25—26 lipca 2023R., Hilton Garden Inn Kraków

Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Nowe przepisy istotne dla obsługi organów spółki w roku 2023

Pobierz Broszurę

PRAWO, ZARZĄD

Rok 2023 niesie ze sobą wiele zmian wpływających na obowiązki pracowników biura zarządu i rady nadzorczej.
Jeśli chcesz:

 • poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką,
 • zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami,

weź udział w szkoleniu z naszą ekspertką mec. Romaną Pietruk.

Szczegółowo omówimy nie tylko 5 głównych zmian zawartych w wielkiej nowelizacji KSH, ale także zmiany w innych ustawach o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania organów korporacyjnych.

Korzyści:

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się

 • jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma rada nadzorcza spółki dominującej,
 • jakie są nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki,
 • jakie są nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych,
 • jakie są nowe zasady składania wniosków do KRS,
 • jak realizować nowe obowiązki w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • jakie są najważniejsze zmiany w kodeksie pracy.

Uczestnicy

 • Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radców prawnych
 • Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program:

DZIEŃ 1 /25 LIPCA 2023

9.30 – rejestracja, powitalna kawa i herbata
10.00 – rozpoczęcie szkolenia

 FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PO NOWELIZACJI KSH

 • zarząd i rada nadzorcza po nowelizacji KSH
 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
 • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • nowy obowiązek zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
 • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł

 GRUPA SPÓŁEK – NOWE PRZEPISY W PRAKTYCE

 • cel nowelizacji KSH
 • grupa spółek – nowa definicja
 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej
 • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej

16.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 /26 LIPCA 2023

08.30 – rejestracja, powitalna kawa i herbata
09.00 – rozpoczęcie szkolenia


USTAWA O RACHUNKOWOŚCI – ZMIANY I NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY DLA BIURA ZARZĄDU

 • sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności
 • podpisywanie sprawozdań finansowych według nowych zasad
 • biegły rewident – wyboru firmy audytorskiej
 • dostęp do informacji – obowiązki zarządu
 • udostępnianie sprawozdania
 • złożenie do rejestru
 • ogłoszenie sprawozdań

ELEKTRONICZNY KRS W PRAKTYCE

 • system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • zasady składania wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • kiedy oryginały dokumentów wysyłamy do KRS pocztą?
 • opłata za wniosek
 • jakie rozstrzygnięcia zapadają przed KRS?
 • najczęstsze błędy w postępowaniu przed KRS

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

 • podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji
 • zakres informacji podlegających zgłoszeniu
 • bieg terminów na zgłoszenie informacji – nowelizacja
 • nowe obowiązki beneficjenta rzeczywistego
 • procedura zgłoszenia danych do CRBR
 • informacja o rozbieżnościach i postępowanie wyjaśniające
 • odpowiedzialność za brak zgłoszenia lub aktualizacji danych
 • nowelizacja ustawy w zakresie CRBR

INNE NOWELIZACJE ISTOTNE DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • nowe przepisy – doręczenie elektroniczne
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych
 • Krajowy Rejestr Karny
 • Rejestr Dokumentów Publicznych

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 2023

 • jakie są nowe, obligatoryjne elementy umowy o pracę?
 • nowe zasady wypowiadania umów
 • dodatkowe dni wolne dla pracowników – z powodu siły wyższej.
 • nowy urlop – urlop opiekuńczy
 • nowe wyłączenia podmiotowe w zakresie dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
 • nowy wniosek o elastyczną organizację czasu pracy
 • procedura kontroli trzeźwości
 • dokumentacja związana z kontrolą trzeźwości
 • praca zdalna – nowe przepisy

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Wykłady i dyskusje grupowe
 • Analizy wybranych aktów prawnych
 • Analizy kazusów i orzecznictwa

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Pani Romana is the best 🙂

Andrzej Dudczak

Starszy Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu, ECO S.A. Opole

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie dla biura zarządu, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Karolina Nowak

POSTDATA S.A., Kierownik Działu Organizacji

Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, starannie wyselekcjonowane i przekazane informacje.

