Szkolenia pracowników - rozwój zawodowy i obustronne korzyści

Jakie wyróżniamy podstawowe szkolenia dla pracowników i dlaczego warto szkolić swój personel?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Kompetencje menadżerskie

Szkolenia pracowników - rozwój zawodowy i obustronne korzyści

Jarosław Petz
Langas Regtech, 04/05/2021

Czy wiesz, że szkolenia pracowników niosą za sobą obustronne korzyści? To nie tylko inwestycja w rozwój pracownika, ale również pośrednio w rozwój przedsiębiorstwa.

Utrzymanie wysokiego poziomu usług, czy jakości produktów. System pracy i jej organizacja. Szkolenia pracowników i ciągły rozwój kompetencji. Te rzeczy składają się na sukces. A przynajmniej są jego większą częścią.

Szkolenia pracowników a ich rozwój

Często szkolenia pracowników uważane są za rozwój pracowników. Jest to błędne. Samo szkolenie nie jest rozwojem. Jest narzędziem zapewniającym ścieżkę rozwoju pracownika. Jednak nie powinno się tych pojęć używać zamiennie. Co niestety się zdarza.

Czym zatem jest rozwój pracownika? Jest ciągłym procesem. Optymalizacją poszczególnych umiejętności. Formą długofalowego kształcenia.

W efekcie firma zyskuje długoterminową wartość dodaną, a pracownik dąży do ciągłego doskonalenia. Rozwija się na wielu płaszczyznach. Często również dzięki szkoleniom, poza obszarem zawodowym. Co czyni go pewnego siebie, zorientowanego na cele człowieka i pracownika.

Same szkolenia dla pracowników mogą być różne i niekoniecznie mieć związek z rozwojem zawodowym. Szkolenia wprowadzające przedstawiają zazwyczaj sposób działania organizacji, procedury, czy oprogramowanie, z jakim pracownik będzie miał styczność.

Dopiero zestaw szkoleń na różnych płaszczyznach, które będą miały miejsce podczas trwania współpracy, tworzą narzędzie. Są częścią ścieżki rozwoju pracownika.

Jakie wyróżniamy szkolenia dla pracowników?

Lista może być długa, zależnie od profilu przedsiębiorstwa. Natomiast skupiamy się na rodzajach szkoleń, które funkcjonują, co do zasady w prawie każdym przedsiębiorstwie.

Szkolenia orientacyjne i wprowadzające

Mogą odbywać się osobno lub razem. Oba zakładają poznanie procedur firmy, jej struktury, obowiązków, regulaminów, czy sposoby i etyki pracy. To również zapoznanie nowego pracownika z produktami, narzędziami, czy oprogramowaniem.

Szkolenia te obejmują elementy przysposabiające pracownika do pracy. A ich głównym celem powinno być ułatwienie pracownikowi rozpoczęcia pracy i zaadaptowanie się w środowisku.

Szkolenia dla pracowników z zakresu kompetencji twardych i miękkich

Inaczej nazywane treningiem kompetencji. Szkolenia z kompetencji twardych umożliwiają proces ciągłego doskonalenia i utrzymania umiejętności technicznych pracownika. Miękkie z kolei, skupiają się na skutecznej komunikacji, współpracy i umiejętności pracy ze stresem. A także radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Oba te szkolenia umożliwiają zbudowanie kultury organizacyjnej i komunikacyjnej w zespole. A także w relacji klient – pracownik.

Szkolenia produktowe

Mogą wchodzić w zakres szkoleń wprowadzających. A mogą być odrębnym etapem. Szkolenia produktowe powinny maksymalnie przygotować pracownika do pracy z produktem lub usługą. Tak, aby zasada, że klient wie więcej o produkcie niż firma – nie miała zastosowania. Ponadto należy pamiętać, że znajomość produktów i usług wpływa na budowanie zaufania w rozmowie z klientem.

Szkolenia dla pracowników przed awansem na lidera

W większości struktur pracownik ma szansę na awans. Szkolenia z zarządzania i przywództwa będą zatem dobrym narzędziem do zapoznania pracownika z jego nowymi obowiązkami. A także przygotują go do roli lidera.

Dlaczego warto decydować się na szkolenia dla pracowników?

Niezależnie od rodzaju szkolenia, każde z nich będzie miało obopólne korzyści. Pracownik zyskuje zwiększone kompetencje i ciągły ich rozwój. Co za tym idzie, dąży np. do perfekcyjnej obsługi klienta, czy staje się najlepszym handlowcem.

Przedsiębiorstwo natomiast zyskuje zwiększoną retencję pracowników. Zyski, zaufanie wśród klientów, profesjonalny wizerunek, który przejawia się nie tylko w słowach. A przede wszystkim w działaniu, jakości produktów, czy obsłudze klienta.

W skrócie, szkolenia dla pracowników zapewniają:

  • zwiększoną satysfakcję z pracy i zaangażowanie pracowników,
  • zwiększoną motywację pracowników,
  • wyższe przychody na pracownika i wyższe marże zysku,
  • zwiększoną retencję pracowników,
  • ciągły rozwój i doskonalenie struktury firmy,
  • wiarygodność i profesjonalizm w jakości produktów, usługach i obsłudze klientów.

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU