Związki zawodowe

Prawidłowe relacje pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi wymagają stworzenia spójnej i jasnej strategii współdziałania

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Prawo, Biuro Zarządu

Związki zawodowe

Związki zawodowe, 21/12/2019

Zapraszamy na nasze szkolenie “Związki zawodowe“.

Prawidłowe relacje pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi wymagają stworzenia spójnej i jasnej strategii współdziałania.

Istotą jest tu przede wszystkim poznanie wzajemnych obowiązków oraz przywilejów zgodnych z literą prawa. Pracodawca w całym tym procesie odgrywa kluczową rolę, bo to od jego podejścia oraz stanowiska zależy w dużej mierze poprawność wzajemnych relacji?

PODCZAS SZKOLENIA ‘Związki zawodowe’:

  • Poznasz procedury zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników w świetle prawa polskiego i europejskiego w kontekście relacji ze związkami
  • Poznasz najlepsze praktyki przeciwdziałaniu nadużywania przywileju
  • Jaka jest odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych
  • Poznasz zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
  • Dowiesz się jak prowadzić konsultacje dotyczące konieczności przeprowadzenia zwolnień
  • Poznasz zasady dokonywania wypowiedzeń w przypadku zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub wydania regulaminu
  • Poznasz sposoby współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
  • Dowiesz się jaka jest ochrona prawna działaczy związkowych i organizacji

Zapisz się na szkolenie ‘związki zawodowe’


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU