30—31 stycznia 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Przepisy istotne dla obsługi organów spółki

Pobierz Broszurę

PRAWO, ZARZĄD

Chcesz poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką?
Zastanawiasz się jak zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami?

Weź udział w szkoleniu z naszą ekspertką mec. Romaną Pietruk. Szczegółowo omówimy nie tylko 5 głównych zmian zawartych w wielkiej nowelizacji KSH, ale także zmiany w innych ustawach o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania organów korporacyjnych.

Korzyści:

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się

 • jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma rada nadzorcza spółki dominującej,
 • jakie są nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki,
 • jakie są nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych,
 • jakie są nowe zasady składania wniosków do KRS,
 • jak realizować nowe obowiązki w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • jakie są najważniejsze zmiany w kodeksie pracy.

Uczestnicy

 • Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radców prawnych
 • Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program:

DZIEŃ 1 /30 STYCZNIA 2024 R.

9.45 – logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień
10.00 – rozpoczęcie szkolenia

 FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PO NOWELIZACJI KSH

 • zarząd i rada nadzorcza po nowelizacji KSH
 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
 • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • nowy obowiązek zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
 • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł

 GRUPA SPÓŁEK – NOWE PRZEPISY W PRAKTYCE

 • cel nowelizacji KSH
 • grupa spółek – nowa definicja
 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej
 • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej

16.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 /31 STYCZNIA 2024 R.

08.45 – logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień
09.00 rozpoczęcie szkolenia


USTAWA O RACHUNKOWOŚCI – ZMIANY I NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY DLA BIURA ZARZĄDU

 • sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności
 • podpisywanie sprawozdań finansowych według nowych zasad
 • biegły rewident – wyboru firmy audytorskiej
 • dostęp do informacji – obowiązki zarządu
 • udostępnianie sprawozdania
 • złożenie do rejestru
 • ogłoszenie sprawozdań

ELEKTRONICZNY KRS W PRAKTYCE

 • system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • zasady składania wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • kiedy oryginały dokumentów wysyłamy do KRS pocztą?
 • opłata za wniosek
 • jakie rozstrzygnięcia zapadają przed KRS?
 • najczęstsze błędy w postępowaniu przed KRS

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

 • podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji
 • zakres informacji podlegających zgłoszeniu
 • bieg terminów na zgłoszenie informacji – nowelizacja
 • nowe obowiązki beneficjenta rzeczywistego
 • procedura zgłoszenia danych do CRBR
 • informacja o rozbieżnościach i postępowanie wyjaśniające
 • odpowiedzialność za brak zgłoszenia lub aktualizacji danych
 • nowelizacja ustawy w zakresie CRBR

INNE NOWELIZACJE ISTOTNE DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • nowe przepisy – doręczenie elektroniczne
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych
 • Krajowy Rejestr Karny
 • Rejestr Dokumentów Publicznych

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 2023

 • jakie są nowe, obligatoryjne elementy umowy o pracę?
 • nowe zasady wypowiadania umów
 • dodatkowe dni wolne dla pracowników – z powodu siły wyższej.
 • nowy urlop – urlop opiekuńczy
 • nowe wyłączenia podmiotowe w zakresie dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
 • nowy wniosek o elastyczną organizację czasu pracy
 • procedura kontroli trzeźwości
 • dokumentacja związana z kontrolą trzeźwości
 • praca zdalna – nowe przepisy

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Bez wychodzenia z domu/biura, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Pani Romana is the best 🙂

Andrzej Dudczak

Starszy Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu, ECO S.A. Opole

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie dla biura zarządu, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Karolina Nowak

POSTDATA S.A., Kierownik Działu Organizacji

Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, starannie wyselekcjonowane i przekazane informacje.

Anna Osiecka

Specjalista, TFI Energia S.A.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Szkolenie bardzo przydatne, podzielone na zrozumiałe sekcje. Prowadząca Pani Mecenas bardzo kompetentna, praktyk – co z mojego punktu widzenia jest dużym atutem.

Monika Lumek - Malinowska

Radca Prawny, Idea Getin Leasing S.A.

Kolejne spotkanie szkoleniowe z Panią Mecenas i jak zwykle klarowne i proste przekazanie wiedzy, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Ewa Bednarzak - Żesławska

Kierownik Biura Zarządu Spółki, WZZ "Herbapol" S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Umowy Zakupowe
Umowy Zakupowe
więcej
On-line Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
więcej
On-line RODO dla AML
RODO dla AML
więcej
On-line Neuromarketing w sieci
Neuromarketing w sieci
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Nowe przepisy dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej - szkolenie prawne Kraków

Nowe zasadnicze zmiany wpływające na obowiązki pracowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, które przyniósł ze sobą rok 2022 niejednokrotnie stanowią wyzwanie dla kadry zarządzającej. Sprawne zarządzanie spółką wymaga bowiem znajomość obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku tak wielu przeobrażeń, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, odnalezienie się w regulacjach dotyczących danego biznesu może sprawiać naprawdę sporo trudności.

Dla łatwiejszego zrozumienia nowych regulacji prawnych, zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu w Krakowie Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej. Na tym szkoleniu Biura Zarządu dowiesz się wszystkiego co potrzebne, by sprawnie zarządzać spółką oraz zabezpieczyć interesy swojej firmy, zachowując zarazem wysokie standardy działania zgodne z wymaganiami Kodeksu Spółek Handlowych.

Dla kogo jest to szkolenie prawne?

Szkolenie w Krakowie Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej adresowane jest do osób pełniących następujące funkcje w organizacji:

 • Dyrektorzy i Kierownicy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjaliści ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarz Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radcy prawni, pracownicy i Specjaliści Biura Zarządu

Co możesz zyskać na szkoleniu z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych?

Na tym szkoleniu Biura Zarządu dowiesz się, jakie nowe obowiązki i uprawnienia posiada Rada Nadzorcza spółki dominującej. Zapoznasz się również z nowymi możliwymi zapisami w umowie lub statucie spółki oraz zasadami podpisywania sprawozdań finansowych.

Co więcej, na szkoleniu prawnym dowiesz się, kto jest beneficjentem rzeczywistym oraz, jak realizować nowe obowiązki w zakresie CRBR. Zapoznasz się również z wprowadzonymi jakiś czas temu zasadami składania wniosków do KRS. Ostatecznie poznasz także obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrażania dyrektywy o ochronie sygnalistów, dowiesz się wszystkiego na temat Prostej Spółki Akcyjnej i jej funkcjonowania, a ponadto nauczysz się rozwiązywać najczęściej spotykane problemy w funkcjonowaniu systemu służącego dematerializacji akcji.

Czego spodziewać się w programie szkolenia w Krakowie?

Program szkolenia w Krakowie został przygotowany tak, by w pełni omówiona została problematyka nowych przepisów prawnych dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej. Na szkoleniu dla Biura Zarządu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Kodeks Spółek Handlowych - nowe regulacje dotyczące prawa spółek
 • Nowelizacja KSH a funkcjonowanie spółek kapitałowych(Sp. z o.o. i S.A.)
 • Nowelizacja Ustawy o rachunkowości
 • Elektroniczny KRS
 • Nowelizacja Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych od 21.10.2021 r.
 • Sygnaliści – obowiązki pracodawcy i uprawnienia sygnalistów
 • Przegląd zmian prawa istotnych dla funkcjonowania spółek kapitałowych
 • Trzecia spółka kapitałowa – Prosta Spółka Akcyjna

Uczestnicy szkolenia w Krakowie Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej będą mieli również możliwość zadawania pytań. Podkreślamy jednak, że żadna z podanych na szkoleniu informacji oraz odpowiedzi na pytania nie mogą być traktowane jako porada prawna.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group!