24 października 2024R., SZKOLENIE ON - LINE

Reklamacje, rękojmie i gwarancje

Prawa i obowiązki przedsiębiorców i konsumentów w procesie reklamacyjnym

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, ZAKUPY

Jakie konkretne kroki podjąć, aby zapewnić szybkie i skuteczne rozpatrzenie reklamacji? Jak zminimalizować negatywne doświadczenia klienta, zabezpieczając jednocześnie interesy spółki?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu poświęconym kluczowym prawnym aspektom procesu reklamacyjnego, rękojmi, gwarancji oraz nowości związanych z dyrektywą Omnibus po jej nowelizacji.

Korzyści

Dowiesz się m.in.:

 • kiedy przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową,
 • jakie zmiany dla przedsiębiorcy wprowadziła dyrektywa omnibus,
 • jakie żądania przysługują kupującemu,
 • jakie obowiązki ma przedsiębiorca w zakresie rozpatrzenia reklamacji,
 • jakie są skutki odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,
 • jaka jest odpowiedzialność karna w sferze nowych wykroczeń w zakresie przyjęcia płatności.

Uczestnicy

 • Menedżerowie i specjaliści ds. umów,
 • Kierownicy i specjaliści ds. prawnych,
 • Dyrektorzy ds. handlowych,
 • Kierownicy i specjaliści ds. zakupów,
 • Liderzy zespołów produkcyjnych

Program

24 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

09.15 – Logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień
9.30 –
Rozpoczęcie szkolenia

ZMIANA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCY I DLA KONSUMENTA

 • Różnice w procesie reklamacyjnym w przypadku złożenia reklamacji przez przedsiębiorcę lub konsumenta
 • Czy osoba wpisana do CEiDG jest konsumentem?
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Odebrania towaru – czy na koszt przedsiębiorcy?
 • Kiedy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru?
 • Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta
 • Zgodność towaru z umową a rękojmia
 • Kiedy przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową?
 • Żądanie naprawy lub wymiany a obowiązki przedsiębiorcy
 • Kiedy można złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy?
 • Gwarancja trwałości – warunki naprawy albo wymiany
 • Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

 DYREKTYWA OMNIBUS – ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCY

 • Zasady organizowania promocji
 • Dostosowanie ceny i oznaczanie ceny
 • Opinie klientów i rekomendacje
 • Platformy sprzedażowe
 • Odpowiedzialność za wdrożenie dyrektywy Omnibus

 ZŁOŻENIE REKLAMACJI I ŻĄDANIE KLIENTA WNIESIONE W RAMACH REKLAMACJI

 • Forma składania reklamacji
 • Jakie żądania przysługują kupującemu?
 • Żądanie obniżenia ceny lub wymiana rzeczy
 • Prawo odstąpienia od umowy
 • Dostarczenie rzeczy przez kupującego
 • Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
 • Zwolnienie konsumenta od kosztów
 • Podstępne zatajenie wady przez sprzedającego
 • Odesłanie rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy

ROZPATRZENIE REKLAMACJI

 • Obowiązek przyjęcia reklamacji
 • Skutki niedopełnienia obowiązków przez przedsiębiorcę
 • Obowiązek zwrotu płatności
 • Obowiązek wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady
 • Zwrot kosztów dodatkowych

 TOWARY Z ELEMENTAMI CYFROWYMI, TREŚCI CYFROWE LUB USŁUG CYFROWE

 • Nowe pojęcia przy rozpatrywani reklamacji oraz nowe obowiązki
 • Kompatybilność i interoperacyjność, komunikacja online
 • Umowa na odległość a obowiązki dostawcy internetowej platformy handlowej
 • Świadczenie spełnione przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 • Obowiązki informacyjne w zakresie prawa odstąpienia od umowy
 • Skutki odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Roszczenia regresowe do wcześniejszego sprzedawcy lub producenta
 • Odpowiedzialność karna – nowe wykroczenie w zakresie przyjęcia płatności
 • Decyzji UOKiK w sprawie nałożenia kary za naruszenie zakazu
 • Zmiana ustawy o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym

