dr hab. Krzysztof Walczak

dr hab. Krzysztof Walczak

Ekspert w zakresie prawa zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi

Prowadzone kursy
M O T T O :Wspieram firmy w optymalnym i zgodnym z prawem zatrudnianiu

Ekspert w dziedzinie polskiego i europejskiego prawa pracy. Partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowca na studiach podyplomowych i MBA m.in. Akademii L. Koźmińskiego, SGH, SWPS, UJ, UŁ, UAM Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji.

Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy, były członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami a obecnie członek Rady Programowej.

Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. na:

  • Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w
  • Poznaniu, Akademii L. Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie SWPS, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy.

Zakres prowadzonych szkoleń

  • Szeroko rozumiane prawo zatrudnienia dla menedżerów w szczególności:
  • Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
  • Wynagradzanie i motywowanie
  • Restrukturyzacja zatrudnienia
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Prawne aspekty rekrutacji
  • Optymalizacja zatrudnienia

Redaktor naczelny kwartalnika Monitor Prawa Pracy, członek Rady Programowej Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia Uniwersytetu Łódzkiego.

prowadzone kursy:
Publikacje:
· Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców - przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy
· Zbiorowe prawo pracy. Aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego
· Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie
· Zbiorowe prawo pracy. Komentarz
· Komentarz do Kodeksu pracy
· Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)
· Ponadto autor ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących szeroko rozumianej problematyki prawa zatrudnienia
Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU