problemy i rozwiązania, których wdrożenie gwarantuje optymalizację w zakresie prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, gwarantuje sprawny proces zarządzania spółką oraz zabezpiecza interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami.

Korzyści

Uczestnicząc w XIV Letniej Szkole Biura Zarządu i Rady Nadzorczej:

 • Poznasz najistotniejsze dla obsługi organów spółki zmiany prawne 2020
 • Dowiesz się, jakie szczególne uprawnienia wobec pracowników posiada zarząd i organ nadzorczy w stanie epidemii oraz w czasie kryzysu
 • Przeanalizujesz nowe zasady składania wniosków do KRS
 • Dostaniesz praktyczne wskazówki jak zadbać o bezpieczeństwo spółki i zarządu
 • Nauczysz się zarządzać różnorodnością w Biurze Zarządu
 • Poznasz aktualne „case study” dotyczące trudnych sytuacji dla Biura Zarządu
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki, jak udzielać nowoczesnej informacji zwrotnej, która jest kluczowym czynnikiem sukcesu w Biurze Zarządu

Uczestnicy

 • Kierownicy i menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Kierownicy działów organizacyjno-prawnych,
 • Szefowie komórek nadzoru właścicielskiego,
 • Managerowie w biurach obsługi organów spółki,
 • Dyrektorzy departamentów prawnych

Program

DZIEŃ 1 / 8 lipca 2020

9.30       Rejestracja uczestników, kawa i herbata

10.00     Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: dr Jarosław Szewczyk

Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie

 • Zwoływanie Zgromadzeń, termin na zwołanie, podmioty uprawnione do zwoływania
 • Możliwość odwołania Zgromadzenia
 • Udział w Zgromadzeniu, osoby uprawnione do udziału, dopuszczanie do udziału
 • Udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Pełnomocnik na Zgromadzeniu, wytyczne dla pełnomocnika i związanie instrukcją do głosowania
 • Przebieg Zgromadzenia
 • Dokumentowanie Zgromadzeń
 • Zaskarżanie uchwał

Nowelizacja – dematerializacja akcji

 • Rejestr akcjonariuszy – nowe obowiązki niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych
 • Zakres obowiązków podmiotów prowadzących rejestr akcjonariuszy i oferowane funkcjonalności
 • Procedura dematerializacji
 • Co zrobić z dokumentami akcji?
 • Najczęstsze problemy praktyczne
 • Sankcje za niewykonanie obowiązków
 • Rejestr akcjonariuszy oraz rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • Świadectwa rejestrowe
 • Obrót akcjami po dematerializacji
 • Korzyści z dematerializacji

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – cele i zasady
 • Zgłaszanie informacji o rzeczywistych beneficjentach do Rejestru
 • Jak ustalić kto jest beneficjentem rzeczywistym?
 • Procedura zgłaszania nieprawidłowości

 

16.00 – Zakończenie 1. dnia zajęć

DZIEŃ 2 / 9 lipca 2020

08.30     Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata

09.00     Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Romana Pietruk

Spółki kapitałowe w obliczu epidemii

 • Praca zdalna biura zarządu i rady nadzorczej – czy to możliwe?
 • Jak zmienić statut lub umowę spółki, aby w przyszłość ograniczyć wpływ stanu zagrożenia epidemicznego lub podobnych stanów na funkcjonowanie organów spółek kapitałowych?
 • Najważniejsze terminy, jakie pomimo epidemii obowiązują spółkę

 Dobre praktyki Zarządu

 • Najważniejsze zmiany w prawie wprowadzone w obliczu zagrożenia epidemicznego a funkcjonowanie spółek kapitałowych
 • Podejmowanie uchwał przez zarząd w stanie zagrożenia epidemicznego
 • Wprowadzenie przez zarząd wewnętrznych procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych lub przeciwdziałanie innym stanom nadzwyczajnym – zakres, tryb, od kiedy obowiązują, skutki naruszenia
 • Jakie uprawnienia wobec pracowników posiada zarząd w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (praca zdalna, umowy cywilnoprawne, itd.)

 Rada Nadzorcza w praktyce

 • Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybach innych niż na posiedzeniu
 • Jakie kwestie wymagają uchwały rady nadzorczej?
 • Kompetencje rady nadzorczej w obliczu zagrożenia epidemicznego
 • Wybór biegłego rewidenta – czy rada nadzorcza może dokonać wyboru?
 • Odpowiedzialność członków rady nadzorczej a stan zagrożenia epidemicznego

Nowelizacja ustawy o KRS

 • Od 1 maca 2021 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • Zasady składnia wniosków do KRS
 • Zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • Zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • Elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • Przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • Informacje o obwieszczeniach

Odpowiedzialność członków zarządu

 • Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych wobec problemów wywołanych przez COVID-19
 • Zwolnienie członków zarządu z odpowiedzialności a epidemia COVID-19
 • Odpowiedzialność członków zarządu za pozyskane wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki
 • Odpowiedzialność członków zarządu za inne zobowiązania publicznoprawne (ZUS, Fundusz Pracy itd.)
 • Odpowiedzialność członków zarządu – cywilna i wobec wierzycieli
 • Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych za naruszenie przepisów prawa pracy
 • Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych,
 • Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych za naruszenie zasad prawidłowej rachunkowości spółki
 • Prawo upadłościowe a odpowiedzialność członków zarządu

16.00 – Zakończenie 2. dnia zajęć

DZIEŃ 3 / 10 lipca 2020

08.30     Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata

09.00     Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: Ewa Błaszczak

Ludzie są różni – zarządzanie różnorodnością w Biurze Zarządu

 • Model Kolorów pokazujący typy „oprogramowania” ludzi w oparciu o badania C.G. Junga
 • Jak zarządzać różnorodnością potrzeb, talentów i motywacji ludzkich?
 • Zwiększanie efektywności komunikacji
 • Skuteczne zarządzanie toksynami komunikacyjnymi w Biurze Zarządu i w zewnętrznych relacjach biznesowych
 • Jak motywować różne style osobowości?
 • Budowanie zróżnicowanych zespołów dla sukcesu
 • Szybkość zaufania – jak budować efektywne relacje biznesowe oparte na zaufaniu?
 • Konflikt oswojony – zarządzanie konfliktem i budowanie efektu win-win w relacjach biznesowych

Transparentna komunikacja w Biurze Zarządu

 • Visual Revolution – po co, jak i co robić, by wprowadzić w zespole transparentną komunikację? 
 • Narzędzia komunikacji, które pozwalają zwiększyć efektywność spotkań i skutecznie osiągać cele w świecie zmian, nieprzewidywalności i tempa (VUCA)
 • Jak prowadzić rozmowy i spotkania, by były krótkie, rzeczowe, kreatywne i angażujące?
 • Dlaczego wiele modeli angażującej komunikacji nie działa w Polsce? Trouble shooting – proste nawyki, które sprawdzają się przy mentalności pracowników w CEE. 

Feedback i Feedforward – nowoczesna informacja zwrotna kluczowym czynnikiem sukcesu w Biurze Zarządu

 • Różnica pomiędzy feedbackiem i feedforwardem
 • Czym jest Radical Candor i dlaczego radykalna szczerość jest konieczna w czasach VUCA? 
 • Narzędzia feedforward pochodzące z metodologii zwinnych (Agile)

16.00 – Zakończenie Szkoły

Metody:

 • Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej to seria specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji oraz warsztatów analizy kazusów, przepisów prawa oraz orzecznictwa.
 • Każdy z 3 modułów prowadzony jest przez innego eksperta, ale wszystkie tworzą wyjątkową całość, budującą szczególne, specjalistyczne kwalifikacje niezbędne w pracy biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie zorganizowane na najwyższym poziomie, bardzo dobry dobór profesjonalnej kadry, która potrafiła odpowiedzieć na nurtujące nas pytania.
Elastyczne podejście do tematów uwarunkowane potrzebami uczestników.

Lidia Brakoniecka

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.

Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie.
Wielki „+” dla organizatorów

Ewelina Korczyk

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.

Perfekcyjna organizacja; bardzo dobra atmosfera w sferze zdobywania wiedzy oraz kontaktów z uczestnikami i ekspertami .

Elżbieta Piątek

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Wiedza merytoryczna poparta przykładami

Izabela Mańkowska

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządu

Bogusław Bujak

PGE Elektrownia Opole S.A.

Zorganizowane na wysokim poziomie, przy zaangażowaniu bardzo dobrych ekspertów

Andrzej Pruncal

TAURON – Polska Energia S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 480 firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

8—10 lipca 2020R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

Hotel Haffner, Jana Jerzego Haffnera 59, Sopot

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 17/06/2020: 2 370 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 14%
Zgłoszenie do 18/06/2020: 2 770 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w XIV edycji Letniej Szkoły Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
materiały
certyfikat
przerwa kawowa, lunch

Cena nie zawiera:
nocleg (płatny oddzielnie)

Uwagi:
W JAKI SPOSÓB PRZESTRZEGAMY ZASAD OCHRONY PRZEZ ZAKAŻENIEM COVID-19
HOTEL
1 Przy wejściu do hotelu znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji
2 Specjalna strefa check in (odpowiednia odległość pomiędzy gośćmi i pracownikiem recepcji, dostępne rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji, długopisy jednorazowe)
3 W Recepcji wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa po to aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy naszymi Gośćmi i Pracownikami
4 W Recepcji udostępniamy numer telefonu do Sanepidu oraz najbliższego lekarza
5 W hotelowych częściach publicznych co 2 godziny przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń (klamki, blaty stolików, przyciski w windach)
6 Pracownicy hotelowi maja obowiązek dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń służbowych
7 Każdy pokój po wyjeździe gościa jest ozonowany i ponownie użyty po 72 godzinach
8 Wszystkie pokoje są regularnie wietrzone
9 Wszystkie klamki do pokoi zajętych przez gości są dezynfekowane
10 Pościel i ręczniki są pranie w temp. Min 60°C
11 Klucze-karty do pokoi są dezynfekowane codziennie
12 Windą mogą się poruszać jednocześnie 2 osoby
13 Cały personel pracuje w rękawiczkach
14 Przy rozliczeniach sugerujemy płatności karta kredytową lub przelewem
15 Pracownicy, u których stwierdzono objawy przeziębienia nie są dopuszczani do pracy
GASTRONOMIA
1 Wszelkie dostawy do hotelu zostawiane są przed budynkiem w celu zminimalizowania kontaktu personelu z dostawcami
2 Wszystkie posiłki przygotowywane są zgodnie z najwyższymi standardami higienicznymi
3 Kucharze pracują w rękawiczkach oraz maseczkach
4 W punktach gastronomicznych na bieżąco wykonywana jest dezynfekcja powierzchni płaskich
5 Pracownicy z objawami przeziębienia nie są dopuszczani do pracy
6 Przy rozliczeniach sugerujemy płatności kartą kredytową
SPA
1 Przy wejściu do SPA znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji
2 W rejonie Recepcji SPA goście zachowują bezpieczną odległość pomiędzy sobą (zaznaczone linie na podłodze)
3 Pracownicy Instytutu SPA pracują w maseczkach i rękawiczkach
4 Każdy gabinet po opuszczeniu przez gościa jest dezynfekowany i ozonowany, a wszystkie narzędzia sterylizowane
5 Wszystkie gabinety są regularnie wietrzone
6 Pracownicy z objawami przeziębienia nie są dopuszczani do pracy
WE WSZYSTKICH PUNKTACH WITAMY SIĘ I ŻEGNAMY SERDECZNYM UŚMIECHEM :)

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 17.06.2020
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

Cena: 2 770 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
2 370 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 20 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Zarząd Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z
Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z
więcej
Prawo, Zarząd Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw
Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw
więcej
Prawo, Zarząd Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu
Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu
więcej
Prawo, Zarząd Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych
więcej
Prawo, Zarząd Finanse dla niefinansistów
Finanse dla niefinansistów
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.