16—17 kwietnia 2020R., Poznań, Mercure Centrum

Audyt wewnętrzny 5S

Szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu audytora wewnętrznego 5S

ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA

Zapraszamy na  warsztat zakończony uzyskaniem Certyfikatu Audytora Wewnętrznego Systemu 5S.

Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego systemu 5S. Uczestnicy szkolenia pozyskają niezbędną wiedzę w zakresie wdrażania i nadzorowania systemu 5S oraz zostaną profesjonalnie  przygotowani do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu 5S w przedsiębiorstwie.

Szkolenie będzie podzielone na 5 kluczowych bloków tematycznych, zakończone egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzyma Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu 5S wydany przez firmę Langas Group.

 • System 5S i jego znaczenie dla wzrostu efektywności organizacji
 • Przygotowanie organizacji do przeprowadzenia audytu 5S (zarówno w obszarze produkcyjnymi jak i biurowym)
 • Definiowanie i identyfikacja niezgodności
 • Stworzenie i utrzymanie efektywnego stanowiska pracy
 • Utrzymanie standardu 5S
 • Dokumentowanie i komunikowanie się
 • Praktyczne aspekty wdrożenia i audytowania (ćwiczenia i studia przypadku)
 • Właściwa komunikacja, jako istotny element audytu
 • Działania, jakie trzeba podjąć, aby skorygować ewentualne niezgodności

Korzyści

 • zyskasz niezbędną wiedzę w zakresie wdrażania i nadzorowania systemu 5S
 • będziesz gotowy do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu 5S w przedsiębiorstwie
 • zyskasz certyfikat poświadczający Twoje kwalifikacje

Uczestnicy

Warsztaty są skierowane do:

 • osób nadzorujących wdrożenie 5S w przedsiębiorstwie,
 • pełnomocników ds. SZJ,
 • menedżerów ds. lean management,
 • pracowników działu zarządzania jakością i komórek lean management,
 • managerów odpowiedzialnych za wprowadzanie i weryfikacje standardów jakościowych w przedsiębiorstwie,
 • oraz tych wszystkich osób, które chcą nabyć praktyczne umiejętności skutecznego audytowania wdrożonego systemu 5S w swoim miejscu pracy.

Program:

DZIEŃ 1 i 2 / 16-17 kwietnia 2020

Dzień 1

Rejestracja uczestników 9:30 – 10:00

Rozpoczęcie szkolenia 10:00

Zakończenie 17:00

Dzień 2

Rozpoczęcie szkolenia 9:00

Zakończenie 16:00

 

1. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJI DO PRZEPROWADZENIA AUDYTU 5S
Jak rozpocząć proces audytowania wdrożonego systemu 5S w obszarze produkcyjnym i biurowym?

 • Jak poprawnie zdefiniować audyt ?
 • Jakie są  charakterystyczne cechy audytu 5S?
 • Jakie są zasady  audytowania w odniesieniu do audytora?
 • Jakie są zasady audytowania w odniesieniu do procesu audytu
 • Metodyka i technika skutecznego audytowania

2. AUDYTOR 5S JAKO LIDER 5S
Jak skutecznie zapewnić utrzymanie i doskonalenie systemu 5S?

 • Jakie są wymagania, którym powinni odpowiadać audytorzy?
 • Wiedza i umiejętności audytorów – sposoby pozyskiwania, edukacja i ciągłe doskonalenie
 • 10 przykazań audytora – wiedza zapewniająca wzrost organizacji
 • Jak poprawnie zainicjować audyt 5S?

3. AUDYT 5S – DEFINIOWANIE NIEZGODNOŚCI
Jak skutecznie identyfikować i klasyfikować niezgodności?

 • Jak definiować niezgodności krytyczne?
 • Jak definiować niezgodności niekrytyczne?
 • Jak właściwie raportować niezgodności?
 • Jak przygotować zapisy dotyczące niezgodności?
 • Działania korekcyjne – kto, jak, kiedy?

4. AUDYT 5S – DOKUMENTOWANIE I KOMUNIKOWANIE SIĘ
Jak efektywnie przeprowadzić w organizacji proces audytowania w bieżącym miejscu pracy?

 • Jak powinny wyglądać Karty Kontrolne 5S (checklisty) dla obszarów?
 • Jak właściwie komunikować się podczas przeprowadzania audytu?
 • Skuteczne słuchanie – słuchanie aktywne
 • Jak przezwyciężać skutecznie bariery skutecznego słuchania?
 • Zachowania tworzące dobrą i złą atmosferę – analiza na wybranych przykładach

5. 5S – PRAKTYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA I AUDYTOWANIA
Dobre praktyki wdrożenia systemu 5S

 • Etapy wdrażania i nadzorowania aktywności 5S
 • 5S jako element dobrego zarządzania
 • 5S w środowisku biurowym
 • 5S w środowisku produkcyjnym
 • Uzyskiwanie lepszych wyników dzięki ciągłemu szkoleniu pracowników
 • Tworzenie i utrzymanie stanowisk pracy sprzyjających poprawie efektywności
 • Znaczenie systemu 5S dla wzrostu efektywności organizacji

EGZAMIN

Metody

Szkolenie „Certyfikowany Audytor 5S” ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

 • Prelekcja – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i metody audytu 5S
 • Warsztaty – przećwiczysz świeżo poznane narzędzia i techniki planowania oraz wdrażania audytu 5S
 • Dyskusje – poznasz doświadczenia innych audytorów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z audytem 5S
 • Analiza – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie audytu 5S
 • Symulacja – podczas odgrywania ról nauczysz się, jak efektywnie komunikować się z pracownikami i klientami,
 • Studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z analizy sytuacji związanej z audytem 5S

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Świetna okazja do wymiany praktyk i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji z zakresu lean oraz do podejrzenia jak to
robią najlepsi na rynku.

Grzegorz Stojanowski

Kierownik Produkcji, KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.

Bardzo inspirujące spotkanie, podsuwające wiele praktycznych rozwiązań.

Zbigniew Ciepluch

Kierownik wydziału produkcji, JKT Sp. z o. o.

Doskonała możliwość nawiązania współpracy doskonalącej działalność każdej firmy, powiązana z praktyczną dyskusją o
sposobach, narzędziach i rozwiązaniach z zakresu LEAN MANUFACTURING.

Przemysław Zwoliński

Dyrektor Operacyjny, APERAM (Arcelor Mittal)

Intensywne.

Karol Niedziałkowski

Koordynator Utrzymania Ruchu, MICHELIN Polska S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już 180+ firm

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Zdzisław Kolmaga
project manager
z.kolmaga@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Zdzisław Kolmaga
project manager
z.kolmaga@langas.pl
22 696 80 22


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Produkcja Lean Toolboxszkolenie + wizyta w fabryce Toyoty
Lean Toolboxszkolenie + wizyta w fabryce Toyoty
więcej
Produkcja Zarządzanie pracownikami hali produkcyjnej poziom 2
Zarządzanie pracownikami hali produkcyjnej poziom 2
więcej
Produkcja Japan Hydrogen Energy Tour
Japan Hydrogen Energy Tour
więcej
Produkcja Zarządzanie pracownikami hali produkcyjnej poziom 1
Zarządzanie pracownikami hali produkcyjnej poziom 1
więcej
Produkcja Jak wykorzystać AI w logistyce i produkcji?
Jak wykorzystać AI w logistyce i produkcji?
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Audyt wewnętrzny 5S - skuteczny sposób na poprawę standardów firmy

Wprowadzenie systemy 5S w organizacji jest procesem długim, podczas którego kreowane są pierwsze standardy, mające na celu usprawnienie działań i komunikacji w zespole, a jednocześnie poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy. Aby optymalizacja poszczególnych czynności nie miała charakteru jednorazowych i krótkotrwałych aktywności warto zadbać o solidny audyt wewnętrzny wdrażanego systemu.

Menedżerowie i pracownicy niższych szczebli, w tym przede wszystkim ci odpowiedzialni za wdrażanie i nadzorowanie standardów jakościowych w przedsiębiorstwie powinni znać specyfikę audytu systemy 5S oraz najważniejsze metody i techniki jego skutecznego wprowadzania. Pozwoli im to nieustannie motywować swoich podwładnych do wdrażania niezbędnych zmian, które w dalszej perspektywie przełożą się na sukces całej organizacji.

Szkolenia 5S służą zapoznaniu uczestników - głównie osób odpowiedzialnych za wdrażanie tego systemu w przedsiębiorstwie - z podstawowymi zasadami tej koncepcji. Mają również na celu wykształcić w pracownikach różnego rodzaju organizacji praktycznych umiejętności zarządzania zmianą w zakresie wprowadzanego systemu oraz skutecznej kontroli przebiegu całego procesu.