15.30 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów i dyskusji grupowych, analizy wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

KIEROWNIK BIURA ZARZĄDU, KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

KOORDYNATOR, DB CARGO POLSKA S.A.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

24 października 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON - LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 03/10/2024: 1 270 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 19%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu dla 1 osoby
materiały dydaktyczne
certyfikat


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project managner
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project managner
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 570 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 270 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 70 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Prawo dla działu HR
Prawo dla działu HR
więcej
On-line Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Prawo dla działu zakupów - szkolenie zakupowe online

Znajomość prawa i praktyk rynkowych jest w zasadzie niezbędna dla uzyskania przewagi w procuremencie. Pracownicy działu zakupów odpowiadają bowiem za właściwie wynegocjowaną umowę. To ich działania gwarantują bezpieczeństwo dostaw oraz korzystne warunki zawieranych transakcji.

Jak wynika z obserwacji praktyki gospodarczej, większość zawieranych kontraktów nie zapewnia wystarczającej ochrony interesów stron umowy, w tym jej należytego wykonania i rozliczenia. Wszystkich, którzy chcą zredukować ryzyko wynikające ze źle zawartej umowy zapraszamy na szkolenie prawne uwzględniające nowelizację prawa dla działu zakupów z 2023 roku. Jest to szkolenie online, dzięki któremu bez wychodzenia z domu, poznasz najskuteczniejsze rozwiązania prawne dla procurementu. Dowiesz się wszystkiego na temat zasad ustalania warunków umów, klauzul, rozliczania kontraktów i odstępowania od nich, a także gwarancji oraz skutecznego wywierania wpływu na dostawcę w trakcie prowadzenia umów negocjacyjnych.

Kto i jak skorzysta na tym szkoleniu prawnym?

Szkolenie dla działu zakupów - korzyści

Biorąc udział w szkoleniu zakupowym dowiesz się, co wchodzi w skład niezbędnej dokumentacji kontraktowej oraz jak odpowiednio ją przygotować. Nasz ekspert wyjaśni również jak negocjować warunki zawieranych umów i jak je renegocjować. Co więcej, poznasz warianty umów, które warto stosować i dowiesz się jak poprawnie je przygotowywać. Na szkoleniu dla działu zakupów pokażemy ponadto jak w bezpieczny sposób zawierać e-umowy, jakie zabezpieczenia w umowach mają sens oraz jakie konsekwencje wynikają z konkretnych zapisów zabezpieczających.

To nie koniec! Na szkoleniu prawnym prowadzonym w formie online wyjaśnimy także, jak rozwiązywać umowy oraz skutecznie dochodzić swoich praw, również w przypadku trudnej sytuacji kontraktowej.

Dla kogo jest szkolenie zakupowe?

Szkolenie zakupowe online adresowane jest przede wszystkim do osób, sprawujących następujące stanowiska:

 • Dyrektorzy, Kierownicy, Menedżerowie Zakupów, Menedżerowie ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw,
 • Kierownicy Zaopatrzenia, Kierownicy Organizacji i Logistyki,
 • Kierownicy produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów

Jesteś kupcem i chcesz zapełnić swoje konto sukcesami? Dołącz do kolejnego naszego szkolenia zakupowego!

Kupiec z sukcesem na koncie

Program szkolenia online

Szkolenie prawne dla działu zakupów ma formę wykładowo-warsztatową. Praktyczne ćwiczenia i analizy przykładów ze świata biznesu mają stanowić wsparcie dla budowania nowych kompetencji zawodowych. Program szkolenia online podzielony został na bloki tematyczne, wśród których znajdziemy następujące:

 • Kluczowe aspekty prawne w zakupach, konstruowanie umowy, dokumentacja kontraktowa, renegocjacje warunków umów
 • Konstruowanie umowy zakupowej, dokumentacja kontraktowa, interpretacja zapisów proponowanych przez kontrahenta
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • Cena w kontraktach zakupowych
 • Sposoby zabezpieczania kontraktów zakupowych
 • Wykonanie umowy przez dostawcę
 • Klauzule bezpieczeństwa w kontraktach handlowych

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group!