Anna Osiecka

Specjalista, TFI Energia S.A.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Szkolenie bardzo przydatne, podzielone na zrozumiałe sekcje. Prowadząca Pani Mecenas bardzo kompetentna, praktyk – co z mojego punktu widzenia jest dużym atutem.

Monika Lumek - Malinowska

Radca Prawny, Idea Getin Leasing S.A.

Kolejne spotkanie szkoleniowe z Panią Mecenas i jak zwykle klarowne i proste przekazanie wiedzy, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Ewa Bednarzak - Żesławska

Kierownik Biura Zarządu Spółki, WZZ "Herbapol" S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu AKADEMIA GRUP KAPITAŁOWYCH
AKADEMIA GRUP KAPITAŁOWYCH
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Kontrola RODO w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej
Kontrola RODO w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Nowe przepisy dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej - szkolenie prawne Kraków

Nowe zasadnicze zmiany wpływające na obowiązki pracowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, które przyniósł ze sobą rok 2022 niejednokrotnie stanowią wyzwanie dla kadry zarządzającej. Sprawne zarządzanie spółką wymaga bowiem znajomość obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku tak wielu przeobrażeń, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, odnalezienie się w regulacjach dotyczących danego biznesu może sprawiać naprawdę sporo trudności.

Dla łatwiejszego zrozumienia nowych regulacji prawnych, zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu w Krakowie Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej. Na tym szkoleniu Biura Zarządu dowiesz się wszystkiego co potrzebne, by sprawnie zarządzać spółką oraz zabezpieczyć interesy swojej firmy, zachowując zarazem wysokie standardy działania zgodne z wymaganiami Kodeksu Spółek Handlowych.

Dla kogo jest to szkolenie prawne?

Szkolenie w Krakowie Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej adresowane jest do osób pełniących następujące funkcje w organizacji:

 • Dyrektorzy i Kierownicy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjaliści ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarz Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radcy prawni, pracownicy i Specjaliści Biura Zarządu

Co możesz zyskać na szkoleniu z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych?

Na tym szkoleniu Biura Zarządu dowiesz się, jakie nowe obowiązki i uprawnienia posiada Rada Nadzorcza spółki dominującej. Zapoznasz się również z nowymi możliwymi zapisami w umowie lub statucie spółki oraz zasadami podpisywania sprawozdań finansowych.

Co więcej, na szkoleniu prawnym dowiesz się, kto jest beneficjentem rzeczywistym oraz, jak realizować nowe obowiązki w zakresie CRBR. Zapoznasz się również z wprowadzonymi jakiś czas temu zasadami składania wniosków do KRS. Ostatecznie poznasz także obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrażania dyrektywy o ochronie sygnalistów, dowiesz się wszystkiego na temat Prostej Spółki Akcyjnej i jej funkcjonowania, a ponadto nauczysz się rozwiązywać najczęściej spotykane problemy w funkcjonowaniu systemu służącego dematerializacji akcji.

Czego spodziewać się w programie szkolenia w Krakowie?

Program szkolenia w Krakowie został przygotowany tak, by w pełni omówiona została problematyka nowych przepisów prawnych dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej. Na szkoleniu dla Biura Zarządu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Kodeks Spółek Handlowych - nowe regulacje dotyczące prawa spółek
 • Nowelizacja KSH a funkcjonowanie spółek kapitałowych(Sp. z o.o. i S.A.)
 • Nowelizacja Ustawy o rachunkowości
 • Elektroniczny KRS
 • Nowelizacja Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych od 21.10.2021 r.
 • Sygnaliści – obowiązki pracodawcy i uprawnienia sygnalistów
 • Przegląd zmian prawa istotnych dla funkcjonowania spółek kapitałowych
 • Trzecia spółka kapitałowa – Prosta Spółka Akcyjna

Uczestnicy szkolenia w Krakowie Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej będą mieli również możliwość zadawania pytań. Podkreślamy jednak, że żadna z podanych na szkoleniu informacji oraz odpowiedzi na pytania nie mogą być traktowane jako porada prawna.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group!