System 5S - czym jest i jakie są jego zasady?

System 5S to ogólnie rzecz ujmując zmiana kultury pracy ukierunkowana na naukę dyscypliny niezbędnej do zachowania właściwych standardów pracy przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Jest to pewnego rodzaju koncepcja, wynikająca z przekonania, że porządek, czystość oraz dobra organizacja pracy to elementy mające niezwykle istotny wpływ na stabilność i efektywność realizowanych w organizacji działań.

Metoda 5S stanowi jedno z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing’u i Lean Management’u, ze względu, iż wiąże się ona bezpośrednio z właściwą organizacją pracy i doskonaleniem kultury organizacyjnej firmy oraz pozwala na zwiększenie stabilności poszczególnych procesów. System 5S może być wykorzystywany zarówno w środowisku produkcyjnym, jak i w przedsiębiorstwach usługowych. Znacząco ułatwia on wdrażanie zastosowania kolejnych narzędzi zarządzania.

W metodzie 5S wyodrębnia się 5 następujących po sobie etapów postępowania, przy czym nazwa każdego z nich jest słowem rozpoczynającym się od litery S. Wymienia się więc tutaj następujące kroki:

 • Sortowanie - 1S,
 • Systematyka - 2S,
 • Sprzątanie - 3S
 • Standaryzacja - 4S,
 • Samodyscyplina - 5S.

System 5S powinien bazować na koncepcji KAIZEN, co oznacza, że nie powinien mieć on końca. Analiza i ocena różnych aspektów, w tym mocnych i słabych stron organizacji, może pomóc zidentyfikować wszystkie elementy, które działają prawidłowo, a także te które wymagają udoskonalenia. Audyt wewnętrzny w systemie 5S należy zacząć przede wszystkim od opracowania formularza kontrolnego, który posłuży stałemu monitorowaniu etapów rozwoju tego systemu w przedsiębiorstwie oraz pomoże zidentyfikować ewentualne niezgodności.

Dla kogo jest to szkolenie i jakie przyniesie korzyści?

Szkolenie Audytora wewnętrznego 5S adresowane jest przede wszystkim do osób nadzorujących wdrożenie tego systemu w przedsiębiorstwie, pełnomocników ds. SZJ, menedżerów ds. Lean Management, pracowników działów zarządzania jakością i komórek Lean Management, a także menedżerów odpowiedzialnych za wprowadzanie i kontrolę standardów jakościowych w przedsiębiorstwie.

Do udziału w szkoleniu zachęcamy jednak wszystkie osoby, które chcą nabyć praktyczne umiejętności skutecznego i efektywnego audytowania systemu 5S wdrażanego w swoim miejscu pracy.

Uczestnictwo w szkoleniu 5S pozwoli Ci nabyć niezbędną wiedzę z zakresu wdrażania i nadzorowania w systemie 5S. Po zakończeniu pełnego cyklu warsztatów będziesz przygotowany do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego 5S w zasadzie w każdej organizacji. Uzyskasz również certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności i kompetencje.

Czego spodziewać się na szkoleniu dla Audytorów wewnętrznych 5S?

Audyt wewnętrzny 5S do dwudniowe warsztaty mające na celu wykształcić w uczestnikach praktyczne umiejętności i kluczowe kompetencje niezbędne w procesie wdrażania i kontroli systemu 5S w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia został opracowany w taki sposób, by kompleksowo przygotować uczestników do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego. Obejmuje on zatem zarówno zagadnienia podstawowe, jak i te nieco bardziej zaawansowane. Na szkoleniu zostaną poruszone takie kwestie jak:

 • przygotowanie organizacji do przeprowadzenia audytu 5S - szczegółowe informacje na temat tego, jak rozpocząć proces audytowania systemu 5S wdrożonego w obszarze produkcyjnym lub biurowym,
 • audytor 5S w roli lidera - metody skutecznego utrzymania i doskonalenia systemu 5S,
 • definiowanie niezgodności - sposoby identyfikowania, klasyfikacji i raportowania niezgodności oraz kluczowe działania korekcyjne,
 • dokumentowanie działań i komunikowanie się w procesie wdrażania i kontroli systemu 5S,
 • dobre praktyki wprowadzania koncepcji 5S w organizacji.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group