16—17 kwietnia 2020R., Poznań, Mercure Centrum

Audyt wewnętrzny 5S

Szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu audytora wewnętrznego 5S

ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA

Zapraszamy na  warsztat zakończony uzyskaniem Certyfikatu Audytora Wewnętrznego Systemu 5S.

Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego systemu 5S. Uczestnicy szkolenia pozyskają niezbędną wiedzę w zakresie wdrażania i nadzorowania systemu 5S oraz zostaną profesjonalnie  przygotowani do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu 5S w przedsiębiorstwie.

Szkolenie będzie podzielone na 5 kluczowych bloków tematycznych, zakończone egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzyma Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu 5S wydany przez firmę Langas Group.

 • System 5S i jego znaczenie dla wzrostu efektywności organizacji
 • Przygotowanie organizacji do przeprowadzenia audytu 5S (zarówno w obszarze produkcyjnymi jak i biurowym)
 • Definiowanie i identyfikacja niezgodności
 • Stworzenie i utrzymanie efektywnego stanowiska pracy
 • Utrzymanie standardu 5S
 • Dokumentowanie i komunikowanie się
 • Praktyczne aspekty wdrożenia i audytowania (ćwiczenia i studia przypadku)
 • Właściwa komunikacja, jako istotny element audytu
 • Działania, jakie trzeba podjąć, aby skorygować ewentualne niezgodności

Korzyści

 • zyskasz niezbędną wiedzę w zakresie wdrażania i nadzorowania systemu 5S
 • będziesz gotowy do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu 5S w przedsiębiorstwie
 • zyskasz certyfikat poświadczający Twoje kwalifikacje

Uczestnicy

Warsztaty są skierowane do:

 • osób nadzorujących wdrożenie 5S w przedsiębiorstwie,
 • pełnomocników ds. SZJ,
 • menedżerów ds. lean management,
 • pracowników działu zarządzania jakością i komórek lean management,
 • managerów odpowiedzialnych za wprowadzanie i weryfikacje standardów jakościowych w przedsiębiorstwie,
 • oraz tych wszystkich osób, które chcą nabyć praktyczne umiejętności skutecznego audytowania wdrożonego systemu 5S w swoim miejscu pracy.

Program:

DZIEŃ 1 i 2 / 16-17 kwietnia 2020

Dzień 1

Rejestracja uczestników 9:30 – 10:00

Rozpoczęcie szkolenia 10:00

Zakończenie 17:00

Dzień 2

Rozpoczęcie szkolenia 9:00

Zakończenie 16:00

 

1. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJI DO PRZEPROWADZENIA AUDYTU 5S
Jak rozpocząć proces audytowania wdrożonego systemu 5S w obszarze produkcyjnym i biurowym?

 • Jak poprawnie zdefiniować audyt ?
 • Jakie są  charakterystyczne cechy audytu 5S?
 • Jakie są zasady  audytowania w odniesieniu do audytora?
 • Jakie są zasady audytowania w odniesieniu do procesu audytu
 • Metodyka i technika skutecznego audytowania

2. AUDYTOR 5S JAKO LIDER 5S
Jak skutecznie zapewnić utrzymanie i doskonalenie systemu 5S?

 • Jakie są wymagania, którym powinni odpowiadać audytorzy?
 • Wiedza i umiejętności audytorów – sposoby pozyskiwania, edukacja i ciągłe doskonalenie
 • 10 przykazań audytora – wiedza zapewniająca wzrost organizacji
 • Jak poprawnie zainicjować audyt 5S?

3. AUDYT 5S – DEFINIOWANIE NIEZGODNOŚCI
Jak skutecznie identyfikować i klasyfikować niezgodności?

 • Jak definiować niezgodności krytyczne?
 • Jak definiować niezgodności niekrytyczne?
 • Jak właściwie raportować niezgodności?
 • Jak przygotować zapisy dotyczące niezgodności?
 • Działania korekcyjne – kto, jak, kiedy?

4. AUDYT 5S – DOKUMENTOWANIE I KOMUNIKOWANIE SIĘ
Jak efektywnie przeprowadzić w organizacji proces audytowania w bieżącym miejscu pracy?

 • Jak powinny wyglądać Karty Kontrolne 5S (checklisty) dla obszarów?
 • Jak właściwie komunikować się podczas przeprowadzania audytu?
 • Skuteczne słuchanie – słuchanie aktywne
 • Jak przezwyciężać skutecznie bariery skutecznego słuchania?
 • Zachowania tworzące dobrą i złą atmosferę – analiza na wybranych przykładach

5. 5S – PRAKTYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA I AUDYTOWANIA
Dobre praktyki wdrożenia systemu 5S

 • Etapy wdrażania i nadzorowania aktywności 5S
 • 5S jako element dobrego zarządzania
 • 5S w środowisku biurowym
 • 5S w środowisku produkcyjnym
 • Uzyskiwanie lepszych wyników dzięki ciągłemu szkoleniu pracowników
 • Tworzenie i utrzymanie stanowisk pracy sprzyjających poprawie efektywności
 • Znaczenie systemu 5S dla wzrostu efektywności organizacji

EGZAMIN

Metody

Szkolenie „Certyfikowany Audytor 5S” ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

 • Prelekcja – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i metody audytu 5S
 • Warsztaty – przećwiczysz świeżo poznane narzędzia i techniki planowania oraz wdrażania audytu 5S
 • Dyskusje – poznasz doświadczenia innych audytorów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z audytem 5S
 • Analiza – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie audytu 5S
 • Symulacja – podczas odgrywania ról nauczysz się, jak efektywnie komunikować się z pracownikami i klientami,
 • Studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z analizy sytuacji związanej z audytem 5S

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Świetna okazja do wymiany praktyk i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji z zakresu lean oraz do podejrzenia jak to
robią najlepsi na rynku.

Grzegorz Stojanowski

Kierownik Produkcji, KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.

Bardzo inspirujące spotkanie, podsuwające wiele praktycznych rozwiązań.

Zbigniew Ciepluch

Kierownik wydziału produkcji, JKT Sp. z o. o.

Doskonała możliwość nawiązania współpracy doskonalącej działalność każdej firmy, powiązana z praktyczną dyskusją o
sposobach, narzędziach i rozwiązaniach z zakresu LEAN MANUFACTURING.

Przemysław Zwoliński

Dyrektor Operacyjny, APERAM (Arcelor Mittal)

Intensywne.

Karol Niedziałkowski

Koordynator Utrzymania Ruchu, MICHELIN Polska S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już 180+ firm

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Zdzisław Kolmaga
project manager
z.kolmaga@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Zdzisław Kolmaga
project manager
z.kolmaga@langas.pl
22 696 80 22


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Produkcja Lean manufacturing best practice tour: Porsche Lipsk i VW Drezno
Lean manufacturing best practice tour: Porsche Lipsk i VW Drezno
więcej
Produkcja Lean Tool Box<br>Szkolenie + Wizyta w Fabryce Toyoty
Lean Tool Box
Szkolenie + Wizyta w Fabryce Toyoty
więcej
Produkcja Problem solving - narzędzia i system rozwiązywania problemów
Problem solving - narzędzia i system rozwiązywania problemów
więcej
Produkcja SMED - najskuteczniejsza metoda skracania czasu przezbrojenia
SMED - najskuteczniejsza metoda skracania czasu przezbrojenia
więcej
Produkcja Standaryzacja pracy i balansowanie linii produkcyjnej w Takt Time
Standaryzacja pracy i balansowanie linii produkcyjnej w Takt Time
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU