31 stycznia 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

AKADEMIA GRUP KAPITAŁOWYCH

Prawne aspekty funkcjonowania spółek w grupie

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli ich najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne i zarządcze zintegrowane tak, by działały na korzyść spółek w grupie.

Nowe KSH wprowadza do polskiego systemu prawnego regulację prawa holdingowego, która ma normować funkcjonowanie grup kapitałowych.

Przepisy mają na celu wzmocnienie roli spółek dominujących w grupach spółek oraz zabezpieczenie zarządców spółek zależnych przed odpowiedzialnością za wykonywane przez nich polecenia spółki dominującej.

Korzyści

Dowiesz się m.in.:

 • jaka jest odpowiedzialność członków organów spółek w świetle reformy KSH
 • jakich formalności należy dopełnić, aby dołączyć do grupy kapitałowej
 • jak prawidłowo wydać polecenie spółce zależnej, aby było skuteczne
 • kiedy spółka zależna może odmówić wykonania polecenia
 • jakie rozszerzone uprawnienia ma Rada Nadzorcza spółki dominującej

Uczestnicy

 • Członkowie zarządu,
 • Członkowie rad nadzorczych
 • Kierownicy i Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierownicy działów organizacyjno-prawnych i korporacyjnych
 • Specjaliści ds. obsługi organów spółki

Program:

31 STYCZNIA 2024 R.

9.15  Logowanie do platformy, sprawdzenie ustawień
9.30  rozpoczęcie szkolenia

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK W ŚWIETLE REFORMY KSH

 • szczególne rodzaje odpowiedzialności członków zarządu
 • szczególne rodzaje odpowiedzialności członków rady nadzorczej
 • odpowiedzialność członków organów za szkodę wynikającą z deliktu
 • podstawy odpowiedzialności karnej członków organów
 • definicja szkody wyrządzonej spółce
 • zasada business judgement rule i zakres, w jakim nowelizacja modyfikuje zasady odpowiedzialności członków organów.

NOWELIZACJA K.S.H. W KONTEKŚCIE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

 • prawo grup spółek
 • zmiany w przepisach dotyczących rad nadzorczych spółek kapitałowych
 • wprowadzenie przepisów dotyczących organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej na wzór przepisów dotyczących organów prostej spółki akcyjnej
 • zmiany w przepisach dotyczących zarządów spółek kapitałowych

WZMOCNIENIE ROLI SPÓŁEK DOMINUJĄCYCH

 • prawo dostępu spółki dominującej do dokumentów spółki zależnej
 • prawo wspólników mniejszościowych spółki zależnej do złożenia wniosku do sądu o wyznaczenie biegłego celem badania działalności grupy spółek
 • odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej za szkodę związaną z wykonaniem wiążącego polecenia
 • odpowiedzialność spółki dominującej wobec wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej za obniżenie wartości udziału albo akcji takiego wspólnika lub akcjonariusza na skutek wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia

JESTEŚMY W GRUPIE SPÓŁEK I CO DALEJ (WIĄŻĄCE POLECENIA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ)

 • odpowiedzialność spółki dominującej za wykonanie wiążącego polecenia
 • nadzór w grupie spółek
 • zmiany w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych bez względu na to czy uczestniczą w grupie spółek czy nie
 • zwiększenie efektywności nadzoru w ramach grup kapitałowych, w tym tworzonych przez spółki publiczne

15.00   Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Merytoryczne, ciekawe przykłady, wskazówki, głębsze spojrzenie na temat.

Ewa Bielawska

Wiceprezes Zarządu, INTERNAS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bardzo przydatne informacje dla członka zarządu, dopiero wchodzącego w skład zarządu spółki.

Joanna Brzezińska-Słonina

Członek Zarządu, INTERNAS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bardzo profesjonalni wykładowcy, ciekawe przykłady, dobre miejsce w centrum miasta.

Dorota Nawrocka

Główna Księgowa, MZZ PAM DG

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej
On-line Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
więcej
On-line Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Prawo spółek handlowych wg nowego KSH - szkolenie prawne

Pełne wykorzystanie atutów spółek oraz odpowiednia integracja kwestii prawnych i zarządczych, stwarza ogromne możliwości dla grup kapitałowych. Nowe przepisy KSH wprowadzają na grunt polskiego prawa regulację prawa holdingowego, któej celem jest unormowanie zasad funkcjonowania grup kapitałowych.

Nowe prawo holdingowe ukierunkowane jest na wzmocnienie znaczenia spółek dominujących w grupach kapitałowych, a także zabezpieczenie zarządów spółek zależnych przed odpowiedzialnością ponoszoną przez nie wskutek realizacji czynności zleconych przez spółkę matkę.

Dla sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania grup spółek kapitałowych kluczowe znaczenie ma znajomość regulacji prawnych w tym zakresie. Szkolenie Biura Zarządu prowadzone online pod nazwą Nowe prawo holdingowe pomoże Ci odnaleźć się w gąszczu nowych przepisów i z łatwością dostosować swoją organizację do obowiązujących warunków.

Kto i jak skorzysta na szkoleniu online Nowe prawo holdingowe?

Dla kogo jest szkolenie prawne?

Szkolenie online Nowe prawo holdingowe dedykowane jest przede wszystkim osobom pełniącym funkcję:

 • Członka Zarządu,
 • Członka Rady Nadzorczej,
 • Kierownika lub Menedżera Biura Zarządu lub Rady Nadzorczej,
 • Kierownika działu organizacyjno-prawnego lub korporacyjnego,
 • Specjalisty ds. obsługi organów spółki.

Jeśli zasiadasz w Biurze Zarządu i chcesz poznać bliżej nowe zapisy Kodeksu Spółek Handlowych, to koniecznie zapisz się również na inne nasze szkolenie:

Zmiany w KSH dla Biura Zarządu

Korzyści ze szkolenia Biura Zarządu

Na szkoleniu Biura Zarządu poznasz wszystkie formalności, jakich należy dopełnić, aby dołączyć do grupy spółek kapitałowych. Nauczysz się także prawidłowo wydawać polecenia spółkom zależnym, aby wspólne działania w ramach holdingu przebiegały w sposób skuteczny i bezpieczny. Uczestnictwo w szkoleniu online pomoże Ci również zrozumieć, kiedy spółka zależna może odmówić wykonania zleconej jej czynności. Co więcej, nauczysz się właściwie oceniać, na kogo spada odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku realizacji wydanego polecenia. Nasz ekspert na szkoleniu prawnym wyjaśni także na czym polegają rozszerzone uprawnienia Rady Nadzorczej spółki dominującej.

Chcesz już teraz dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania grup kapitałowych w obliczu nowego prawa holdingowego? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym w na czynniki pierwsze rozłożyliśmy protokół w spółkach kapitałowych.

Protokół w spółkach kapitałowych po nowelizacji KSH

Program szkolenia online Nowe prawo holdingowe

Program szkolenia Biura Zarządu, na którym przedstawione zostanie najnowsze prawo spółek handlowych, a dokładniej nowe prawo holdingowe, to kompleksowy zbiór zagadnień prawnych, których znajomość jest niezwykle istotna dla sprawnego i skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej w ramach grupy kapitałowej. Na szkoleniu online uczestnicy zostaną zapoznani z tematyką obejmującą:

 • wprowadzenie do nowych uregulowań dla spółek w grupie kapitałowej,
 • obieg informacji w „grupie spółek” oraz grupie kapitałowej niestanowiącej „grupy spółek”,
 • uprawnienia i obowiązki rady nadzorczej w kontekście nadzoru w spółce dominującej i w „grupie spółek”,
 • proces wchodzenia do grupy spółek i wychodzenia z grupy,
 • wydawanie poleceń w grupie kapitałowej,
 • decyzje spółki dominującej wyrządzające szkodę spółce zależnej,
 • odmowa wykonywania wiążącego polecenia,
 • sprawozdanie o powiązaniach w ramach grupy,
 • odpowiedzialność w kontekście naruszenia interesu grupy spółek.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje:

Szkolenia i konferencje - Langas Group