Wiarygodność finansowa kontrahenta - gdzie można ją sprawdzić?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Prawo, Biuro Zarządu

Wiarygodność finansowa kontrahenta - gdzie można ją sprawdzić?

Aleksandra Tarasek, 25/06/2021

Jeśli chcesz się uchronić przed nieuczciwym kontrahentem i późniejszą windykację długu, to przed podpisaniem umowy dobrą praktyką jest sprawdzenie kontrahenta pod kątem wiarygodności finansowej. Oczywiście mamy na myśli zawieranie umów z nowymi kontrahentami, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. Żeby zapobiec ewentualnym komplikacjom w otrzymaniu zapłaty, dobrze jest sprawdzić kontrahenta pod kątem jego historii kredytowej, a także sprawdzić zapisy w rejestrach dłużników. Gdzie możesz znaleźć poszczególne informacje? Przybliżamy dzisiaj 3 najczęściej wykorzystywane rejestry.

Wiarygodność finansowa kontrahenta – w jakich rejestrach szukać informacji?

Sprawdzanie przyszłego kontrahenta nie jest niczym złym i powinno być swego rodzaju procedurą, która zabezpiecza interesy i finanse firmy. Dzięki takim zapobiegawczym działaniom uchronisz siebie i swoją firmę przed nieuczciwymi kontrahentami i problemami związanymi z odzyskaniem pieniędzy. A jak wiemy, sprawy windykacyjne nigdy nie należą do łatwych.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

Jednym z rejestrów, który jest powszechnie używany i znany chyba wszystkim jest BIK. Czyli Biuro Informacji Kredytowej. W BIK-u sprawdzisz obecne zadłużenie kontrahenta, jeśli takie występuje, a także jego historię kredytową. Co więcej, możesz zdobyć również informacje o ewentualnych opóźnieniach w spłatach kredytu, czy innych zadłużeń. Uzyskanie raportu z BIK jest płatne, aczkolwiek uważamy, że za własne bezpieczeństwo finansowe warto zapłacić niewielką kwotę i móc spokojnie podpisać umowę z nowym kontrahentem lub się z niej wycofać.

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej

Drugim miejscem, w którym warto sprawdzić przyszłego kontrahenta i jego wiarygodność finansową jest BIG. Czyli Biuro Informacji Gospodarczej, które przechowuje i udostępnia informacje dotyczące wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. Warto mieć na uwadze, że do BIG przekazywane są jedynie informacje o firmach, w których wiarygodność finansowa została nadwyrężona, a także informacje o nierzetelnych dłużnikach. Zatem jeśli Twój kontrahent nie widnieje w BIG, teoretycznie możesz czuć się spokojne. Dlaczego teoretycznie? Zalecamy sprawdzić wiarygodność finansową kontrahenta w więcej niż jednym miejscu.

W Polsce możemy wyróżnić 4, niezależnie działające Biura Informacji Gospodarczej.

  • BIG InfoMonitor,
  • Krajowy Rejestr Długów BIG,
  • Rejestr Dłużników ERIF BIG,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).

Jako przedsiębiorca w Biurze Informacji Kredytowej sprawdzisz dowolnego przedsiębiorcę, w tym siebie oraz konsumenta za jego pisemną zgodą.

KRD – Krajowy Rejestr Dłużników

W Krajowym Rejestrze Dłużników z urzędu wpisywane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wspólnicy odpowiedzialni za majątek w poniższych sytuacjach:

  1. Gdy ogłoszono ich upadłość.
  2. W sytuacji, gdy majątek dłużnika nie pokrywa kosztów postępowania upadłościowego.
  3. Kiedy egzekucja została umorzona ze względu na niższy majątek niż koszty egzekucyjne.
  4. Dłużnik jest zobowiązany do wyjawienia majątku przed sądem.
  5. Osób, które nie mają prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, ani pełnienia żadnej funkcji w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym i spółdzielni. Pozbawionych tych praw przez sąd upadłościowy.
  6. dłużników alimentacyjnych zalegających z płatnością za okres powyżej 12 miesięcy.

Warto wiedzieć, że na wniosek wierzyciela może zostać wpisana do KRD jedynie osoba fizyczna, której dług został stwierdzony tytułem wykonawczym. Czyli jest to na przykład sądowy nakaz zapłaty.

Zanim podpiszesz umowę z nieznajomym kontrahentem, w trosce o własne interesy i finanse firmy zawsze warto sprawdzić wiarygodność finansową kontrahenta, w którymś z wyżej wymienionych rejestrów. A najlepiej, jak już wspominaliśmy sprawdzić w przynajmniej w dwóch rejestrach.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU